Zprávy o proměnách- červenec 2023

V uplynulých měsících jsempsala o tom, že si lidé nyní vybírají jiné cesty, jak chtějí žít své životy. Proces roztrhání, kterým všichni procházíme, nás vede do určité faze, v níž se rozpomeneme. Roztrhání nás potom přivádí zpět k našemu pravému já a formuje nás do bytostí, jimiž jsme předurčeni být. Roztrhání je procesem, v němž se naše duše tříbí.

V našem současném rozpomínání se nachází mnoho různých životních voleb. Lidé se rozhodují o tom, co je pro ně v životě skutečné a smysluplné a jak mohou vytvářet život, který je harmonický a plyne v toku dobrého života.

Samozřejmě, vidíme lidi, kteří se nechtějí změnit a žijí život, jakoby to byl jeden velký večírek. Ale já píšu o lidech, kteří uskutečňují poněkud uvědomělejší změny, jak žít harmoničtěji.

Je to jako kdyby někdo vyhodil do vzduchu čipy a každý z nás teď hledá svůj jedinečný čip, se kterým  si vytvoří jiný život. Když si vypůjčím pojem, který jsem zaslechla v podcastu na Youtube: Je načase vystoupit z autobusu pachtění.

V různých tiskovinách a na sociálních sítích jsem četla dost zajímavé články o změnách, které lidé dělají. V předchozích zprávách jsem psala o tom, že se někteří lidé rozhodují k přestěhování do malých komunit, kde mají soudržný podpůrný systém. Jiní lidé si volí přesun do měst.

A mám mnoho studentů, kteří se stali nomády,což jezpůsob, jakým teď chtějí žít a který jim umožňuje být v přírodě a dopřávat si čas na to, aby vstřebali vše, co se v jejich životě objevuje a co se děje ve světě.

Nejvíc mě překvapilo, když jsem četla článek o tom, jak se třicátníci odpojují od svých emailů a ze sociálních sítí a kupují si tlačítkové telefony. Ke svému úžasu jsem zjistila, že tlačítkové telefony jsou nyní nejúspěšnější produkt na trhu pro lidi, kteří se nechtějí zabývat technologiemi. Příslušníci této generace uváděli v rozhovorech, že je unavuje viset celý den na TikToku nebo Instagramu. Chtějí jít ven a žít. Své telefonní číslo dávají jenom několika přátelům a ti jsou jejich komunitou. To zní jako stare dobré časy.

To bylo i mým snem ode dne, kdy jsem si zřídila emailovou adresu.  Snila jsem o tom, že udělám obřad a zbavím se svého iPhonu, iPadu a počítače.

A pak jsou tu články, které jste možná četli, o vlivu AI a předpovědi vědců, že se AI vyvíjí rychleji, než si myslíme.Jedna studentka mi hlásila, že chatbot vstoupil do textu, který psala, a nabízel jí, že to pro ni zrediguje. To je šílené pomyšlení!

Já jsem se před několikaměsíci přela schatbotem na telefonua on mi zavěsil. Když jsemzavolala zpátky, umělá intelligence řekla, “Právě jsi volala,” a zavěsila.

Lidé kráčí po různýchcestách a bude opravdu zajímavé vidět, jak to s naší společností, rozdělenou do tak různých dimenzí, dopadne. V tom, jak se lidé rozhodují žít další fázi svého života, je tolik úžasných paradoxů. Budete žít s AI, přestěhujete se do male obce, koupíte si tlačítkový telefon, anebo se oddáte provádění duchovních praktik a necháte svět, aby si sám našel cestu domů?

Je tady jedna možnost, která – jak doufám – nebude pokračovat. Poslouchala jsem kratičký podcast na Youtube, kde nějaký člověk mluvil o tom, že příslušníci generace X nemají rádi tanec! Jde o postřeh jednoho muže, kterému je padesát a sám do generace X patří.

Tak bych řekla, že poselstvím pro tento měsíc je, že máte na výběr z mnoha různých možností, jak žít svůj život. Jak chcete, aby váš život vypadal, jaký aby byl na dotek, jak chutnal, voněl a zněl? Jak učím během své práce na tvoření a projevení, která je vlastní praxi Léku pro Zemi, máme všichni spoustu příležitostí.

Naši realitu totiž vytváří naše představivost.

Úplněk 3. července připadá na den před Dnem nezávislosti! Právě teď je tu dost dobrýchdůvodů pro to, abyste se ponořili co nejhlouběji do své transfigurační práce. Udělejme proto rozhodnutí dělat tuto práci tak, jak jsme se ji učili, tedy způsobem, který vytváří zázraky ve vlastních životech i pro druhé.Tak to fungovalo po tisíce let. Proč by to nemělo fungovat nyní? Vstřebávejte spirituální světlo, kterým jste a pak jej nechte plynout do každého koutu Země.

Ať jsou všechny bytosti na této Zemi svobodné!

Pokud jste novým čtenářem Zpráv o proměnách, prosím, přečtěte si text Tvoření světelné sítě lidí na webové stránce, kde najdete pokyny pro naše úplňkové obřady.

V  průběhu května jsem měla v noci skutečně zajímavé mystické zážitky. Všechny vedly k tomu, abych pochopila a znovu prozkoumala jeden záměr. Sdělila jsem jej nahlas vesmíru, když mi bylo 7 let. A tím jsem vytvořila mapu cesty svého života. Když jsem stanovila svůj záměr, co v tomto životě uskutečním, měla jsem právě tuto mystickou zkušenost.

Jak již všichni víte, první referát, který jsem psala na střední škole, byl o Stvoření a Projevení. Toto všechno ústilo do záměru, který jsem si stanovila, když mi bylo 7. A nyní se na to, o čem byla moje životní práce, znovu rozpomínám. Napíšu o tom více v budoucích Zprávách o proměnách.

Copyright 2023 Sandra Ingerman. Překlad Alexandra Brabcová. Všechna práva vyhrazena.

Recommended Posts