Zprávy o proměnách - duben 2023

Nemusíte být zrovna kdovíjakými pozorovateli života, abyste si všimli, že je to ve společnosti čím dál divočejší. Vždy jsem psala o tom, že život je nepřetržitá změna. Ale v průběhu mého života to vypadalo, že změny v přírodě i v životě mají jistý řád a dějí se v souladu se zákony přírody.

Pamatuji si, že když jsem se poprvé přestěhovala do Santa Fe v roce 1980, mohla jsem předpovídat počasí jako věštkyně. Věděli jsme, že první sníh se objeví kolem 31. října. Bylo nám jasné, že na jaře pak přijdou větry a budou nás všechny k zešílení otravovat neustálým prachem a alergiemi. Později na jaře sníh vždy zmizel. Pak jsme se samozřejmě zase potýkali se sezónním bahnem.  A letní monzuny, které následovaly poté, u nás každoročně začaly jako podle nataženého hodinového strojku.

A podívejte se, kde jsme teď. Jako příklad používám samozřejmě Santa Fe. Ale určité cykly v přírodě či v životě, na něž byste se mohli spoléhat, již neexistují. Vypadá to, jako kdyby se vše, co se děje, odehrávalo poprvé. Dokonce se zdá, že i energie v přírodě se nachází v čirém chaosu, zmítaná těmi nejzuřivějšími bouřemi a traumatickými událostmi, které se odehrávají po celé planetě.

Již jsem psala o tom, že zaznamáváme extrémní a rychlý růst, jak u zahradních rostlin a stromů, tak i u rostlin v přírodě. Ale pozornost musíme upřít také k vydatnému sněžení, sněhovým bouřím, tajfunům, hurikánům, zemětřesením, požárům a záplavám.

Příroda odráží ten neuvěřitelně chaotický stav, do něhož se lidé dostali. Míra oddělenosti, v  níž se lidstvo nachází, je prostě šílená. Lidé se pomátli. Boje, které vedeme ohledně viru, války, klimatu, naší kultury a našich přesvědčení jsou více než nezdravé a jsou v rozporu s přírodními zákony.

Dostává se nám tedy reflexe toho, jak moc jsme vyšinutí, když sledujeme, jak se chová příroda?  Všechno je propojené. A místo, kde se nacházíme, není ani v dobré, ani  harmonické.  

Co uděláme a jak se dostaneme zpátky k nějakému pocitu normálnosti? Zprávy o proměnách píši pro lidi praktikující spiritualitu. Neřeším zjevné politické ani společenské kroky, které můžeme učinit. Vím, že každý pracuje takovým způsobem, který jej baví, a že věnuje čas a energii důležitým projektům na ochranu našeho životního prostředí.

Považuji za důležité, abychom přezkoumali praktiky, které jsou součástí práce Léku pro Zemi a Léčení  duchovním světlem. Nechci je zde všechny vypisovat. Během našich společných dvaceti let jsem souhrn z práce Léku pro Zemi napsala už stokrát, kdykoliv jsme čelili velkým výzvám.

Níže však sdílím řadu otázek, nad nimiž se můžete zamyslet. Každá otázka, kterou vám předkládám k reflexi, je součástí práce Léku pro Zemi.

Moje kniha Lék pro Zemi: Jak transmutovat osobní a environmentální toxiny je skvělým zdrojem. Tato výjimečná kniha, poněkud esoterická a s výjimečným kouzlem mezi řádky, zrodila tuto práci. Ona a Záchrana ztracené duše: Uzdravování roztříštěného já jsou považovány za moje nejuznávanější knihy.

Lék pro Zemi je tak mocná kniha, že mě její síla málem stála život, když jsem ji psala. Ale stav, do kterého mě přivedla, stál za to.

Pokusila jsem se tuto práci vice zpřístupnit prostřednictvím:

Šamanské nástroje (The Shamans Toolkit)

Mentální detoxikace. Jednoduché techniky pro osobní transformaci

Kráčím ve světle. Každodenní podpora šamanského života. V této knize jsem sepsala celý trénink Léku pro Zemi.

Moje aplikace Jak léčit myšlenky vás na každodenní bázi udrží v pracovní zóně Léku pro zemi

Také mám tyto kurzy:

Léčení duchovním světlem je filmový záznam z celého workshopu Léku pro Zemi, který jsem vyučovala v Estes Park v Coloradu

https://product.soundstrue.com/healing-with-spiritual-light/?sq=1#a_aid=5d2e32ffc1326&a_bid=e629fb5a

Duchovní imunita je kurz, který jsem učila online na platformě Shift Network.

Šamanské praktiky pro Duchovní imunitu: https://shiftnetwork.isrefer.com/go/spSI/ingerman/

Sylvia Edwards laskavě sestavila seznam obřadů, které byly až doposud sdíleny na webové stránce v sekci Šamani jsou zahradníky energií. Níže se nachází odkaz na tuto stránku. Zde naleznete všechny minulé nahrávky s popisky.

Děkuji Ti, Sylvie, za to, že jsi nám věnovala tento seznam:

https://www.sandraingerman.com/shamans-are-gardeners-of-energy/

Nezapomeňte take navštívit naši facebookovou stránku Šamani jsou zahradníky energií, kam můžete vkládat inspirativní příběhy a obrázky a také se osvěžit vším, co naše komunita sdílí. K facebookové skupině se můžete připojit na https://www.facebook.com/groups/991720834662313. Heslo zní : “Transfiguration”.

Zcela v tuto práci věřím. Ale nikdy jsem neměla pocit, že jsme jako komunita vstoupili do jejího plného potenciálu a hloubky – kvůli tomu, že nás život rozptyluje. Kázeň potřebná k tomu, abychom viděli zázraky, jež jsou součástí této práce, souvisí s tím, jak dokážeme každodenně používat cílenou soustředěnost.

Potřebujeme disciplínu, abychom do naší praxe naplno vnesli záměr, lásku, jednotu, soustředění, zacílení, harmonii a představivost. To je recept na vytváření zázraků, který je vyučován v práci Léku pro Zemi.  

Cítíte, že jste zcela v jednotě se Zdrojem? Nebo potřebujete opětovně vykonat cestu ke svému stvoření, abyste viděli, jaké množství lásky k němu vedlo? Jste Zdrojem vedeni tak, abyste mohli vytvářet zázraky, stejně jako to dělá on sám?

Jaká vibrace prostřednictvím slov vyzařuje z vašich úst, z vašich myšlenek a denních snů? Používáte slova k tomu, abyste si žehnali anebo sebe a druhé proklínali?

Jak hluboko jde vaše transfigurační práce? A pokud nejde do hloubky, proč?

Spojili jste se se svými předky a potomky?

Máte na paměti všechny praktiky a obřady, které vám umožní zrealizovat své největší sny?

Jak živoucí jsou vaše neviditelné smysly? Pokud nejste zaujatí životem a plně naživu, v jakém světě to žijete?

Pokud jste se o rovnodennosti vydali na cestu k vládkyni či vládci vašich denních snů, zaměřili jste se skutečně na to, co vaše práce postrádá? Jaké změny ve svém životě jste po vykonání této cesty udělali?

Jaké spojení máte s duchem místa, kde žijete, se živly a přírodními bytostmi?

Následujete mapu znamení, která se vám každý den objevují?

Jaké energie živíte svou každodenní praxí? Využijte svou představivost k nakreslení mapy života, založené na energiích, které používáte. Energie, kterými se sytíte, vytvářejí život, který žijete.

Jaké životní energie nasáváte? Je dobré, abyste se na tohle podívali a uvědomili si, co se stane, když absorbujete jedovaté energie.

Měli byste udělat rozhodnutí, že se touto prací budete nyní zabývat. Chystám se tyto principy učit ve svém vlastním online kurzu, který nabídne způsoby, jak je otestovat a skutečně je procvičit z nejvyššího světelného bodu, který v sobě máme.  Představuji si, že tento kurz budu učit v červnu.

Měsíc bude v úplňku 6. dubna. Začněte s přípravou prostoru, v němž uskutečníte naše úplňkové obřady. Ujistěte se, že jste se pečlivě připravili prováděním jakékoliv  duchovní činností, která dostatečně odstraní vaše ego z cesty tak, abyste mohli mít silný a přímý kontakt s božským uvnitř i vně. Jakmile budete připraveni, proveďte svou transfigurační práci s vědomím, že jste spojeni s dalšími v tisícihlavém kruhu. Přijměte rozhodnutí, že tam se všemi ostatními stanete zcela rovnoprávně a vyzařujte světlo a lásku z nejhlubšího místa svého ducha.

Pokud jste novým čtenářem Zpráv o proměnách, navštivte prosím Tvoření světelné sítě lidí, kde si můžete přečíst pokyny, jak pracovat společně v kruhu.

Mějte na paměti, že studovat život neznamená jej žít, a že takový život nemá žádné kouzlo. Ponořte se zcela do otázek, které jsem v tomto newsletteru položila, žijte svůj život a vložte do něj víc kouzla.

Copyright 2023 Sandra Ingerman. Překlad Alexandra Brabcová. Všechna práva vyhrazena.

Recommended Posts