Zprávy o proměnách – červen 2022

Vypadá to, že svět nám i nadále poskytuje iniciační zážitky a pokračuje ve vybrušování našeho vědomí, čímž nás posunuje do jeho dalších rovin. Vidím, že se lidé noří stále hloub do svých vnitřních světů a objevují skrytá témata, která jsou v jádru toho, co je třeba vyléčit.

Saháme po různých způsobech, jak uprostřed chaosu dosáhnout vnitřního míru, a mezitím se lidská populace rozděluje stále víc. Zároveň nás klimatická změna nutí zkoumat, co vlastně potřebujeme pro přežití.

Máme před sebou spoustu práce a to bude vyžadovat, abychom byli na všech úrovních v co nejlepším zdraví.

V dubnu se mi zdál dlouhý výpravný sen, který trval několik hodin. Obsahoval spoustu metafor a obrazů a celkově mi naprosto dával smysl. Nicméně jeho konečným poselstvím bylo, že všechno napětí, které ve svém těle mám a které mi způsobuje určité zdravotní problémy, pochází ze vzteku nad tím, jak jsem byla během svého života posuzována a odsuzována.

Někdy to bylo samozřejmě posuzování osobního charakteru. Jako dítě jsem začala mluvit, až když mi byly 3,5 nebo čtyři roky. Později si zase moji matku zavolal ředitel do školy a řekl jí, aby mě dala na učiliště, protože ze mě nikdy nic kloudného nebude. Pak mě dali do školy pro nadané žáky, kam jsem evidentně nepatřila. A tak to šlo dál a dál a stále jsem byla stavěna do situací, ve kterých mě někdo hodnotil – dokonce i při zpěvu, tanci, výtvarné činnosti či psaní, tedy činnostech, které mě těšily a které jsem milovala. Vždy tam byla nějaká autorita, která posuzovala to, co ve mně vzbuzovalo vášeň a dávalo mi smysl, a rozhodovala o tom, zda jsem dost dobrá a mohu vůbec pokračovat v činnosti, která je přitom pro mou duši nesmírně důležitá.

Nedávno jsem ve svém podcastu “Jeskyně šamanů”, který dělám s Renee Baribeau, mluvila o tom, jak jsem kdysi skončila na psychiatrii poté, co jsem ve škole odmítla pitvat žábu.

Začala jsem nyní hodně přemýšlet o tom, jak příkře nás všechny naše společnost soudí a přisuzuje nám v životě role, které máme hrát, i když nás naše duše volají k úplně jiným věcem.

Patriarchální síly, které zde byly přítomné po celý náš život i v mnohých životech před námi, používají posuzování jako nástroj moci.  Jak jinak by se asi ve společnosti udržoval pořádek, kdyby neexistovala moc nad přístupem populace celého světa k nejvyšší míře své tvořivosti a vášně pro život?

A my známe odpověď, víme, že je třeba vyvážit vertikální struktury, které tu fungují, a nechat opět ženské energie plynout po planetě a skrze vše živé. Ženskou energii nelze ničím zastavit – je součástí rovnováhy ve vesmíru. Je třeba, aby horizontální energie, která nám všem dává sílu, vstoupila do služby naší pravdy a spojila se s naší energií a naším plynutím v řece života.

Je nám třeba jen více lidí, kteří jsou ochotni být posly či nositeli léčivých ženských energií. Ty mohou přicházet jak ve formě znovuzrození, tak i jako destrukce. Protože jak víme, ženská energie má mnoho podob.

V tom snu jsem si prožila bezuzdný vztek způsobený příkrými soudy. A vím, že tento vztek v sobě nosí mnozí z nás. U někoho se může projevovat také ve formě strachu z posuzování, jenž může vést i k problémům s depresemi jako následkem potlačené kreativity, kterou pohřbíváme hluboko v sobě a nenecháváme ji svobodně projevit.

Odpovědí je i provádění našich obřadů, v nichž propouštíme vše, co jsme na sebe přebrali z projekcí, jež na nás navrstvila společnost. Ve svých obřadech můžeme žádat, aby se naše největší sny mohly manifestovat. Tím, že pokračujeme v práci na své proměně, na léčení svých toxických myšlenek i způsobu, jak používáme slova a denní snění, umožňujeme ženské energii, aby nás obklopovala stále víc. A když záříme zevnitř, z jádra svého vnitřního svitu, stejně jako ze svého jádra vysílá záři slunce, dochází ke svatbě ženské a mužské energie a vzniká frekvence lásky a nový proud nekonečného světla, které dokáže transformovat společnost, do té doby se stále více štěpící na frakce.

Na severní polokouli brzy přivítáme letní slunovrat a na jižní polokouli slunovrat zimní. Bude to další příležitost propojit se s cykly planety, které ovlivňují frekvence země, vody, vzduchu i světla, všech živlů, jež proudí do našich životů a skrze ně. Tím, že se spojíme mezi sebou a splyneme s těmito novými měnícími se energiemi, objevíme svoje plynutí a začneme se probouzet k činům a změnám chování, po kterých naše duše volají, abychom mohli jít i nadále touto životní cestou, jež je pro mnohé plná překážek. Zdá se dokonce, že je cesta stále kamenitější, a úkolem nás všech je najít svou vnitřní sílu, abychom po ní mohli jít dál, vteřinu po vteřině, bez pohledu upřeného dopředu do budoucnosti.

Léčením totiž je, když setrváváme v přítomnosti a děláme nejhlubší práci, jaké jsme schopni, stejně jako to dělá Země během změn v koloběhu ročních období. Je čas hlubokého růstu a rozvoje velkolepé krásy, stejně jako čas hlubokých ponorů, v nichž lze objevit poklady temnoty i útěchu zimy.

Vím, že mnozí z vás jsou rebelové, stejně jako jsem byla v životě já, rebelové, kteří se odmítají podvolit tomu, co po nich společnost žádá či jaké chování nám diktuje. Vskutku je třeba, abychom objevili svoje rebelství – je čas, abychom si už doopravdy dovolili následovat cestu své duše.

Ale aby se to mohlo stát, je nutné, abyste se vrátili zpět do své vlastní řeky!

Úplněk je 14. června a jde o takzvaný superúplněk. Povolejme tedy tuto velkolepou úplňkovou energii ženství, aby se v našich životech stala mateřskou silou, která nám pomůže se vyléčit, anebo aby byla energií Kálí nezbytnou k tomu, abychom vyšli ven ze své ulity a stali se mocností, stejně jako je příroda mocností ve světě. Pamatujme na to, že jsme přírodou a jsme mocností svého druhu.

Provádějte přípravné práce, aby vaše ego a bzukot vaší mysli nestály v cestě a vy mohli být bezprostředním nástrojem či vozidlem pro božství, čímž se stanete silnou spojnicí pro božské energie, které právě zaplavují naši zemi. Přidejte se k božskému tanci, který tu teď probíhá. Dejte se do pohybu spolu s energií světla, nechte ji sebou procházet a dotknout se tak každé pídě této země a veškerého života v tomto živoucím předivu.

Jste-li novým čtenářem Zpráv o proměnách, přečtěte si prosím instrukce k úplňkové praxi „Tvoření světelné sítě lidí“ na mé domovské stránce.  

Slunovrat je 21. června. V tomto měsíci si vyhraďte den na meditaci v přírodě a rozjímání o vašem vlastním plynutí. Nacházíte se ve své řece, anebo jste byli pohlceni zmatenou řekou, kterou nyní vytváří společnost? Co se snažíte v životě vypěstovat? Která vaše část se chystá vykvést?  Anebo pro vás přišel čas se obrátit dovnitř a nechat temnotu a vnitřní oheň země, aby semínkům, jež jste zaseli, dodaly výživu a teplo a umožnily jim prorůst jakýmikoli překážkami do velkoleposti života?

Spojme se vzájemně do mocného kruhu, kde láska a světlo prochází našimi těly a srdci, a všem v našem celosvětovém kruhu přejeme krásný slunovrat!

Sylvia Edwards mi pomohla vytvořit nahrávku s léčením a jednoduchou cestou pro příležitost slunovratu. Myslím, že se ztrácíme ve snaze provádět složité obřady, zatímco jsme si ještě nevybudovali natolik silný vztah s přírodou, abychom dosahovali pozitivních výsledků, které jsou možné. 

Hovořím o současném stavu světa a o tom, jak na sebe jakožto citliví jedinci nemůžeme přebírat utrpení celého světa. Musíme se věnovat své osobní práci a dopřát si kvalitní vedení při krocích, jež lze v životě udělat a jež celkový stav světa budou ovlivňovat.

Abychom se připravili, budeme bubnovat, chřestit, zpívat a tančit. Připravte si tedy prosím šamanský nástroj, abyste ho při rituálu mohli použít. Já obvykle stojím a bubnuji. Ale nenastavila jsem svůj počítač tak, aby mě při tom zaznamenal. Natolik se o technologie nestarám. Takže tato část videa může působit trochu podivně, nicméně když budete hrát a bubnovat s námi, ani si toho nevšimnete.

Chcete-li se přidat k našemu kruhu, abyste ho podpořili a zároveň se během tohoto silného slunovratového času napojili na příjem vzkazů od Země, klikněte na tento odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=cAvvKGo7_xU

Copyright 2022 Sandra Ingerman. Překlad Veronika Kucharská. All rights reserved.

Recommended Posts