Zprávy o přeměnách – září 2011

Chtěla bych připomenout těm z vás, kteří čtou Zprávy o přeměnách v jiném jazyku než v angličtině, že všechny jazykové verze se teď nacházejí na https://www.sandraingerman.com/transmutationnews.html.

Těší mě, že vám mohu oznámit, že máme nové jazykové verze překladů!! Připojte se, prosím, k zaslání požehnání a ocenění našim dvěma novým překladatelům. Filiz Telek překládá Zprávy o přeměnách do turečtiny. A Jitka „Jitush“ Navrátilová překládá Zprávy o přeměnách do českého jazyka. Je báječné, že se naše globální komunita rozrůstá!

Rozhodla jsem se, že nebudu posílat email, kdykoliv se blog, který jsem napsala, zveřejní na Huffington Post. Už tak dostáváme dost emailů, nebo ne? Místo toho přiložím link na blog do Zpráv o přeměnách a rovněž bude publikován na domovské stránce www.sandraingerman.com.

Obdržela jsem mnoho zpráv od čtenářů o tom, že co jsem napsala v srpnových Zprávách o přeměnách, bylo velmi užitečné.

Cítím, že se jako učitelé a léčitelé nemůžeme vyvyšovat, protože jinak tím pro ostatní vytváříme nerealistická očekávání.

Součástí života v podmíněném světě je, že si myslíme, že existuje stav naprosté dokonalosti, kterého se snažíme dosáhnout a udržet. Pravdou je, že my všichni rosteme směrem ke světlu a slunci. A v přírodě se tento růst děje v pomalém a stálém stylu.

Myslím, že vyvyšovat lidi, nebo sám sebe není zdravé a společnosti to ve skutečnosti neposlouží. Poněvadž všichni tito lidé, jež respektujeme pro jejich stav uvědomění, si prošli náročnými procesy růstu a stále rostou.

Klíčem je vzájemná podpora a inspirace, abychom to nevzdali a dále pokračovali na duchovní cestě. Tímto způsobem plyneme řekou života, místo abychom jí byli vláčeni.

Minulý měsíc jsem se zmínila, že napíšu více o studii Léčení srdce, kterou jsem provedla se Školou integrační medicíny Univerzity Michigenu.
Tuto studii vydal magazín o vědě a léčení Explore Journal of Science and Healing.

Rukopis této studie Léčení srdce je za malý poplatek ke stáhnutí na následujícím linku: http://www.explorejournal.com/article/S1550-8307(11)00099-1/abstract

Pacienti se srdečními potížemi, kteří se účastnili čtyřdenního kurzu Léčení pro Zemi, jež obsahoval techniky jako jsou meditace, řízená představivost, bubnování, psaní deníku a venkovní aktivity, ukázali v testech měřících stavy deprese a naděje okamžité zlepšení. Tato zlepšení přetrvávala v měřeních opakovaných po 3 a 6 měsících.

Tato studie s namátkově vybranými skupinami byl první pokus demonstrovat zásah, který zvedne naději pacientům s akutním koronárním symptomem, stav zahrnující bolest na hrudi a srdeční záchvat.

„Tato studie ukazuje, že duchovní kurz, jako je program Léčení pro Zemi, může nastartovat a pomoci udržet navrácení se do psychoduchovní životní pohody,“ říká vedoucí autorka studie MUDr. Sara Warberová, docentka rodinné medicíny na Lékařské fakultě Univerzity Michiganu, a ředitelka Školy integrační medicíny Univerzity Michigenu. Dále říká: „Tyto určité zákroky mohou zajímat ty pacienty, kteří nechtějí brát antidepresiva na symptomy deprese, které často provázejí koronární srdeční onemocnění a srdeční záchvaty.“

Skupina tohoto kurzu byla porovnána s dalšími dvěma skupinami: té první se dostala standardní péče lidem trpícím srdeční chorobou a ta druhá se účastnila kurzu o změně životního stylu pořádaným Kardiovaskulárním centrem Univerzity Michiganu, který se zaměřil na zdravou výživu, fyzická cvičení a zvládání stresu v pracovním procesu.

Tato studie používala množství standardních mentálních a fyzických měřítek k posouzení úspěchu programu.

Skupina mého duchovního kurzu šla ze základní čáry 12 BDI skóre (Beck Depression Inventory), což je mírná až střední forma deprese, k bodu 6 okamžitě, poté k 50ti procentnímu zlepšení. Toto skóre zůstalo tak nízko ještě dalšího půl roku. Skupina životního stylu zaznamenala pokles z bodu 11 na 7 a zůstala tam. Skóre skupiny pod standardním dohledem začalo na bodu 8 a kleslo k bodu 6.

Účastníci rovněž zaznamenali zlepšení svých výsledků v testu měřící naději. Body na stupnici stavu naděje se rozkládají od 6 do 48, kdy vyšší skóre značí větší naději. Všechny tři skupiny začaly s průměrným skórem mezi 34 a 36. Po kurzu Léčení pro Zemi, průměrné skóre účastníků vzrostlo a udrželo se na 40 a výše, zatímco průměry dalších dvou skupin zůstaly o poznání níže, mezi 35 a 38 a to i po třech a šesti měsících.

„Naše práce přidává do současných diskuzí o důležitosti psychologické životní pohody u pacientů čelící zdravotní m problémům jako jsou akutní koronární choroby artérií, důležitý duchovní hlas,“ podotýká Warberová.

Tento kurz, který jsem vyučovala, byl založený na tom, co jsem napsala v knize Léčení pro Zemi. Tento kurz jsem vyučovala v Michiganu v roce 2004 a většina účastníků byla nábožensky velmi založena a nebyla otevřena práci s pomocnými duchy a šamanskými praktikami.

Všechna cvičení na kurzu v Michigenu byla pro naši skupinu velmi silná. Jen jsem svůj slovníček přizpůsobila tak, aby tomu účastníci mohli rozumět a pracovat s tím.

Toto samotné mě hodně naučilo. Častokrát, když vyučujeme duchovní cvičení, lpíme na potřebě používat určitou terminologii. Proto, abychom s naší prací dosáhli na širší publikum, měli bychom být s užitím slov flexibilnější.

Po tomto kurzu, který se konal v roce 2004, jsem napsala Jak léčit toxické myšlenky (How to Heal Toxic Thoughts) a o pár let později Jak prosperovat v měnících se časech (How to Thrive in Changing Times)

.V obou knihách jsem byla schopna se podělit o práci Léčení pro Zemi způsoby, o kterých jsem cítila, že je může chápat publikum všech vír a náboženství.

Vím, že tyto knihy nejsou všechny k sehnání v jazycích, do nichž jsou Zpráv o přeměnách přeloženy. Aby se kniha mohla vydat v cizím jazyce, musí se najít nakladatelství, které má zájem. Alespoň jedna z těchto tří knih je vydána v téměř všech jazycích. (V českém jazyce bohužel žádná z jejích knih ještě vydaná není. Pozn.překl.)

Pokud se zajímáte o vyučování práce Léčení pro Zemi pro ostatní ve vaší komunitě, možná by se hodilo přečíst tyto knihy a převzít některá cvičení a nácviky, které jsou v nich uvedeny.

Níže je seznam jen některých principů a cvičení, s kterými jsme pracovali:

Pracovali jsme s vzorcem transmutace a transformace: úmysl + láska + jednota + harmonie + koncentrace + pozornost + představivost = transformace.

Náš dojem vytváří realitu. Pokud věříme, že můžeme vytvořit život naplněný zdravím, tak pak budeme moci a skutečně můžeme. Až se naučíme oceňovat krásu života, náš život bude tuto krásu pak zpátky odrážet.

Můžeme vnímat osobu jako zdravou či nemocnou. Duchovní učení nám říká, že když budeme vnímat člověka jako naprosto zdravého, vyzvedneme ho tím do stavu dokonalosti.

Všechno v našem fyzickém světě začíná v neviditelných sférách. To znamená, že náš sled myšlenek ovlivňuje naše zdraví na všech úrovních. Slova, která používáme, rovněž vytvářejí svět, ve kterém žijeme. Myšlenky a slova jsou „to jak uvnitř“, které vytváří „tak venku“.

Když se podíváme na příběhy o vzniku světa z celého světa, všimneme si, že většina kultur věří, že svět byl stvořen ze zvuku či slova. A na slova se pohlíží jako na obrovskou tvořivou sílu.

Použili jsme meditace k dýchání skrze naše srdce a učení, jak pozorovat naše myšlenky a stav bytí. Použili jsme meditace k vymanění se ze ztotožnění s našimi emocionálními spouštěči.

Psali jsme si deníky k napsání myšlenek, slov a usnesení, na která jsme se chtěli během dne zaměřit, aby nás vedli k toužebnému výsledku.


Pracovali jsme s vytvářením stavu blaženosti užitím představivosti a zapojením všech našich smyslů k vidění, slyšení, procítění, chutnání a cítění prožitků života, který si přejeme vytvořit. V našem kurzu používali účastníci svou představivost vidět, slyšet, procítit, chutnat, cítit prožitek života, ve kterém se cítili zdraví a šťastní. Pro více informací o tomto cvičení ,prosím, navštivte květnové Zprávy o přeměnách z tohoto roku.

Použili jsme řízenou představivost, abychom pomohli účastníkům objevit jejich vlastní příběh o vzniku světa, tak aby mohli lépe chápat principy božské jednoty. Toto cvičení jsem popsala v říjnových Zprávách o přeměnách z roku 2010.

Zaměřili jsme se na to, jak nám pobyt v přírodě pomáhá znovu získat životní pohodu, protože jsme s ní spojení. A země, vzduch, voda a slunce nám dávají život. Šli jsme ven a sedli jsme si se stromem, kde jsme odpočívali a cítili spojení s tepem země. A potom jsme šli na krátkou procházku do přírody a obdivovali všechno, co nám země, voda, vzduch a slunce dává k tomu, abychom se mohli rozvíjet.

Meditovali jsme o životě jako zahradě. Zamysleli jsme se nad myšlenkami a slovy, které jsme ve své zahradě zaseli. Abychom měli zdravé životy, musíme do naší vnitřní zahrady našimi myšlenkami a slovy zasít semínka naděje, inspirace a lásky.

Požádali jsme o léčivý sen, než jsme šli večer spát.

Učili jsme se, jak se proměnit do svého božského světla.

Touto prací jsme pak ve skupině provedli jednoduchý obřad, kdy jsme si představili sami sebe jak cestujeme hluboko do svých těl, dokud jsme necítili své vnitřní duchovní světlo. Poté jsme prociťovali, jak námi toto duchovní světlo teče a vyzařovali jsme to ven k ostatním členům kruhu. Tímto způsobem jsme mohli procítit každého v kruhu ve své božské úplnosti, jak napájí zdraví každého účastníka v kruhu.

Jednoduchou metodou, o které jsem psala v knize Jak prosperovat v měnících se časech (How to Thrive in Changing Times), je představit si, že naše tělo a mysl jsou krásný kabát přikrývající našeho ducha. Jen odepněte zipem váš kabát a vystupte z něho jako čisté božské světlo. Po této zkušenosti se zpátky zazipujte do kabátu se vzpomínkou pravdy o tom, kdo opravdu jste.

Další jednoduchý způsob, o kterém píši, je si představit vás samotné jak splýváte s hvězdou na noční obloze. Hvězda je světlo a vyzařuje světlo bez námahy na milióny kilometrů. Představte si, že jste zářící hvězda na noční obloze.

Po našem čtyřdenním kurzu jsem pobídla účastníky pokračovat v denním procvičování transfigurace a také dále vnímat každého, kdo byl v naší skupině, v jejich božském světle. Každá osoba byla rovněž vyzvána cítit lásku kruhu v průběhu každého dne.

A já jsem také skupině doporučila přijímat všechny elementy jako světlo. Účastníci se naučili vdechovat vzduch, pít vodu, jíst potravu a nasávat slunce jako lásku a světlo.

Toto cvičení dovoluje našim buňkám absorbovat lásku a světlo během dne tak, aby jas zářil skrze nás a vytvářel stav zdraví a duševní pohody.
Vybídla jsem účastníky, aby si ve svých domovech a kancelářích vytvořili posvátný prostor tím, že si přinesou speciální předměty. Dekrety, slova, inspirující obrázky, květiny, svíčky atd. se mohou položit do našeho prostoru, aby nám připomínali naše božství.

Každá osoba v našem kruhu byla ohromená hloubkou růstu a léčení, které přinesla cvičení, která se během čtyřdenního kurzu naučili. Láska a podpora kruhu na ně ovšem také velmi zapůsobily, což byla pro ně nová a život měnící zkušenost.

Bylo tu mnoho osobních příběhů naplněných emocemi, když jsme se následně dělili o to, jak se nás cvičení během a po kurzu dotkla.

Doufám, že se mi někdy podaří sepsat tyto nádherné příběhy, abych se mohla s ostatními podělit o tento pramen inspirace. Poněvadž víme, že srdci naplněné příběhy vyprávěné účastníky, hovoří o výsledcích hlubším způsobem než statistické údaje.

V květnových Zprávách o přeměnách z tohoto roku jsem psala o konferenci Recall to Basic Consciousness (Připomenutí základního vědomí). Je to konference pro domorodé stařešiny, která se konala v červnu, a která byla založena Josém Lucerou, stařešinou ze Santa Clara Puebla.

Jose Lucerno mi poslal zprávu o tom, co se událo na konferenci a ráda bych se s vámi podělila o stručný obsah, který by vás mohl zajímat. Zde je opravená verze toho, co mi Jose Lucero poslal:

„Na základě tradice setkání Domorodých spojených národů, shromáždění použilo formu kruhu koncept otevřeného ohně, aby vyzvalo všechny z rodiny přírody, kdo se podílí na lásce života a respektu a péči o Matku Země. Otevřený oheň symbolizuje zasetí a pečování o duchovní semínko tradičního vědění v srdcích a myslích všech přítomných. Kruh reprezentuje jednoduché gesto respektu pro Matku Zemi.

Účastníci vzdali čest a uznání stařešinům přitomných, těm co se nemohli účastnit, stejně jako těm, co již zemřeli.

Během shromáždění se obětovaly modlitby žádající o milost vody, aby mohlo duchovní semínko tradičního vědění růst, a aby do našich suchem postižených oblastí přišel déšť. To se provedlo hodem posvátného oblázku do jezírka života. Silný vítr, který foukal během celého setkání, odnášel tuto žádost.

Obětovaly se modlitby na přinesení harmonie Matce Zemi a lidské rase. A všechny tragédie, které přírodní katastrofy, nemoci, hladomor, válka přinesly, se vzaly na vědomí a obětovaly se modlitby všem, kteří byli zasaženi.

S tímto těžkým břemenem se stařešinové vydali na pouť do „Srdce Matky Země“ u hory Navajo Mountain. Tam nabídli polepšení, soucítění a žádali o odpuštění ve jménu všech lidí.

Zatímco se kruhy z posvátného oblázku na vodě jezírka života rozšiřují dále a dále, tak i my dosahujeme na budoucnost a rok 2012. V tomto čase se musí uskutečnit „kosmické uspořádání duchovního osvícení“, které se bude shodovat s uspořádáním planet v našem slunečním systému.

Planety jsou řízeny duchovními provazy našeho Praotce Slunce, kterému pro změnu vládne Stvořitel. Sluneční záře od Praotce ovlivňuje všechny životní formy a události v našem slunečním systému.

Během vyskytování těchto událostí nesmíme mít strach, ale být vědomí a pokořit se, když se měníme a rozeznáváme vyšší vědomí.

Byli bychom moudří, kdybychom následovali příkladu domorodých tradičních stařešinů, kteří byli před námi, a těch, kteří jsou tu dnes s námi a vracejí se k základnímu vědomí, aby tím pomohli Matce Zemi a všem jejím dětem. Poněvadž tak, jak my myslíme a žijeme, tak Matka Země, sluneční systém a nakonec celý vesmír, na nás reaguje.

Un be og gin de waz da. S respektem a láskou pro všechny.“

Poslední zpráva, která od stařešinů přichází se shoduje s prací, kterou společně děláme.

Navrhuji, abychom oslavovali změny sezóny posláním modlitby všemu živému tím, že sami hodíme posvátný oblázek do jezírka života. Můžete tak učinit v meditaci, vytvořením si představy nebo šamanskou cestou. Nechť se společně podílíme na moudrosti stařešinů a přilejeme do kruhů posvátného oblázku, aby se kruhy dále rozšiřovaly skrze planetu a do budoucnosti.

23. září je rovnodennost. Pro ty z nás, co žijeme v severní hemisféře, uvítáme podzim. A pro ty, z jižní hemisféry, uvítáme jaro.

Toto je nádherný čas na meditaci o vaší vnitřní zahradě. Pusťte si nějakou pěknou hudbu a představte si, jak cestujete do sebe do vaší vlastní vnitřní posvátné zahrady života. Všimněte si, jaké myšlenky a postoje musíte odplevelit a jaká nová semínka se musí zasít.

Pamatujte, že čemu dáme energii, tomu dáváme život. Jaké energie živíte vy?

Jsme v čase, který od nás žádá se odevzdat smrti toho, co známe. Je na čase přestat myslet, a žít z našich srdcí a následovat naši vnitřní moudrost.

Je čas odpovědět na otázky s odpovědí: „Nevím“.

Ať už oslavujete podzimní nebo jarní rovnodennost, je na čase začít se dívat na svět očima ducha. Ponořte se do vašeho srdce a splyněte s vaším vnitřním duchem a povšimněte si všeho, co se děje z nového vjemu.

Racionálně nevíme, co přichází. Pouze můžeme dovolit našemu duchu, aby nás vedl.

Úplněk je 12. září. Pokračujme v živení a tkaní krásné sítě světla uvnitř a po celém světě. A pošleme naší globální komunitě lásku a požehnání, kdy se všichni vidíme ve svém božském světle vyzařující světlo uvnitř a ven.

Pro ty z vás, jež jsou noví na těchto Zprávách o přeměnách, prosím navštivte článek Vytváření lidské sítě světla (Creating Human Web of Light) na této webové stránce, abyste se dočetli o návodu pro naše měsíční úplňkové obřady.*

Připojte se, prosím, k zaslání požehnání všem k radostné rovnodennosti.

*Tento článek se právě překládá do češtiny, navštivte, prosím, stránky později.

Link na srpnový blog Huffington Postu:

How to Create A New Vision for the Planet (Jak vytvořit novou vizi pro planetu)
http://www.huffingtonpost.com/sandra-ingerman/world-vision_b_914986.html


Přeložila Jitka „Jitush Navrátilová

Recommended Posts