Obřad Transfigurace

Zde je přepis obřadu transfigurace, který jsem vedla pro čtyři sta účastníků v Santa Fe v únoru roku 2015. Využijte prosím tento obřad se svými přáteli, blízkými a ve svých místních komunitách. Můžete jej použít tak, jak je zde popsán nebo se nechte vést a provézt změny, aby obřad vyhovoval skupině, se kterou pracujete.

Jsme duch, pokud dovolíme duchovnímu světlu, aby skrze nás vyzařovalo, staneme se léčivou přítomností.

Několikrát se zhluboka nadechněte…….děláme to pro každou živou bytost a pro Zemi. (Zapískala jsem a zachřestila a začala jsem bubnovat.)

Několikrát se zhluboka nadechněte a nechejte své myšlenky odplynout.

Vědomě dýchejte, položte ruce na srdce, vnímejte jeho tep a propojte se s ním.

Spojme tep svého srdce s tepem srdce každého v místnosti, kdo přišel ve prospěch veškerého života a ve prospěch Země.

Propojme tep svého srdce s tepem srdce ducha krajiny, kde jsme se sešli, a s tepem srdce pomáhajících předků, kteří tuto zemi milovali, a připojují se k nám a k naší práci. Spojme se s tepem srdce matky Země.

Jsme tělo, mysl a duch. Když odložíte své tělo a své každodenní myšlenky, svou mysl, jste duchovním světlem. Než jsme se narodili a byli jen malým světélkem, shlíželi jsme dolů na tuto nádhernou zemi a těšili se na neuvěřitelná dobrodružství, až se narodíme do těla a budeme duchem, který může projevovat Ducha ve formě stejně jako stvořitel a tvořivé síly vesmíru.

Zvu vás na cestu do vlastního vnitřního světa, představte si, že cestujete do nitra ….. a uvědomte si vlastní světlo. Naše světlo je jako krásná noční obloha, jako hvězda, světlo hvězdy. Hvězdy se nepokouší zářit, vyzařují skrze nás bez námahy, nevybírají si místo na zemi, na které by chtěli svítit. Neposílají své světlo, pouze září.

Naše světlo je jako slunce ……náš duch je jako slunce, které nad námi září a vyživuje veškerý život energií k prosperitě, bezpodmínečně, nikdy nežádá nic na oplátku, uvědomte si a prožijte své vlastní vnitřní sluneční světlo. Naše světlo je jako plamen života, veškerého života.

Cestuje do nitra, do svého vnitřního světa a propojte se vědomě s hvězdou, sluncem nebo plamenem a dovolte světlu ať vás prozáří, vstřebejte ho do každé buňky, do vašeho bytí, jako květina, která vstřebává sluneční světlo, nebo květina, rostlina či strom, který vstřebává déšť, a vstřebejte světlo do sebe………………………………..

A teď světlu dovolte, bez úsilí, jen mu dovolte vyzařovat skrze vás, skrze toto místo, společně světlo propojme ………………………….. uvědomte si, že světlo září celou Zemí a skrze ni a dotýká se veškerého života, když si to uvědomíte a procítíte, postavte se, dlaně obraťte směrem k Zemi (ve skupině používám kvůli soustředění fotografii Země)…….a dovolte světlu, aby bez úsilí vyzařovalo skrze vás, společně zpívejme zvuk stvoření………….(lidem, kteří nevěděli jaký tón zazpívat jsem pomohla příkladem zvuku Om nebo libovolné samohlásky, která se pomalu mění v jinou samohlásku – o, a, u, i) cokoli vámi prochází ………………………….(skupina zpívá)……………………..

(Zacinkáním zvonku třikrát až čtyřikrát dejte signál k ukončení zpěvu, bubnování doznívá – někteří lidé bubnovali se mnou, tak jsem mohla zazvonit na zvonky a oni dokončovat bubnovaní. Pokud bubnujete sami, můžete přerušit bubnování a dát signál k ukončení zpěvu zvonkem, tibetskou mísou nebo podobný nástrojem.)

Několikrát se zhluboka nadechněte a vraťte se vědomě zpátky k sobě, několikrát se znovu zhluboka nadechněte. Je důležité vrátit se zpět a uzemnit se a zároveň zůstat ve spojení se světlem, protože my jsme světlo. Vnímejte, jak vámi světlo stále prochází, uvědomte si své tělo, a vzácnost bytí v těle. Je obrovským darem, že zde v těle můžeme být a žít tady na Zemi.

Představte si kořeny, kterými se uzemňujete hluboko v zemi. Vnímejte, jak se vracíte zpět a jste zde plně přítomni. Uvědomte si, že tep vašeho srdce je stále propojen s tepem srdce veškerého života. Děláme tuto práci sami pro sebe a ve prospěch sítě života a samotné Země. Všichni můžeme být léčivou přítomností a tvůrcem pozitivní změny ve prospěch všeho živého a celé planety.

Ukončete obřad a poděkujte všem za účast.

Copyright 2018 Sandra Ingerman

Recommended Posts