Transmutationsnyheter mars 2015

Jag använder ofta metaforen att vi är musikinstrument som spelar i livets orkester.

Det är en metafor som används av många lärare, eftersom den verkligen ger en sann bild av vår vitala roll att vara del i världsgemenskapen.

Det är viktigt att vi reflekterar över hur vi kan tona in oss själva så fint, att vår del av musiken bidrar till att höja det kollektiva fältets vibration och även skapa harmoniska noter som kombineras i skönhet och kärlek.

Vad som hindrar oss att göra detta är att vi fortsätter att vara distraherade av människor och händelser i den yttre världen. Och det är inte bara nyheterna som kontinuerligt distraherar oss. Störningsmomenten kommer in för att det finns en sådan mängd böcker, audio- och videoföredrag, och undervisning som nu är tillgänglig för alla.

På ett sätt är detta underbart och vi kan lära oss så mycket. Men det har också skapat massor av ”spirituella surfare”. Jag tror verkligen att med de utmaningar vi nu står inför på jorden behövs det människor som går så djupt som möjligt in i praktiken.

Naturligtvis finns det ett behov att ta itu med olika typer av andligt arbete och denna rikedom av spirituella lärdomar. Men vid vilken punkt känner du att en väg är viktig för dig och du bestämmer dig för att stanna på den och verkligen fokusera.

Förra månaden förslog jag att du bestämmer dig för en enkel övning och engagerar dig i den tills den blir vem du är. Det beskriver vad jag menar med att tona in sig fint. För när vi blir ett med vårt arbete och slutar att se vårt andliga liv som avskiljt från det vanliga livet, då kan positiv förändring infinna sig i ditt liv och i världen.

Och jag använder ordet ”enkel” på ett sätt, som inte tillskrivs övningar för nybörjare. Jag menar övningar som talar till ditt hjärta och din själ och inte bara till ditt förstånd. För jag känner att när människor vill utföra komplexa praktiker, då blir deras sinne uppfyllt, men det sker kanske ingen förändring på ett cellulärt plan. Om du är tvungen att fokusera på de olika stegen i stället för på arbetet, är du för upptagen för att bygga en bro mellan de osynliga och de synliga rikena.

Som ni alla vet, började jag undervisa Medicine for the Earth år 2000. Jag har lärt ut det arbetet i Transmutationsnyheterna, i flera av mina böcker, på audioföredrag, intervjuer och vid konferenser.

Efter det att jag hade börjat undervisa Fem Dagars Medicine for the Earth Gatherings, samlades många deltagare ur mina grupper en gång om året för att återförenas i Santa Fe. Först deltog jag i dessa återseenden för det var underbart att vara del av en cirkel som är så engagerad i arbetet för allt liv.

Men efter en viss tid var min undervisningsagenda så intensiv att jag slutade delta vid träffarna. Dessa fortsatte i åratal och deltagarna delade kontinuerligt med sig om det arbete de gjorde och cirkeln fortsatte att samlas och fördjupa arbetet.

Ett år kontaktade mig två vänner och frågade om jag ville komma tillbaka till en återföreningsträff för att hjälpa gruppen att utveckla nästa steg i arbetet. Jag kände mig ärad och sade genast, ”Ja”.

Jag reste till min spirituella lärarinna Isis, som hade varit inspirationskällan när jag skrev Medicine for the Earth: How to Transform Personal and Environmental Toxins. Tillsammans med Isis, Osiris och Anubis har jag utvecklat arbetet.

Jag bad Isis om övningar och praktiker att dela med mig om vid återföreningsträffen. Hennes svar var, att arbeta med ljus och ovillkorlig kärlek är lösningen för personlig och global transformation. Hon menade att gruppen inte behövde nya, uppdaterade och mera komplexa övningar. Hon sade att gruppen åter behövde anförtro och hänge sig till att integrera arbetet helt och fullt i det dagliga livet.

Hon rådde mig att dyka upp vid återföreningen och än en gång lära ut Five Day Medicine for the Earth träningen och låta folk reflektera över i hur stor utsträckning de lever detta arbete.

Punkten jag försöker nå, är att vi distraherar oss själva med att tro att det finns en mera kraftfull ”metod” eller ”teknik”. Vi glömmer att lösningen är att vi är det gudomliga instrumentet och vi behöver fintona oss själva som detta instrument.

Shamaner har alltid arbetat med ljus för att hela. I sina initiationer är shamaner alltid uppfyllda med ljus och har upplevelser av ett transcendent enhetstillstånd, som ger dem deras psykiska och helande förmågor. Detta öppnar shamanen för andevärldarna.

Och genom att gå in i ett extatiskt enhetstillstånd, i vilket shamanen förlorar sin känsla för avskildhet och stiger vid sidan av egot och personligheten, kan han eller hon fortsätta att vara ett instrument för universell kraft, gudomlighet och för medkännande andar.

Shamaner har gjort och gör detta fortfarande genom att engagera sig i långa perioder av trummande, rasslande, sjungande, dansande och tillbringar långsträckta tider ensamma i naturen.

Shamaner stiger fullt in i de osynliga rikena för att bringa magi, skönhet, helande, kraft och nya drömmar in i den synliga världen och till manifest form. De praktiserar även att lyssna djupt till naturen och ser omen och tecken. De är alltid ”intonade” och drömmer med hela kroppen.

Ge dig tid att göra det förberedelsearbete som behövs för att överföra helandet och kraften från de osynliga rikena in i de synliga världarna. Stig ur vår sociala konditionering för att omfamna en större dröm, som innehåller tron att vi är obegränsade i vad vi kan manifestera genom spirituellt arbete.

Vi kan förlora oss i att söka den ”magiska kuren”, som ska skapa positiv förändring, utan att vi inser att ”vi” är den magiska kuren.

Och jag undrar hur högljutt och intensivt uppväckelseropet måste bli. En lära som man ofta hör i infödingsberättelser är: ”Vi är de vi väntar på”.

När vi nu rör oss emot våren eller hösten, går vi in i en ny årstid i livet och i naturen. Jag ber er att överblicka de praktiker ni har lärt er under årens gång. Och ge er tid att promenera i naturen och sitta i tysthet. Undersök hur djupt du har utforskat praktikerna och alla de spirituella övningar du har lärt dig. Fråga dig själv ärligt, om du surfar på de ytliga vågorna av ditt arbete? Lever du upp till arbetet minut för minut? Skiljer du ditt andliga liv från ditt vardagliga liv? Kan du skratta åt dig själv och älska dig när du spårar ur? Hur förpliktigad är du att fördjupa arbetet och bli det?

Ge dig hän att arbeta med föreställningskraften. Många beaktar inte denna kraft tillräckligt, och det förstås inte att vår möjlighet att föreställa oss ger kraft till våra psykiska förmågor. För när du integrerar din fantasi, styr du dina psykiska osynliga sinnen till att ropa in någonting i ditt liv och din fysiska värld och du släpper det som inte nyttar dig. Jag hade en dröm i februari där jag fick en överföring om kraften i denna undervisning. Lärdomen absorberades av mina celler, men är svår att hitta ord för.

I februari gav jag gratis en introduktionslektion genom Shift Network med namnet ”Shamanic Jorneying for Community Healing: How Shamanic Practices Can Heal Families, Communities and Nations”. Samtalet var för kort för mig att kunna förmedla allt jag ville. Men till allas förvåning anmälde sig omkring 13’000 människor för denna lektion. Bara detta interesse i och för sig är ett underbart tecken för en önskan att samarbeta för att hela vår gemenskap och vår värld. Där fanns en påtaglig kärleksenergi och skönhet i det kollektiva fältet, och jag vet att det spred sig ut igenom livsnätet.

Ur shamanisk synpunkt går vi alla igenom en initiation. Jorden går igenom en initiation. Vi blir uppmanade att byta ut eller bränna bort vår gamla identitet och gamla vanor att leva, som inte längre nyttar oss personligen, allt liv eller Jorden.

Och som jag tidigare har meddelat, är det vår ande som för och bär oss igenom varje initiation. Vi måste låta vår andes djup leda oss nu. Vi behöver släppa våra mentala förströelser. Det är dags att bli ett med arbetet.

Vi behöver förena oss andligt, bortom ego och personlighet, för att understödja varandra och tillsammans stå starka. Det finns så mycket vi kan göra tillsammans som ett starkt hängivet kollektiv som arbetar i gemenskap för allt liv och Jorden.

Men vi måste öppna oss helt och fullt för den andliga världen och spinna trådar av skönhet, kärlek, ljus, vördnad, respekt, jämlikhet, fred och överflöd för allt, från de osynliga rikena in i den synliga världen. Det är så en ny verklighet kommer att drömmas till liv.

Fullmånen är den 5 mars. Låt oss spinna en mänsklig väv av ljus och kärlek till liv för att bidra till den nya drömmen om Jorden. Gör ditt förberedande arbete och släpp dina förströelser. Gå helt in i din kropp och engagera dina sinnen när du upplever ditt gudomliga ljus och bli det fintonade instrument som sjunger sången om kärlek, ljus, fred och harmoni inom och runtom denna stora Jord.

Om du är ny läsare av Transmutationsnyheterna kan du besöka sidan ”Creating A Human Web of Light” för instruktioner till vår fullmånsceremoni som utförs varje månad.

Vi består till största delen av vatten och vi lever på en planet som mestadels är vatten. Elementet Vatten förbinder oss alla. När vi gör vårt spirituella arbete tillsammans, kan vi förändra vibrationen av våra inre vatten. Denna vibrationsförändring kommer att reflekteras tillbaka till oss genom de yttre vatten som flyter genom Jorden. Vi kan skapa en stor mängd positiv förändring och helande genom att tillsammans harmonisera våra inre vattens molekyler!

Den 20 mars firar vi dagjämningen. På den norra hemisfären välkomnar vi våren och på den södra hösten.

För att fira dagjämningen kan du förena dig med ett vatten. Du kan göra det genom en shamanisk resa eller meditation, där du sitter vid ett vatten och reser in i de osynliga rikena. Detta skall vara en upplevelse i mellanvärlden. Eller du kan fysiskt gå ut i naturen och sitta vid ett vatten. När du sitter vid detta vatten, känn efter hur ditt inre vatten blir energetiskt harmoniskt, precis som när du förenar dig med jordens hjärtslag.

Sök en sång eller nynnande, som förändrar och höjer din vibration. Lyssna till sången eller nynnandet av vattnet som du sitter vid. Tona in sången hos ditt inre vatten med det yttre vatten du förenar dig med. Och låt oss fokusera på de vatten inom och utom oss, som förenar oss alla. När vi alla gör det tillsammans, kommer alla ”våra inre och yttre vatten” att bli i harmoni. Föreställ dig vilket helande detta kommer att ge oss alla och vår planet. Låt vibrationen av vårt kollektiva energifält förändras genom att vattnet inom och utom oss kommer i harmoni.

Vi förenar oss och önskar alla i livsnätet en vacker och glädjefylld dagjämning!

I februari vaknade jag upp med en vacker insikt som jag vill dela med mig om till er:

Även om en stjärna på himlen är osynlig för våra ögon skiner den ändå.

Du är en gående mänsklig stjärna. Du skiner hela tiden!

Copyright € 2015 Sandra Ingerman. All rights reserved.

Recommended Posts