Transmutation News – February 2021 – Swedish

Transmutationsnyheter Februari 2021

Jag har varit i en intensiv helande process under nästan 6 år nu. Det började med att jag fick shamansk behandling. Sedan såg jag många alternativa praktiserande. Men vart jag än vände mig, gav det ingen lösning. Jag visste egentligen att den sanna kuren vore inom mig själv, precis som jag har undervisat i 20 års tid i Transmutationsnyheterna.

Men i vår kultur är det så, att så snart vi känner oss sjuka, beger vi oss genast till någon annan för att få en lösning till vad som stör, i stället för att resa djupt inom oss till de inre rikena av vår själ, där vår kropp kan ge oss exakt besked om vad som är på gång, vad som är ur balans, och vad vi skulle behöva för att hela.

Men många av oss är, som jag själv, egensinniga och även om jag kände tecknen till att vända mig inåt i stället för utåt, var det lättare att söka en lösning utifrån. Men sedan förändrades min process naturligt. Under fem år i nattens mörkaste timmar, när shamaner gör sitt kraftfullaste arbete, reste jag och arbetade med mina hjälpandar. Arbetet handlade om att identifiera de svårigheter i mitt förgångna och i nuet, som fortfarande förföljer mig och förorsakar min kropp att vrida sig i smärta.

Jag fortsatte att vrida smärtan ur min kropp i fem år. Känslan var verkligen otrolig. Jag kan säga att detta var en lidandets tid för mig, men lektionen var häpnadsväckande och jag lärde mig så mycket om mig själv, andra, livet, livsväven och om naturens cykler. Naturcyklerna gav mig faktiskt de största insikterna för att finna helande.

I december gick jag ännu djupare och fokuserade verkligen på att försöka skapa så mycket tystnad kring mig som möjligt. Det var väldigt svårt för folk är vana att skicka mig mails och fråga hur jag mår och även för att be om min hjälp. Men jag behövde verkligen komplett tystnad. Jag behövde hitta ett sätt att bli av med Facebook och mails.

Jag medger att jag inte gjorde det speciellt elegant, men jag gjorde det och jag fick tystnaden jag behövde.

Så snart som jag fick tystnaden jag behövde började min kropp och hjälpandarna att nonstop tala till mig och förde mig steg för steg dit jag behövde gå. Jag behövde verkligen släppa mitt förgångna. Mitt förgångna hade blivit en av bördorna som var för tunga för mig att bära vidare. Det mesta förgångna hade jag helt enkelt glömt, svårigheter som hade blandat sig in i min personlighet och inte längre tjänade mig utan höll mig tillbaka. Jag gjorde massor med lösgörande ceremonier.

Jag fann att lösningen till mitt helande bestod i att se på det förgångna men inte hålla fast vid det och även att vara beredd att ta avstånd ifrån det. När jag var beredd att släppa, märkte jag att jag kunde byta spår. Och jag kan ärligt säga att jag kan inte ens se någon väg tillbaka till mitt gamla jag. Det känns som att jag stiger in i ett nytt liv. Men jag kan inte engagera mig i detta nya liv tills jag helt och fullt tar avstånd från mitt förgångna och tar avsked till det.

Jag meddelar detta för att vi rör oss långsamt in en ny paradigm, men vi kan inte ta med vårt förgångna. Det finns inget sätt att stega in i ett liv av frihet och ett liv fyllt med kärlek och ljus om vi bär med oss bitterhet på våra skuldror och vara nedtyngd av våra tidigare besvikelser och sår.

Du kan föreställa dig hur det är att bestiga ett berg och när stigen blir alltför brant, blir du tvungen att släppa tungt gods som du bär med dig. När du väl är uppe på toppen, kan du inte förstå att du var villig att bära så mycket grejer så länge. Du skulle kunna ha njutit av resan och utsikten, om du inte hade varit så nedtyngd.

Detta arbete tog mig fem år. Jag vet att flera av er har varit väldigt fokuserade på att arbeta på alla nivåer, spirituellt, emotionellt och fysiskt. Om du är spänd på de nya möjligheterna som kommer, enda vägen att stiga in i en ny verklighetsdimension är genom att släppa förgångna bördor som håller dig kvar i den gamla bubblan.

Fullmånen är den 27 februari. Låt oss stiga ur gamla bubblor som håller vår psykiska kraft innesluten och i stället låta vårt ljus flöda fritt och beröra allt liv och Jorden.

Om du är ny läsare av Transmutationsnyheterna kan du få instruktioner till fullmåns- ceremonin under Creating A Human Web of Light på denna hemsidan.

Jag hoppas ni alla gläds av ceremonin jag spelade in denna månad. De av er som är nya läsare av detta newsletter ska veta att jag varje månad spelar in en resa eller ceremoni. Och vi har en ny inspirerande Facebook-sida Shamans Are Gardeners of Energy. Om du vill delta där är passordet ”Transfiguration”.

Här är länken till denna månadens vackra ceremoni. Tack Sylvia Edwards för inspelande av videon för oss. Kom tillsammans!

https://youtu.be/FBIcqVtrjJ0

Du kan ta del av Sandras kungörelser på den engelska originalsidan.

Copyright 2021 Sandra Ignerman. All rights reserved.

Transmutation News – January 2021 – Swedish

Transmutationsnyheter januari 2021

Välkommen alla till 2021!

Jag har erhållit några vackra och fantastiska budskap av Isis, och jag vill dela med mig en av dem i detta newsletter.

Först av allt, för ett tag sedan började andarna att meddela mig om ett medvetande-tillstånd som växer inom den spirituella gemenskapen. Och de sade att vi verkligen måste vara försiktiga och inte bege oss in i ett tillstånd av förhöjd vaksamhet.

Vi känner alla till höjd aktsamhet. Var och en som växte upp med trauma, vilket beträffar de flesta, lärde sig att vara totalt uppmärksam för att ständigt försöka anpassa sig till omgivningen för att vara säkra. Jag blev sagd att vad som nu händer, är att människor försöker använda sina spirituella praktiker för att med psykisk vaksamhet kunna förutsäga vad som kommer att hända härnäst.

De meddelade vikten av att lära sig att vara närvarande i nuet och fokusera exakt på vad som händer just nu och sluta att titta bakåt och framåt, utan bara vara närvarande. Och när vi gör detta, och slutar att lyssna till andra röster och i stället lyssna till vår inre röst, kommer vi att bli guidade till allt vi behöver för våra nästa steg till att röra oss framåt för att skapa hälsa för oss och för omgivningen vi lever i.

Isis fortsatte att meddela att vi redan har stegrat vårt medvetande på ett verkligt vackert sätt. Människor i hela världen vaknar upp på grund av initiationen vi genomgår. Men vi måste förstå att vi är i en cykel och varje cykel måste avslutas helt innan en ny cykel kan börja.

Vad Isis meddelade mig är att människor har förändrat sitt medvetande och detta behöver leda till ett nytt system som är harmoniskt. Men världssystem tar lång tid att skapa.

Metaforen som Isis gav mig är att vad som just nu händer, är som att köra på en motorväg med flera filer som kommer ihop och alla bilar kolliderar. Hon menade att det som sker är att människor mentalt försöker få så mycket spirituell information, så att vi inte arbetar på rätt nivå, vilket skulle vara både spirituellt och energetiskt.

Hon sa att detta sker när vi gör mycket personligt arbete och är i en övergångssituation, som påverkar ett öppnande pga det kaos som har skapats. Denna öppning kan just nu tillåta inträde för vilka krafter som helst. Så vi behöver vara målmedvetna om att inte sprida våra spirituella energier alltför mycket och att lära för många spirituella metoder och så att vi inte fördjupar oss själva i arbetet. Vi försöker att forcera förändringen, som vill ske i sitt eget tempo. Det finns ingen känsla för system ibland människor just nu.


Men för att genomföra detta behövs det en koncentration, som är bortom det som många i den spirituella gemenskapen är kapabla till. Vi tillåter att bli så distraherade av allt som försiggår i den yttre världen, och om vi inte blir kvar i psykisk vaksamhet, kan vi resa djupt inom oss själva där alla svar vi behöver för att avsluta denna cykel finns. Men vi måste lösgöra oss från den yttre världens distraktioner för att göra det arbete som behövs.

Isis sade att den mänskliga rasen faktiskt är en väldigt ny specie på den här planeten. Och ändå känner vi oss som härskare över Jorden och över allt liv. Hon menade att vi faktiskt inte har förtjänat rätten att dominera för att vi inte har varit här tillräckligt länge. Och hon sa att för att skapa det system som behövs för att få tillbaka harmoni på planeten igen, måste arbetet ske i gemenskap och med den kvinnliga principen, och som hon har meddelat mig om i 20 års tid, är detta vad som är viktigt för världen och inte vad vi gör.

Hon sade att svårigheterna vi nu har att göra med är pga den manliga dominansen.

Vi blir alltför fångade i vårt ego och tänkesätt i stället för att ge oss hän till andens kraft.

Andens styrka kommer att guida oss igenom för att avsluta nästa cykel. Men Isis meddelade att den mänskliga rasen faktiskt står inför sin död, och när en person på planeten börjar närma sig sin död, överflödar andarna dem med kärlek. Det är det som händer just nu på planeten, att spirituella krafter kommer in och överflödar oss med så mycket kärlek.

Denna kärlek är förstås ”kuren”. Och vad vi nu verkligen behöver göra, är att ta emot kärleken och gå djupt inom oss för att göra arbetet för vår förändring. Och vi behöver uppleva hur Naturen fungerar för Naturen är alltid i perfektion. Så nu behöver människor lära sig mer av Naturen i stället för att försöka rädda den.

Isis menade att vi inte ska fokusera på vår önskan att hela planeten just nu. Jorden har gått igenom klimatförändringar sedan sin begynnelse. Vad vi nu upplever är inte annorlunda än vad som skett tidigare. Det är bara det att människor bestämde att de var nog utvecklade för att veta vad som är bäst för allt liv och för Jorden och för varandra. Vi måste rikta vår uppmärksamhet på Naturen just nu. Naturen är ett perfekt system och människor har skapat kaos, som har lett till brist på den ordning, som skulle behövas de nästa stadierna i evolutionen.

Hon sa att detta kaos har skapats genom att människor utför praktiker för att lugna sig och inte arbetar med de nya energierna, som överflödar Jorden och var och en av oss.

Vi måste nu komma tillsammans som ett enat fält. Hon har bett mig att skriva om detta sedan tragedin den 11. september. De mörka krafterna är så koncentrerade att vi måste resa oss med vår största styrka.

Den spirituella gemenskapen har alltid varit splittrad. Men nu har vi splittringar mellan människor, som delar upp oss på så destruktiva sätt att vi har bringat den mänskliga rasen till initiationen att kämpa för vår frihet och rätten att leva.

Hon meddelade även något intressant om att minska hälsoproblem hos människor i den spirituella gemenskapen. Detta är ett ämne jag talar om med andra lärare/lärarinnor eftersom lärare/lärarinnor utanför min inre krets har hälsoproblem. Jag har det också.

Isis sade att vi känner oss skyldiga och skäms för våra fysiska sjukdomar, som om vi har misslyckats. Hon menade att vi inte har en aning om vilken kamp spirituellt engagerade genomgår under de mörkaste timmarna om natten. Hon sade att vi helt enkelt måste vila under dagen. Du kan släppa detta om det inte tilltalar dig. Det är något jag personligen tar på allvar. Bara vila när du kan. Jag vet att var och en har förpliktelser i sina liv.

Jag vill säga att kärnan av vad Isis har meddelat mig är att sluta upp att leva ett liv som leds av vårt ego och istället låta oss ledas av det andliga. Men du måste bli stilla för att vara kapabel att höra Andens och Naturens budskap.

Låt Anden leda dig i stället för ditt ego.


Som jag skrev förra året kommer jag att fortsätta skriva Transmutationsnyheterna i samma form som nu. Och de blir så generöst översatta till många olika språk.

Jag kommer varje månad att lägga till en gåva antingen med en shamansk resa som vi tillsammans kan göra eller en guidad ceremoni. Sylvia Edwards har samtyckt till att spela in dessa erbjudanden på Zoom och en link kommer att anges.

Med tiden kommer jag att bjuda in lärarinnor och lärare som är på listan www.shamanicteachers.com till att spela in erbjudanden. Deras arbete är briljant, och jag vill presentera dem för er. Så vi kommer till viss grad att rotera. Men jag kommer att göra de flesta inspelningarna.

Jag vill klargöra att det blir en inspelad resa eller ceremoni per månad.

Och så den spännande nyheten att Sylvia och jag har startat en ny Facebook-sida bara för vår globala gemenskap. Facebook-sidans namn är Shamans Are Gardeners of Energy. Som du har läst i kolumnen har detta blivit min favoritundervisning som The Ancient Ones meddelade mig om.

Om du vill delta, så klicka på denna länken: https://www.facebook.com/groups/991720834662313/.

För deltagandet står en fråga och svaret är ”Transfiguration”.

Fullmånen är den 28. januari. Låt oss komma tillsammans som ett enat energifält – utan splittring och med perfekt koncentration och fokus. Låt oss ge näring till Jorden och allt liv med Ljus, när vi gör vår praktik med att skapa en mänsklig Ljusväv.

Om du är ny läsare av Transmutationsnyheterna kan du få instruktioner till fullmåns- ceremonin under Creating A Human Web of Light på denna hemsidan.

Kom ihåg att shamaner är trädgårdsmästare för energi. Och det som vi ger näring växer. Vilka energier vill du ge näring åt under 2021? Vilka tankar och dagdrömmar vill du ha? Vår framtid beror på hur du svarar på denna frågan.

Gott nytt år!

Du kan ta del av Sandras kungörelser på den engelska originalsidan.

Copyright 2021 Sandr Ingerman. All rights reserved.