Příprava na obřadní práci

preparing ceremonial work 1200x630
Vytvořte si oltář

V místě, kde provádíte šamanskou práci, si můžete sestavit oltář. Vytvoříte tím posvátný prostor, který je spojením mezi viditelnou a neviditelnou říší. Na stolek nebo na podlahu umístěte speciální kousek látky nebo menší podložku. Na látku položte krystaly nebo kameny, květiny, nebo i svíčku, kterou můžete při obřadní práci zapálit. Vytvořením posvátného místa podpoříte svou duchovní práci. Někteří lidé rádi používají také vykuřovadla jako například šalvěj, cedr nebo jiné vonné byliny. Najděte si vůni, která podporuje váš posvátný stav vědomí.

Některé předměty na mém oltáři nahrazuji novými, aby reflektovaly zásadní proměny, které se odehrály v mém životě. Můj oltář se proměňuje zároveň se mnou.

Přistupujte k oltáři ve chvílích, kdy posíláte modlitby nebo žádáte o léčení. Pokládám na oltář na lístku jména lidí, kteří mě žádají o pomoc. K oltáři se vracím i ve chvílích, kdy sama potřebuji posílit.

Bubnujte, chřestěte, zpívejte a tančete.

Šamani odkládají své všední myšlenky a běžný den a vstupují do extatického stavu, aby se proměnili v prázdnou nádobu pro duchovní průvodce a transformativní energie z neviditelných říší. Tímto způsobem se můžete připravit na své léčitelské sezení nebo obřadní práci.

Abyste se na obřadní práci dokázali připravit lépe, provádějte nějakou aktivitu, která vás přesměruje z každodenních činností do stavu, v němž můžete naplno vstoupit do neviditelných říší. Pomoci vám může i symbolický čin, jako například opláchnutí obličeje nebo omytí rukou. Jde o to odložit běžný svět. Je to velmi důležité také při účasti na společných online obřadech, abychom se dokázali naplno otevřít skutečné síle, která skrze nás může vstupovat jako skrze dutou kost.

Zde je několik dalších návrhů:

Oblečte si speciální šátek, košili, nebo jinou část oděvu, která pro vás představuje odkládání ega a vašeho každodenního světa, aby váš duch mohl skrze vás zářit.

Zapalte svíčku. Očistěte se vykuřovadlem, které vám nejvíce vyhovuje.

Posaďte se do ticha a před provedením šamanské cesty meditujte.

Procházejte se v přírodě.

Bubnujte nebo chřestěte, zpívejte nebo tančete, dokud nebudete mít pocit, že jste své běžné starosti nechali za sebou. Šamani zpívají různé písně síly, které jim pomáhají odložit ego nebo osobnost stranou, aby skrze ně duchovní průvodci mohli působit. Proto jsou šamani při léčení, věštění a obřadní práci vnímáni jako „duté kosti“ nebo „stonky rákosí“.

Abyste získali píseň síly, procházejte se v přírodě a nechejte svou duši zpívat. Tradiční způsob k získání písně síly je posadit se pod strom a udržovat záměr, aby píseň přišla. Můžete pro sebe bubnovat neb chřestit a nechat svou duši ať zpívá. Neposuzujte prosím svou schopnost zpívat. Zpěv je vaším nezadatelným právem. Všechno, co je v přírodě živé, zpívá!! Zpěv je také skvělý způsob, jak se připravit na šamanskou práci, a budete z toho mít také dobrý pocit.

Je obtížené cestovat po těžkém nebo velkém jídle. Snažte se jíst lehká jídla, aby vaše cesty byly jasnější. Alkohol způsobuje, že je cesta rozmazaná. Zdržte se prosím požívání alkoholu při šamanském cestování nebo provádění obřadu.

Jsou to jen návrhy. Najděte si sami způsob, jak se můžete připravit a stát se čistou nádobou, abyste vytvořili most mezi krásou, silou a léčením z neviditelného světa do hmotného. Příprava je klíčem k úspěchu obřadu!!

Pozvěte, uctěte a pozdravte duchovní průvodce

Když voláte a zvete duchovní průvodce, mějte přitom jasný záměr, proč je chcete přivolat. Nevoláte JAKÉKOLI DUCHY.

Je velmi důležité, abyste si našli svůj vlastní způsob, jakým své duchovní průvodce zvete, uctíváte a zdravíte. Je to prostě zdvořilé. Přivoláváte duchovní průvodce, aby s vámi spolupracovali a začínáte tím, že je pozdravíte. Pokud je přivoláváte automaticky, nebude mít vaše volání sílu. Duchovní průvodci čtou vaše srdce, ne vaši mysl. Hovořte s nimi ze srdce. Níže je přivolání, které zde uvádím jako příklad, abyste měli představu, jak si vytvořit své vlastní.

Následující invokace je úryvkem z mé knihy Walking in Light: The Everyday Empowerment of Shamanic Life (Kráčím ve světle, každodenní podpora šamanského života) copyright 2014 Sandra Ingerman (Sounds True), překlad zde Petr Němčanský.

Několikrát se zhluboka nadechněte a vydechněte, uvolněte se. Vzpomeňte si na své oblíbené místo v přírodě, které rádi navštěvujete. Je to krásné místo, kde můžete odpočívat a spočívat v klidu. Je pro vás posvátným místem. Představte si, že jste na tomto místě míru a léčení. Zavřete oči a zhluboka dýchejte. Uvědomujte si, jak vaším tělem proudí energie. Položte dlaně na srdce a vnímejte, jak se s každým nádechem a výdechem otevírá. Vydechujte všechny rušivé myšlenky a nadechujte lásku. Nadechujte se až do břicha. Posílejte svůj dech do všech částí těla, v nichž vnímáte napětí a při výdechu toto napětí uvolňujte. Všímejte si myšlenek, pocitů, vjemů a obrazů, které se objevují, jak dýcháte. Vnímejte při výdechu a nádechu zvuky. Zatímco hluboce dýcháte, odložte stranou svůj každodenní život.

Vnímejte, jak v této posvátné krajině stojíte, tak vědomě, jak to jen dokážete. Otevřete své smysly a vstřebejte krásu krajiny, v níž teď stojíte. Rozhlédněte se kolem.

     Jaké zde žijí rostliny?

     Jsou zde nějaká zvířata?

     Jsou zde nějaké kameny nebo minerály?

     Je zde nějaká voda?

     Jaká je kvalita země?

     Nacházíte se v horách, v lese, na poušti nebo na pláži?

     Svítí slunce?

     Jsou na obloze mraky? Jakou barvu má obloha?

     Jaké barvy vás obklopují? Napijte se všech barev očima.

     Vnímejte svou plnou přítomnost v této krajině. Vnímejte zemi pod nohama.

     Vnímejte vzduch na kůži. Je teplý nebo chladný? Je vlhký nebo suchý? Je nehybný, hladí vás jemný vánek nebo fouká silný vítr?

     Naslouchejte zvukům přírody. Slyšíte zvuk nějaké vody, zpěv ptáků nebo zvuky zvířat? Slyšíte vítr?

Zhluboka se nadechujte nádherných svěžích vůní tohoto místa. Vůně vám mohou připomínat vaše šťastné vzpomínky nebo pro vás mohou být nové.

Vnímejte, jak vstřebáváte životodárné světlo slunce do všech buněk v těle. Vnímejte emoce, které se dostavují pobytem na tak posvátném místě plném míru a krásy. Otevřete své srdce a vnímejte uvnitř sebe lásku, mír a vděčnost.

Jakmile otevřete své smyslové vnímání, uvědomujte si, jak se zklidňuje vaše mysl a narůstá vám energie. Uvědomujte si mír a léčivou sílu tohoto místa. V náruči vás objímá láska a síla univerza a života samotného. Nejste sami; jste součástí velké celistvosti. Země má svůj srdeční tep a jak se zklidňujete, vnímáte, jak se váš tep sjednocuje s rytmem tepu jejího. Svůj tep vnímáte jako tlukot bubnu, jak pulzuje láskou a vděčností za krásu přírody, kterou s vámi sdílí.

Začněte uctěním směrů.

Uctěte a pozdravte východ. Východ představuje jaro. Je místem vycházejícího slunce a vždycky vám připomíná nové začátky a příležitosti neomezených možností.

Uctěte a pozdravte jih, období léta. Poděkujte za ochranu, které se vám dostává, když žijete život naplněný láskou. Jih může představovat směr intuice a život ve stavu úžasu, v němž jste se nacházeli jako děti.

Uctěte a pozdravte západ, období podzimu a směr zapadajícího slunce. Západ vás učí o síle smrti a znovuzrození. Vždy existuje to nové, které se dostaví, jakmile necháte odejít to, co už vám neslouží.

Uctěte a pozdravte sever, období zimy. Poděkujte za moudrost, kterou sdílejí duchové vašich předků.

Uctěte velké nebe nahoře a zemi dole a uznejte, že přemosťujete velké síly nebe a země skrze své otevřené srdce. Uctěte svého vnitřního božského ducha, který je odrazem stvořitele.

Déle poděkujte duchu Země, který vám poskytuje krásu a výživu, aby se vám dobře dařilo.

Vnímejte vděčnost za živou bytost, jíž říkáme vzduch. Je první živou bytostí, která vás přivítala na světě, když jste se poprvé nadechli. Vzduch je váš neustálý průvodce, jelikož jste s ním při tom, jak dýcháte, neustále v kontaktu. Vzduch vás učí o propojení se vším živým, protože jak dýcháte, sdílíte při výdechu část své DNA a s nádechem vdechujete DNA ostatních.

Pošlete svůj vděk vodě. Bez vody neexistuje život. Voda vás držela, zatímco jste rostli v lůně své matky a pak vás doprovázela na svět. Voda naplňuje vaše buňky s životodárnou péčí.

Pozdravte a poděkujte slunci za energii, kterou potřebujete, aby se vám dobře dařilo. Slunce vám připomíná vášeň pro život a odráží nazpět božské světlo, které září uvnitř. Slunce je učitel bezpodmínečného dávání, protože dává, aniž by cokoli žádalo zpět.

Uctěte, pozdravte a poděkujte Měsíci a hvězdám, za to že sdílejí svou krásu a moudrost a za to, že vám poskytují vedení. Uctěte Měsíc a hvězdy tím, že vyzařujete své světlo a odrážíte krásu nočního nebe.

Vydechujte lásku pro všechny živé bytosti, které žijí v elementech, duchu, který žije ve všech věcech. Uctěte zvířata, ptáky, hmyz, ryby, plazy, stromy, minerály a kameny.

Uctěte, pozdravte a poděkujte duchu pomáhajících předků, kteří mnoho obětovali, abyste mohli žít život naplněný mírem, harmonií, láskou, světlem a hojností.

Uznejte, uctěte, pozdravte a poděkujte skrytému lidu elfů, víl, skřítků a lesních ochránců, kteří vám připomínají kouzlo života. Tito přírodní duchové se starají o Zemi a velmi ji milují. Poděkujte duchu země, kde žijete za to, že vám poskytuje domov.

Poděkujte všem duchovním průvodcům, kteří s vámi stále sdílejí svou moudrost, léčení a bezpodmínečnou lásku. Poděkujte jim za to, že osvětlují vaši cestu, která vede do hlubokého a radostného života.

Dokončení a závěr

Ujistěte se, že jste se ze svých cest, meditací nebo obřadů vrátili celí. Pokud cestujete při provádění obřadu, vracejte se nazpět stejnou cestou pomalu zpět do místnosti, v níž cestujete. Pokud se necítíte plně zakořenění, opakujte návrat znovu. Můžete to udělat tak, že si pustíte znovu návratový signál na CD, které posloucháte. Pokud bubnujete nebo chřestíte, můžete opakovat návratový signál sami. Můžete také zvednout dva klacíky a zaklepat návratový signál na ně, zatímco se budete pomalu vracet zpět dokud se neucítíte plně uzemnění a zpátky v těle.

Po dokončení šamanské cesty nebo obřadu můžete meditovat a uvědomovat si své tělo, jak se zcela propojuje se zemí. Představujte si, že sedíte u stromu a uvědomujte si, jak zakořeňujete v zemi stejně jako se strom hlubokými kořeny spojuje se zemí. Čím silnější jsou kořeny, tím silnější je i strom.

Jakmile dokončíte šamanskou cestu nebo obřad, poděkujte všem duchovním soucitným průvodcům, kteří se připojili k práci. Dejte jim vědět, že práce je u konce. Oni už to vědí, ale je zdvořilé jim poděkovat a uzavřít kruh.

Recommended Posts