Zprávy o proměnách – červen 2018

Seminář Lék pro Zemi a léčení duchovním světlem, který proběhl v Estes Parku v Coloradu, byl opravdu nádherný. Všichni se skutečně ponořili do společné práce. Přítomný filmový štáb se stal součástí našeho kruhu a jeho členové se, když mohli, účastnili cestování a obřadů. V průběhu semináře došlo i k několika krásným léčením včetně léčení na dálku těch, jejichž jména byla umístěna pod oltářem.

Nejvíce jsem potěšena tím, že mnozí účastníci začali hned po návratu domů ve svých komunitách sdílet obřady transfigurace a tuto práci učit i své děti.

Skutečnou radost mi v rámci mého vyučování nyní činí vidět, kolik účastníků pobytových i online kurzů sdílí Lék pro Zemi a další šamanské praxe se svými rodinami, na pracovištích a ve svých komunitách. A vím, že mnozí z vás to dělají také. Jsem skutečně vděčná všem, kteří tuto hlubokou práci sdílejí.

Dean Radin napsal nádhernou knihu Real Magic: Ancient Wisdom, Modern Science, and a Guide to the Secret Power of the Universe (Skutečná magie: Prastará moudrost, moderní věda a průvodce tajnou silou univerza). Je velmi nezvyklé, že vědec předkládá vizi o čarodějství na základě vědeckých poznatků a vysvětluje, proč bude hrát klíčovou roli ve zkoumání hranic vědy. Do své diskuze zahrnuje také šamanizmus.

Šamanizmus nabízí funkční klíče k léčení problémů, kterým na planetě čelíme. Záleží jako vždy na nás, zda se necháme inspirovat, chopíme se příležitosti a staneme se touto prací.


Nedávno jsem ve snu obdržela zprávu: „léčení přichází skrze tebe, ne k tobě“. Po probuzení jsem si uvědomila, že stejnou zprávu sdílela ve svém učení Florence Scovel Shinn slovy: „tvoření přichází skrze vás, ne k vám“.

Tato zpráva se vztahuje k jedné zajímavé diskuzi, kterou jsem vedla s dalšími šamanskými učiteli. Je evidentní, že západní svět vstupuje na cestu šamanizmu z opačné strany, než se to děje v domorodých kulturách.

Po všech těch rozhovorech jsem si uvědomila, že i já velmi vášnivě sdílím stejný názor na svých workshopech a ve svých knihách, když hovořím o rozdílu mezi „léčením a uzdravováním“.

Nechci šamanské kultury příliš romantizovat. Jako lidské bytosti se vždycky nechováme etickým a zodpovědným způsobem. S egem a osobností musíme neustále pracovat a zůstávat soustředěni na to, abychom do svých komunit přinášeli to, čím jsme byli obdařeni. Týká se to také lidí žijících v domorodých kulturách.

Děti v šamanských kulturách však byly pro své dary a talenty, kterými přispívaly svým komunitám, uznávány. Naučili se, jak komunikovat se všemi bytostmi přírody, jak v praxi projevovat vděčnost bez ohledu na to, co se děje ve vnějším světě, a jak disciplinovaně užívat slov, myšlenek a fantazií jako požehnání namísto zneužívání této síly k proklínání sebe sama nebo celé sítě života.

Jakmile děti dosáhnou puberty, starší kmene dohlížejí na průběh iniciací, při nichž může jít i o život, a při nichž se adepti musí spolehnout na vlastní duchovní sílu. Díky tomu pak dospívají v zodpovědné bytosti, které přispívají síle celé komunity.

Takto se členové komunity v minulosti zasvěcovali do šamanské cesty.

V západním světě na šamanskou cestu vstupujeme dříve, než se uzemníme a jako vědomí snící se prostřednictvím slov, myšlenek, fantazií a energie dokážeme podílet na vytváření zdravého kolektivu. Vstupujeme do světa šamanů bez znalostí o vytváření nedotčeného posvátného prostoru a komunikace s duchem, který žije ve všech věcech.

Klienti přichází pro šamanské léčení a očekávají okamžité a zázračné uzdravení, aniž by měli nástroje k vlastní vnitřní práci, která nevede k okamžité nápravě, ale k dlouhodobému uzdravení.

Všechno, co všichni v životě řešíme, by bylo možné vyřešit, pokud bychom prováděli svou vnitřní práci a chápali, že právě jejím prostřednictvím budujeme neviditelnou látku potřebnou k manifestaci vlastních největších přání i přání pro veškerý život.

Úplněk nastává 28. června. Pojďme se ponořit a skutečně splynout se třpytivou světelnou sítí. Neoddělujte se od sítě života. Staňte se jí. Jste světelnou sítí. Vyzařujte své božské světlo, prohlubujte svou zkušenost a „BUĎTE“ světelnou sítí.

Společně vyzařujeme světlo a vnímáme všechno ve své božské dokonalosti. Tato práce má velkou sílu a způsobuje skutečnou změnu. Ponořte se během úplňku do práce transfigurace hlouběji.

Pokud čtete Zprávy o proměnách poprvé, přečtěte si prosím instrukce k úplňkovému obřadu „Tvoření světelné sítě lidí“ na domovské stránce.

21. červa se spojíme, abychom oslavili den slunovratu. Na severní polokouli přivítáme léto a na jižní polokouli zimu.

Víme, že slunovrat není oddělenou událostí. Plynutí změn v energiích a kvalitách světla vede ke slunovratu. Slunovratem označujeme změnu, jíž jsme také součástí. V průběhu změny ročního období je vždycky dobré podniknout cestu splynutí se Zemí, kde žijeme, a prožít, jak se se změnou ročního období měníme my sami.

Je důležité naladit se na tělo a cítit, jak změny v přírodě ovlivňují naši vlastní přirozenost a plně si uvědomovat změny v textuře země, vůni větru, zvuky ptáků a jiných bytostí přírody, které žijí v naší blízkosti a změny v rostlinách a stromech. Změny ve vzduchu můžeme dokonce ochutnat.

Po tisíce let lidé všude na světě pozorovali a prožívali znamení změn v přírodě a získávali zprávy o tom, jak se připravit na následující změnu ročního období. Nejlepší je, pokud se barometrem změn stává naše tělo a ne kalendář.

Ať už přivítáte léto nebo zimu, máte skvělou příležitost vnímat se jako zahradník a správce naší nádherné Země.

Najděte organické a kompostovatelné materiály a vyrobte si malou nádobu, která může obsahovat modlitbu pro vás, pro síť života a pro Zemi. Zasaďte ji do země, kde žijete. Když ji budete zalévat svou láskou a světlem, bude tato modlitba energeticky růst. Roste, to co živíme!

Připojuji se k našemu kruhu a přeji všem krásný slunovrat!!

Recommended Posts