Zprávy o proměnách – listopad 2018

Společně s vámi jsem prováděla praxi k hlubšímu propojení se se Zemí, Větrem, Vodou a Ohněm. Vnímám v těle skutečný rozdíl. Cítím se být propojená sama se sebou i s veškerým životem na hlubší úrovni.

Když jsem nedávno jedla malé jablko z mé jabloně, náhle jsem si uvědomila, že jako lidé jsme propojeni s duchem každé živé bytosti, kterou sníme. Vnímala jsem, jak mým tělem prorůstají kořeny a cítila jsem se být hlouběji propojená se svým tělem. To samozřejmě probudilo různé části mé představivosti a začala jsem uvažovat o tom, jak pokaždé když jíme, propojujeme se s životní formou, kterou strávíme a s vlákny uvnitř nás.

Začala jsem přemýšlet, jak ti z nás, kteří jsou zasvěceni duchovní praxi, často začínají svůj den vzdáním vděčnosti. A v listopadu lidé ve Spojených státech slaví díkůvzdání.

Vedlo mě to k další úvaze o tom, jaký je z duchovního hlediska rozdíl v tom, když před tím než poděkujeme, požádáme zemi a ducha místa, z kterého si bereme potravu, o svolení. Požádat o svolení jíst dary, kterými nás Matka Země obdarovává a je s námi ve spojení společně se vzduchem, vodou, Sluncem, Měsícem a souhvězdími.

Pokud nejdříve požádáte o svolení „vzít si“, jak se tím asi promění vaše vlastní vnitřní krajina, vaše pocity, myšlenky, zdraví a spojení se životem.

Je jisté, že chceme pokračovat v praktikování vděčnosti a snad ji otisknout ještě hlouběji do svého energetického těla. Ale co kdybychom k praxi požádání o svolení přidali ještě žádost o pomoc při hledání způsobů, jak prosvětlit a povznést své kroky na Gaie.

Když to uděláme, myslím si, že síly přírody, předků a prastarých, zpívají písně vděku a díkůvzdání pro nás.

Když se hlouběji naladíme na energie, které absorbujeme, můžeme díky této praxi snáze udělat změnu ve svém jídelníčku i v životním stylu.

Úplněk nastává dne 23. listopadu. Pojďme si hlouběji uvědomit a plně se probudit k duchu uvnitř nás, který je jen čistým božským světlem. Nezadržujte ho v sobě. Nechejte ho volně plynout a nesnažte se své světlo zadržovat. Pojďme se propojit při sdílení transformujícího světla se Zemí a s veškerým životem. Uvažujte o tom, jak Slunce, Měsíc a hvězdy transformují růst. Vyzařujete své světlo dost jasně, abyste se stali transformující silou?

Pokud čtete Zprávy o proměnách poprvé, vítejte. Přečtěte si prosím instrukce k úplňkové ceremonii „Tvoření světelné sítě lidí“ na domovské stránce.

Během procházky ke mně přišla zpráva. Když se svět rozpustí, je jen Duch. Když procházíme současnými iniciacemi, rozpouštíme se do našeho duchovního já.

Recommended Posts