Transmutationsnyheter oktober 2015

Under årens lopp har jag skrivit om hur vi kan klara av vågorna med de extrema förändringar som vi nu upplever på jorden. Jag har gett utmaningarna vi utsätts för en röst på alla plan. Och jag har även skrivit om de gamla spirituella lärorna, som har använts sen urminnes tider, för att komma in i andens värld och möjliggöra att hela, transformera och förändra den nuvarande drömmen.

När vi bevittnar en ökning av våld, miljökatastrofer, klimatiska förändringar, ekonomiska utmaningar, och även personliga hälsosvårigheter kan jag föreställa mig att många känner sig som i en bergochdalbana.

Säkerligen finns det många, som har dagar, när man känner att saker här på jorden och i det egna livet har gått för långt, och känner att hopplösheten blockerar det spirituella arbetet. Och så finns det dagar, när du vaknar upp och med styrka förklarar för universum och krafterna att du inte ska ge upp, och du känner en eld brinna inom dig för att fortsätta med praktiken att skapa en osynlig grund som förändrar på det fysiska planet.

Det är allt del av livets bergochdalbana. I mitt eget liv bevittnar jag häftiga övergångar. Det finns dagar när jag bara vill ge upp. Men att ge upp är verkligen inte en option för någon av oss. Men att ge upp, vad vårt ego tycker ska hända, är viktigt. För vi måste ge oss hän till anden och även till Naturen. Vår egen inre ande bär oss genom alla dessa övergångar, när vi känner att det inte finns något hopp och inte ser några yttre förändringar uppstå av de spirituella praktiker vi utför. Och vi är del av Naturen och Naturen har sin gång och intelligens i processen av död och uppståndelse.

I mitt eget liv tycker jag att det är viktigt att uppmärksamma, hur jag på det mänskliga planet känner, om det gäller mina egna personliga utmaningar eller om det gäller den destruktion som pågår runtom mig, som får mig att gråta.

Samtidigt står jag varje dag upp och är närvarande, ger mig hän till Naturens intelligens, och till mitt inre gudomliga ljus.

Och ändå vet jag, att jag kallas in i den Undre Världen till ett nytt plan av shamanisk initiation. Jag är kallad till den Dunkla Moderns hem. Det är dags för mig att göra mitt inre arbete medan jag ger mig hän, har förtroende, och har tålamod med att den alkemiska processen, att förändra bly till guld, uppstår.

Varför ser vi inte någon förändring ske av all det spirituella arbete vi personligen och kollektivt utför? Ok, det händer mycket gott. Vi hör dagligen berättelser i våra gemenskaper om mirakulösa förändringar eller helanden som uppstår för en individ, en familj eller en större grupp. Jag fortsätter att samla berättelser om mirakulösa helanden, som jag hör av människor som upprätthåller transfigurationspraktiken. Men förändringen kanske inte händer dig eller i en större skala, så att du känner dig inspirerad att upprätthålla ditt arbete.

Många börjar undra varför miraklen inte händer oss personligen eller landet, staden eller landsbygden där vi lever.

Det finns inget svar på detta. I andens värld existerar bara enhet och ljus och vi kan vila i det gudomliga. I formens värld finns mörkret och ljuset. Och mörkret kräver av oss att dyka in i den Undre Världens dunkel, in i initiationerna som innehåller smärta, rädsla och förluster, och släppa delar av oss själva, som hindrar oss att låta anden skina genom oss. Som jag beskriver i Walking in Light: The Everyday Empowerment of Shamanic Life medför processen sönderfall, upplysning, påminnelse, återuppbyggnad och återuppståndelse.

Det är kärnan i de märkliga och transformerande myter, legender och berättelser, som har getts vidare genom århundradena, att den som ska bli initierad kallas in i de mörka rikena av den Undre Världen, där man går vägen av förstörelse, sönderfall och återuppståndelse till ljuset i livet.

Det fattas verkligen en modell i vår kultur, i vilken den initierandes övergångsrit förstås och välkomnas tillbaka hem efter hjältens eller hjältinnans resa. Och vi behöver verkligen en sådan modell just nu för att hjälpa människor att integrera alla förändringar som sker i djupa kristider och under sjukdom.

Du kanske börjar undra om allt detta är en dröm och varför drömmen inte förändras, när vi gör vårt arbete med att väva en ny realitet utifrån den synliga in i det osynliga. Och jag tror att dödsprocessen ännu inte har fullbordats för att tillåta pånyttfödelsen att uppstå. Men jag känner i mina celler och i mitt hjärta, att vi bygger en stark grund och konstruktion för verklighen, som kommer att bringa skönhet och hälsa tillbaka in i våra liv och på jorden.

En otrolig mängd av hängivelse, förtroende och uthållighet behövs just nu.

Om du är en av dem som märker att du förlorar hoppet, erkänn vad du nu känner på ett personligt/ego plan. Tillåt dig själv att sörja det du har förlorat. Men vakna ändå upp och tacka varje dag för ditt liv, jorden, luften, vattnet, elden (som solen), som understödjer ditt liv, tacka för alla de vackra naturvarelser som vi delar denna Jord med, och för alla de hjälpandar som arbetar i de osynliga rikena.

Jag har delat med mig så många övningar i Transmutationsnyheterna och i alla mina böcker. Övningarna är bara övningar. Men även om du bara gör en enkel övning varje dag, som hjälper dig att förändra dina ord, tankar, och dagdrömmar från en känsla av förlust till en av inspiration, är det mycket. Bara en övning per dag kommer att hjälpa dig att resa dig och förena dig med flera tusenden andra som uthålligt fortsätter att förändra drömmen.

Och om du personligen är påverkad av livsfaser, som presenterar smärta och lidande för en väg till utveckling och förändring, ge dig tid att vara för dig själv och undersök ditt inre rum och bara var med det. Försök inte forcera förändringen. Men du kommer att känna styrka genom att bara resa inom dig och vara med din egen sanna natur, som är gudomligt ljus och fullkomlighet.

För du är mer än de yttre omständigheter, som påverkar dig. Du är en varelse av gudomligt ljus, som befinner dig i ett mänskligt äventyr och upplever situationer som leder till växande.

I augusti deltog jag i Subtle Activism Summit som sponsrades av the Shift Network. Jag vill meddela er vad jag till att börja med sade, och hoppas att detta ger er inspiration för ert liv och arbete.

Omkring 20 år sedan kom ett förutspående att det skulle bli en stor jordbävning i södra Kalifornien. Jag bodde vid den tiden i Santa Fe. Jag hörde att människor inte fick tag på flyg ut från Los Angeles, för det var så många som försökte fly området.

Och då kom en mycket kort artikel i Santa Fes lokala tidning om en grupp tibetanska munkar, som flög in till Los Angeles och begav sig till en plats för att be. Det ifrågasattes varför de kom till Los Angeles medan andra lämnade staden, och de svarade att man inte ska fly ett område i svårigheter. Man ska samlas och gemensamt be och ge styrka till landet för att ändra resultatet.

Detta har alltid gett intryck på mig. För vi har så många utmaningar just nu. Och det är så viktigt att vi samlar vår energi för att skapa förändring och transformation. Och samtidigt måste vi göra vårt arbete på ego-planet och ge oss hän till resultatet. Och vi måste handla på ett sätt, som förhindrar att sådana svårigheter händer igen i framtiden.

Det är så vi förenar och integrerar det spirituella, emotionellt/mentala och det fysiska.

Människor har alltid levt i gemenskaper. Och det skapade en känsla av ansvar för gemenskapens medlemmar att handla, förhålla sig, och leva på ett sätt, som understödde hälsan i gemenskapen, för jorden och landet där de levde, och att leva på ett hälsosamt sätt.

På grund av hur samhället har utvecklats är människor väldigt isolerade. Människor längtar efter gemenskap och du märker det på hur många söker kurser och konferenser att delta i, som ger dem en känsla av att tillhöra en gemenskap – något större än den isolerade värld de lever i.

Men samtidigt behöver vi gå djupt in i oss själva när vi förenas i gemenskap, för att hedra den större sammanhållningen och uppföra oss förenligt för att understödja styrkan och hälsan i samhället.

Och jag vill tillägga, att vi vet genom årtusenden av shamanisk praktik, att när en gemenskap av människor samlar sina tankar, dagdrömmar och spirituella böner, uppstår en exceptionell helande förändring.

Fullmånen är den 27 oktober. Låt oss samla våra spirituella energier och uppfyllas med känslor av ovillkorlig kärlek för Jorden och för allt liv. Känn och upplev ditt eget spirituella ljus fylla dig och låt det stråla ut, när vi tillsammans väver vår gemenskaps gudomliga ljus inom och runtom Jorden.

För de av er, som just har börjat läsa denna sida, var snälla och läs Creating a Human Web of Light på denna sida för instruktioner om vår fullmånsceremoni, som varje månad utförs för vår planet och för var och en i vår globala gemenskap.

Låt oss rida på förändringens vågor, i vetskap om att vi har så mycket spirituell styrka som bär upp oss, liksom understödet och kärleken från de medkännande andarna i de osynliga rikena.

Sandras kungörelser kan du ta del av på originalsidan.

Copyright 2015 Sandra Ingerman. All rights reserved.

Recommended Posts