Zprávy o proměnách – únor 2023

Na svou facebookovou stránku jsem napsala příspěvek o tom, jak vnímám proces, ve kterém se nacházíme. Na globální i osobní úrovni jsme zahájili proces roztrhání. To může nějaký čas trvat, jelikož je třeba odstranit vše, co je nemocné a narušuje rovnováhu, tak aby byl prostor pro nový stav  jasného vědomí, který v nás bude moci narůstat. Přichází evoluční stádium, k němuž se mnoho z nás přibližuje a mnozí se jej pokoušejí dosáhnout.

Ničení a odstraňování zátěže všeho nefunkčního v našich životech, stejně jako roztrhání v globálním měřítku, je mocný proces. Je to silná iniciace, která nás zcela mění. Osvojujeme si nové mravy a hodnoty. Poté, co iniciace proběhne, cítíme větší spojení se Zdrojem a světlem.

Jakmile je iniciace za námi, přichází znovuzrození, i když jsme stále naživu. Zde dostáváme nové příležitosti a možnosti, protože procházíme životem s jiným vnímáním a uvědomujeme si jak iluzi, do níž se chytáme, tak pravdu o důvěře ve Zdroj, který se nachází uvnitř i vně nás samých.

V našem případě, přinejmenším u většiny z nás, však období rozpomínání ještě nezačalo. Ocitáme se ve stadiu čekání, ale lidé v západní kultuře na nic čekat nechtějí. Máme sklon vyhledávat okamžité uspokojení a vydáme-li se na duchovní cestu, chováme se na ní tak trochu ve stylu ADHD. Jak rychle dosáhnu duchovního osvícení, když se přihlásím do toho a toho kurzu?

Ve skutečnosti již duchovně osvícení jste. A vždy jste byli. V procesu rozpomínání jsme vlastně znovuzrozeni do svého skutečného já, které si pamatuje, že jsme stále v jednotě se zdrojem a nic nám nemůže ublížit.

Období čekání pro nás není příjemné. Abychom ten proces uspíšili, chceme něco UDĚLAT. Jenže zde nelze nic dělat. Jediné, co můžeme v této době vykonat, je vydat se do svého vnitřního světa a pohlédnout na to, kolik strachu, vzteku a traumat v sobě držíme. Hledejme způsoby, kterými můžeme s pomocí obřadů uvolnit to, co již nepotřebujeme. Máme k dispozici celý seznam ceremonií, které jsme spolu v posledních dvou letech prováděli.

Sylvia Edwards velkoryse sestavila seznam obřadů, které byly až doposud sdíleny na facebookové stránce v rámci rubriky Šamani jsou zahradníky energií. Níže se nachází odkaz na tuto stránku na mém webu. U každého obřadu je uvedeno, čeho se týká. Děkuji Ti, Sylvie, že jsi nám věnovala tento seznam: https://www.sandraingerman.com/shamans-are-gardeners-of-energy/

Dovolme si snít o tom, čemu kráčíme v ústrety. Nechme svou představivost, aby nás zavedla do krásných dimenzí, do nichž můžeme vstoupit a nalézt v nich více jednoty a míru. Jinak nás naše představivost může vést do oné noční můry, kterou v současnosti prožíváme.

Mnoho lidí se v této době věnuje léčení svých zranění z minulosti, a když pak přijde správný čas pro rozpomnění, jejich znovuzrození je mimořádné. Volba je na silách vesmíru a božských bytostech, které s námi spolupracují jako nápomocní duchové.

Ano, nacházíme se nyní v čase čekání, v mezičase. A chceme tento mocný čas využít moudře. Podnikejte cesty, choďte na terapie, pracujte s šamanskými praktiky, jejichž seznam najdete na www.shamanicteachers.com, případně si vyberte průvodce, kterého znáte ve své komunitě.

Čím více zátěže odhodíme, tím lépe můžeme tvořit výživný vnitřní svět, v němž lze vysazovat nové sny pro naše rozpomenutí.

Dostala jsem od duchů sdělení: „Učiň svůj čas smysluplným, a budeš mít smysluplný život“.

Čemu jdete v Novém roce vstříc, co může vašemu životu přinášet smysl? Co uvolňujete, abyste byli dostatečně odolní a mohli se zapojit do života s novým vědomím? Čeho se zbavujete, když přetváříte své vnitřní utrpení na vnitřní světlo a mír?

Když se nacházíme ve fázi čekání a nemáme jasno v tom, jaký bude další krok, jsme netrpěliví. Zatímco čekáte, zůstaňte v klidu, reflektujte, přijímejte sílu slunce a živlů. Pracujte na sobě.

Po nějaké době se přestanete zabývat tím, že jste v období vyčkávání, a uvědomíte si, že jste vstoupili do nádherného toku života.

Úplněk bude 5. února. Vytvořte si posvátný prostor, kde můžete setrvat v tiché reflexi. Můžete pocítit potřebu bubnovat, zpívat, tančit či chřestit, abyste pozvedli svoje lidství na úroveň duchovní bytosti naplněné světlem. Pokud se budete chtít věnovat transfigurační práci, dělejte ji s vášní a skutečnou touhou sdílet a dostávat lásku. Vyzařujte své světlo stejně jako zářící hvězdy, měsíc nebo slunce. Dovolte každé pídi Země, aby přijímala světlo vysílané naším kruhem.

Pokud jste novým čtenářem Zpráv o proměnách, přečtěte si  prosím na mé domovské stránce článek Tvoření světelné sítě lidíhttps://www.sandraingerman.com/transmutation-news/czech/czech-ceremonies/

 Copyright 2023 Sandra Ingerman. Překlad Alexandra Brabcová. Všechna práva vyhrazena.

Recommended Posts