Zprávy o proměnách - září 2023

Mám spoustu rozjetých projektů. K tisku je připravena nová kniha, o níž jsem vám ještě neřekla. Spolu s hiphoperem Quincy Davisem pracuji na tvorbě aplikace. Chceme lidem v náročném věku dospívání přiblížit jednoduché šamanské praktiky, aby měli k dispozici nástroje, jež jim mohou dodat sílu. A také připravuji novou audionahrávku pro vydavatelství Sounds True.

Všechny mé úžasné projekty, z nichž jsem nadšená a které mi dávají veliký smysl, mě maximálně zaměstnávaly. Do kalendáře jsem si psala, že je čas napsat zářijové Zprávy o proměnách, ale můj den vždy skončil dříve, než jsem s tím vůbec začala.

A samozřejmě všechny ty zprávy o neštěstích jako požáry v Maui a oheň a klimatické události na různých místěch světa. Bylo pro mě velmi těžké se soustředit.

Co se dá vůbec uprostřed tolika krizí říct. Mám pocit, že jsem to od doby, kdy jsem začala v roce 2000 psát Zprávy o proměnách, už všechno řekla.

Jediné, co bych snad mohla vyslovit, je abychom pokračovali ve své duchovní práci. Pokračujme v osvětě o tom, v jak děsivé situaci se nacházíme a jaké nástroje ji mohou pomoci napravit.

Spojme svá srdce a žehnejme všem bytostem, které přišly o život během této turbulentní doby. Jak víte, bylo toho hodně, co jsme mohli udělat. Ale to už je minulost. Nyní je třeba hledět dopředu a znovu nacházet odhodlání věnovat se z minuty na minutu své duchovní praxi a provádění obřadů, abychom přispěli k návratu harmonie a míru na zemi.

Pro tuto chvíli chci s vámi sdílet obřad, který můžeme všichni provést na přivítání podzimní/jarní rovnodennosti. Je neuvěřitelné, že už 23. září budeme vítat další roční období změn.

Osobně provádím obřady ráda v přírodě – v parku, u oceánu, na břehu řeky či jezera nebo na pasece v lese. I vy můžete dělat ceremonie v parcích v městských oblastech, pokud si ovšem nechcete udělat výpravu na nějaké místo v přírodě, což by vyžadovalo vycestovat autem z domova.

Jak už znáte z ostatních obřadů, doporučuji při nich zbudovat oltář. Tvoříte-li oltář venku, lze na zem umístit látku či deku. Můžete nasbírat přírodniny, které symbolizují roční období, které chcete přivítat.

Na severní polokouli používáme spadané listí, žaludy, šišky a květy ležící na zemi. Žijete-li na jižní polokouli, možná už raší květy a můžete požádat o svolení k utržení jednoho či dvou pro posvátný oltář. Já na oltář ráda používám menší nádobu s vodou, hlínou, a něco, co představuje vzduch a oheň. Jsem velmi opatrná při používání svíček v přírodě, pokud nezůstávají nezapálené.

Pracujete-li uvnitř, tak víte, jak vytvořit oltář – zapálit svíčku, umístit fotografie předků, přidat přírodniny, které velebí zemi, na níž žijete, vonné prostředky k očistě prostoru a zároveň k vaší vlastní přípravě na duchovní práci. Lze nachystat i malou misku s obětinami, kam dáte nějaké potraviny či přírodniny, které symbolizují dané roční období, jež chcete uctít. Jak víte, používám do obětních misek modrou kukuřičnou mouku, a také tam dávám svůj dar přírodě. Chodím přírodou a obdivuji intenzivní krásu a změnu v energii, která je cítit, když vstupujeme do nového ročního období.

Samozřejmě, že pokud je pro vás vedení obřadů nové, je možné se podívat na můj článek Příprava na obřadní práci. Obsahuje i popis, jak vytvořit oltář, a další informace.

https://www.sandraingerman.com/transmutation-news/english/shamanic-ceremony/preparing-for-ceremonial-work/

Začněte zpěvem, tancem, dovolte svému dechu a tělu plynout a nechte pro tuto chvíli odejít všechny starosti, abyste mohli být plně přítomni při vedení vaší posvátné práce. Nezapomeňte povolat nápomocné duchy, aby byli přítomni a vaši práci podpořili. To je velmi důležité pro to, jak budou vaše obřady vnímány v neviditelných světech.

Zaměřte se na změnu ročního období a rovnováhu mezi světlem a temnotou. Myslete na krásu proměn přírody. Uvědomte si, že i vy procházíte stejnou proměnou. Jste Zemí, Vzduchem, Vodou a Ohněm. Živly ve vás a kolem vás dávají životu sílu, kterou potřebujeme pro přežití a rozkvět.

Většina z nás nezapomíná vyjadřovat vděk. Vím, že mnozí z vás zažívají v životě znepokojivé změny. Avšak nejlepší léčení, jaké můžete provést, je vyjádřit vděčnost za svůj život a za dobré věci, které přinesl.

Na podzim – co jste ve svém životě sklidili? Na jaře – jaká semínka chcete pro toto roční období zasadit? Rozjímejte nad tím jak doslovně, tak v metaforických významech.

A zatímco dál provádíme naši práci na tvorbě a manifestaci, je důležité si zapsat několik postřehů ohledně uplynulého období a záměrů pro to, které přichází. Jakou sklizeň jste v životě měli? Co byste rádi pěstovali a manifestovali během následujících měsíců? 

Nezapomeňte uzavřít svůj obřad poděkováním nápomocným duchům, všem živlům, které nám dávají žít, poděkujte sami sobě a vyjádřete si vděčnost za to, že se na hluboké úrovni spojujete s přírodou, což je to, co po nás osud života nyní žádá.

Nezapomeňte v den rovnodennosti pobýt v přírodě.

Někteří lidé pracují rádi sami, jiní se účastní společných ceremonií s ostatními. Pracujete-li s komunitou, pak je krásným ukončením obřadu, když společně sníte jídlo, které každý z vás přinesl. 

Připomeňte si, že šamanismus je praxe přímého nahlédnutí. Zprávy o proměnách čtou jak velmi zkušení praktici šamanismu, tak nováčci v této praxi. Udělejte si obřad po svém.

Nechcete-li dělat obřad, alespoň poděkujte za život a oslavujte změnu ročního období nějakým vlastním způsobem.

Jak víte, celým svým srdcem a duší věřím, že kdybychom každý den děkovali Zemi, Vzduchu, Vodě a Ohni (Slunci), nezažívali bychom ty neuvěřitelné věci, se kterými se nyní potýkáme. Živlům bychom měli za náš život děkovat. Nevzdáme-li čest, ani nám se jí nedostane

A neopomiňme ani naše úplňkové obřady, při nichž tvoříme světelnou síť lidí po celé Zemi – 29. září přivítáme krásu Měsíce sklizně. Udělejte si prosím čas a skutečně se připravte způsoby, jež jsem popsala výše, abyste se posunuli ze stavu sobectví na vyšší duchovní úroveň. Sejměte plášť svého těla a nechte prozářit světlo, které lidské oko nevidí. Spojte toto světlo s ostatními v celosvětovém společenství a nechme ho zářit jako jedno srdce po celé planetě.

Je-li pro vás úplňkový obřad nový, zde je odkaz na instrukce https://www.sandraingerman.com/transmutation-news/czech/creating-a-human-web-of-light-czech/

Popřejte všem spolu se mnou nádherný podzimní/jarní rovnodennost. Ctěte a oslavujte přírodu a proměňujte svoje životy těmi nejpříznivějšími způsoby.

Copyright 2023 Sandra Ingerman. Překlad Veronika Kucharská. Všechna práva vyhrazena.

Recommended Posts