Zprávy o proměnách - listopad 2023

S radostí dávám oficiálně na vědomost, že povedu workshop šamanského léčení pro pokročilé, pouze v osobní formě. Máte-li vážný zájem, podrobnosti najdete v oddíle Announcements (v anglické verzi).

Jedno z témat, se kterým mnozí z nás ve společnosti, do níž se narodili, vyrostli, je obviňování a posuzování ostatních, přičemž však nejtvrdší býváme sami k sobě. Naučit se soucitu se sebou samým může přinést hluboké léčení.

Jako terapeutka neustále zkoumám různé způsoby léčení a zjišťuji, že některé způsoby práce s rodinnými systémy a další terapeutické přístupy mají určité podobnosti s technikou, kterou jsem studovala v osmdesátých letech v rámci svého postgraduálu. Absolvovala jsem roční výuku psychosyntézy a velmi mě oslovila. Psychosyntézu vytvořil italský psychiatr Roberto Assagioli.

Myslím, že jedním z důvodů, proč se mi tato forma terapie zamlouvala, je skutečnost, že některé její techniky jsou velmi šamanské. Roberto Assagioli vybízí k cestám na vrchol hory, kde se setkáte s moudrým člověkem či učitelem, který odpoví na vaše otázky.

Chci vás seznámit s jedním jeho cvičením. Měla jsem ho moc ráda. Přidala jsem k němu jeden šamanský prvek navíc. Roberto Assagioli učil, že všichni máme subpersonality – vnitřní osoby. Dnes vím, že s tímto konceptem pracují i jiné školy.

Máme v sobě části, které milují, části, které posuzují, části, které obviňují, další část se snaží zajistit mír, máme v sobě soudce, kritika, citlivou část… asi tušíte, o čem tu jde řeč.

Lze provést velmi silnou techniku, kdy pozveme všechny svoje podosobnosti na večírek, který “organizují” nápomocní duchové.

Když jsem tuto techniku prováděla, zjistila jsem, že se se všemi svými subpersonalitami ani nevejdu do místnosti.

Je k tomu potřeba přidat trochu smyslu pro humor. Jde o to uvidět, jak rozličné hlasy z našeho nitra činí životní rozhodnutí a utváří naši cestu. Třeba když máte podosobnost, která má pocit, že nejste ničeho hodni, jak si budete tvořit v životě to, po čem toužíte?

Je dobré si uvědomit, že máme v sobě části, jež nás podporují nebo blokují na naší cestě životem.

Tuto praxi lze zahájit prováděním cest, meditacemi, psaním deníku či procházkami v přírodě, abyste shromáždili informace, které vám všechny dají pravdivý náhled do vaší vnitřní krajiny. Co se tam děje? Jaké vnitřní hlasy tam neustále ve smyčkách mluví?

A potom použijte svou představivost a uspořádejte party s pomocí vašich nápomocných duchů. Požádejte je o pomoc s vytvořením cesty, na níž bude k dispozici místnost se všemi vašimi podosobnostmi, a pokecejte si s nimi. Mluvte s nimi a zjistěte, co mají na srdci.

Pak svoje nápomocné duchy poproste o pomoc s přeměnou těch energií ve vaší vnitřní krajině, které neslouží vašemu nejvyššímu dobru, abyste mohli směřovat k životu naplněnému bezpodmínečnou lásku k sobě samým a životu jako takovému.

Zkuste tuto techniku. Možná se pro vás stane pravidelnou praxí.

Úplněk bude 27. listopadu. Udělejte prosím přípravné praktiky, abyste zajistili, že vás egoistické části nebudou rozptylovat od hlubší práce, která může přinést skutečně pozitivní výsledky a vést k pozitivní změně.

Představte si svoje tělo jako kostým. A pak si dovolte se z tohoto kostýmu osvobodit a zažít to nejzářivější světlo, jak skrze vás proudí a vyzařuje do společnosti, kde se dotýká každé části této úžasné Země. 

Jste-li novým čtenářem Zpráv o proměnách, pak si prosím přečtěte text Tvoření světelné sítě lidí, kde jsou instrukce k našim úplňkovým ceremoniím. Najdete ho na domovské stránce.

V některých částech světa budeme tento měsíc slavit Díkůvzdání. Spojme se jako kruh a přejme si navzájem vřelé a radostné Díkůvzdání naplněné láskou, vděčností a  přítomností milujícího společenství a  rodiny. Ať jsou vaše dny požehnané chvílemi štěstí a pospolitosti. A ať se nám všem daří nacházet vnitřní mír, v němž cítíme vděk za sebe samé a za vše, čím jsme v životě prošli až na místo, kde jsme nyní – život ve vyšším vědomí a s poznáním, že mnohé z toho, co se kolem nás děje, je pouhá iluze a sen, který je v moci nás všech změnit.

Copyright 2023 Sandra Ingerman. Překlad Veronika Kucharská. Všechna práva vyhrazena.

Recommended Posts