Zprávy o proměnách – listopad 2022

Moji duchové mi říkají, že změny se blíží rychle. Už se odehrávají. Je proto velmi důležité, abychom v sobě nacházeli skutečnou rovnováhu, která nám umožní přicházející změny ustát a nenechat se jimi smést do moře.

Ve vysílání Jeskyně šamanů jsem už o tom částečně hovořila. Všechna setkání, podcasty, nabídky zdarma i výcviky měly za cíl nás přivést na stabilní místo uvnitř nás samých, kde můžeme zapustit kořeny do duchovní praxe, jež pro nás bude vhodná a pomůže nám zachovat si při všech těch změnách duševní zdraví.

Možnost poradit se s posvátnými duchy z neviditelných říší, kteří už vše viděli a vidí i to, kam míříme, je pro mě nanejvýš důležitá. Podlehneme-li totiž stresu, vlády se ujme mysl a znenadání se octneme ve stavu, kdy se cítíme vyčleněni z proudu života a nevíme, komu věřit. Naše mysl pak začne ze strachu hledat různá řešení, jak žít, jak ochránit svoje bezpečí  a zdraví.

Odevzdáme-li se však duchům, mohou nás udržet v lásce, zmírnit náš strach a dát nám praktické návrhy, jak svoje  životy pozměnit a zůstat ve svém středu, stabilitě a bezpečí. Toto je opravdu důležité.  Šamanské cesty jsou  k tomu neuvěřitelým nástrojem! Mohou nám pomoci zůstat v příznivém proudu a na dobré cestě vedoucí k pozitivním změnám jak v našich životech, tak ve společnosti.

Máme svoje obřady, jež naše božské já vedou k jednotě se stvořitelem vesmíru či tvořivými silami vesmíru. Jejich prováděním vytváříme mocné spojení s neviditelnem, a jestliže zde konáme svoje ceremonie, jsme tak silně spojeni se skutečnými životními silami, že můžeme pomoci svoje sny vetkat do reality.

Máme Lék pro Zemi a Léčení duchovním světlem, které nám pomáhají žít duchovní život, v němž sledujeme svá slova, své myšlenky, své denní snění a stále zkoumáme, co nám a naší planetě chtějí sdělit. Máme praxi transfigurace, jejíž úžasnou sílu a schopnost dělat v našich životech zázraky nemusím vysvětlovat. Vím, že tento způsob práce překoná dosavadní metody používané v minulosti a v současnosti a zůstane neinvazivní technikou práce pro budoucnost.

Vnímám okolo sebe, že lidé, kteří jdou ve své duchovní práci nejhlouběji, jsou těmi, kdo se věnují vytvoření nádherného a živého propojení s přírodou a kdo se příliš nezabývá dramaty, která se v současném  světě odehrávají a my jim nemůžeme zabránit. Je krásné vidět, že mnozí mí studenti a přátelé se z šíleného 3D světa, v němž žijeme, přesunuli do půvabné dimenze života. Dělají to prostřednictvím své duchovní praxe, svým životem a prací a také tím, že jsou skutečně součástí přírody.

Má předpověď , že budeme moci žít ve více než jedné dimenzi skutečnosti, se naplňuje. Můžete si přečíst mou knihu Kráčím ve světle, kde o tom pojednávám podrobně na konci knihy. Potkávám se s lidmi, kteří žijí v dimenzi strachu a utrpení, a mnozí z nich tuto dimenzi opouštějí a nalézají nádhernou jinou dimenzi, do níž vstoupili prostřednictvím duchovní praxe, když z ní udělali součást svého života.

Musíme svou praxi žít. V knize Lék pro Zemi cituji haitské přísloví, které ve zkrácené podobě praví: “Studium života není totéž, co žití života, a proto v sobě nemá žádné kouzlo.”

Máme volbu, v jaké dimenzi skutečnosti chceme žít. A můžeme ji budovat tím, že budeme jedno s přírodou, se vším živým a se sebou samými. To, co zasadíte ve své vnitřní krajině, bude nakonec tvořit svět, v němž žijete. Vytrvejme v tvorbě nádherné krajiny a sledujme, jak se dimenze skutečnosti, v níž chceme žít, mění. 

Úplněk je 8. listopadu. Spojme svoje duchovní energie ve společném kruhu a vysílejme zlaté světlo na všechna místa na planetě. Na lásku a světlo reaguje vše živé. A my svojí transfigurační prací tvoříme v neviditelných světech skutečné změny, které se v realitě projeví s božským načasováním.

Jste-li novým čtenářem Zpráv o proměnách, přečtěte si prosím text Tvoření světelné sítě lidí na mých stránkách, abyste se dozvěděli něco o našem každoměsíčním úplňkovém obřadu.

Tento měsíc slaví mnozí také Díkůvzdání. Jak píšu každý rok, díkůvzdání by mělo být něco, co zažíváme každý den našeho života. Spojte se prosím se společenstvím a posilte energii vděčnosti natolik, aby zaplavila celou společnost. Všechny tyto činy v neviditelných světech se vskutku manifestují jako nová skutečnost, která nastane v čase, jenž přichází.

Když jsem psala knihu Lék pro Zemi, navštívil mě egyptský bůh Osiris a sdělil mi, že důležitou součástí našeho konání je práce se silou slov. O této praxi jste všichni četli v mých minulých zpravodajích a samozřejmě ji učím i na všech svých kurzech.

Slova jsou kouzelná. A pokud skutečně zkoumáme vibrace a frekvence slov, která používáme, můžeme vnést do našich životů i do přediva života pozitivní energie. Slova mohou být požehnáním i kletbou. Podíváme se na to v listopadové šamanské cestě. Ti z vás, kdo neumí anglicky, mohou požádat nápomocného ducha, aby vám ukázal frekvence, které zaséváte ve své vnitřní krajině a v krajině vnější ve formě slov, jež používáte.

Naši listopadovou cestu naleznete pod tímto odkazem: https://www.youtube.com/watch?v=uv7G1P2aiPo

Copyright 2022 Sandra Ingerman. Překlad Veronika Kucharská. Všechna práva vyhrazena.

Recommended Posts