Zprávy o přeměnách – říjen 2011

Při pohledu na světové události vidíme spoustu lidí, kteří kvůli extrémnímu počasí, válce, a ekonomickým problémům ztratili své domovy. A to se samozřejmě dotýká našich srdcí.

Je tu ovšem ještě další tragédie, která se objevuje, která je tichá, a která ovlivňuje mnohé z nás. Spočívá v tom, že se necháváme vytáhnout ven z těla. Čím dál tím více lidí má pocit roztroušení a odloučení v časech nejistot o svou budoucnost, obklopeni mnoha změnami a stresem.

Myslím, že je to problém, který musíme sami oslovit. Poněvadž je to naše vlastní ego, které nás přivádí do stavu potřeby se více a více oddělovat od života a od nás samotných.

Co ale planeta a všechen život od nás právě teď potřebují je, abychom zůstali “doma” a dleli ve své vlastní duši a vyzařovali své světlo do světa. Vidím ovšem, jak je toto pro mnohé z nás, čím dál tím těžší, když se necháváme pohlcovat stresy a dovolujeme tak egu, aby se chopilo vlády. To má za následek ztrátu smyslu pro rovnováhu. Je to určitý druh ztráty duše.

Je na čase, abychom učinili jasné rozhodnutí se vrátit zpátky domů, do naší duše. Je zapotřebí vykonat určitý druh léčení k navrácení duše, abychom část sebe přivolali zpátky.

Samozřejmě, pokud jste utrpěli trauma, možná zvažujete zajít k šamanskému léčiteli, aby vám pomohl navrátit duši šamanským léčením. K dispozici je globální seznam skvělých léčitelů a léčitelek na www.shamanicteachers.com.

Já ale píšu o tom typu ztráty duše, kdy jsme dopustili, aby nás život vytrhl z nás samotných a v důsledku toho jsme my sami ztratili rovnováhu. Kam máme ale možnost se sami opět navrátit.

K uzdravení je v tuto chvíli zapotřebí učinit rozhodnutí se soustředit, vrátit se do středu a spočinout ve své duši.

V mé knize Léčeni pro Zemi jsem popsala cvičení, která pochází z psychosyntézi. V této terapii se potvrzuje, že jsme víc než jen tělo a mysl. Máme v sobě duchovní prvek, který má v sobě nestálost a proplouvá změnami se vznešeností a bez omezení.
Já sama si pro sebe opakuji: “Jsem víc než mé tělo a duše. Jsem neomezená duchovní bytost.”

Kdykoliv cítím, že mě životní stres vytahuje ven, začnu si opakovat tuto větu. To mě okamžitě přesouvá do stavu vnitřního míru a uvědomuji si, jak se z expanse stahuji zpět.

Ať už vyjdete ven a lehnete si na zem nebo si pustíte pěknou hudbu a představujete si, že ležíte na zemi, to vám pomůže nastolit rovnováhu (navrátit se do centra) a synchronizovat se s duchovním tepem země, srdečním tepem božské dokonalosti.

Když mate pocit, že unikáte z těla, ať už kvůli události z minulosti nebo strachu z budoucnosti, přeneste se zpátky do přítomnosti myšlenkami o něčem, co na životě milujete. Přeneste se do místa vděčnosti.

Soustřeďte se na otevření korunní čakry, třetího oka a srdeční čakry. Jak věci vidíme, se dá pozměnit tím, že na svět pohlížíme očima duše. To vyžaduje otevření vašeho třetího oka. Tím do sebe vneseme božskou moudrost, což následně otevře korunní čakru. A samozřejmě po otevření srdeční čakry jsme připraveni obejmout všechno živé s láskou. Jen když jsme v láskyplném prostoru, pak vytváříme domov, do kterého se chceme vrátit.

Ego vnímá strach. To je podstata odloučení. K navrácení se do stavu jednoty a božského světla vyžaduje pouze provádění cvičení, která jste se naučili.

Navzdory vnějšímu světu, který nás pokouší, se přesouváme do nitra, kde nalezneme pravý mír a bezpečí.

To mi připomíná, že se se vám chci zmínit o tom, že jsem v září napsala další blog na Huffington Post. Název je: “Jak si vytvořit bohatou vnitřní zahradu”.

V tomto blogu* najdete další nápady, jak se vrátit domů. Link je www.huffingtonpost.com/sandra-ingerman-/inner-garden_b_942092.html (*prozatím k dispozici jen v angličtině).

Bavila jsem se o tom, jak přivolat svou duši zpátky, se svou kamarádkou Gail. Gail použila metoforu magnetu. Říkala, jak je důležité zmagnetizovat svou duši zpátky domů.

Gail hovořila o tom, jak jedna strana magnetu je negativní a ta druhá pozitivní. Jak jistě víte, když držíte dva magnety, jeden držíte bez pohybu a druhý otáčením můžete k tomu druhému přitáhnout nebo odpudit.

Gail vysvětlila, že životní stres a ustarané ego denně zapřičiňují otáčení pólu – což vytváří pole, které naši životní esenci nakonec odhání – odpuzuje.

Je důležité najít způsob, jak naši esenci zmagnetizovat směrem k nám, místo abychom ji odpuzovali. Gail na to má tanec. Já vím, že já sama mám spoustu koníčků, které mohou vytvořit magnetické pole k přitáhnutí mé esence zpátky domů.

V mé knize Jak prosperovat v měnících se časech (How to Thrive in Changing Times) píšu o tom, jak cítit energii mezi dvěma magnety, kterou potřebujeme pro získání vytouženého výsledku. Tento měsíc si možná chcete vyzkoušet, jaké to je, fyzicky tuto energii mezi magnety cítit; jaké to je, když si přitáhnete svou esenci, roztroušenou kvůli životním okolnostem, zpátky k sobě.

Každý den si dopřejte moment se ujistit, že jste v přítomnosti a ve svém centru a udělejte, co bude potřeba, aby tato rovnováha byla opět nastolena.

Neztraťte se v dění vnějšího světa. Najděte svou vnitřní sílu. Zůstaňte ve své duši. A buďte si vědomi toho, že jste nekonečná duše, která proplouvá změnami, jež pro nás všechny život nachystal, s elegancí a lehkostí.

Držme společně naší globální komunitu v lásce a vnímejme se navzájem jako zářivé, zdravé a radostné bytosti světla.

Přeložila Jitka „Jitush“ Navrátilová

Recommended Posts