Zprávy o proměnách – březen 2018

Mí duchovní průvodci mi poslední dobou zprostředkovávají prožitky zaměřené na tělo. Nedávají mi pouze informace v podobě slov, ale pomáhají mi pochopit určité učení tak, že je mohu vnímat i na smyslové úrovni.

V průběhu několika posledních měsíců mi stále ukazují potřebu vracet se do plynutí. Něco už jsem o tom psala v předchozích sloupcích. Nejdříve se mnou začali hovořit o plynutí. Pak mě požádali, abych cestovala do nitra a všimla si, kde ve svém těle zadržuji napětí. To bylo jednoduché.

Asi o měsíc později jsem na cestě mohla přímo na tělesné úrovni procítit rozdíl mezi tím, když se chopím života a snažím se ho ovládat a když se uvolím plynout tam, kam mě život unáší. Vnímala jsem fyzicky svou snahu držet se toho, abych dosáhla výsledků, po kterých jsem toužila způsobem, který pro mě nebyl zdravý a neumožnil by mi projevit změny.

Cítila jsem, že klíčem k uzdravení pro mě a snad i pro druhé je poněkud uvolnit sevření života a vstoupit do jeho plynutí.

Často se snažíme oddělit životní cykly od sebe namísto toho, abychom dovolili svému tělu vnímat, jak všechny cykly plynou společně. Mnozí z nás pracují s měsícem a oddělují obřady, které provádíme během novoluní a během úplňku. Všechny fáze měsíce jsou součástí jednoho cyklu, který přirozeně plyne.

Roční období nejsou oddělené fáze našeho života. Stejně tak cyklus smrti a znovuzrození a všechno, co se děje mezi tím, je jedním přirozeným cyklem.

Jaký je dopad na vlastní přirozené vnímaní plynutí a životního načasování, když se pokoušíme oddělit jednotlivé přechody a nevnímáme je jako součásti plynutí jedné fáze cyklu do další? Pokud se nám podaří vnímat přirozené plynutí cyklů, získáme jiný pohled na to, jak jsou všechny proměny, které prožíváme v našem osobním životě a na planetě, spředeny dohromady. Neexistují oddělené události, oddělené fáze života. Existuje pouze jeden přirozený tok.

Jakmile do tohoto přirozeného plynutí vstoupíme, dokážeme porozumět na hlubší úrovni změnám, darům a učením, které do našeho života vstupují.

Když vkročíme do skutečného plynutí života, vstoupíme do naprosto odlišné dimenze skutečnosti. Pracuji s metaforou a používám termín „Řeka života“. Někteří z vás možná dají přednost soustředění se na vnitřní plynutí přílivu a odlivu, změny proudění větru nebo rozdílné pocity a vjemy, které máte, když si lehnete na zem.

V současnosti se často hovoří o stínu a světlu. Když oddělíme tyto cykly, připravíme se o jemnější detaily změn světla, které stín i světlo vytváří. Tím, že se ponoříme do kvality změn světla pochopíme víc, jak jsou světlo a stín vždycky provázané a společně tančí.

Nedávno jsem na Facebooku sdílela následující zprávu a přikládám ji i zde, protože se týká toho, o čem zde píši:

Minulost nemůžeme změnit. Ale můžeme změnit přítomnost i budoucnost.

Děláme to tak, že se noříme hluboko do své duchovní praxe a všímáme si toho, jak jednáme, přemýšlíme a chováme se k ostatním a ke všemu živému.

Stín a světlo jsou součástí veškerého bytí na této planetě. V každodenním životě nám příroda odráží moc těchto ohromných sil, které žijí v každém z nás.

Musíme obejmout obě tyto kvality, protože jsme přírodou. Narodili jsme se proto, abychom prožívali celou škálu toho, co znamená být člověkem. Tím, že obejmeme obě kvality, stín i světlo, naučíme se, jak se znovu spojit se stavem celistvosti obsahujícím krásu i výzvy života. Výzvy nám pomáhají růst a vyvíjet se v lidské bytosti, které nesou takový duchovní potenciál, že dokážou transformovat vše, co se stalo v minulosti. Posilování duchovních svalů a uschopnění se k jízdě na všech vlnách, které nám život přinese, je klíčem k tomu, aby se nám dobře dařilo.

Když se podíváte na nádherné staré stromy, bývá jejich kmen někdy velmi pokroucený, ale jeho kořeny rostou hluboko do země a nádherné větve vysoko do nebe. Stromy v nás vyvolávají úžas, když se díváme na jejich vnitřní krásu a sílu.

Příroda nás učí, jaká síla je v tom, růst kořeny hluboko a větvemi vysoko, jako stromy, bez ohledu na to, co se nám v životě děje.

Dokud si nevypěstujeme silné duchovní svaly, nemůžeme být ve světě skutečným světlem.

NJeště přidám, co jsem sdílela na Facebooku. Navrhuji, abyste v průběhu dne sledovali změny kvality a cykly světla.

Každý den jsem pozorovala svého otce, jak následuje cyklus světla a také západ slunce. Jeho nejcennějším majetkem byly jeho hodinky. Měl levné hodinky, které mu někdo ukradl, když zemřel. Ale nehledě na to, jak byl nemocný, jak moc byl zasažen demencí, jeho kotvou v životě byly jeho hodinky. Sedávala jsme s ním každý den a pozorovala ho, jak sedí venku nebo uvnitř a sleduje měnící se světlo a vnímá, jak se mění čas. Na nějaké hluboké úrovni mu to pomáhalo.

Vnímám sílu toho, co dělal, jeho vlastní smysl pro vnitřní plynutí a spojení se životem.

Sledujte měnící se kvality světla v průběhu března, kdy znovu v plynutí jedno ročního období do druhého přivítáme a oslavíme rovnodennost.

Pevně věřím, že když to budeme dělat přirozeně posílíme své duchovní svalstvo, které potřebujeme, abychom propluli přicházejícími vlnami proměňujících se cyklů. Musíme vstoupit do přirozeného plynutí a svou energii znovu propojit s tím, jak se život a příroda proměňují, aby propluli přítomnými i těmi nastávajícími vlnami.

Toto je důležitá praxe, kterou můžeme přidat ke všemu, co společně děláme v průběhu let.

V kolektivním vědomí v současnosti pluje mnoho chaotických a hektických duchovních energií. Pevně věřím, že když vstoupíte do plynutí života, nebudou mít na vás tyto energie dopad, protože si vybudujete vlastní duchovní sílu.

V sedmdesátých letech jsem získala titul bakaláře z podmořské biologie. Specializovala jsem se na studium řas a se spolužáky jsme prováděli výzkum raka poustevníčka. Bylo šílené, jak jsme se spolužáky museli statisticky dokazovat, že když dáte ráčkovi poustevníčkovi větší ulitu, více vyroste. Tato statistická studie k nám přitáhla hodně pozornosti a dostávali jsme často nabídky grantu, abychom mohli ve studiu pokračovat. Stále se pozastavuji nad otázkou, proč je věda ochotna sponzorovat průzkum projektů, které jsou tak zřejmé.

Nicméně, zpět k pointě mého příběhu. Každý den jsem trávila spoustu času výzkumem na různých místech Tichého oceánu na jih od San Franciska. Měla jsem všechny potřebné informace o tom, kdy přijde další příliv. Ale ztratila jsem se vždycky v objevování opravdu jedinečných živoucích pokladů oceánu. Zapomněla jsem se podívat na hodinky a nebo si dát pozor na změnu světla, jak vycházelo slunce a vlny se začínali zvedat. Každý den jsem se dostala od procházení přílivových jezírek k náhlému smetení vlnou a zatažení do hluboké vody. Najednou jsem plavala v hluboké vodě v kabátě a čepici, pokoušela jsem se nepotopit a plavat, jak nejrychleji jsem dokázala.

Učení, které z toho pro mě vyplynulo je, že když vstoupíme do plynutí života, dokážeme s lehkostí proplout životními změnami. Když se o něco snažíme a moc přemýšlíme nebo zapomeneme sledovat měnící se příliv a odliv, může nás to snadno stáhnout dolů.

Vnímám to jako způsob, jak navigovat změnami, které v životě prožíváme. Musíme dávat pozor na měnící se příliv a odliv a kvality světla, nebo nás snadno spláchne vlna, kterou jsme neočekávali.


Úplněk nastává 1. března. Znovu vplouváme do fáze úplňku. V předchozích fázích docházelo k navyšování velkého množství energie, které nás vedlo k exponenciální síle úplňku. Tuto exponenciální energii používáme k tomu, abychom pokračovali ve spřádání zářící sítě světla a lásky po celé Zemi a skrze ni. Připojte se k naší duchovní komunitě, která je skutečně jednotnou kolektivní energií a přivítejme společně v kráse této fáze měsíce naši duchovní práci.

Nořte se stále hlouběji za ego a osobnost a dovolte svému vlastnímu božskému světlu vyzařovat skrze vás. Naše ego a osobnost jsou tím, co nás udržuje ve stavu ovládání. Naše vnitřní božské světlo ví přesně, jak vstoupit do plynutí. Proveďte svou práci transfigurace. Dovolte svému světlu bezúsilně tančit se světlem našeho kruhu a svítit silněji jako měsíc a hvězdy na nočním nebi, které nám reflektují naši pravou duchovní identitu a sílu našeho světla.

Pokud čtete Zprávy o proměnách poprvé, přečtěte si prosím instrukce k úplňkové praxi „Tvoření světelné sítě lidí“ na domovské stránce

20. března společně přivítáme rovnodennost. Podle toho, na které polokouli žijeme, přivítáme jaro nebo podzim.

Hned když čtete tyto Zprávy o proměnách, začněte vnímat změny světla. Můžete si dát na okno rostlinu a pozorovat, jak se světlo, které na ni svítí, každý den proměňuje. Nezáleží na tom, jestli žijete ve městě, na předměstí nebo na vesnici. Stále můžete sledovat proměňující se fáze světla během dne a pozorovat měnící se fáze měsíce. Nezáleží na tom, jestli slunce svítí nebo ne. Pokud probudíte svou smyslovou pozornost, začnete si všímat jemných změn v kvalitě světla každý den a začnete si uvědomovat, jaký vliv to má na vaši mysl a tělo.

Bez ohledu na to, kde žijete, podívejte se vzhůru k obloze a dovolte slunci omýt vaše tělo a oči. V noci vyjděte ven a pokud je to možné, dejte si měsíční koupel a dovolte světlu měsíce ať vás zaplaví svou měnící se kvalitou světla.

Je to celé o vnímání změn KVALITY světla. Pro každého z nás je to velmi důležitý tělesný vjem. Protože falešně rozdělujeme roční období a lunární fáze, když jsou ve skutečnosti součástí jednoho velkého cyklu. Rozdělováním cyklů nemáme v úctě změnu, která se objevuje mezi stínem a světlem. To nás odděluje od skutečného plynutí „Řeky života“.

Na rovnodennost proveďte rituál, kterým rovnodennost přivítáte. Může to být tak jednoduché jako poskytnutí obětí zemi, vzduchu, vodě, ohni a slunci. Vzdejte dík našim předkům a duchu země, kde žijete. Spojte se opět se stavem jednoty se vším, co nám příroda dává. Dokončete obřad poděkováním za svůj život. Můžete uvolnit něco, co vás blokuje v tom, abyste se posunuli kupředu v manifestaci svých snů nebo sdílením modlitby se silami universa a silami země, vzduchu, vody a ohně.

Pokud jste vytvořili Modlitební strom, jak jsem vám radila během posledních několika let, můžete na strom dát modlitbu pro léčení nebo požehnání. Pokud čtete Zprávy o proměnách poprvé, můžete si o tom, jak vytvořit modlitební strom, přečíst v knize Walking in Light: The Everyday Empowerment of Shamanic Life (Kráčení ve světle: posílení šamanského života na každý den.

Zpívejte, tančete, čtěte básně živlům. Tam kde žijete, nechejte oběti.

Můžete zapálit papír v posvátné míse s prosbou o léčení nebo požehnání. Můžete do větru nebo vánku foukat bubliny. Nebo můžete najít kámen, který si vás přitáhne a vložit ho do vody, zakopat do země se záměrem, o co žádáte. Pamatujte vždycky na to, abyste přeměnili energii za myšlenkami na vibraci světla a lásky, která vyživuje vás i všechno v síti života.

Sdílím téma:

Od jedné členky našeho kruhu jsem dostala dobrou otázku/téma. Napsala mi, že společně se svým manželem mají pocit bezpečí, když pracují s šamanskými technikami, protože současné kolektivní vědomí podporuje používání šamanismu pouze k léčení a vnášení světla. Odpověděla jsem že ano, věci se mění. Pomalu je staré paradigma hierarchických a temných praktik šamanismu nahrazováno energiemi podporujícími život, které v nás vytvářejí mír a harmonii a uvnitř nás staré paradigma nahrazují. Máme ještě kus cesty před sebou, protože staré paradigma tady existovalo dlouhou dobu.

Ale jak se základy tohoto paradigmatu začínají rozplétat, zůstává více prostoru pro „vědomé“ praktikující, kteří mohou vplétat a zapřádat láskyplné a světelné energie do přediva nového paradigmatu, které se v současnosti tvoří.

Klíčem je pokračovat ve vlastní vnitřní práci a prozkoumávat projekce a myšlenky, které žijí uvnitř nás. Pokračujte v jejich transformaci a přeměňování na energie světla a vstupte do své vlastní duchovní síly, kde své jedinečné dary sdílíte v průběhu své práce kolektivně. Společně jsme všichni provázáni a čím více světla vyzařujeme, tím více starých rodokmenů můžeme vyléčit a znovu nastolit harmonii.

Připojuji se k naší komunitě s přáním zářivé a požehnané rovnodennosti!

Recommended Posts