Zprávy o proměnách – říjen 2018

V době, ve které žijeme, se život pohybuje takovou rychlostí, že často zapomínáme, co je pro nás důležité a odkládáme své osobní priority stranou, abychom udrželi krok.

Kamarád, se kterým jsem se setkala, mi vyprávěl o přednášce, ve které přednášející říkal, že jediná cesta, jak by se lidé mohli pohybovat rychleji je, stát se částečně počítači. To je zajímavá myšlenka!

Klíčem však opravdu je pohybovat se pomalejším tempem a brát ohled na naše zdraví a zůstávat v rovnováze. Tak se můžeme vrátit zpět do plynutí života, kudy nás cesta harmonicky povede k dalším krokům vstříc uzdravení a evoluci, a nebudeme mít pocit, že nás vláčí tornádo moderního světa.

Při rozhovorech o mé nové knize The Book of Ceremony (Kniha ceremonií) zjišťuji, že těžko nacházím slova, když se o obřadu snažím hovořit. Uvědomila jsem si, že si rozumem nedokážeme ani představit, jakou má provádění obřadů sílu. Práce se soustředí spíše na tělo než na lineární proces.

V šamanských kulturách se čas vnímali jinak, než jak jej vnímáme my. Soustředíme se příliš na hodiny a kalendáře, ale lidé v původních kulturách pozorovali změny světla, fáze měsíce, konstelace na obloze a samozřejmě změny ročních období. Jejich způsob sledování proměn času je mnohem přirozenější.

Způsob života mnohem více zaměřený na tělo nás přirozeně spojuje s rytmem Země. Tím se mění naše vnímání a navigace vlnami změn.

Naše společnost v mnoha ohledech vytvořila pocit odpojení se od skutečného vnímání času. Žijeme v iluzi sebepojetí a umístění se v historii a vývoji planety. Tento umělý způsob vnímání času způsobuje více nemocí, a tak potřebujeme vstoupit znovu do proudu života a nevydělovat se z něj.

Země má 4,6 miliardy let. Vítr byl první živou bytostí dříve, než byl stvořen prvotní oceán. A moře samotné má miliardy let. Vezměte do úvahy stáří slunce, měsíce a seskupení hvězd. Šamanská praxe se datuje 100.000 let nazpátek. A pak tady máme starobylé tradice předchůdců.

Při provádění ceremonií skutečně vstupujeme do tohoto prastarého kolektivního vědomí. Vstupujeme do nové frekvence, nové vibrace života, v níž můžeme cestovat tam a zpět mezi dimenzemi neviditelných světů a stavět mosty pro léčivé energie, které pak mohou zaplavit současné kolektivní vědomí.

Naši předchůdci z minulosti a potomci z budoucnosti nám zpívají. Vedou nás pomocí písní. Veškerá příroda nám zpívá, ale my i tak dokážeme toto spojení zpochybňovat. Často se uprostřed mnoha životních turbulencí cítíme být bezmocní.

Když zavřete oči a vyladíte své srdce a energii na Gaiu, která má 4,6 miliard let a na elementy a duchovní průvodce, kteří stojí za námi, jak se můžeme cítit bezmocní? A když se ponoříme do tohoto pocitu, musíme se sami sebe zeptat, jak přistupujeme ke své práci ceremonií. Vstupujeme do tohoto nádherného, mocného a stabilního duchovního kolektivního vědomí s plně otevřeným srdcem a děláme to nejlepší, abychom uctili tyto životní síly?

Nepřemýšlejte o tom. Vciťte se do toho. Všimnete si pak mnoha dveří otvírajících se k novým perspektivám. Pokud se odpojíte od vyrušování moderního světa, můžete vstoupit do zcela jiného kolektivního vědomí

Lidé však dnes chtějí nový materiál, aniž by opakovali duchovní praxe a sjednotili se s pocitem stálosti, která vychází z prohlubování praxe v těchto velmi destabilizujících časech. Když hledáme stále „nové praxe“, surfujeme na povrchu vln, což nás vede pouze k hlubšímu pocitu nestability. Klíčem je vypěstovat si co nejhlubší kořeny do těch prastarých způsobů a cest, ve kterých lze najít léčení a moudrost.

Země totiž byla svědkem stejných výzev, kterými nyní procházíme my. Gaia k nám promlouvá. Naučte se její jazyk a nenuťte ji, aby se učila ten váš.

Při pořádání ceremonií vstupujte do své plné síly propojením se s primárními silami a tradicemi předchůdců, které kráčí hned za vámi, aby vám pomohli posunout se vpřed do nové evoluce vědomí. Vnímejte tuto pravdu ve svém těle!

Lidé v šamanských kulturách vědí, jak tančit s kosmickou silou vesmíru.

Úplněk nastává 24. října. Při provádění ceremonie vyzařování svého světla společně se světlem naší komunity mějte prosím na paměti předlouhý věk duchovních sil, se kterými se spojujete. Existuje nový způsob, jak se můžete připravit na vstup do posvátného kolektivního vědomí a stát se skutečným světlem, které září na celou Zemi a skrze ni? Prohlubte svou práci a spojte se a tančete s mocnými bytostmi, které si nedokážete představit ani ve svých nejdivočejších fantaziích.

Pokud čtete Zprávy o proměnách poprvé, přečtěte si prosím instrukce k úplňkovému obřadu „Tvoření světelné sítě lidí“ na domovské stránce.

Recommended Posts