Transmutation News – February 2021 – Czech

Zprávy o proměnách únor 2021

V posledních téměř šesti letech jsem procházela intenzivním procesem léčení. Začala jsem přijímat také šamanské léčení a navštívila jsem mnoho alternativních léčitelů. Ať jsem se obrátila kamkoli, řešení se neukazovalo. Vždycky jsem věděla, že skutečný lék se nachází v mém nitru, jak jsem učila po celých dvacet let ve Zprávách o proměnách.

Kdykoli se však v naší kultuře začneme cítit nemocní, okamžitě vyhledáme pomoc u druhých, kteří mohou najít řešení ve vztahu k tomu, co nás ovlivňuje. Potřebujeme však cestovat do hloubky duše, kde se můžeme od těla dozvědět, co přesně se děje, co je v nerovnováze a k uzdravení.

Někteří z nás jsou však velmi tvrdohlaví, stejně jako já. I když jsem vnímala, že mě znamení obracejí dovnitř spíše než ven, bylo jednodušší hledat řešení venku. Věci se pak v mém procesu přirozeně změnily. Po dobu pěti let v hodinách nejhlubší noci, kdy šamani provádějí svou nejsilnější práci, cestovala a pracovala jsem se svými duchovními průvodci. Pracovala jsem na tom, abych našla příčiny ve své minulosti a přítomnosti, které mě stále pronásledovaly a působily, že se mé tělo svíjelo v bolestech.

Po dobu pěti let jsem ze svého těla uvolňovala bolest. Pocity byly opravdu neskutečné. V tomto období jsem trpěla, ale procházela jsem skvělými lekcemi a dozvěděla jsem se mnoho o sobě, o druhých, o životě, o síti života a přírodních cyklech. Byly to vlastně přírodní cykly, které mi poskytly nejvíce návodů, jak se uzdravit.

V průběhu prosince jsem se ponořila ještě hlouběji a pokoušela se kolem sebe vytvořit co nejvíce klidu a ticha. Bylo to hodně náročné, protože lidé jsou zvyklí se mě pořád ptát, jak se mám anebo mě žádají o pomoc. Potřebovala jsem však opravdu naprosté ticho, odpojit se od Facebooku a od svého e-mailu. Nepodařilo se mi to provést tím nejelegantnějším způsobem, ale udělala jsem to a dostalo se mi ticha, které jsem potřebovala.

Jakmile jsem se do ticha dostala, mé tělo a duchovní průvodci se mnou začali bez přestání hovořit a vedli mě postupně tam, kam jsem se potřebovala dostat. Potřebovala jsem skutečně nechat odejít svou minulost, která se stala jedním z břemen, které bylo příliš těžké nést. Většinu své minulosti jsem doslova zapomněla. Potíže, které se otiskly do mé osobnosti, mi už nesloužily a brzdily mě. Provedla jsem mnoho obřadů uvolnění a propuštění.

Zjistila jsem, že klíčem k mému uzdravení bylo podívat se na svou minulost, nedržet se jí a dokázat od ní odstoupit. Jakmile jsem od ní dokázala odstoupit, zjistila jsem, že jdu mimo trasu. Můžu upřímně říct, že si nedokážu představit, že bych se vrátila ke svému starému způsobu bytí. Cítím, že vstupuji do nového života. Nedokážu se do něj však zcela ponořit, dokud zcela nevystoupím ze své minulosti a nerozloučím se s ní.

Sdílím to s vámi, protože se pomalu posunujeme do nového paradigmatu a nemůžeme s sebou vzít svou minulost. Není možné vstoupit do života ve svobodě naplněného láskou a světlem a zároveň na ramenou nést hořkost a zátěž minulých zrad a zranění.

Představte si, že šplháte na horu. Jakmile cesta začne být příliš strmá, musíte odložit těžké zásoby. Jakmile se dostanete na vrchol, nebude se vám chtít věřit, že jste byli ochotní vláčet se tak dlouho s takových závažím. Kdybyste nenesli tolik zátěže, mohli jste si cestu a výhledy užívat.

Měla jsem na to pět let. Vím, že mnozí z vás pracovali na všech úrovních duchovně, emocionálně i fyzicky. Pokud se těšíte na nové příležitosti, které se k nám blíží, jediný způsob, jak můžeme vstoupit do nové dimenze skutečnosti je uvolnit se od svých minulých zátěží, které nás udržují ve starých bublinách.

Úplněk nastává dne 27. února. Pojďme vystoupit ze starých bublin, které zadržují naše psychické síly a dovolme svému světlu volně plynout a dotýkat se veškerého života na Zemi.

Pokud čtete Zprávy o proměnách poprvé, přečtěte si prosím instrukce k úplňkové praxi „Tvoření světelné sítě lidí“ na domovské stránce.

Doufám, že se vám bude líbit obřad, který jsem na tento měsíc nahrála. Pro ty, kteří čtou tento sloupek poprvé, každý měsíc vytvářím nahrávky šamanských cest a obřadů. Založili jsme také novou motivační stránku na Facebooku s názvem Shamans Are Gardeners of Energy (Šamani jsou zahradami energie). Pokud se chcete připojit, heslo je „Transfiguration“.

Zde je odkaz na obřad tohoto měsíce. Děkuji Sylvii Edwards za nahrání videa. Připojte se k nám!

Transmutation News – January 2021 – Czech

Zprávy o proměnách – leden 2021

Říkala, že se to děje, protože při průchodu proměnou provádíme příliš mnoho práce v osobní rovině, čímž se kvůli chaosu, který tak vzniká, vytváří otvor. Tento otvor teď umožňuje, aby sem vstoupili různé síly. Musíme se proto soustředit, abychom své duchovní energie příliš nerozprostírali a neztenčovali je tím, že se budeme snažit naučit příliš mnoho duchovních metod, namísto toho, abychom se ponořili hluboko do své práce. Pokoušíme se násilím projít transformací, která však nastane v ten správný čas. Mezi lidmi teď neexistuje žádný řád.

Abychom toho dosáhli, potřebujeme dosáhnout míry koncentrace, které mnoho lidí v duchovní komunitě není schopno. Necháváme se příliš rušit vším, co se odehrává ve vnějším světě. Pokud se však nedostaneme do stavu nadměrné psychické ostražitosti, můžeme cestovat hluboko do svého nitra, kde všechny odpovědi, které potřebujeme znát k dokončení cyklu, můžeme najít. Abychom dokázali provádět potřebnou hlubokou práci, nesmíme se nechat vyrušovat děním ve vnějším světě.

Isis mi řekla, že lidstvo je na této planetě velmi novým druhem. Přesto však máme pocit, že jsme Zemi i veškerému životu nadřazeni. Říkala, že jsme si ve skutečnosti nezasloužili právo nadvlády, protože tady nejsme dost dlouho. Říkala také, že k vytvoření řádu, který na planetu navrátí harmonii, je třeba pracovat v komunitě a s ženským principem, což mi sděluje už dvacet let. Důležité není, co ve světě děláme, ale kým se staneme.

Říkala, že problémy, se kterými se potýkáme, způsobuje mužská nadvláda.

Necháváme se chytit ve svém egu a v mysli namísto toho, abychom se odevzdali síle ducha. Síla ducha nás provede dokončením dalšího cyklu. Isis však řekla, že lidstvo čelí vlastní smrti. Když se člověk na planetě blíží smrti, duchovní průvodci jej začnou zaplavovat láskou. Právě to se teď na planetě odehrává. Duchovní síly sem vstupují a zaplavují nás spoustou lásky.

Tato láska samozřejmě je „lékem“. Právě teď ji potřebujeme přijmout, přesunout se do hloubky a provádět svou transformační práci. Musíme také zkoumat, jak pracuje příroda, protože příroda je vždy v dokonalém řádu. Lidé se teď musí od přírody spíše učit, a ne se ji snažit zachraňovat.

Isis řekla, že touha zachránit planetu není něco, na co bychom se teď měli soustředit. Země prochází klimatickými změnami od počátku svého zrození. To, co teď prožíváme, se ničím neliší od našich prožitků z minulosti. Jde jen o to, že si lidé usmysleli, že už jsou dost vyvinutí na to, aby věděli, co je pro veškerý život, pro Zemi i pro každého z nás nejlepší. Musíme se teď obrátit k přírodě. Příroda má v sobě dokonalý řád. Lidé však stvořili chaos a postrádají úroveň řádu, který je pro další fáze evoluce potřeba.

Isis řekla, že chaos vytvářejí lidé provádějící praxe, jejichž pomocí chtějí dosáhnout klidu, aniž by pracovali s novými energiemi, které každého z nás i Zemi zaplavují. Musíme se nyní spojit jako jednotné pole. Isis mě žádala, abych o tom psala už od tragédie 9/11. Síly temnoty jsou velmi koncentrované, musíme povstat ve své největší síle.

Duchovní komunita byla vždycky rozdělena. Nyní jsou však mezi lidmi rozdíly, které nás od sebe odtrhávají natolik destruktivním způsobem, že jsme lidstvo dovedli k boji za svobodu a právo žít.

Sdílela také něco zajímavého ohledně odmítání zdravotních problémů mezi lidmi v duchovní komunitě. O tomto tématu hovořím s ostatními učiteli, protože učitelé mimo můj nejbližší okruh mají zdravotní potíže. I já je mám.

Isis řekla, že si sami vytváříme pocit viny a stydíme se za své zdravotní potíže, protože máme pocit, že jsme selhali. Říkala, že nemáme potuchy o souboji, kterého se nadaní duchovní praktikující účastní v duševních říších v nejtemnějších hodinách noci. Říkala, že v průběhu dne prostě musíme odpočívat. Můžete to nechat být, pokud k vám tato slova nepromlouvají. Já osobně si je beru k srdci. Odpočívejte, když můžete. Vím, že každý má v životě povinnosti.

Pokud bych měla sdílet jádro zprávy od Isis; lidé by měli přestat dovolovat svému egu, aby je vedlo a umožnit Duchu, aby je vedl. Musíte se však utišit, abyste byli schopni zprávy od Ducha a přírody uslyšet.

Nechte se vést Duchem namísto svého ega.


Jak jsem psala v minulém roce, budu dál pokračovat v psaní Zpráv o proměnách v současném formátu. Sloupky se velmi velkoryse překládají do mnoha jazyků.

K nabídce každý měsíc přidám předem vytvořenou nahrávku šamanské cesty nebo ceremonie, kterou budeme společně provádět. Sylvia Edwards souhlasila s tím, že bude nahrávku sdílet přes Zoom a odešle na ni odkaz.

Po nějakém čase přizvu učitele uvedené v mém seznamu na stránkách www.shamanicteachers.com, aby i oni něčím přispěli. Dělají skvělou práci a chtěla bych vám je touto cestou představit. Od určitého bodu se tedy budeme střídat. Většinu nahrávek ale vytvořím sama.

Každý měsíc bude k dispozici jedna nahrávka šamanské cesty nebo ceremonie.

Mám pro vás také skvělou zprávu týkající se Facebookových stránek, které jsme se Sylvií vytvořily pro náš celosvětový kruh. Stránka se jmenuje Shamans Are Gardeners of Energy (Šamani jsou zahrady energie). Pokud čtete mé sloupky, víte, že je to mé oblíbené učení, které se mnou sdíleli Prastaří.

Pokud se chcete připojit, klikněte na odkaz: https://www.facebook.com/groups/991720834662313/.

Před vstupem budete muset odpovědět na otázku. Odpověď je „Transfiguration“.

První video ceremonie prosincového slunovratu najdete zde: https://youtu.be/431Qy5Exiuo

Úplněk nastává dne 28. ledna. Pojďme se propojit jako jednotné energetické pole – bez rozdělování a v dokonalé koncentraci a soustředění. Pojďme Zemi a veškerý život vyživit světlem prostřednictví vytváření světelné sítě lidí.

Pokud úplňkovou praxi ještě neznáte, přečtěte si prosím pokyny k Vytváření světelné sítě lidí na mé domovské stránce.

Pamatujte, že šamani jsou zahradami energie. A to, co zaléváme roste. Jaké energie budete vyzařovat do roku 2021? Jaké budete mít myšlenky a denní fantazie? Naše budoucnost závisí na tom, jak zodpovíte na tyto otázky.

Šťastný Nový rok!