Zprávy o proměnách – září 2018

Děkuji za štědrou zpětnou vazbu na srpnové Zprávy o proměnách, které se mnohých čtenářů velmi hluboce dotkly.

Ráda bych také poděkovala všem za podporu mých dvou nových knih The Book of Ceremony (Kniha obřadů) a The Hidden Worlds (Skryté světy – společně napsanou s Katherine Wood).

Měla jsem příležitost hovořit se skupinou lidí ze Sýrie hledajících duchovní nástroje k opětovnému nalezení pocitu naděje pro život uprostřed neustálé války. Lidé po celém světě se obracejí k duchovním nástrojům, protože nic jiného naší racionální mysli už nedává smysl. Je čas osvojit si duchovní praxe, které nám mohou pomoct osvětlit cestu k tolik potřebné vnitřní práci, protože náš způsob života se rozpadá.


Transfigurace a léčení pomocí duchovního světla jsou silnými nástroji pro léčení života a pro pomoc naší planetě. Během transfigurace se stáváme přítomností světla, které léčí a transformuje vše uvnitř i venku.

Ale i když pomocí transfigurace můžeme manifestovat zázračná vyléčení, většinou nestačí pracovat pouze s ní. Dokud nezměníme svůj životní styl, chování, způsob, jakým používáme slova, a nebudeme si uvědomovat energii myšlenek a fantazií, kterými živíme kolektivní vědomí, bude naše snažení ochromeno. Nestačí pouze vyzařovat světlo, dokud nezvýšíme také své fyzické vibrace a nespojíme se se stavem jednoty, světla a lásky.

Zapomněli jsme, že jsme vzájemně propojeni a provázáni s veškerým životem. Vrací se nám to zpět v podobě stavu životního prostředí a v disharmonickém chování okolí.

Mnohým z vás to může připadat zřejmé, ale je mnoho těch, kteří stále jen čekají na zázrak. Na workshopech Lék pro Zemi učím, že pokud chceme manifestovat zázraky, musíme použít všechny potřebné ingredience a těmi jsou záměr + láska + jednota + harmonie + koncentrace + soustředění + představivost.

Kromě své duchovní práce, kterou provádíme, musíme změnit také svůj životní styl a žít tak, abychom byli pro životní prostředí podporou. Je to velmi obtížné, protože jsme si na svůj životní styl v našem moderním světě příliš zvykli.

Dne 23. září budeme slavit slunovrat. Na severní polokouli vstupujeme do podzimu a na jižní polokouli do jara. Se změnou ročního období vás vždy nabádám, abyste se soustředili na plynutí proměn. Nenastávají dramatické začátky a konce. Všechny proměny v cyklech plynou jedna do druhé.

Živly jsou pro nás v tom, jak vstoupit do plynutí života, velkými učiteli. Země, vzduch, voda i oheň jsou v neustálém pohybu, neustále pročišťují a obnovují se.

Když s vděkem přijme změny ročních období, pouštíme také to, co nás drží v nezdravém uvažování a v minulosti. Slunovrat je obdobím očisty, přehodnocení záměru a závazku zapojit se do hlubší duchovní práce disciplinovanějším způsobem, který nás povede k znovuzrození. Můžeme projevit respekt a vděk sami sobě, veškerému životu a vzájemnému provázání s přírodou.

Přeji si, abychom slunovrat oslavili s respektem prostřednictvím obřadu, během něhož můžeme uvolnit negativitu, kterou vysíláme do kolektivního vědomí. Z mého pohledu se díky problémům na Zemi duchovní komunita dostává do varu, ale tím také vyživuje energie, které rozdělují, a staré způsoby myšlení. Každý máme kousky puzzle, o které se můžeme podělit, to znamená, že dokážeme podporovat i jiné duchovní názory. Pojďme společně vytvořit silnější společenství. Jedině tak se může projevit skutečná proměna.

Níže najdete několik návrhů obřadů, jejichž prostřednictvím můžete oslavit slunovratu. Přebrala jsem je z knihy Walking in Light: The Everyday Empowerment of Shamanic Life. (Kráčím ve světle: Každodenní podpora šamanského života)

Uspořádejte obřad, pomocí něhož uvolníte staré vzorce myšlení pramenící ze starých hlasů, které se staví proti duchovním principům jednoty, lásky, světla, úcty a respektu. Pracujte vždy s duchem lásky. Když uvolníte to, co vás svazuje, provedete láskyplný čin pro sebe i pro duchovní komunitu.

Pokud máte pocit, že potřebujete ohledně obřadu poradit, můžete cestovat za duchovními průvodci a získat od nich inspiraci. Nezáleží na tom, jak jednoduchý váš obřad bude, důležité je vytvořit jej posvátným způsobem. V tom se skrývá síla.

Můžete pozvat přátele, blízké a lidi ze svého okolí a společně obřad provést. Dokážete si jistě představit, jak moc rády se zapojí i děti.

Ohňový obřad

Oheň je velký učitel transformace a transmutace. Vezme si od nás to, co potřebujeme uvolnit a přetvoří tuto energii.

Vyrobte něco, co můžete spálit. Může to být talisman nebo silový předmět, který v sobě ponese sílu vašeho přesvědčení, které chcete vhodit do plamenů. Na procházce přírodou se soustřeďte na to, co chcete uvolnit a najdete třeba kousek dřívka. Za pomoci vlny uvolněte ze své duše sabotující myšlenky a namotávejte ji na klacík nebo si v přírodě můžete vyrobit talisman z hořlavých materiálů. Dejte si čas, abyste nevyrobili pouze znázornění negativního vzorce nebo názorů. Vyzpívejte je, vdechněte, vtancujte, použijte buben nebo chřestítko k tomu, abyste sílu tohoto negativního vzorce nebo přesvědčení vpravili do talismanu, aby skutečně obsahoval sílu toho, co chcete uvolnit.

Ohňový obřad můžete uspořádat uvnitř i venku, pokud je to bezpečné. Pokud jste v rámci bezpečného nakládání s ohněm omezeni, můžete použít plamen svíčky. Napište přesvědčení, které chcete uvolnit na kousek papíru a spalte ho v misce nebo v dřezu.

Pracujete ve spojení s duchem ohně k uvolnění myšlenkového vzorce, který chcete uvolnit. Při rozdělávání ohně s ním sdílejte svůj záměr.

Nabídněte ohni svůj talisman nebo i kousek papíru, na který napíšete svůj myšlenkový vzorec nebo blokující přesvědčení. Soustřeďte se na to, co chcete uvolnit. Pociťujte to ve svém těle. Jakmile budete připraveni, vhoďte to do plamene. Ohni pak poděkujte za to, že strávil a přetvořil vaše přesvědčení na duchovní energii. Nabídněte ohni oběť za to, že si vezme přesvědčení, které vás blokuje a vyléčí ho. Při obřadech, které pořádám, používám jako oběť cedr.

Jakmile obřad dokončíte, poděkujte všem živlům a duchovním průvodcům. Tímto obřadem zažehnete nový začátek a otevřete dveře do nového života.

Mnozí z mých klientů používají k pravidelným domácím obřadům posvátnou mísu k uvolnění překážek, na které v životě průběžně narážejí a které brání projevení se toho dobrého v životě pro ně i pro Zemi.

Vodní ceremonie

Vytvořte talisman z předmětů, které najdete v přírodě, které můžete vhodit do vody. Tento talisman v sobě bude mít sílu vašeho starého přesvědčení. Můžete z klacíků a roslin vyrobit malou loďku, a nechat své staré názory odplout do říše Ducha. Poděkujte vodě za to, že vám dovolila pustit a transformovat váš starý názor.

Krásný obřad, který se mnou sdílela moje studentka využívá vodou rozpustný papír, který je naprosto bezpečný pro životní prostředí a zcela se rozloží. Můžete si nastříhat malé kousky a nakreslit si obrázky, symboly nebo napsat slova, která představují názory nebo myšlenkové vzorce, které chcete uvolnit. Ohřejte trochu vody a nalijte ji do misky. Obřadně vložte papír se svými starými názory do teplé vody a sledujte, jak se úplně rozpustí. Pak vodou z misky zalijte zemi.

Bublinový obřad

Obřad, který vás naplní dětskou radostí. Běžte ven a vezměte si s sebou bublifuk. Uvědomujte si svůj záměr, vyfukujte do vzduchu bubliny a zbavujte se negativních myšlenkových vzorců. Děkujte vzduchu, jak vítr staré blokující názory odnese tvořivým silám vesmíru, kde se transformují na lásku a světlo.

Pohřební obřad

Napište svá stará přesvědčení na něco, nebo vyrobte talisman z něčeho, co můžete pohřbít do země. Takto můžete uspořádat pohřeb negativním myšlenkovým vzorcům. Nezapomeňte pohřbít svá přesvědčení s láskou. Zbavujete se něčeho, co vás blokovalo a zároveň transformujete energie tohoto přesvědčení na lásku a světlo.

Obřad rozlomení

Najděte si v přírodě klacík a když ho budete držet, zaměřte se na blokující názor, kterého se chcete zbavit. Rozlomte klacík a tím uvolníte spojení s tímto názorem. Je to symbolický čin k odpojení se od nechtěné energie.

Cestujte a nechejte negativní názory roztrhat na kusy

Zaneste blokující názory, postoje nebo myšlenkové vzorce duchovním průvodcům a požádejte je, aby je roztrhaly na kusy.

Možná pocítíte okamžitou úlevu a nově nabitý pocit svobody. Někdy budete muset svou práci několikrát po čase zase opakovat. Přijměte mé pozvání k pozvednutí své duchovní pozornosti a vědomí nad negativními energiemi, které nás obtěžují a zatěžkávají.

Dne 25. srpna nastává úplněk. Pojďme společně pokračovat v práci a ponořit se do hloubky našeho duchovního světla, které má velký potenciál transformovat a léčit nás, všechno v síti světla a Zemi. Naše světlo vyzařuje, tančí, pozvedá a živí veškerý život silou, soucitem a láskou. Spojíme se a budeme společně vyzařovat zářivé světlo po celé Zemi a skrze ni.

Pokud čtete Zprávy o proměnách poprvé, přečtěte si „Tvoření světelné sítě lidí“ na domovské stránce.

Když se vrátím zpět k srpnovým Zprávám o proměnách, napsala jsem, že na sebe bereme příliš mnoho zatěžkávajících energií, které plynou energetickým polem kolektivního vědomí. Mí duchovní průvodci mi ukázali, jaký je rozdíl na pocitové úrovni buněk, když se naplníme tím, za co jsme vděční, nádhernými obrazy, barvami, vůněmi, chutěmi, a melodickými zvuky. Když jsme zcela naplněni krásou dokážeme krásu vidět i ve vnějším světě. Pokud nejsme naplněni bohatými a krásnými energiemi, cítíme se uvnitř prázdní. A tuto prázdnotu mohou zaplnit energie kolektivního vědomí. Když se naplníme světlem, láskou a krásou, je to největší ochrana pro nás a zároveň se stáváme silnou podporou veškerého života.

Připojuji se k našemu kruhu a přeji všem hlubokou a smysluplnou oslavu slunovratu!!

Recommended Posts