Zprávy o proměnách – leden 2021

Říkala, že se to děje, protože při průchodu proměnou provádíme příliš mnoho práce v osobní rovině, čímž se kvůli chaosu, který tak vzniká, vytváří otvor. Tento otvor teď umožňuje, aby sem vstoupili různé síly. Musíme se proto soustředit, abychom své duchovní energie příliš nerozprostírali a neztenčovali je tím, že se budeme snažit naučit příliš mnoho duchovních metod, namísto toho, abychom se ponořili hluboko do své práce. Pokoušíme se násilím projít transformací, která však nastane v ten správný čas. Mezi lidmi teď neexistuje žádný řád.

Abychom toho dosáhli, potřebujeme dosáhnout míry koncentrace, které mnoho lidí v duchovní komunitě není schopno. Necháváme se příliš rušit vším, co se odehrává ve vnějším světě. Pokud se však nedostaneme do stavu nadměrné psychické ostražitosti, můžeme cestovat hluboko do svého nitra, kde všechny odpovědi, které potřebujeme znát k dokončení cyklu, můžeme najít. Abychom dokázali provádět potřebnou hlubokou práci, nesmíme se nechat vyrušovat děním ve vnějším světě.

Isis mi řekla, že lidstvo je na této planetě velmi novým druhem. Přesto však máme pocit, že jsme Zemi i veškerému životu nadřazeni. Říkala, že jsme si ve skutečnosti nezasloužili právo nadvlády, protože tady nejsme dost dlouho. Říkala také, že k vytvoření řádu, který na planetu navrátí harmonii, je třeba pracovat v komunitě a s ženským principem, což mi sděluje už dvacet let. Důležité není, co ve světě děláme, ale kým se staneme.

Říkala, že problémy, se kterými se potýkáme, způsobuje mužská nadvláda.

Necháváme se chytit ve svém egu a v mysli namísto toho, abychom se odevzdali síle ducha. Síla ducha nás provede dokončením dalšího cyklu. Isis však řekla, že lidstvo čelí vlastní smrti. Když se člověk na planetě blíží smrti, duchovní průvodci jej začnou zaplavovat láskou. Právě to se teď na planetě odehrává. Duchovní síly sem vstupují a zaplavují nás spoustou lásky.

Tato láska samozřejmě je „lékem“. Právě teď ji potřebujeme přijmout, přesunout se do hloubky a provádět svou transformační práci. Musíme také zkoumat, jak pracuje příroda, protože příroda je vždy v dokonalém řádu. Lidé se teď musí od přírody spíše učit, a ne se ji snažit zachraňovat.

Isis řekla, že touha zachránit planetu není něco, na co bychom se teď měli soustředit. Země prochází klimatickými změnami od počátku svého zrození. To, co teď prožíváme, se ničím neliší od našich prožitků z minulosti. Jde jen o to, že si lidé usmysleli, že už jsou dost vyvinutí na to, aby věděli, co je pro veškerý život, pro Zemi i pro každého z nás nejlepší. Musíme se teď obrátit k přírodě. Příroda má v sobě dokonalý řád. Lidé však stvořili chaos a postrádají úroveň řádu, který je pro další fáze evoluce potřeba.

Isis řekla, že chaos vytvářejí lidé provádějící praxe, jejichž pomocí chtějí dosáhnout klidu, aniž by pracovali s novými energiemi, které každého z nás i Zemi zaplavují. Musíme se nyní spojit jako jednotné pole. Isis mě žádala, abych o tom psala už od tragédie 9/11. Síly temnoty jsou velmi koncentrované, musíme povstat ve své největší síle.

Duchovní komunita byla vždycky rozdělena. Nyní jsou však mezi lidmi rozdíly, které nás od sebe odtrhávají natolik destruktivním způsobem, že jsme lidstvo dovedli k boji za svobodu a právo žít.

Sdílela také něco zajímavého ohledně odmítání zdravotních problémů mezi lidmi v duchovní komunitě. O tomto tématu hovořím s ostatními učiteli, protože učitelé mimo můj nejbližší okruh mají zdravotní potíže. I já je mám.

Isis řekla, že si sami vytváříme pocit viny a stydíme se za své zdravotní potíže, protože máme pocit, že jsme selhali. Říkala, že nemáme potuchy o souboji, kterého se nadaní duchovní praktikující účastní v duševních říších v nejtemnějších hodinách noci. Říkala, že v průběhu dne prostě musíme odpočívat. Můžete to nechat být, pokud k vám tato slova nepromlouvají. Já osobně si je beru k srdci. Odpočívejte, když můžete. Vím, že každý má v životě povinnosti.

Pokud bych měla sdílet jádro zprávy od Isis; lidé by měli přestat dovolovat svému egu, aby je vedlo a umožnit Duchu, aby je vedl. Musíte se však utišit, abyste byli schopni zprávy od Ducha a přírody uslyšet.

Nechte se vést Duchem namísto svého ega.


Jak jsem psala v minulém roce, budu dál pokračovat v psaní Zpráv o proměnách v současném formátu. Sloupky se velmi velkoryse překládají do mnoha jazyků.

K nabídce každý měsíc přidám předem vytvořenou nahrávku šamanské cesty nebo ceremonie, kterou budeme společně provádět. Sylvia Edwards souhlasila s tím, že bude nahrávku sdílet přes Zoom a odešle na ni odkaz.

Po nějakém čase přizvu učitele uvedené v mém seznamu na stránkách www.shamanicteachers.com, aby i oni něčím přispěli. Dělají skvělou práci a chtěla bych vám je touto cestou představit. Od určitého bodu se tedy budeme střídat. Většinu nahrávek ale vytvořím sama.

Každý měsíc bude k dispozici jedna nahrávka šamanské cesty nebo ceremonie.

Mám pro vás také skvělou zprávu týkající se Facebookových stránek, které jsme se Sylvií vytvořily pro náš celosvětový kruh. Stránka se jmenuje Shamans Are Gardeners of Energy (Šamani jsou zahrady energie). Pokud čtete mé sloupky, víte, že je to mé oblíbené učení, které se mnou sdíleli Prastaří.

Pokud se chcete připojit, klikněte na odkaz: https://www.facebook.com/groups/991720834662313/.

Před vstupem budete muset odpovědět na otázku. Odpověď je „Transfiguration“.

První video ceremonie prosincového slunovratu najdete zde: https://youtu.be/431Qy5Exiuo

Úplněk nastává dne 28. ledna. Pojďme se propojit jako jednotné energetické pole – bez rozdělování a v dokonalé koncentraci a soustředění. Pojďme Zemi a veškerý život vyživit světlem prostřednictví vytváření světelné sítě lidí.

Pokud úplňkovou praxi ještě neznáte, přečtěte si prosím pokyny k Vytváření světelné sítě lidí na mé domovské stránce.

Pamatujte, že šamani jsou zahradami energie. A to, co zaléváme roste. Jaké energie budete vyzařovat do roku 2021? Jaké budete mít myšlenky a denní fantazie? Naše budoucnost závisí na tom, jak zodpovíte na tyto otázky.

Šťastný Nový rok!

Recommended Posts