Zprávy o přeměnách – prosinec 2011

Chtěla bych poděkovat všem, kteří se spolupodíleli na oslavě života mého otce Aarona Ingermana. Pro mě a mou matku to hodně znamenalo.

Ti z vás, kteří čtou Zprávy o přeměnách už roky, vědí, že ráda píšu o tom, jak moc mě rodiče inspirovali. A proto je pro mě důležité vzdát jim poctu za to, co pro mě udělali. Děkuji!

Největší duchovní učení, které se předává už od věků, je síla univerzální lásky. Univerzální láska jde mimo osobnost. Léčení se může uskutečnit jen prostřednictvím porozumění a univerzální lásky. Nezáleží na tom, co se děje na globální či osobní úrovni, schopnost udržet stav bezpodmínečné lásky napomáhá všemu léčení a transformacím.

Univerzální a bezpodmínečná láska je ten největší dar, který kdy můžeme svým milovaným a všemu životu na zemi darovat.
Avšak jako lidské bytosti se zamotáváme do své osobnosti. A jakmile se ztotožníme se svou vlastní osobností a osobnostmi ostatních, naše pocity se tím velmi zkomplikují. A když jsme zamotaní do těchto komplikovaných pocitů, přestáváme být ryzím kanálem lásky.

Jak jsem za uplynulé roky napsala, život je plný paradoxů, poněvadž na jedné straně jsme na sebe vzali osobnosti jako lidské bytosti, abychom prožili dobrodružství života, každý z nás jsme na sebe vzali roli, kterou chceme prožít, prozkoumat a vyjádřit v tomto životě. Na druhé straně jsme ale božskou duší a vždy ve spojení se Zdrojem – všichni jsme jedno.

Prostřednictvím naší duchovní praxe se musíme naučit tanec paradoxu života. Zároveň však nesmíme zapomenout na duchovní lásku a na to, že nás božská láska drží a objímá po celou dobu. Musíme se naučit vyjadřovat tuto lásku více a více každý den. To je to, k čemu nás doba, ve které žijeme, vybízí.

Fyzickou podobu toho, co se děje ve světě, není možné změnit na mnoha úrovních. Ale vnímáním božství a božské lásky ve všem můžeme přeměnit energie toho, co se děje.

Během jedné ze svých klinických smrtí si pamatuji, že stojím před obrovským úžasným světlem. A toto světlo jen vyzařovalo bezpodmínečnou lásku ke všem stojícím před tímto světlem. Byli tam ti, které bychom soudili jako zločince a byli tam ti z nás, kteří pracují prostřednictvím lásky. Nicméně světlo nerozlišovalo, kdo jsme na osobní úrovni, a co jsme učinili. Toto světlo Zdroje jen vyzařovalo lásku a světlo.

Toto bylo velká lekce, kterou jsem dostala v tak mladém věku. A nyní více, než kdykoliv předtím vidím, jak je zapotřebí se naučit navzájem se držet v bezpodmínečné lásce.

Je mi jasné, že toto je jednodušší říci než učinit. Protože jako osobnosti soudíme, kdo si zaslouží lásku. Svou lásku tak omezujeme.

Hovořím tu o principu vyzařování světla, tak jako hvězda svítí na noční obloze. Toto světlo také nemá omezení a hvězda vyzařuje světlo bez námahy. Zdroj také vyzařuje lásku bez námahy a hranice lásky univerza neexistují.

Tento měsíc bych ráda meditovala, prožívala naplno v každé buňce vašeho bytí lásku, která vedla k vašemu stvoření. Tak jak jsme tomu činili v minulosti, dopřejte si čas prožít vašeho stvořitele. Najděte si pojmenování, které je v souladu s vaší vírou – Bůh, Bohyně, Zdroj, Stvořitel, Tvořivá síla universa, Božství, atd.

Pusťte si hudbu a lehněte si. Zadejte si záměr se setkat se Stvořitelem a prožít lásku, která vedla k vašemu stvoření.

Toto jsme společně už dělali, ale musím říct, že čím více toto cvičení provádíte, tím více ukotvujete pocit univerzální lásky ve svých buňkách. A čím více můžete prožívat tuto božskou lásku ve svých buňkách, tím více to můžete vyjádřit ve světě.

Láska léčí!!


22. prosince oslavujeme zimní slunovrat na severní polokouli a letní slunovrat na jižní polokouli.

A jak všichni víme, tím začínají vánočních svátky, které se v mnoha místech ve světě staly více komerčními než duchovními.

Mnoho lidí v tuto dobu kupuje vánoční stromky. Já bych během našeho slunovratu doporučila nový způsob oslavy v tyto dny svátků. Tento způsob vytvoří vzájemné hluboké a mírumilovné spojení lidí ve vaší komunitě.

Ve své knize Jak prosperovat v měnících se časech (How to Thrive in Changing Times) jsem psala o tradici vytvoření stromu modliteb, který pochází ze Sibiře.

Na Sibiři se stromy uctívají jako most mezi nebem a zemí. Vytváření stromu modliteb je na Sibiři nádherná šamanská tradice.
Tradiční jídlo a pití se nechá u stromu. Šaman komunity zpívá a vzdává díky pomocným duchům za to, že nesou modlitby lidí nahoru do Univerza, aby se jejich sny mohly pak zhmotnit zpátky na Zemi.

Lidé potom uvážou volně stuhy na větve stromu. Volně proto, aby se strom nedusil, když povyroste, protože je stuha příliš těsná.

Stuhy uvázané na stromu jsou posílené modlitbami pro jednotlivce, rodiny a komunitu.

Jednou jsem byla učit ve Skotsku a tam mě vzali do lesa v Trossachsu, který se nazýval „Les víl“. Lidé z celého světa přicházeli do tohoto lesa, aby tam nechali dopisy, obrázky a modlitby pro osobní léčení a léčení celé planety. Tyto dárky byly zanechány u stromu nebo přivázány na větve stromů. Byl to výjimečný pohled vidět celé údolí stromů posázených barevnými stuhami, fotkami, dárky a množstvím různých předmětů naplněných láskou a vírou.

Navrhla bych tedy, abychom oslavili letošní slunovrat vytvořením stromu modliteb ve vaší komunitě. Začněte vyjádřením díků stromu způsobem, který je blízký vašemu srdci. Záměr je klíčem. Požehnejte tomuto stromu za lásku ve vašem srdci, protože toto živé stvoření spolupracuje, aby zaneslo modlitby k tvořícím silám Univerza.

Volně uvažte různé barevné stuhy, které obsahují modlitby pro vás, vaše milované, vaši komunitu a planetu. Vyzvěte ostatní v komunitě, aby učinili to samé. Takto přivedete lidi v komunitě k sobě a toto samotné vytváří léčení pro všechen život.

Nebo můžete koupit vánoční stromek a místo zdobení dekoracemi, z něho můžete vytvořit strom modliteb pro vaši komunitu. Můžete dokonce vytvořit strom modliteb ve vaší práci. Takto podpoříte všechny vaše spolupracovníky v jejich modlitbách.
Zapojte svou představivost!

Tento měsíc je úplněk 10. prosince. Pokračujme v předení nádherné pavučiny světla uvnitř a po celé Zemi! Vyzařujme světlo a lásku, která obepíná všechen život a naši úžasnou globální komunitu.

Jak se blížíme konci roku, prosím vyjádřeme společně velký vděk a pošleme požehnání všem těm nádherným lidem, kteří pomáhají rozšířit Zprávy o přeměnách po celém světě.

Posíláme svůj dík a požehnání Sylvii Edwardsové, která je úžasná správkyně webových stránek www.sandraingerman.com. Rovněž Bobu Edgarovi, jež stál v roce 1998 za nápadem psát měsíční sloupky a vydávát Zprávy o přeměnách na www.shamanicvisions.com. DěkujemeBobe a přejeme ti vše nejlepší.

Speciální poděkování jde k Evě Ruprechtsbergové, která přišla s nápadem najít překladatele, kteří by dobrovolně překládali tyto měsíční sloupky.

Spojme svá srdce a vyzařujme světlo, lásku a požehnání našim překladatelům, kteří překládají Zprávy o přeměnách do následujících jazyků:

Lena Anderheim – švédština
Nello Ceccon – italština
Ines Fermosa – španělština
Sofia Frazoa – portugalština
Zora Frešova – slovenština
Dorota Goczal – polština
Filitsa Giannokopoulou – řečtina
Annie Idrissi – francouzština
Aurel Mocanu – románština
Jitka „Jitush“ Navratilova – čeština
Irina Osechinsky – ruština
Eva Ruprechtsberger – němčina
Filiz Telek – turečtina

Naší globální komunitě přejeme radostný slunovrat!!

Recommended Posts