Transmutation News – June 2023 – Swedish

Transmutationsnyheter juni 2023

Även om vi fortfarande har stora utmaningar pga vår planetariska ”avskalnings-initiation”, kan vi se vissa tecken på återhämtande.

Under hösten är det tid för det som behövs komposteras tillbaka till Jorden. Och detta går i steg med en cykel av förstörelse.

På vintern blir folk stilla och kan ta itu med och tänka över mycket av det som i det personliga livet och det kollektiva så plötsligt förändras.

Och sen kommer  våren, när vinden och insekterna bär frön som ska planteras för livets nya säsong.

Och under de växlande årstiderna ger jorden, vattnet, luften och elden näring till fröna så att de kan gro. Och under våren och sommaren kan vi bevittna den nya tillväxten.

Vi bevittnar mycket uppvaknande hos människor, både i den spirituella gemenskapen och hos människor som lever vanliga liv, som har tagit ett klart beslut att förändra sin livsväg.

Jag läser artiklar, bloggar och mails från människor som ger upp sin arbetets-linje, gör förändringar för sin livskvalitet, diet, och gör ändringar för att tygla sina stressnivåer. Människor väljer att begränsa sin tid med andra, vilka är mer som bekanta än verkliga vänner. Det utforskas alla möjliga urval för att ha ett mera sunt och fridfullt liv. Vissa flyttar till väldigt små gemenskaper, eftersom livet i städerna är så kaotiskt. Och att leva i mindre städer ger ett visst understöd och omsorg, vilket man inte alltid får i större städer.

Så bra saker händer när människor börjar se sig om för ett liv som passar deras personlighet och behov bättre. Och detta är så positivt.

Och med antalet människor som ger till känna hur de tar bort stress ur sina liv, så inspirerar det andra att ta risker för att göra förändringar i sina liv ,som skapar ett tillstånd av begeistring för att leva och skapa fridfullhet.

Den 21 juni hedrar vi sommar/vintersolstånden. För de av oss som välkomnar in sommaren är det en sådan fruktbar tid för att upptäcka vad vi vill ska växa inifrån. För allt i den yttre världen föds utifrån vår inre värld. Som Florence Scovel Shinn lärde ut, skapelsen flödar igenom oss, den kommer inte till oss.

Gör ditt skapelse-arbete med avsikten att låta de tillstånd som du vill ha inom dig själv kan växa. Och använd dina shamanska- och meditations-praktiker med alla dina sinnen för att se, höra, känna, lukta och smaka det liv du vill leva nu – inte i framtiden. Och betrakta varje dag dig själv fullt levande i denna värld du skapade inom dig själv.

För de av er i den södra hemisfären som välkomnar vintern, ge er tid att undersöka vad ni skulle vilja släppa i ert nuvarande liv för att leva ett liv som skapar plats för er att utföra arbetet för er inre värld. Kom ihåg att vintern är den perfekta tiden att låta jorden, vattnet, luften och elden ge näring till fröna och hjälpa dem att gro. Vad vill du att din kropp ska börja skapa inombords, som ska gro och få näring för att manifesteras en kommande årstid?

Det är viktigt att minnas att i shamanska kulturer utfördes ceremonier för att rikta in sig på solens, månens, stjärnornas och galaxernas cykler. Shamanerna var så ett med naturen och kosmos, att de förstod när de skulle göra sitt arbete för att få de bästa resultaten.

Detta är något du kanske vill undersöka för dig själv. Uppmärksamma om du reser eller håller utkik för omen, när det är bäst att göra en ceremoni. Och se hur resultaten blir när olika naturkrafter understödjer din önskan, dröm, bön, helande, eller den guidning  du söker.

Fullmånen är den 4 juni. Ge dig tid att göra några resor eller meditationer för att sammansmälta med solen, månen, stjärnorna och galaxerna. Försök se hur de beter sig och vilken frekvens de har. Och när du gör din transfigurationspraktik vid denna fullmåne, se efter om du har missat den rätta energin för att helt och fullt gå in i ett tillstånd av transfiguration.  För du är antingen i enhet eller i separation. Du kan inte vara i båda tillstånden samtidigt.

Uppmärksamma sedan om det finns några ändringar du kan göra i din transfigurations- ceremoni som höjer din vibration och frekvens till livets källor runt om oss. Och Källan är den ultimativa livsgivaren. Försäkra dig att du har transfigurerat, så att du är i sann enhet med Källan.

Och när du är klar tillåt ditt inre ljus ge näring till dina celler för ditt arbete och det kommande livet. Och låt det ljuset flöda inom och alltigenom jorden medveten om att tusentals av oss arbetar tillsammans på samma sätt.

Om du är ny läsare av Transmutationsnyheterna kan du få instruktioner till fullmåns- ceremonin under Creating A Human Web of Light på denna hemsidan.

Vi kommer att starta den utökade Medicine for the Earth-träningen i juni. Vi har en liten grupp engagerade praktiserande i vår cirkel. Det är underbart att arbeta på ett sätt där vi   har möjligheten att lära känna varandra. Jag hörde att flera av er som var intresserade inte hade förkunskaperna. Jag är ledsen att höra det.

Men ni alla känner mig och jag kommer att meddela om det nya vi lär oss. Det är så jag är.

Sammanslut er med mig för att önska alla i vår cirkel ett vackert solståndsfirande!

Du kan ta del av Sandras kungörelser på den engelska originalsidan.

Copyright 2023 Sandra Ingerman. All rights reserved.

Transmutation News -May 2023 – Swedish

Transmutationsnyheter maj 2023

För mig verkar maj alltid som en mjuk och feminin månad. Jag vet inte varför, men jag har alltid sett det som en blid månad, i vilken jag kan känna mig mera närd av själva naturen och livet.

När jag gjorde mina undersökningar för Medicine for the Earth, utforskade jag berättelser om shamanska mirakel-helanden, flera som jag redan kände till. Men min begeistring för arbetet med Medicine for the Earth som jag gav till världen, ledde mig  till så många speciella berättelser om helanden. Jag undersökte framförallt berättelser om mirakler, transmutation och transfiguration från varje spirituell praktik jag läste om. Och jag fann så mycket synkronicitet med det som jag hade lärt mig från mina hjälp-andar under årens gång.

Jag var faktiskt så ivrig med att hitta så många spirituella historiska berättelser som backade upp mitt arbete, att jag kände att jag ville lägga till citat från varje berömd bok jag hade läst. Jag var så upphetsad att jag lade till citat från uråldriga traditioner som liknade det jag hade lärt om i mina egna resor.

Jag var extremt ivrig med vad jag tror var över 200 citat i min första utlaga till Medicine for the Earth: How to Heal Personal and Environmental Toxins. Jag blev chockad när min förläggare, som hade shamanisk erfarenhet, bad mig att ta bort de flesta citaten och sätta egna ord på det.

Vid den tiden på 1990-talet var jag så gripen av att ha läst så mycket material som passade exakt med vad jag fick med mig under mina två resor till Egypten 1998 och 1999 och ur mina egna resor. Jag hade börjat skriva Medicine for the Earth innan min första resa till Egypten och jag avslutade boken efter att ha tagit med en grupp till Egypten 1999.

Hieroglyferna, piktogrammen och energin i de heliga templen och pyramiderna inspirerade verkligen till så mycket spirituell visdom att allt lätt verkade falla på plats i pusslet.

Så jag var ivrig med att hitta böcker, som speglade den undervisning jag fick ur min tid i Egypten och ur mina shamanska resor. Jag ville verkligen inte släppa citaten, eftersom jag kände att de på sätt och vis ”bevisade” mitt arbete. Jag var fortfarande rätt ung och hade inga mentorer. Allt jag skrev om och lärde ut kom genom kraften av direkt uppenbarelse.

Jag släppte citaten och lärde mig äga min egen röst. Men jag var sannerligen inspirerad från andras arbete, inklusive Manley Hall som ledde mig till den alkemiska praktiken, Nevilles arbete, som undervisade människor om magin i den kreativa processen, och att vi har samma kraft som Gud, Källan, Gudinnan, osv. Jag var även influerad av de fantastiska helande-historierna och Jack Schwartz arbete. Vid sidan av den shamanska litteraturen vände jag mig till Bibeln, Kabbala, Hinduismens läror, Taoism, Buddistisk visdom och listan går vidare.

Manley Hall’s bok The Secrets of the Ages går fullt in i alkemins praktik, som jag alltid varit intresserad av. Solen dyrkades för det ljus den delade med sig på alla nivåer. Manley Hall säger att solen reflekterar ljuset av den osynliga spirituella solen – ljusets sanna källa.

Caroline Casey lägger till att i alkemin kallas det Stora Arbetet Solens Operation, vilket är den fulla kultiveringen av människans personlighet som en genomlyst behållare, genom vilken livet kan utstråla. Det levande guldet som alkemisterna talade om manifesteras i Solens utstrålande energi. Solen är det ljus som leder oss och påminner oss om att vi är gudarnas inkarnationer.  Alla planeter, gud och våra psykiska styrkor reflekterar solen.

Det som så många missförstod om alkemin är att den tillskrevs en gammal praktik att faktiskt omvandla bly till guld. Men sanningen är att i alkemins tro har vi alla detta gyllene frö i oss precis som i solens guld. Och vi har alltid kraften att förändra tungt belastat medvetande till gyllene ljust medvetande.

Och det var detta som alkemin verkligen handlade om. I min bok och i mina kurser lär jag människor hur den alkemiska processen är så sammanvigd med avskalande , precis som det vi nu går igenom.

Jakob Boehme, en mystiker på sextonhundratalet, definierade det symboliska i korsfästelsen som ett bortskalande. I hans beskrivning ser vi temat av att offra den del av människan som upplever sig själv som avskild så att det universella medvetandet kan bli befriat.

Det finns berättelser i varje kultur om att utplåna, som en nödvändig process för att rensa bort och lösa upp alla aspekter av vår mänsklighet, eller vårt jordliga själv, som håller oss borta ifrån att minnas vår förbindelse med det gudomliga och Källan ur vilken vi alla härstammar. Detta är viktigt för att framkalla det gudomliga och för att hela jorden genom transmutation.

Vi måste minnas vår sanna natur, när vi framkallar livets sanna natur och renhet utifrån den naturliga världen runt om oss.

De två sakerna som hindrar oss från att tro att vi kan skapa mirakler är vår uppfattning av avskildhet och att vi inte tror att vi kan skapa mirakler.

I alkemin var de som skulle initieras tvungna att visa sina fantastiska styrkor i hur de förändrade sig från att vara avskilda till att de kunde vända tungt belastat medvetande till gyllene ljus. Initiationerna var inte lätta och bortom vad de flesta av oss skulle tro sig kunna gå igenom. Så vi blir satta i initiations-processer av universums kraft.

Jag hörde om en som skulle invigas i en av Manley Halls lektioner. Jag minns inte detaljerna, men slutpunkten är det som gäller. Den som skulle invigas placerades under en tempelklocka som ringde hela dagen och hela natten. Med denna klocka som ringde 24/7 skulle han sitta och lära sig att hitta frid inom sig, vad som än hände runt om honom. Det är en fantastisk historia.

Föreställ er vilken sorts frid vi skulle kunna skapa i världen, när vi har gått igenom de svåra initiationer, som vi nu upplever.

För att lämna er med ett citat, som jag försöker leva efter och som Neville alltid meddelar, ”Hela världen är du själv puttad ut”.

Vilken del av dig ”puttas ut” i världen – den som håller kärlek och frid i sitt hjärta vad som än händer runt om, eller en värld av ilska och rädsla? Vi har alla valet om i vilken värld vi vill leva. Det hela handlar om att skapa ett vackert landskap, som är den sanna speglingen av din inre och yttre skönhet.

Fullmånen är den 5 maj. Vi kanske inte har gått på samma djup av initiationer som tidigare generationer gjort, men vi har alla lidit av förluster och lärt oss hur ljus kan hela. Låt oss förbereda vårt helande-arbete, så att vi arbetar utifrån ett heligt inre tempel. Föreställ dig solens kraft som inspiration att tillåta dig släppa det som håller dig avskild från Källan och att lysa ditt egna inre ljus och absorbera ljusets närande. Och sedan när du är klar, tillåt detta ljus att flöda fritt inom och runtom Jorden.

Var snälla och tillsammans med mig välkomna Cristina Ferreira som är vår nya översättare till portugisiska. Det är en välsignelse att ha någon, som hjälper till att dela med sig av arbetet till portugisiskt-talande. Det är mycket arbete att översätta Transmutationsnyheterna. Så vi tackar gemensamt Christina för hennes fantastiska arbete, som hon är villig att göra och hjälpa till att utvidga vår gemenskap. Vi önskar Cristina allt gott som livet har att ge.

Om du är ny läsare av Transmutationsnyheterna kan du få instruktioner till fullmåns- ceremonin under Creating A Human Web of Light på denna hemsidan.

Du kan ta del av Sandras kungörelser på den engelska originalsidan.

Copyright 2023 Sandra Ingerman. All rights reserved.

Transmutation News -April 2023 – Swedish

Transmutationsnyheter april 2023

Du behöver inte ens observera livet för att uppleva hur galet det har blivit i det kollektiva. Jag har alltid skrivit om hur livet är i konstant förändring. Men under min livstid tycktes det vara en viss ordning i hur naturen förändrades och hur livet ändrade sig i överensstämmelse med naturens lagar.

Jag minns att när jag i början hade flyttat till Santa Fe, kunde jag som i magi förutsäga hur vädret skulle bli. Vi visste att den första snön skulle komma den 31 oktober eller ungefär då. Sen visste vi att det skulle vara blåsigt under våren, som gjorde alla tokiga med ständigt damm och allergier. Snön smalt alltid på senvåren. Och då hade vi naturligtvis smuts att kämpa med. Sen började våra sommarmonsuner som ett urverk varje år.

Men se var vi nu är. Jag använder Santa Fe som exempel. Men här finns inte längre vissa faser i naturen och i livet, som man kan räkna med. Det verkar som om allting sker för första gången vi ser det, och det känns till och med som om energin i naturen är i rent kaos med det vansinnigaste stormar och traumatiska händelser runt om på hela planeten.

Jag har skrivit om den extrema och snabba tillväxten, som vi ser hos inomhusplantor och hos träd och växter i naturen. Men att se de väldiga snömassorna, is-stormar, tyfoner, orkaner, jordbävningar, bränder och översvämningar måste göra oss uppmärksamma.

Naturen speglar de otroligt kaotiska tillstånd, som människor har nått. Mängden av oenighet mellan människor är helt enkelt sjuk. Människor har förlorat sitt förstånd. Striderna om viruset, kriget, klimatet, vår kultur och vad vi tror på, är långt ifrån hälsosamma och är emot naturens lagar.

Så får vi en bild av hur galna vi har blivit, när vi ser hur naturen uppför sig?

Jag skriver Transmutationsnyheterna för spirituellt praktiserande.  Det är uppenbart att jag inte anger vilka politiska eller sociala handlingar vi kan utföra. Jag vet att var och en arbetar på sätt som de är passionerade för och ger tid och energi till viktiga projekt för att skydda vår miljö.

Jag tänker att det vore viktigt att se över praktikerna som är del av arbetet med Medicine for the Earth and Healing with Spiritual Light. Jag vill inte skriva ned dem alla här, eftersom jag har gjort så många sammanfattningar av Medicine for the Earth-arbetet, säkert över hundra gånger under våra tjugo år tillsammans, närhelst vi hade stora utmaningar.

Nedan har jag skrivit upp en serie av frågor att reflektera över. Varje fråga, som jag ställer att tänka över, är Medicine for the Earth-arbete.

Min bok Medicine for the Earth: How to Transmute Personal and Environmental Toxins

är ett bra hjälpmedel. Denna bok är ursprunget till detta kraftfulla arbete. Den är ganska esoterisk och magin som står mellan raderna är extraordinär. Denna bok och Soul Retrieval: Mending the Fragmented Self är mina mest ansedda böcker.

Medicine for the Earth är en så stark bok och styrkan i den nästan tog livet av mig när jag skrev den. Men jag älskade det tillstånd den gav mig.

Jag försökte göra arbetet mera lättförståeligt i:

The Shamans Toolkit

How to Heal Toxic Thoughts

Walking in Light: The Everyday Empowerment of Shamanic Life. Jag skrev ned hela Medicine for the Earth-träningen i denna bok.

Min app ”How to Heal Your Thoughts” låter dig dagligen vara i zonen med Medicine for the Earth-arbetet.

Och så har jag kurser:

”Healing with Spiritual Light” är en film med en full Medicine for the Earth workshop, som jag gav i Estes Park, Colorado.

https://product.soundstrue.com/healing-with-spiritual-

light/?sq=1#a_aid=5d2e32ffc1326&a_bid=e629fb5a

Spiritual Immunity är en online-kurs hos the Shift Network.

Shamanic Practices for Spiritual Immunity:

https://shiftnetwork.isrefer.com/go/spSI/ingerman/

Sylvia Edwards har varit så generös och satt ihop en lista med de ceremonier vi hittills har delat med oss om på Shamans are Gardeners of Energy-websidan. Här nedan är en länk till den websidan. När du klickar på länken, hittar du alla inspelningarna med en beskrivning.

Tack Sylvia, för gåvan med denna lista:

https://www.sandraingerman.com/shamans-are-gardeners-of-energy/

Och glöm inte att besöka vår Shamans are Gardeners of Energy-Facebook sida för att lägga upp inspirerande berättelser och bilder, och för att bli upphöjd av vad som meddelas i vår gemenskap. För att gå med i  Facebook-gruppen Shamans Are Gardeners of Energy, gå till: https://www.facebook.com/groups/991720834662313.

Passordet är ”Transfiguration”.

Jag tror helt och fullt på detta arbete. Men jag har aldrig känt att vi som gemenskap har stigit in i arbetet med vår fulla potential och djup, pga distraktioner i livet. Den disciplin som behövs, för att uppleva de mirakler som är del av detta arbete, har att göra med att varje dag använda fokuserad koncentration.

Vi behöver disciplin för att bringa intention, kärlek, enighet, koncentration, fokus, harmoni och föreställning fullt in i vårt utförande, eftersom detta är formeln för att skapa mirakler, så som det lärs ut i Medicne for the Earth-arbetet.

Känner du dig fullständigt enad med Källan? Eller skulle du behöva göra resan för din Skapelse-berättelse igen, för att erfara hur mycket kärlek som ingick i ditt skapande. Har Källan guidat dig om hur du kan skapa mirakler, precis som Källan gör?

Vilken vibration utgår från din mun genom dina ord, tankar och dagdrömmar? Använder du ord för att lyckliggöra dig själv eller plåga dig själv och andra?

Hur djupt är ditt transfigurations-arbete? Och om det inte är djupt, varför inte?

Har du anslutit dig till dina förfäder och förmödrar och de efterkommande?

Kommer du ihåg alla övningar och ceremonier som tillåter dig att skapa dina största drömmar?

Hur levande är dina osynliga sinnen? Vilken värld lever du i, om de inte är engagerade och fullständigt vid liv?

Om du deltog i dagjämnings-resan, där vi reste till dagdrömmarnas härskarinna eller härskare, fokuserade du verkligen på vad som fattas i ditt arbete, och vilka förändringar gjorde du i ditt liv efter denna resa?

Hur förenad är du med andarna i landskapet där du bor, med elementen och naturvarelserna?

Följer du anvisningarna av de omen, som dagligen visas dig?

Vilka energier ger du näring med dina dagliga övningar? Använd din föreställnings-förmåga för att teckna upp hur du lever, vilket lägger grunden till de energier du ger näring till. De energier som du ger näring skapar livet du lever.

Vilka energier absorberar du ur livet? Detta är viktigt att observera. För du känner till konsekvenserna av att absorbera giftiga energier.

Du skulle behöva välja att göra detta arbete nu. Jag kommer att undervisa min egen online-kurs med att gå igenom dessa principer, att ha sätt att pröva dem, och verkligen tillsammans praktisera dem utifrån vår högsta plats i ljuset. Jag tänker att jag vill undervisa denna kurs i juni.

Fullmånen är den 6 april. Börja med att förbereda den plats, där du utför vår fullmåns-ceremoni. Försäkra dig om att du är flitig med att förbereda dig själv genom någon spirituell aktivitet, som tar ditt ego ur vägen, så att du har en stark och direkt kontakt med det gudomliga inom och utom dig. Och så snart du är redo, kan du utföra ditt transfigurations-arbete i visshet om att du är förenad i en cirkel med tusentals andra. Bestäm dig för att stå där i full likvärdighet med alla andra och utstråla ljus och kärlek från din djupaste andliga plats.

Om du är ny läsare av Transmutationsnyheterna kan du få instruktioner till fullmåns- ceremonin under Creating A Human Web of Light på denna hemsidan.

Kom ihåg, att studera livet inte är det samma som att leva livet och därför inte har någon magi. Dyk verkligen in i frågorna, som jag har skrivit ned i detta newsletter och lev livet med mer magi.

Du kan ta del av Sandras kungörelser på den engelska originalsidan.

Copyright 2023 Sandra Ingerman. All rights reserved.

Transmutation News -March 2023 – Swedish

Transmutationsnyheter mars 2023

Tiden rasar iväg ännu fortare, och vi rullar in i en ny årstid. Jag tycker att flera delar av våra liv börjar röra sig i ganska snabba steg. Jag känner, att med alla utmaningar som idag sker med människors hälsa och klimatförändringarna, blir vi knuffade till att gå en väg av helande, så att vi kan höja oss över något av det som händer oss.

Jag har i år bestämt mig för att gå min egen väg för helande. I 40 år har jag skapat helande vägar för andra. Och nu går jag för mig själv. När jag gör detta, hör jag från så många av er genom emails, meddelanden, FB, brev, att ni ökar hastigheten på er väg till helande, som leder till snabba förändringar i er spirituella utveckling.

Detta betyder att dyka djupt in i de trauman från förfäder och -mödrar och från oss personligen, som vi bär i våra kroppar och att släppa dem. Och flera av er gör det enastående. Jag är så imponerad.

Baserat på den korrespondens som jag får, har flera av oss att göra med immun- och förgiftningsproblem ifrån vår omgivning. Och jag tror, att kärnan för ett framgångsrikt helande har att göra med att släppa våra bördor, som agerar som giftiga substanser i våra kroppar. Vi behöver göra våra Medicine for the Earth-övningar med transfiguration, och beakta frekvenserna av våra ord, tankar och dagdrömmar.

Om du vill veta vad som sker i ditt liv, så reflektera över frekvensen du lever i. Går du en väg av lidande eller helande?

Jag har med Isis undersökt de kontrakt som jag gjort för ett liv i lidande. Och genom mina shamaniska resor kom jag, när jag var ca 40 år och med Isis undervisning, till förståelsen att jag i detta livsskede inte behöver lida för att växa. Det finns andra sätt att växa.

Och jag förändrade frekvensen till ett liv i glädje. Men eftersom Naturen givetvis har sina föränderliga faser och livet är i konstant förändring, kunde jag inte behålla den frekvensen.

Så jag undersöker sätt att höja frekvenser igen och detta var nyckeln till arbetet med Medicine for the Earth och Healing with Spiritual Light  – att arbeta med formlösa energier med hög frekvens för transmutation och helande.

Jag har kommit till insikten, att jag har plågat mig själv med mina ord, tankar och dagdrömmar i stället för att lyckliggöra mig själv. Detta var en viktig insikt, men jag fortsätter att försöka hitta händelser utanför mig, som skadade mig. Det fanns många. Men jag måste också inse, att hur jag talar och tänker även blockerar min väg till helande.

Jag brukade leda en Medicine for the Earth återträff varje år. Och ett år frågade mig gruppen, om vi kunde undersöka hur vi skulle kunna gå djupare med arbetet. Jag reste med denna fråga till Isis. Hon svarade att arbetet inte behöver fördjupning. Transfiguration är den högsta frekvens du kan få. Men hon sa att lösningen är att människor måste LEVA praktiken. Vi fortsätter att vilja fördjupa praktikerna utan att klara av de vi har lärt oss.

För att sammanbinda knutarna till nästa fas av mitt helande, behöver jag släppa de heliga gamla kontrakt, som jag gjort om nödvändigheten att leva ett liv i lidande. Jag måste även ta mitt egna spirituella arbete till en mycket högre frekvens för att sant helande ska inträffa. Att jag kom till denna insikt, ger mig en väg att gå vidare på.

Jag skrev ett inlägg på Facebook om den snabba tillväxten jag ser i naturen. Vårt äppleträd hade knoppar hela vintern och nu börjar vårt apelträd att få knoppar, när det fortfarande är frost. Våra inomhusväxter reagerar som om det vore vår. Efter att jag skrev detta inlägg och när jag pratade om det i min podcast The Shamans Cave, fick jag mängder med korrespondens från runt om i världen, där människor ser samma snabba tillväxt.

Jag har massor av tankar och insikter om detta. Men jag tänker, att vad som är viktigt för oss att se, är att även om vi blir väldigt utmanade av livet, sker ändå snabb tillväxt utifrån allt gott arbete som var och en gör. Och detta kommer att påverka oss på många olika nivåer. Vi kan också betrakta Naturens styrka att stå emot och tackla utmaningar och växa    utifrån detta. Genom att ta sig an den inre styrka vi alla har, vinner vi fler möjligheter, och jag tror inte att universum överdriver med att visa oss bättre sätt att leva och förhålla oss på.

Jag har verkligen fokuserat på hur djupt jag själv har fortsatt att befatta mig med alla övningarna i Medicine for the Earth. De är mitt liv och jag använder dem. Men när jag blir distraherad, märker jag att jag inte fokuserar på frekvensen i mina ord, tankar och dagdrömmar. För det yttrar sig genast, med vilken frekvens jag kommunicerar med mig själv eller med andra. Det är vad forna tiders lärde har försökt visa oss.

Så denna månad kan du resa eller meditera genom att bara ha för avsikt att möta drömmarnas härskarinna eller härskare. Och när du är där i ett vackert landskap i naturen, kan du tala med dessa välvilliga andar om vad du skapar för frekvenser i och med hur du kommunicerar. Vad är det du ständigt skapar i ditt liv? Och sedan kan du diskutera hur du kan förändra detta.

Sylvia Edwards hjälpte mig att spela in en resa, som du kan utföra vid dagjämningen, eller när det passar dig och du är så klar med din avsikt att du gör den fullhjärtat. Jag kan försäkra dig att detta kommer att förändra ditt liv och världen på positiva sätt om alla arbetar för det. För just nu kollar människor bara online-kurser på webben, men gör inte arbetet.

Om du inte är engelsk-talande kan du följa den beskrivning jag gjort ovan för denna resa.

Här är länken till inspelningen för vår resa:

https://www.youtube.com/watch?v=GVFUcKV1blg

Och bara så ni vet, jag tänker göra min egen online-kurs för att återuppta Medicine for the Earth-materialet och ta det till en högre frekvens i våra liv. Jag vill inte arbeta genom en organisation. Jag vill göra en privat kurs. Jag kommer att ge mer information när jag är mera organiserad för att omsätta detta.

Fullmånen är den 7 mars. Och med alla tragedier, som vi har bevittnat, låt oss med koncentration och upptänd fokus utföra vårt transfigurations-arbete och tillföra gudomliga formlösa energier och låt oss utifrån en högre frekvens tillåta vår kärlek och ljus att flöda obehindrat med fantastisk ynnest, så att det når alla de områden på jorden, som du just nu vill understödja.

Om du är ny läsare av Transmutationsnyheterna kan du få instruktioner till fullmåns- ceremonin under Creating A Human Web of Light på denna hemsidan.

Sylvia Edwards har varit så generös och satt ihop en lista med de ceremonier vi hittills har delat med oss om på Shamans are Gardeners of Energy-websidan. Här nedan är en länk till den websidan. När du klickar på länken, hittar du alla inspelningarna med en beskrivning.

Tack Sylvia för gåvan med denna lista:

https://www.sandraingerman.com/shamans-are-gardeners-of-energy/

Var snälla och tillsammans med mig önska var och en i vår cirkel en gloriös dagjämning och djup meningsfull lärotid.

Jag är så tacksam till Sofia, som har översatt Transmutationsnyheterna till portugisiska i så många år. Men nu är det dags för henne att göra annat arbete. Hon har verkligen översatt i så många år för att förmedla arbetet till människor som talar portugisiska. Låt oss förena våra hjärtan och önska Sofia allt gott och tacka henne för allt det hon gjort.

Om någon i vår gemenskap skulle vilja fortsätta översättandet till portugisiska, var snäll och kontakta Sylvia Edwards över info@sandraingerman.com

Och var snälla att tillsammans med mig tacka Layla Morgan Wilde för generositeten att nu översätta Transmutationsnyheterna till finska.

Du kan ta del av Sandras kungörelser på den engelska originalsidan.

Copyright 2023 Sandra Ingerman. All rights reserved.

Transmutation News – February 2023 – Swedish

Transmutationsnyheter februari 2023

Jag skrev ett inlägg på mina fyra Facebook-sidor om min syn på processen vi är i.

Vi har påbörjat en global och personlig nedbrytnings-process. Detta kan ta en viss tid, eftersom allt som är illa och ur harmoni blir borttaget, för att ge utrymme till ett nytt och ljusare medvetandetillstånd, som ska växa inom oss.

Detta ska leda till den utveckling, som flera av oss närmar sig och många försöker uppnå.

Det är en kraftfull process av förstöring och att bli av med de bördor som inte fungerar i våra liv, och vad som angår vår globala nedbrytning, det som inte fungerar i världen. Detta är en stark initiation som komplett förändrar oss. Vi anammar ny moral och nya värden. Vi kommer att känna oss mer förenade med Källan och Ljuset när initiationen är fullgången.

När initiationen är över kommer pånyttfödelsen medan vi fortfarande är vid liv. Och det är då, som vi har nya möjligheter och potential när vi går igenom livet med en annan syn och är medvetna om illusionen vi har blivit fångade i, och med sanningen att inom och utom oss ha förtroende till Källan.

Men i vårt fall, åtminstone för de flesta av oss, har nedbrytningen inte börjat än. Så vi är i en period av väntan, och människor i västvärlden vill inte vänta på någonting. Vi tenderar att vilja ha omedelbar uppfyllelse, och är lite ADHD när vi följer den spirituella vägen.

Hur snabbt kan jag bli spirituellt upplyst om jag tar den här kursen?

Nåja, egentligen är du redan spirituellt upplyst. Och det har du alltid varit. I uppbyggnadsprocessen blir vi faktiskt pånyttfödda till vårt sanna själv, som minns att vi alltid är förenade med källan och aldrig kan bli skadade.

Väntetiden är oangenäm för oss. Vi vill GÖRA något för att påskynda processen. Men det finns inget annat att göra än att använda tiden för att gå in i sin egen inre Värld och inse hur mycket rädsla, ilska och trauma det finns där. Hitta sätt att släppa vad som inte behövs genom ceremonier. Vi har hela vår lista med ceremonier, som vi tillsammans har utfört under de sista två åren.

Sylvia Edwards har varit så generös och ställt samman en lista med de ceremonier som hittills har blivit meddelade på Facebook-sidan Shamans are Gardeners of Energy. Varje ceremoni har en beskrivning, som informerar vad den handlar om.

Tack Sylvia för gåvan med denna lista:

https://www.sandraingerman.com/shamans-are-gardeners-of-energy/

Tillåt dig själv att drömma om vad du går fram emot. Låt din föreställning leda dig. Den kan ta dig till vackra dimensioner som du kan ge dig in i för att finna en plats med mer sammanhållning och frid. Eller din föreställning kan ta dig till den nuvarande mardrömmen som vi lever i.

Många har nyttjat denna tiden för att hela förgångna sår, så att deras nyuppbyggnad är utomordentlig, när den rätta tiden för återuppbyggnad är kommen. Och universums krafter och de gudomliga varelserna vi arbetar med som hjälp-andar gör det valet.

Vi befinner oss i väntans tider och är i en mellantid. Och vi behöver nyttja den tidens kraft med klokhet. Gör shamanska resor, gå i terapi, arbeta med en shamanskt praktiserande som är listad på www.shamanichteachers.com eller välj någon praktiker  som du känner ur din gemenskap.

Ju mer vi kan släppa våra bördor, ju bättre kan vi ge näring till vår inre värld, i vilken vi kan plantera nya drömmar för vår återuppståndelse.

Jag fick ett meddelande från andarna; ”gör din tid meningsfull, så kommer du att ha ett meningsfullt liv”.

Vad rör du dig emot på det Nya Året, som ger ditt liv mening? Vad befriar du dig ifrån, så att du har kraft att engagera dig i livet med ett nytt medvetande när du omvandlar ditt inre lidande till ljus och frid?

Vi är otåliga med att vänta och inte ha anvisning om vad vi härnäst ska göra.

Var stilla, reflektera, absorbera solens och elementens krafter i dessa väntans tider. Arbeta på dig själv. Och med tiden bryr du dig inte att du är i en vänteperiod, eftersom du märker att du har gått in i ett härligt livsflöde.

Fullmånen är den 5 februari. Skapa ett heligt rum där du kan vara i stilla reflektion. Du kanske vill trumma, sjunga, dansa, rassla för att höja dig ur det mänskliga till en spirituell varelse fylld med ljus. Och om du vill transfigurera, så gör det med inlevelse och en sann önskan att ge och ta emot kärlek. Utstråla ditt ljus som de gyllene stjärnorna, månen eller solen. Tillåt varje tum av Jorden att få vår cirkels ljus.

Om du är ny läsare av Transmutationsnyheterna kan du få instruktioner till fullmåns- ceremonin under Creating A Human Web of Light på denna hemsidan.

Du kan ta del av Sandras kungörelser på den engelska originalsidan.

Copyright 2023 Sandra Ingerman. Allrights reserved.

Transmutation News – January 2023 – Swedish

Transmutationsnyheter januari 2023

Välkomna allihopa till 2023! Vi har åtminstone tagit oss så långt. Vilken tokig resa vi alla är ute på. Men vad allt liv försöker att åstadkomma är att återförena oss till kärlek och  omsorg, och med Källan inom och utom oss, med vördnad och respekt för oss själva och allt liv.

De sista månaderna har jag skrivit om övningar jag har gjort för att komma tillbaka till ett tillstånd av inre styrka, så att jag kan gå ännu djupare i mitt spirituella arbete. Jag tycker att slöjorna mellan världarna är ganska tunna just nu, och det finns mycket stöd för att dyka djupt in i det som driver oss, vilka delar av våra liv som vi undviker och varthän vi ska bege oss eller gå emot. Vilket medvetandetillstånd vill vi verkligen manifestera?

Jag känner att jag reser djupare in i mitt inre psyke än vad jag någonsin tidigare gjort. Och jag finner många överraskningar, om hur jag kan handha alla trauman i mitt liv och de delar av mig själv som jag hade gömt för mig själv och världen. Där finns platser i mitt landskap dit jag aldrig gett mig tid att resa till, eller att bara sitta och fråga vad för omsorg som behövs för sant helande och kreativitet i stället för att fara runt i gamla tankar.

När vissa av oss rör sig bort från nedbrytande-processen, lär vi oss att växa till de nya varelser vi ska bli. Och detta tar tid. Så ha för avsikt när du börjar det Nya året att flytta några av dina äventyr i den yttre världen till den inre världen, där du kan upptäcka bortglömda delar av dig själv och fråga vad de behöver hela och förena dem med ditt inre ljus och Källan, där du kan erhålla det bästa skyddet och källor till omsorg för ditt helande.

Att balansera den tid du fokuserar på yttre aktiviteter för att en stund stoppa din värld och resa inombords till platsen där din skatt ligger, men du kanske inte har fått tillträde till din sanna kraft och styrka, som väntar på att gå framåt till nästa steg i din utveckling.

Även om det finns så mycket lidande under denna tiden på Jorden, så är det sådan magi i att tillgodogöra sig de djupa lektioner som universum försöker ge oss. Men vi är envisa och står emot. Sanningen är att universum bara försöker hjälpa oss att hitta en plats inom oss, där vi ovillkorligt älskar oss själva och att tillåta den kärleken att vara energin som guidar oss i vårt uppträdande och i vårt handlande.

Betrakta hur detta tillstånd av ren inre kärlek blir din största helare.

Som ni vet från Medicine for the Earth-arbetet, känner jag verkligen att den enkla praktiken att observera våra tankar och dagdrömmar är viktigt för var vi nu befinner oss. För om du är öppen för nya frekvenser, men fortsätter att bära på dina mörkaste tankar och dagdrömmar, vilket resultat kan du vänta från detta sätt att vara i världen?

Vid Tacksägelsedagen bestämde jag mig för att skriva om ordens kraft. Jag gillade vad som flödade ut ur mig och jag vill dela med mig lite av det här:

”Ord är magi. Och ni har sett mig om och om igen meddela, att shamaner odlar energi. Shamaner tar orden och bryter ner formen till det som är energi och frekvens, som du kallar in i ditt liv med ett ord. För ofta är vi omedvetna om vad vi kallar in i våra liv och i det kollektiva när vi talar. Ord är frön som växer till plantor. Vilken sorts plantor låter du växa i din inre trädgård?

Så jag tänkte att det kunde vara intressant för er att undersöka energin bakom orden när ni talar om att tacka.

Det enklaste sättet att göra detta är att gå ut i naturen och uttala olika ord som innefattar energin av ”tacksamhet” och ”tack så mycket” och själv uppleva energin du kallar in, och försök att absorbera den energin in i dina celler, som vi också gör när vi tar in ljus i vårt transfigurations-arbete.

Eller du kan göra en shamanisk resa i vilken du upplever dig själv i naturen, där du uttalar ord högt och betraktar den dans av energi, som skapas av orden.

Du kan känna dig närd och energi-laddad av orden du uttalar. Och sen när vi talar om tacksamhet, kanske det har en djupare mening för dig.

Börja skriva ner ord som du önskar lägga till i ditt dagliga ordförråd. Detta bör var ord som producerar tillstånd av lugn, glädje, förundran, inspiration, hopp, när du andas in dess energi. Dina ord skall alltid vara en välsignelse, och aldrig en förbannelse för dig eller någon annan.

Skriv ner ord som du vill använda i konversationer under dagen, och som kallar in de vackraste energierna till ditt liv.

För mig handlar allt om att undersöka mitt flöde och att utföra praktiker, som får mig instämd med livets flod och det livsflöde jag vill vara i. Det känns helt enkelt bra när vi gör detta och så börjar det ske mirakler.

Nyligen skrev jag in två saker på google, som jag letade efter. Två komplett olika saker, som jag faktiskt behövde, dök mirakulöst upp i sökfönstret och visade mig att när vi är i flödet, producerar till och med google mirakler för oss.

När vi stannar i flödet sker mirakler. Hur går det för dig med ditt eget flöde? Blir du lugnare genom att tysta ner allt oändligt pladdrande i din tankevärld om allt som inte går väl? Ger du dig hän till universums kärleksfulla kraft, som kan hjälpa dig att hitta tillbaka till livsflödet? Hur flexibel är du just nu? Hur mycket av ditt kontrollbehov kommer upp? För just nu har vi inte mycket kontroll över våra liv, när vattnets vågor är för starka att stå emot, och vi är tvungna att gå dit livet tar oss, eller stämma våra fötter i marken och säga till universum att du kan inte förändra mig.

Det finns massor med frågor att ställa sig själv när vi stiger in i ett nytt år, där vi kan ha en rikedom av personliga mirakler och skapa djupare förbindelser med oss själva och resten av livet.

Vi rör oss mot sann magi, om vi släpper vårt fäste till det dystra kollektiva i 3D-världen och tillåter oss själva att ge oss tid för att göra vårt personliga arbete.

Jag har verkligen njutit av att varje månad göra inspelningarna till er de sista två åren. Och vi hade nöjet att några av mina lärarinnor på www.shamanicteachers.com visade ceremonier. Nu när vi har haft två år med ceremonier och resor, har jag beslutat att ta en liten paus. Jag kanske leder en ceremoni vid dagjämning och solstånd, men vi har nu så många källor för ceremonier. Men när jag känner för det kommer jag att spela in en ceremoni till er igen.

Sylvia Edwards har varit så generös och satt ihop en lista med de ceremonier vi hittills har delat med oss om i Transmutationsnyheterna. Här nedan är en länk till den listan på min websida. När du klickar på länken, hittar du alla inspelningarna med en beskrivning.

Tack Sylvia för gåvan med denna lista:

https://www.sandraingerman.com/shamans-are-gardeners-of-energy/

Vi firar den första fullmånen i det nya året den 6. januari. Var snäll att tillsammans med mig använda förberedelse-arbetet för att nå ett verkligt utvidgat tillstånd. Flera skriver till mig att de känner att deras transfigurations-arbete går djupare, vilket är naturligt för de som har praktiserat ett tag. Men det pågår också ett energi-skifte, som jag känner att det understödjer vårt arbete just nu. Det verkar som att vi stiger mera ut ur 3D-världen med fortsatt kontinuerlig disciplin och fokus.

I shamanska kulturer var det så viktigt att nära samarbeta med månen och stjärnorna. Inflytandet som de har på våra liv har alltid förståtts. Låt oss ge tid att fira fullmånen, som har styrkan att tillsammans med oss skapa en vacker mänsklig ljusväv, som reser inom och alltigenom jorden och väver ljus och magi in i livsnätet. «upplev det gyllene ljuset från månen, stjärnorna och solen djupt in i kärnan av dig och absorbera något av det ljuset för dig själv och låt det även utstråla alltigenom livsväven.

Om du är ny läsare av Transmutationsnyheterna kan du få instruktioner till fullmåns- ceremonin under Creating A Human Web of Light på denna hemsidan.

Förtjust kan jag meddela att Alexandra Brabcova har stigit in för att hjälpa med översättningen av Transmutationsnyheterna till tjeckiska. Var snälla och hedra Alexandra som är hängiven till arbetet vi tillsammans gör och till att hjälpa andra att lära sig de verktyg jag delar med mig om i min kolumn varje månad. Låt oss tillsammans ansluta våra hjärtan för att välsigna Alexandras liv och för det Nya Året. Må hon uppleva det goda livet har att ge.

Var snälla och tillsammans med mig önska vår ljus-fyllda krets ett år i vilket vi är medvetna om Källans kärlek och styrka, att ha förtroende i den gudomlige tajmingen och uppleva det goda i livet.

Du kan ta del av Sandras kungörelser på den engelska originalsidan.

Copyright 2023 Sandra Ingerman. Allrights reserved.

Transmutation News – December 2022 – Swedish

Transmutationsnyheter december 2022

Jag tycker nu att jag har svårt att finna tillräckligt med ord när jag skriver och undervisar. När jag gör shamanska resor meddelar mina andar mig att det nu är dags för regeneration och helande efter att så mycket har skett i världen i och med pandemin.

Visserligen är frågorna som vi och planeten står inför formidabla. Och naturligtvis, Covid är fortfarande här.

Men när jag reser säger mig mina hjälp-andar att det nu är tid att vänta. För informationen om vad som ska göras och vilka steg som ska tas är helt enkelt ännu inte kända. Det finns inte mycket information att få just nu.

Jag meddelade en bekant att jag har fokuserat så mycket på alla krig som pågår. att jag inte har observerat kriget som sker inom mig. För en kärnlärdom i Medicine for the Earth-arbetet är, att så som ovan, så nedan, och så som inom så utom. Allt vi upplever utanför oss själva är en spegling av vårt inre tillstånd.

Jag känner det som om jag har gått igenom en händelse likt ett krig, där det var en enorm mängd av nedfall nästan som nukleärt material. Jag leddes till en artikel om Tchernobyl. Och den artikeln handlade om hur snabbt plantor och träd växer upp igen efter katastrofen. Att se några av fotografierna av skogen idag, även om landskapet fortfarande är ödelagt, är ganska extraordinärt. Artikeln informerade om att växter och träd inte kan få hjälp utifrån för att tillfriskna, eftersom de befinner sig på en plats. Så de måste ha allt för att kunna tillfriskna inombords där de står. En planta kan låta en stam växa längre för att nå solen eller skicka rötter djupare ner i jorden. Alla möjliga inre rörelser görs för att överleva och frodas.

Lösningen, när vi ser på ett område som Tchernobyl, är att det behövs vila, regeneration och alla elementen för att ge näring och få tillbaka livet.

Jag känner att även om Covid fortfarande är här och våra många planetariska problem växer sig allt mer förstörande, att vi har gått igenom något som ett krig.

Och jag tycker att jag behöver mera tid för allt. Jag blev överväldigad av att arbeta och hjälpa så många att min kropp drar en linje i sanden och säger att det är dags för regeneration efter all utarmning innan mer arbete kan fortsätta.

Jag har läst samma sak från många andra på sociala medier. Flera av oss förstår att det nu är tid att sluta leta efter svar och lösningar. Vi behöver ensamhet och tystnad för det.

Vi behöver hela all utarmning.

Jag är lycklig att jag lever på den Norra Hemisfären just nu, där vi går in i den fasen i naturen då vi kan sammansmälta med vintern. Det är nu som vi går inom oss och tillåter fröna att gro tills våren och blir närda av jorden och värmen under denna tiden.

Och de av er i den Södra Hemisfären , som går in mot våren, upptäcker kanske en annan livsfas att fokusera på. Eftersom vi är natur, behöver vi bli ett med årstidernas och månens faser för att finna harmoni i våra liv.

Här är några praktiker som min skyddsande gav mig för att fokusera på att fortsätta att skapa ett helande inre landskap fyllt med kärlek för att hela den utarmning och det  överväldigande jag känner:

För flera år sedan började jag få sömnproblem. Det har jag fortfarande. Men då brukade jag föreställa mig att jag gick ner i en grotta och sov med en av mina mjuka kraftdjur. Det hjälpte. Och jag kände mig skyddad och säker. Och jag kunde ta in helande energier alltigenom natten. Och min skyddsande ser till att jag gör detta nu igen.

Min skyddsande påminde mig om att allt är energi. Och när jag arbetar med mitt inre landskap använder jag lite för mycket form för att få de helande-frekvenser jag behöver. Han sa, att eftersom jag älskar färger så mycket ska jag arbeta med dem eftersom de har så mycket helande energi att dela med sig av. Jag verkligen älskar färger. Vissa färger är alltför vackra och kan få mig att svimma.

Han meddelade mig att föreställa mig den färgs energi, som känns helande för mig och fylla upp alla mina celler med dess helande ljus.

Sedan var jag tvungen att skratta över det sista verktyg som min skyddsande gav mig. Han bad mig att arbeta mera med min Healing Your Thoughts App. Han sade att jag bara omformulerar mina tankar när jag hör påminnelseklockan alla två timmar. Men han menade, att jag behöver läsa ordet, välsignelsen, frasen, se på fotot, och ta in energin av orden, bilderna och färgerna. Han sa, att jag verkligen måste arbeta med appen som det var tänkt.

Denna månaden kan du resa och be om verktyg som kan hjälpa dig om du känner dig energiskt utarmad och överväldigad av allt som pågår i dina tankar så att din kropp kan bli frisk.

Vårt grubblande gör att vi förlorar kontrollen lite grann med att försöka hitta lösningar för att hela en värld, som inte fungerar just nu. Jorden är fin. Men det mänskliga medvetandet har problem och avskiljandet just nu är överväldigande.

Om du arbetar med övningar som de jag just beskrev, kan du hela kriget inom dig själv.

För vinter/sommar-solståndet den 21 december vill jag uppmuntra oss att släppa det som inte längre tjänar oss och bara tynger oss. Vi vill verkligen inte stiga in i 2023 med bördor. Det är dags att släppa de gamla såren och slänga av allt som inte understöder det goda i livet.

Denna månad kommer vi tillsammans att göra en eldceremoni för att bli av med det som hindrar oss att vandra in i det Nya året redo med nya upplevelser och lektioner som inte är påverkade av några gamla sår och traumas som vi bär på.

Om du vill medverka vid denna ceremonin kan du klicka på denna länk: Stig in i det nya året utan bördor.

https://www.youtube.com/watch?v=TBM9zlud_WA

Eftersom vi arbetar bortom tid, spelar det ingen roll när du medverkar. I de osynliga sfärerna finns ingen tid.

1997 skrev jag min visionära fiktion A Fall To Grace. Jag publicerade den själv vilket inte var enkelt på den tiden. Boken såldes bra. Jag har fortfarande kopior här som jag säljer till distributören New Leaf. Och den är även på Smashwords. Boken har sålts väl och var ett tag en kultklassiker bland teenagers.

I vilket fall som helst, ett fortgående tema i boken är min konversation med Lao Tze om Livets Flod.

Och innan denna kolumn blev kallad Transmutationsnyheter kallades den A Fall To Grace, och där delade jag utdrag ur boken. Och sedan 2000 blev kolumnen Transmutationsnyheterna.

Om du har följt mitt arbete en tid, vet du att Livets Flod är min mest använda metafor.

Denna månaden föreslog mig Isis att resa och simma i Livets Hav. Jag har själv inte gjort den upplevelsen än. Men försök det för dig själv i en resa och se hur det känns.

Fullmånen är den 8. december. Låt oss komma tillsammans och tillföra våra vibrerande höga frekvenser med spirituellt ljus för att vara en kraft av godhet och kärlek i världen. Låt oss utföra våra transfigurationsceremonier och tillåta oss själva att känna vårt ljus ännu djupare än tidigare flöda inom oss och även inom och alltigenom vår vackra planet Jorden.

Det är häpnadsväckande för mig hur passionerade och hängivna våra översättare är med att bringa transmutations-nyheterna till människor som inte är engelsktalande i deras länder. Det är mycket arbete och några har lämnat och andra har översatt i snart 20 år.

Vi söker någon som kan hjälpa Veronika Kucharská översätta kolumnen till tjeckiska. Om du kan hjälpa, var snäll och kontakta info@sandraingerman.com

Och naturligtvis har vi Sylvia Edwards som är min käraste vän och arbetar nära med mig och översättarna för att varje månad bringa Transmutationsnyheterna till er.

Det är en sann kärleksakt och var snälla och tillsammans med mig skicka våra översättare och deras familjer välsignelser för god hälsa och ymnighet av alla goda ting.

Detta är våra översättare. Se dem tillsammans med mig i deras gudomiga ljus när vi tackar dem.

Översättare som bidragit 2022 och Webmaster:

Sylvia Edwards – vår underbara webmaster
Veronika Kucharská – Tjeckiska
Petr Némcanský – Tjeckiska
Sabine Menon – Franska
Catherine Meyer –  Franska
Barbara Gramlich – Tyska
Astrid Johnen – Tyska
Flavia Cavallaro – Italienska
Nello Ceccon – Italienska
Miha Masuda – Japanska
Ai Suzuki – Japanska
Els de Graeff – Holländska
Sandra Koning – Holländska
Sofia Frazoa – Portugisiska
Tatiana Starikova – Ryska
Ines Fermoso – Spanska
Lena Anderheim – Svenska
Simin Uysal – Turkiska

Om du är ny läsare av Transmutationsnyheterna kan du få instruktioner till fullmåns- ceremonin under Creating A Human Web of Light på denna hemsidan.

Du kan ta del av Sandras kungörelser på den engelska originalsidan.

Copyright 2022 Sandra Ingerman. All rights reserved.

Transmutation News – November 2022 – Swedish

Transmutationsnyheter november 2022

Mina andar säger mig att förändringar kommer snabbt. De sker redan. Så det är viktigt att vi finner sann balans inom oss så att vi kan tackla förändringarna och inte bli överrumplade.

Jag talade en del om detta i Shamans Cave. Alla möten, podcasts, fria program och träningar har varit till för att ge oss en stabilitet inombords, där vi kan sätta ner våra rötter  i en spirituell praktik som fungerar för oss och hjälper oss att sunt genomgå alla de förändringar som vi upplever.

Att ha möjligheten att konsultera med gudomliga andar ur de osynliga sfärerna, som ser det hela och som kan se vart vi är på väg är av utomordentligt viktigt för mig. För när vi

är så stressade kan våra tankar ta över kontrollen och plötsligt känner vi oss själva utanför livets flöde och vet inte vem vi kan lita på. Våra tankar börjar utav rädsla att söka lösningar för hur vi ska leva och förbli friska och säkra.

Men när vi ger oss hän till andarna, kan de ge oss kärlek, dämpa vår rädsla och ge oss praktiska förslag om hur vi kan vända våra liv för att stanna centrerade, stabila och säkra.

Detta är så viktigt. Och vilket fantastiskt verktyg shamanskt resande är, för att hjälpa oss vara i ett bra flöde och på en god väg som leder till positiv förändring i våra liv och i det kollektiva.

Och vi har våra ceremonier, som bringar vårt gudomliga själv till enhet med universums skapare eller de skapande krafterna i universum. Och därigenom skapar vi en stark länk till det osynliga så att vi vid utförandet av ceremonierna är så i linje med de sanna livskrafterna att vi kan hjälpa till att väva våra drömmar till realitet.

Vi har våra Medicine for the Earth och Healing with Spiritual Light arbeten som hjälper oss att leva ett spirituellt liv, att beakta våra ord, tankar och dagdrömmar och alltid undersöka vad de ger för manifestationer för oss och planeten. Vi har vår transfigurations-praktik med dess fantastiska kraft och de mirakler detta arbete ger, som jag inte behöver förklara. Detta är ett sätt att arbeta, som jag vet kommer att överträffa tidigare helande-former som har används innan och idag, och detta kommer att bli ett sätt att arbeta i framtiden.

Utifrån vad jag ser, är det de människorna som går djupast i sitt spirituella arbete som fokuserar på att etablera en vacker och levande förbindelse med naturen och inte är så intresserade av det drama vi inte kan förhindra, som just nu händer i världen.

Det är underbart att se att så många av mina studenter och vänner har vänt sig bort från den tokiga 3D-världen vi lever i, till en vacker livsdimension. De gör det genom sina spirituella praktiker, lever arbetet, och är en sann del av naturen.

Min förutsägelse att det kommer att vara mer än en dimension av verkligheten som vi kan leva i, blir sann. Du kan läsa om det i Walking in Light där jag talar om det i detalj i slutet av boken. Jag ser människor som lever i en dimension av rädsla och lidande och hur många lämnar denna dimensionen och hittar en utsökt dimension som de stiger in i genom att göra spirituell praktik till en del av livet.

Vi måste leva arbetet. I Medicine for the Earth, citerade jag ett ordspråk från Haiti. Kortversionen är: ”att studera livet är inte att leva livet och har därför ingen magi”.

Vi kan välja vilken dimension av verkligheten vi vill leva i, och sedan bygga upp den med att vara ett med naturen och med allt liv och med oss själva. Vad du planterar i ditt inre landskap är den värld du skapar och slutligen lever i. Fortsätt att skapa ett vackert landskap och se hur verklighetsdimensionen du lever i förändras.

Fullmånen är den 8 november. Låt oss samla våra spirituella energier i en cirkel för att utstråla gyllene ljus utöver planeten. Allt liv besvarar närvaron av kärlek och ljus. Och med vårt transfigurations-arbete gör vi de sanna förändringarna i de osynliga sfärerna som manifesteras som verklighet i gudomlig tidsrytm.

Om du är ny läsare av Transmutationsnyheterna kan du få instruktioner till fullmåns- ceremonin under Creating A Human Web of Light på denna hemsidan.

Denna månad firar vi tacksägelsefesten. Som jag skriver varje år, skulle tacksägelsen vara hur vi lever varje dag i vårt liv. Var snäll och anslut dig till kollektivet för att göra tacksamhetsenergin starkare, så att den också flödar till det kollektiva. Alla dessa aktiviteter i de osynliga sfärerna manifesteras verkligen som ny realitet i kommande tider.

När jag skrev Medicine for the Earth kom den egyptiske guden Osiris till mig och sa till mig att en viktig del av arbetet är att arbeta med ordens makt. Ni har alla läst om denna praktik i tidigare nyhetsbrev och jag undervisar naturligtvis detta i alla mina kurser.

Ord är magi. Och när vi verkligen upptäcker vibrationen och frekvensen av orden vi använder, kan vi bringa positiva energier till våra liv och till livsväven. Ord kan vara en välsignelse eller en förbannelse. Vi ska se på detta i resan denna månad. För de av er som inte kan engelska, kan ni helt enkelt be en hjälp-ande att visa frekvenserna som du planterar i ditt inre och yttre landskap med orden du använder.

För vår resa denna månad kan du klicka på:

https://www.youtube.com/watch?v=uv7G1P2aiPo

Du kan ta del av Sandras kungörelser på den engelska originalsidan.

Transmutation News – October 2022 – Swedish

Transmutationsnyheter oktober 2022

Vi är alla medvetna om de intensiva väderförändringarna som sker världen över. Hela länder och stater i USA upplever förstörande översvämningar medan andra platser på jorden torkar upp. Vi har floder överallt i världen som nu är så torra att man kan promenera igenom dem.

Vattnet tycks försöka nå oss och be oss att vakna upp till läror om hur vi på denna Jorden ska röra oss i balans. För när vädret beter sig så utom balans, är det en spegling av  något som händer i den kollektiva mänskligheten.

Som ni vet finns det oändligt många människor som inte tror på klimatförändringar och inte vill delta i diskussioner, lösningar eller att alls agera.

Budskapet jag har meddelat om i så många år nu, att om vi stiger upp varje dag och tackar jorden, luften, elden (som solen) och vattnet för våra liv, vet jag i min själ och hjärta att med den shamanska principen om reciprocitet kan saker snabbt förändras. För om vi hedrar elementen, hedrar de oss tillbaka, som det alltid har varit i vårt förhållande till naturvarelser.

Vi är inte de enda förnimmande varelserna på den här planeten, även om vi beter oss som om vi vore det. Det finns länder som ger floder samma rättigheter som människor. Saker förändras och människor inser att vi måste forma en harmonisk balans med naturen om vi vill fortsätta att överleva som en ras på Jorden.

Några gånger har jag skrivit i transmutations-nyheterna om en dröm jag hade om en flod som hade torkat upp men fortfarande hade en sång. Jag skriver ner den här för de som inte har läst om denna mycket kraftfulla dröm.

Allt som existerar på den här planeten sjunger och sörjer. Varje livsform har rätt till ett liv där mat och skydd är tillgängliga. Och naturen är verkligen vår största lärare just nu. Om vi följde naturens hänvisningar, skulle vi veta vad vi behöver göra för att rädda oss själva och vår planet. Och mycket har att göra med att visa vördnad, kärlek, respekt och att visa vänlighet. Det är verkligen inte speciellt svårt att gå ut i naturen och sjunga till friska naturvarelser och till sådana som kan behöva helande och kärlek.

I alla mina kurser, som jag har gett sedan år 2000, tycker jag fortfarande att det är svårt att integrera hur många människor som har haft mirakel-helanden genom att arbeta med transfiguration. Detta arbete har funnits så länge och använts av så många för att ge ljus till livsväven och fortsätter att ge näring till livets ljus.

Att sjunga, dansa, transfigurera, utföra hedrande ceremonier för de levande och de döda, är alltihopa sätt att ändra kursen för att dramatiska klimatförändringar ska ske. Men vi behöver människogrupper som går ut och formar lokala gemenskaper för att göra arbetet i landskapen där vi lever. Det låter så enkelt, men har en styrka som har visats i årtusenden.

Drömmen jag hade, handlade om en flod som verkade ha dött ut, men när jag gick vid den kunde jag höra att den sjöng.

För de som aldrig läst om drömmen, här är den:

Dröm den 11 december 2014

Tidigt i morse hade jag en väldigt extraordinär dröm. Första delen av drömmen var väldigt komplex och djup, och den delen minns jag inte. Jag vet att jag var i en lägenhet i en stad och hade en väldigt djupgående diskussion med andra, och jag tror att temat var om döden.

I vilket fall som helst hade diskussionen nått till ett ställe, när jag visste att det var dags att lämna. Och jag hade kommit till staden eftersom jag ville köpa ljusblå mascara. Så jag bestämde mig för att gå vidare med min uppgift.

Jag vandrade genom stadens gator och kom till ett byggnadsområde. Där gjordes en ny bebyggelse för kommersiella egendomar och affärer. En flod hade blivit dränerad för att bebyggelseprojektet skulle kunna fortsätta. Jag vet att det låter konstigt, men det var en dröm.

Nästa del av drömmen kommer jag aldrig att glömma. Jag gick längs den dränerade flodbädden. Sanden var fortfarande våt. Det var inte som där jag bor där jag promenerar längs ”arroyos”, som är uttorkade flodbäddar. Sanden i den här floden var fortfarande mycket fuktig och våt.

När jag gick där började floden sjunga för mig. Sången var utomordentlig. Och vid varje ny kurva jag kom till i floden ändrade sig sången. Jag kom till ett ställe av floden där symboler började uppträda i sanden genom sången. Jag gick fram och tillbaka hela flodlängden och lyssnade till den vackra sången. Sången förblev konstant beroende på var jag befann mig vid floden.

Jag var så berörd av skönheten i denna sång och att floden fortfarande sjöng även om den hade blivit dränerad.

Jag gick tillbaka till en grupp byggarbetare. Och där var en stor nativ amerikans man med två väldigt långa flätor. Jag tänkte mig att han kanske skulle lyssna på mig. Jag berättade för honom att floden sjunger. Han tittade på mig och när jag började gråta, sade han att han skulle komma med mig och försöka lyssna.

Vi gick till flodbädden och började promenera längs floden. Först var det bara tyst. Men sen uppstod en sång. Den var annorlunda än den jag hade hört när jag gick ensam, men där var sång. Jag frågade honom om han kunde höra den. Först kunde han inte det. Sedan blev sången starkare och högre. Han tittade förvånat på mig när han hörde sången. Och vi gick tillsammans längs floden och lyssnade till hur floden sjöng.

Han gick tillbaka till de andra byggarbetarna och sa att de måste stoppa projektet för att floden lever och fortfarande sjunger. Jag lämnade gruppen i vetskap om att de skulle stoppa arbetet.

Och sen gick jag vidare för att köpa min ljusblå mascara.

Jag vaknade upp så berörd av drömmen och flodens sång! På tidigt 1970-tal höll jag på att drunkna i havet i Mazatlan och jag upplevde mig gående genom en tunnel och kom in i ett ljus. Jag befann mig i en extraordinär trädgård och satt på en stenbänk medan jag lyssnade på den mest vackra musik, som jag aldrig kommer att kunna beskriva och aldrig har hört här på jorden.

Flodens sång var som den. Allt i livet sjunger och sången är evig.

Denna månaden tänkte jag att vi skulle göra en transfiguration för världens vatten, som vi brukade tidigare med läsare av transmutations-nyheterna.

Du kan skapa ett altare där du placerar en liten skål eller ett glas med vatten. Ditt altare gör ditt rum till ett heligt område. Om du vill kan du tända ett ljus, du kan bränna några heliga örter. Använd ett shamanskt instrument eller spela spirituell musik som du gillar och som låter dig stiga ur din mänsklighet och in i den gudomliga varelse som du är. Upplev kraften av ditt inre solljus, stjärnljus eller månljus och hur det växer till ett vackert gyllene ljus som flödar i varje cell av din kropp. Och låt sedan det ljuset stråla ut till ett vatten i vilket du fokuserar ljuset för att hedra det och se det i sin gudomliga perfektion.

När du känner dig färdig med detta kan du dricka lite av vattnet och sedan hälla det i ett vattendrag där du bor. Det transfigurerade vattnet som är fyllt med gudomligt ljus ger sig iväg till världens alla vatten.

Denna månaden kommer jag att leda er när vi gör vår ceremoni. Så ha ditt altare med vattnet och ett shamanskt instrument redo att använda om du vill sjunga och dansa när vi arbetar tillsammans.

För de av er som deltar i ceremonin kommer jag även att leda en transfigurations-ceremoni i vår cirkel där vi kommer att ha chansen att vara både klient och praktiserande.

Det spelar ingen roll när du deltar i ceremonin eftersom vi arbetar utom tid och alla kommer att dra nytta av vårt arbete.

Jag svamlar lite i början men fortsatte sedan. Det är två delar i ceremonin och efter att ha spelat in den med Sylvia realiserade jag att de flesta av er kanske vill dela upp ceremonierna och göra den ena efter den andra. Du kommer att se vad jag menar när du lyssnar.

Pga hälsosvårigheter kommer min presentation denna månaden att vara via audio i stället för video. Du kan lyssna här:

https://www.youtube.com/watch?v=Wjkv1VkvODc

Och sedan fortsätter vi vårt arbete vid fullmånen den 9 oktober, när vi förenar våra energier tillsammans för att utstråla ljus och kärlek inom och runtom Jorden. Kom tillsammans med mig i dessa ceremonier för de har verkligen styrkan att skapa sann förändring.

Om du är ny läsare av Transmutationsnyheterna kan du få instruktioner till fullmåns- ceremonin under Creating A Human Web of Light på denna hemsidan.

Du kan ta del av Sandras kungörelser på den engelska originalsidan.

Copyright 2022 SandraIngerman. All rights reserved.

Transmutation News – September 2022 – Swedish

Transmutationsnyheter september 2022

Jag har en underbar väninna som går igenom en av dessa initiationer som flera av oss upplever idag. Och hon klarar alltid att briljant gå igenom utmaningar. Jag älskar hennes undervisning. Anna är en av de mest innovativa lärarinnor och helare, som jag har varit priviligerad att träffa och fått lära känna närmare.

Vi har ibland dessa underbart understödjande emails, som flyger fram och tillbaka mellan oss. I en av Annas emails skickade hon mig nyligen en berättelse som berörde mitt hjärta på ett sätt som är svårt att beskriva.

Nyligen delade jag den berättelsen i min Shift Network-kurs om shamanskt resande, där vi tittade på hur vi kan dela med oss om vårt arbete i våra gemenskaper. Och jag kände att denna berättelse är så värdefull att jag även vill meddela den till er.

Naturen är sannerligen vår viktigaste lärare. Jag hoppas du blir berörd av denna berättelse och att du finner andra att hålla ”tass” med just nu. Ärligt talat sedan jag startade att skapa denna globala gemenskap på sena 90-talet, känner jag att vi har gjort någon slags form av detta. Och vi kanske kan finna sätt att fördjupa vår praktik.

Från Anna:

”En grej som jag brukade dela med mig om i grupper var om eldmyror. De lever sina liv och gör sina myruppgifter. Och när det kommer en översvämning, som skulle dra med sig en myra, samlas de alla och håller varandras ”tassar” och formar en räddningsflotte med tusentals av dem … och den kan fortsätta att flyta i flera månader, tills översvämningen försvinner och de är på torrt land igen. Där kan de släppa ”tassar” och bilda en ny koloni.”

Anna känner starkt att de av oss som går igenom en initiation, kan vara som eldmyror och kan hålla varandras händer tills översvämningen är över.

Personligen älskar jag att tänka så, känna så, föreställa mig det och vara det!

Anna tar emot klienter och börjar några nya, väldigt innovativa grupper, som jag känner är en sådan gåva till dem som önskar arbeta med en briljant lärarinna, som gått igenom så mycket, och som kan hjälpa att hitta vägar för att uppleva livet på ett djupare och meningsfullare sätt. Jag meddelar mer om Annas arbete i kungörelse-delen.

https://thedreamingotter.com

Fullmånen är den 9/10 september. Det är den kraftfulla Skördemånen. Låt oss föreställa oss att hålla händer som en stor global gemenskap, som är liksom myrflotten, som Anna talar om. Och därifrån med helig kärlek och sammanhållning utstråla vårt ljus, lika lysande som stjärnorna på natthimlen. När vi utstrålar vårt ljus runtom och alltigenom Jorden, börjar vi fylla sprickorna, som uppträder i det kollektiva, med det rena ljuset ur Källan inom och utom. Vi är en ljusflotte som upphöjer allt liv tills vi finner stabil grund.

Om du är ny läsare av Transmutationsnyheterna kan du få instruktioner till fullmåns- ceremonin under Creating A Human Web of Light på denna hemsidan.

Dagjämningen är den 22 september. Hösten är naturligtvis den årstid jag mest firar. Jag älskar krispigheten i luften, färgernas förändring i naturen när Jorden förbereder sig att ta emot det gamla livet, som växter och träd släpper för att bli komposterat till djup rik mylla tills det är tid att låta nytt liv växa fram igen.  Och naturligtvis på den södra hemisfären är det dags att  hedra den Jordcykel när växtligheten börjar visa sig efter en lång vila under vintern. Jag vet att många av er komplett lyfts upp när våren närmar sig.

Se hur du känner dig under årstidernas växlingar. För du får information om hur dina  handlingar och beteenden kan ändras när livet bringar in en ny säsong.

En gammal bekant till mig delade med sig en historia om ritualer i några nordeuropeiska traditioner. Och en av dem som berörde mig är, att vid vissa tider under året görs en ritual med att fysiskt rengöra sitt hus medan det fokuseras på att sopa ut gamla drömmar, som inte har blivit sanna, emotioner, trauman, negativa tankar, alla de frön som inte tog sig. Det tycks vara ett kraftfullt sätt att göra rent platsen för nya tider.

Hon talade om att dessa nordeuropeiska ritualer och ceremonier gjordes vid årstidernas växlingar. Jag tycker att det stämmer in med mycket av vårt shamanska arbete i de flesta shamanska kulturer här i väst.

I denna månads resa kommer jag att leda er till att börja repa upp er livsplans väv – att repa upp trådarna som behöver släppas och väva in några nya planer för er själva och allt liv.

För att delta i denna resan, klicka på:

https://www.youtube.com/watch?v=sjuWh85o5Ag

Var snälla och som en kärleksfull gemenskap önska alla en vacker höst- och vårdagjämning!

Du kan ta del av Sandras kungörelser på den engelska originalsidan.

Copyright 2022 Sandra Ingerman. All rights reserved.