Zprávy o proměnách – březen 2022


Jednou za čas, když medituji anebo pobývám někde v tichu, přicházejí ke mně informace, které jsou poněkud neobvyklé, ale hluboce se mě dotýkají.  

Jednoho večera jsem zrovna byla na tichém a pokojném místě. Samozřejmě zprávy o covidu a o tom, co se děje v politice a s životním prostředím, jsou kolem mě přítomny neustále. Mohla bych se od veškerého zpravodajství úplně odstřihnout, ale chci mít základní informace, abych byla v obraze, když předávám svoje učení.

Přemítala jsem nad mutacemi covidu a viry obecně. Již přes dvacet let učím ve svých workshopech Medicine for the Earth and Healing with Spiritual Light, že viry jsou inteligentnější než lidé a že se musíme naučit, jak žít život s větší vášní, což zvyšuje obranyschopnost proti virům. Tématu životní vášně a virů jsem se už krátce věnovala v lednových Zprávách o proměnách, kdy jsme vítali nový rok 2022.

Sledujeme-li, jak se lidé chovají nyní a jak se chovali během dějin, vidíme, že naše ega prostě nepřijala princip jednoty a že lidská mysl ničí jak naše zdraví, tak lidské společenství. Lidé spolu nikdy nežili v míru, jelikož naše ega stále mají raději nadvládu než jednotu a hledání míru a harmonie. Válčíme úplně o všechno a vždy tomu tak bylo.

V dnešní době závisí zdraví všeho živého na planetě na tom, zda lidé začnou spolupracovat, a přitom se rozdělení mezi lidmi každým dnem zvětšuje.

Avšak mutace covidu vzájemně spolupracují. Virus tvoří mutace, které mu pomáhají přežít a nadále sílí. Viry spolu nebojují kvůli rozdílné barvě nebo názoru na politiku. Spolupracují a prospívají.

Zato my se rozdělujeme během let stále víc a bylo tomu tak už předtím, než přišel covid. A já skutečně věřím tomu, že k nám přišel jako učitel. Jsem přesvědčena, že k nám síly vesmíru přivedly covid proto, aby nás učil jednotě, celistvosti a moci spolupráce a vzájemné podpory. 

Vím, že to zní jako šílenost. Ale zkusme o tom přemýšlet.

20. března vítáme na severní polokouli jaro a na jižní podzim. Jsou to posvátné okamžiky změny, hodné uctívání. Stejně jako život nikdy nepostojí v klidu, i příroda se neustále mění. A my jsme bytosti přírody a ovlivňuje nás každá změna, která se v rámci přírodních cyklů odehraje – proměny měsíce, ročních období, hvězd na noční obloze. My si však nejsme vždy vědomi toho, že jsme s těmito změnami v souladu, když probíhající změna v přírodě způsobí podobnou změnu i v nás.

Jak se mění roční období a měsíc prochází svými fázemi, dělejte si čas na pobyt venku. Nechte se během dne opálit sluncem a v noci se okoupejte se ve svitu měsíce. Prociťte zář, kterou vás tyto životodárné mocnosti obklopují a léčí. Je to silný a jednoduchý obřad, který můžete provádět jak sami, tak ve skupině.

Během rovnodennosti jděte do přírody. Můžete o nezměrně léčivé moci přírody napsat třeba báseň. Můžete si také obléct nějaké obřadní oděvy, něco jednoduchého, jako je například šátek, anebo vzít do přírody vlastnoručně vyrobené obřadní chřestidlo. Možná se vám bude chtít sedět u svého oblíbeného stromu a číst báseň, předčítat ji laskavým hlasem plným přijetí všeho nového, co vám rovnodennost přináší do života.

Nechte u stromu, u nějž sedíte, či na místě, které navštívíte, dary či obětiny, kterými dáte najevo svoje díky soucitným předkům země, půdy, vzduchu, vody, ohně, slunce, luny, svým nápomocným duchům. Zemi jako takové můžete poděkovat za vedení během měnících se časů, které vám pomáhá se sladit se změnami uvnitř sebe. A nezapomeňte vzdát hold také duchu krajiny, ve které žijete, protože vy jí jste též, a když si s krajinou vytvoříte silné duchovní spojení, krajina se o vás postará způsoby, které jsou za hranicí vaší představivosti.

Kráčejte obřadně krajinou a sledujte u toho měnící se listy stromů a rostlin. Všímejte si, jak se s měnícími se ročními obdobími proměňuje i struktura, vůně a pocit ze vzduchu, který dýcháte. Naslouchejte novým ptačím písním, které se v tento čas roku objevují. Pozorujte, co dělají živočichové v parku, jak se čile připravují na jaro. Vnímejte tlukot srdce země. Nechte se inspirovat duchovními poselstvími, jež k vám přináší vítr. A žijete-li u vody, všimněte si, jak se během ročních období mění příliv a odliv i vlastnosti vody.

Průběžné obřadní činnosti vás přivedou do stavu harmonického plynutí, namísto toho, abyste se cítili vykolejení a odpojení od života.

A nezapomínejte děkovat za svůj život.

Březnový úplněk je osmnáctého. Bude to silný čas, ve kterém si můžeme všichni uvědomit hodnotu života a velikost změn, které Země s přechodem do dalšího ročního období koná. Mám pocit, že bychom svoje úsilí v duchovních praktikách měli navýšit. V souvislosti s covidem a všemi omezeními, které nám do života přináší, propadá mnoho lidí apatii. Bojujte s apatií a buďte aktivními tvůrci nového snu pro život.

Jedním způsobem, jak k tomu přispět, jsou rituály – jako třeba ten, který děláme o úplňku.

Vložme tedy plně svůj záměr a celé srdce do práce, jak nyní v březnu, tak i v dalších měsících, a snažme se vzájemně propojit svým duchovním světlem. Syťme tím světlem a bezpodmínečnou láskou Zemi i lidskou společnost.

Jste-li novým čtenářem Zpráv o proměnách, přečtěte si prosím text Tvoření světelné sítě lidí na mých stránkách zde: https://www.sandraingerman.com/transmutation-news/czech/czech-ceremonies/

Překlady Zpráv o proměnách představují spoustu práce. Petr Němčanský je překládal mnoho let do češtiny a nyní pro něj přišel čas se už věnovat něčemu jinému. Poděkujte spolu se mnou Petrovi za překlady Zpráv o proměnách, které tolik let dělal. Velkorysost jeho ducha je velikým darem.

Překládat do češtiny nyní bude Veronika Kucharská, kterou chci tímto přivítat. Jsem ráda, že bude součástí našeho týmu.

Dlouho jsem vám nepřipomněla, že máme facebookovou stránku Shamans are Gardeners of Energy. Je to krásný způsob, jak pomáhat společnosti, publikovat zde inspirující příběhy a obrazy.  Doufám, že vám návštěva těchto stránek přinese inspiraci a povzbuzení. Facebooková skupina se nachází na této adrese: https://www.facebook.com/groups/991720834662313. Heslo je “Transfiguration”. 

Chtěla bych spolu s vámi popřát našemu kruhu krásný den rovnodennosti naplněný láskou, nadějí a optimismem, že se zrodí mnoho nového a vše, co je třeba zkompostovat, bude navráceno zemi. Přesně to se totiž v přírodě právě děje. 

Přidejte se k našemu kruhu během jednoduché, ale silné cesty, pomocí které rovnodennost přivítáme. Nahrála jsem krátkou sesi, k níž se lze připojit s bubnem, chřestidlem či jiným hudebním nástrojem, a zahrát si tak šamanskou hudbu. Také můžete použít dřívka k ťukání o sebe, klepat o knížku, anebo si vyrobit chrastítko pomocí semen či kamínků v nádobě. Bubnováním, chřestěním a společným muzicírováním se spojíme v prosbě nápomocným duchům, aby posílili náš kruh, a samozřejmě se touto činností aktivně zapojíme do vysílání lásky pro všechny v naší skupině.

K oslavě rovnodennosti se můžete připojit na tomto odkazu: https://www.youtube.com/watch?v=cxDn4PXGxMg

Oznámení:

V dnešní době covidu, kdy se často ruší lety z důvodu počasí, nedostatku pilotů a personálu,  je více než kdy jindy platné sdělení Isis, které učinila v devadesátých letech. Řekla, že přijde doba, kdy si studenti nebudou moci dovolit cestovat na workshopy anebo nebude cestování možné. Proto jsem od roku 2004 začala školit úžasné učitele, aby učili po celém světě. Na mých stránkách najdete workshopy, které můžete absolvovat, a některé jsou snad i v blízkosti vašeho bydliště.

Na stránkách www.shamanicteachers.com najdete všechny, kteří se učili u mě, praktikují šamanské cesty na různých místech světa a dělají léčení na dálku. Mnozí z nich pracují s lidmi osobně.

Stále ještě čekám, zda bude možné vypsat výcvik šamanského léčitelství v době, kdy se stále potýkáme s covidem a nebezpečím, že retreatová centra bude nutné opět uzavřít. Čekám, jak se věci vyvinou a zda půjde výcvik učit fyzicky v retreatových centrech. Jak víte, jsem přesvědčena, že učení pokročilejších technik léčení je přes internet neetické a nebezpečné. Internet není prostředkem, jak předávat starodávné léčebné postupy, které mohou pro pacienta znamenat život nebo smrt.

I nadále jsou zde oblíbené kurzy, které již jsou nahrané, o šamanském cestování a ostatních tématech. Další informace najdete na mém webu na stránce Workshopy.

Můžete se také podívat na moje knihy a audioprogramy. Mají skvělý ohlas a obsahují informace a cvičení, které učím na svých workshopech.

Nezapomeňte se podívat na facebookovou stránku Shamans are Gardeners of Energy, kde můžete sdílet inspirativní příběhy a obrazy a také nacházet povzbuzení v tom, co sdílí komunita. Facebooková skupina se nachází na adrese https://www.facebook.com/groups/991720834662313. Heslo je “Transfiguration”. 

A samozřejmě máme s Renee Baribeau oblíbený podcast nazvaný the Shamans Cave. Lidé ho mají opravdu rádi! A já ho s Renee opravdu ráda dělám. Připojte se na www.ShamansTV.com.  

Opravdu mi moc pomůže, když se připojíte k odběru videí na Shamans TV. Pro mě a Renee je to způsob, jak získat větší podporu od Youtube.

Mnoho lidí stále zápasí se sebeuplatněním, mnozí se cítí v nějakém ohledu nedostateční či špatně vybavení pro utváření takového života, po jakém touží. Existuje však cesta, jak tohle změnit. Moje kamarádka a kolegyně, šamanská léčitelka a autorka Evelyn Rysdyk, vtělila třicet let svojí praxe do podpory žen, aby se vyléčily z omezených, nevyrovnaných a nezdravých modelů ženství, které přejaly od svých předchůdkyň. Evelyn už brzy otevře svůj nový webinář zdarma a jeho název zní 3 Essential Keys for Activating Your Sacred Feminine for Vitality, Connection and Fearlessness (3 zásadní klíče k aktivaci vašeho posvátného ženství pro vitalitu, napojení a neohroženost). https://www.spiritpassagesacademy.com/a/2147504983/FizyRhhB 

Copyright 2022 Sandra Ingerman. Překlad Veronika Kucharská. Všechna práva vyhrazena.

Recommended Posts