Transmutationsnyheter januari 2021

Välkommen alla till 2021!

Jag har erhållit några vackra och fantastiska budskap av Isis, och jag vill dela med mig en av dem i detta newsletter.

Först av allt, för ett tag sedan började andarna att meddela mig om ett medvetande-tillstånd som växer inom den spirituella gemenskapen. Och de sade att vi verkligen måste vara försiktiga och inte bege oss in i ett tillstånd av förhöjd vaksamhet.

Vi känner alla till höjd aktsamhet. Var och en som växte upp med trauma, vilket beträffar de flesta, lärde sig att vara totalt uppmärksam för att ständigt försöka anpassa sig till omgivningen för att vara säkra. Jag blev sagd att vad som nu händer, är att människor försöker använda sina spirituella praktiker för att med psykisk vaksamhet kunna förutsäga vad som kommer att hända härnäst.

De meddelade vikten av att lära sig att vara närvarande i nuet och fokusera exakt på vad som händer just nu och sluta att titta bakåt och framåt, utan bara vara närvarande. Och när vi gör detta, och slutar att lyssna till andra röster och i stället lyssna till vår inre röst, kommer vi att bli guidade till allt vi behöver för våra nästa steg till att röra oss framåt för att skapa hälsa för oss och för omgivningen vi lever i.

Isis fortsatte att meddela att vi redan har stegrat vårt medvetande på ett verkligt vackert sätt. Människor i hela världen vaknar upp på grund av initiationen vi genomgår. Men vi måste förstå att vi är i en cykel och varje cykel måste avslutas helt innan en ny cykel kan börja.

Vad Isis meddelade mig är att människor har förändrat sitt medvetande och detta behöver leda till ett nytt system som är harmoniskt. Men världssystem tar lång tid att skapa.

Metaforen som Isis gav mig är att vad som just nu händer, är som att köra på en motorväg med flera filer som kommer ihop och alla bilar kolliderar. Hon menade att det som sker är att människor mentalt försöker få så mycket spirituell information, så att vi inte arbetar på rätt nivå, vilket skulle vara både spirituellt och energetiskt.

Hon sa att detta sker när vi gör mycket personligt arbete och är i en övergångssituation, som påverkar ett öppnande pga det kaos som har skapats. Denna öppning kan just nu tillåta inträde för vilka krafter som helst. Så vi behöver vara målmedvetna om att inte sprida våra spirituella energier alltför mycket och att lära för många spirituella metoder och så att vi inte fördjupar oss själva i arbetet. Vi försöker att forcera förändringen, som vill ske i sitt eget tempo. Det finns ingen känsla för system ibland människor just nu.


Men för att genomföra detta behövs det en koncentration, som är bortom det som många i den spirituella gemenskapen är kapabla till. Vi tillåter att bli så distraherade av allt som försiggår i den yttre världen, och om vi inte blir kvar i psykisk vaksamhet, kan vi resa djupt inom oss själva där alla svar vi behöver för att avsluta denna cykel finns. Men vi måste lösgöra oss från den yttre världens distraktioner för att göra det arbete som behövs.

Isis sade att den mänskliga rasen faktiskt är en väldigt ny specie på den här planeten. Och ändå känner vi oss som härskare över Jorden och över allt liv. Hon menade att vi faktiskt inte har förtjänat rätten att dominera för att vi inte har varit här tillräckligt länge. Och hon sa att för att skapa det system som behövs för att få tillbaka harmoni på planeten igen, måste arbetet ske i gemenskap och med den kvinnliga principen, och som hon har meddelat mig om i 20 års tid, är detta vad som är viktigt för världen och inte vad vi gör.

Hon sade att svårigheterna vi nu har att göra med är pga den manliga dominansen.

Vi blir alltför fångade i vårt ego och tänkesätt i stället för att ge oss hän till andens kraft.

Andens styrka kommer att guida oss igenom för att avsluta nästa cykel. Men Isis meddelade att den mänskliga rasen faktiskt står inför sin död, och när en person på planeten börjar närma sig sin död, överflödar andarna dem med kärlek. Det är det som händer just nu på planeten, att spirituella krafter kommer in och överflödar oss med så mycket kärlek.

Denna kärlek är förstås ”kuren”. Och vad vi nu verkligen behöver göra, är att ta emot kärleken och gå djupt inom oss för att göra arbetet för vår förändring. Och vi behöver uppleva hur Naturen fungerar för Naturen är alltid i perfektion. Så nu behöver människor lära sig mer av Naturen i stället för att försöka rädda den.

Isis menade att vi inte ska fokusera på vår önskan att hela planeten just nu. Jorden har gått igenom klimatförändringar sedan sin begynnelse. Vad vi nu upplever är inte annorlunda än vad som skett tidigare. Det är bara det att människor bestämde att de var nog utvecklade för att veta vad som är bäst för allt liv och för Jorden och för varandra. Vi måste rikta vår uppmärksamhet på Naturen just nu. Naturen är ett perfekt system och människor har skapat kaos, som har lett till brist på den ordning, som skulle behövas de nästa stadierna i evolutionen.

Hon sa att detta kaos har skapats genom att människor utför praktiker för att lugna sig och inte arbetar med de nya energierna, som överflödar Jorden och var och en av oss.

Vi måste nu komma tillsammans som ett enat fält. Hon har bett mig att skriva om detta sedan tragedin den 11. september. De mörka krafterna är så koncentrerade att vi måste resa oss med vår största styrka.

Den spirituella gemenskapen har alltid varit splittrad. Men nu har vi splittringar mellan människor, som delar upp oss på så destruktiva sätt att vi har bringat den mänskliga rasen till initiationen att kämpa för vår frihet och rätten att leva.

Hon meddelade även något intressant om att minska hälsoproblem hos människor i den spirituella gemenskapen. Detta är ett ämne jag talar om med andra lärare/lärarinnor eftersom lärare/lärarinnor utanför min inre krets har hälsoproblem. Jag har det också.

Isis sade att vi känner oss skyldiga och skäms för våra fysiska sjukdomar, som om vi har misslyckats. Hon menade att vi inte har en aning om vilken kamp spirituellt engagerade genomgår under de mörkaste timmarna om natten. Hon sade att vi helt enkelt måste vila under dagen. Du kan släppa detta om det inte tilltalar dig. Det är något jag personligen tar på allvar. Bara vila när du kan. Jag vet att var och en har förpliktelser i sina liv.

Jag vill säga att kärnan av vad Isis har meddelat mig är att sluta upp att leva ett liv som leds av vårt ego och istället låta oss ledas av det andliga. Men du måste bli stilla för att vara kapabel att höra Andens och Naturens budskap.

Låt Anden leda dig i stället för ditt ego.


Som jag skrev förra året kommer jag att fortsätta skriva Transmutationsnyheterna i samma form som nu. Och de blir så generöst översatta till många olika språk.

Jag kommer varje månad att lägga till en gåva antingen med en shamansk resa som vi tillsammans kan göra eller en guidad ceremoni. Sylvia Edwards har samtyckt till att spela in dessa erbjudanden på Zoom och en link kommer att anges.

Med tiden kommer jag att bjuda in lärarinnor och lärare som är på listan www.shamanicteachers.com till att spela in erbjudanden. Deras arbete är briljant, och jag vill presentera dem för er. Så vi kommer till viss grad att rotera. Men jag kommer att göra de flesta inspelningarna.

Jag vill klargöra att det blir en inspelad resa eller ceremoni per månad.

Och så den spännande nyheten att Sylvia och jag har startat en ny Facebook-sida bara för vår globala gemenskap. Facebook-sidans namn är Shamans Are Gardeners of Energy. Som du har läst i kolumnen har detta blivit min favoritundervisning som The Ancient Ones meddelade mig om.

Om du vill delta, så klicka på denna länken: https://www.facebook.com/groups/991720834662313/.

För deltagandet står en fråga och svaret är ”Transfiguration”.

Fullmånen är den 28. januari. Låt oss komma tillsammans som ett enat energifält – utan splittring och med perfekt koncentration och fokus. Låt oss ge näring till Jorden och allt liv med Ljus, när vi gör vår praktik med att skapa en mänsklig Ljusväv.

Om du är ny läsare av Transmutationsnyheterna kan du få instruktioner till fullmåns- ceremonin under Creating A Human Web of Light på denna hemsidan.

Kom ihåg att shamaner är trädgårdsmästare för energi. Och det som vi ger näring växer. Vilka energier vill du ge näring åt under 2021? Vilka tankar och dagdrömmar vill du ha? Vår framtid beror på hur du svarar på denna frågan.

Gott nytt år!

Du kan ta del av Sandras kungörelser på den engelska originalsidan.

Copyright 2021 Sandr Ingerman. All rights reserved.

Recommended Posts