Zprávy o proměnách - květen 2023

Květen mi vždy připadal jako velmi něžný a ženský měsíc. Nevím proč, ale pokaždé ho vnímám jako jemný měsíc, během něhož se cítím více vyživována přírodou a životem samotným.

Když jsem si dělala průzkum při přípravě knihy Lék pro Zemi, zabývala jsem se příběhy zázračných šamanských uzdravení, z nichž mnohé jsem již znala. Ale moje vášeň pro práci pomocí Léku pro Zemi, který jsem právě přinášela světu, mě zavedla k mnoha dalším mimořádným příběhům o vyléčení. V podstatě jsem zkoumala příběhy zázraků, proměn a transfigurací z každého druhu duchovní praxe, o kterém se dalo něco nastudovat. A u toho jsem objevila spoustu synchronicity s tím, co jsem se dozvídala během let od svých nápomocných duchů.

Byla jsem z tolika duchovních příběhů z historie, které podporovaly moji práci, natolik nadšená, že jsem měla potřebu citovat všechny slavné knihy, jež jsem přečetla. Opravdu mě to uchvátilo a použila jsem citace z dávných tradic, které učily to stejné, co jsem poznala na svých vlastních šamanských cestách.

Byla jsem ve svém nadšení tak extrémní, že jsem do prvního konceptu knihy Lék pro Zemi začlenila tuším přes 200 citací. Byla jsem v šoku, když mě můj editor, sám znalý šamanismu, požádal, abych většinu citátů odstranila a mluvila svým vlastním hlasem.

Bylo to v devadesátých letech a já jsem byla skutečně ohromená tím, o čem jsem se dočetla a co přesně odpovídalo tomu, co jsem se dozvěděla během svých dvou výprav do Egypta v letech 1998 a 1999 a na svých šamanských cestách. Na Léku pro Zemi jsem začala pracovat před svou první cestou do Egypta a knihu jsem dokončila poté, co jsem do Egypta vzala skupinu v roce 1999.

Hieroglyfy, piktogramy a energie posvátných chrámů a pyramid vskutku inspirovaly tolik duchovního poznání a zdálo se, že zapadají krásně do sebe a tvoří společně smysluplnou mozaiku.

Ze všech těch knih, jež popisovaly učení, o němž jsem se dozvěděla během pobytu v Egyptě a na svých šamanských cestách, jsem tedy byla u vytržení a neměla jsem vůbec chuť se vzdát všech těch citací, které byly v mých očích „důkazy” mojí práce. Byla jsem ještě docela mladá a neměla jsem žádné mentory. Vše, o čem jsem psala a co jsem učila, přicházelo přímo, zjevovalo se mi to.

Nakonec jsem se citátů dokázala vzdát a postavila jsem se za svůj vlastní hlas. Avšak práce ostatních mě nesmírně inspirovala. Skutečnou inspirací byl Manley Hall, který mě přivedl k praxi alchymie, Neville Goddard, který učil lidi o kouzlu tvůrčího procesu a o tom, že máme všichni stejnou moc Boha, Zdroje, Bohyně a tak dále. Velmi mě též ovlivnily neuvěřitelné příběhy uzdravení  a další práce Jacka Schwartze. Kromě šamanské literatury jsem se věnovala i bibli, kabale, hinduistickým a buddhistickým učením, taoismu a dalším zdrojům.

Hallova kniha Tajné nauky všech věků se noří naplno do alchymistické praxe, která mě vždy zajímala. Slunce bylo velebeno pro světlo, které vyzařovalo na všech rovinách. Manley Hall tvrdí, že slunce odráží světlo neviditelného duchovního slunce, skutečného zdroje světla.

Caroline Casey k tomu doplňuje, že v alchymii je Velká práce označována také jako Chod Slunce, což představuje plnou kultivaci lidské osobnosti jakožto průsvitné nádoby, skrze niž může zářit život. Živé zlato, o kterém hovoří alchymisté, je projevem zářící energie slunce. Slunce je světlem, jež nás vede a připomíná nám, že jsme vtělení bohů. Všechny planety, bůh a síly naší psyché odrážejí slunce.

Alchymistické učení bývá velmi často špatně chápáno jako starodávná praktika doslovné přeměny olova ve zlato. Ve skutečnosti však v alchymii jde o přesvědčení, že my všichni máme v sobě zlaté semínko podobné zlatu slunce. A vždy máme moc svoje olovem obtěžkané vědomí přetvořit na vědomí ze zlatého světla.

Právě o to ve skutečnosti v alchymii šlo. Ve svých knihách i kurzech učím, jak je alchymistický proces propojen s praxí roztrhání, kterou procházíme v současné době.

Jakob Böhme, německý mystik žijící v sedmnáctém století, vykládal symboliku ukřižování jako roztrhání. V jeho popisech lze vidět téma obětování té části člověka, která je zodpovědná za vnímání sebe sama jako něčeho odděleného, aby bylo možné osvobození univerzálního vědomí.

Ve všech kulturách existují příběhy o roztrhání jako o nezbytném procesu při pročištění a rozpuštění všech aspektů našeho lidství či našich pozemských já, jež nám brání v rozpomenutí na naše spojení s božstvím a se Zdrojem, ze kterého všichni pocházíme. To je zásadní, aby mohlo být božství povoláno k léčení země prostřednictvím transmutace.

Je třeba, abychom se rozpomněli na skutečnou podstatu nás samých a obrátili se ke skutečné podstatě života a ryzosti v přírodním světě kolem nás.

Bráníme se uvěřit, že můžeme činit zázraky, a brání nám v tom dvě věci – naše představa oddělenosti a nedostatek víry, že můžeme činit zázraky.

V alchymii museli noví zasvěcenci předvést svoje ohromné schopnosti v tom, jak pokročili od oddělení k jednotě a od olověně těžkého vědomí ke zlatému světlu. Zasvěcení nebylo jednoduché a přesahovalo míru, kterou by většina z nás považovala za schůdnou. Jsme tedy do procesu zasvěcení vtaženi samotnou silou vesmíru.

O jednom adeptovi zasvěcení jsem slyšela na přednášce Manleyho Halla. Už si nepamatuji podrobnosti, ale důležité je poselství. Zasvěcovaný člověk byl umístěn pod zvon chrámu, který celý den a celou noc zvonil. Adept musel při neustálém zvonění sedět a učit se najít v sobě klid bez ohledu na to, co se dělo kolem něj. To je úchvatný příběh.

Představte si, jaký mír můžeme ve světě vytvořit, jakmile projdeme těmi těžkými iniciacemi, jež tu právě probíhají.

Ráda bych pro vás uvedla citát, podle nějž se snažím žít a který často používá Neville Goddard: „Celý svět jsi ty, vystrčený ven.”

Jaká část nás je vystrčená ven? Ta, která má v srdci lásku a mír bez ohledu na to, co se děje kolem, anebo svět zloby a strachu? Všichni máme volbu, v jakém světě chceme žít. Je to celé o vytvoření nádherné krajiny, která je skutečným odrazem naší krásy uvnitř i vně.

Úplněk bude 5 . května. Možná jsme neprošli hloubkami zasvěcení jako naši dávní předkové, ale všichni jsme zažili ztráty a poznali, jak léčivé může být světlo. Pojďme udělat posvátnou přípravu a pracovat uvnitř chrámu sebe samých. Představme si sílu slunce, jak nás inspiruje k tomu, abychom si dovolili se zbavit všeho, co nás od Zdroje odděluje a zazářit ve svém nitru svým vnitřním světlem a nechat se jím vyživovat. Potom, když budeme připraveni, nechme toto světlo svobodně proudit ven a po celé Zemi.

Pokud jste novým čtenářem Zpráv o proměnách, přečtěte si  prosím na mé domovské stránce článek o úplňkových obřadech Tvoření světelné sítě lidí:  https://www.sandraingerman.com/transmutation-news/czech/czech-ceremonies/.

Přivítejte se mnou Cristinu Ferreira jako naši novou překladatelku do portugalštiny. Je velkým požehnáním, že nám pomůže naši práci zprostředkovat portugalským čtenářům. Překládat Zprávy o proměnách stojí spoustu úsilí, tak prosím spolu se mnou poděkujme Cristině za její skvělou práci, již je ochotná dělat a rozšiřovat tím naše společenství. Přejeme jí všechno dobré, co jí život může nabídnout.

Copyright 2023 Sandra Ingerman. Překlad Veronika Kucharská. Všechna práva vyhrazena.

 

Recommended Posts