Transmutationsnyheter november 2015

Jag kom just tillbaka från två underbara träningsveckor i Johsua Tree, Kalifornien. Det är alltid så fantastiskt att tillbringa tid i öknen och känna kraften av stillheten och bevittna träd, plantor och djur som har en sådan beaktansvärd förmåga att frodas under svåra omständigheter.

Jag märker att jag fortfarande smälter och absorberar vad jag skrev om förra månaden, och jag saknar ord för någon ny information att skriva om denna månad. P.g.a. djupet i det jag skrev förra månaden och att ha talat så mycket i två veckor, har jag behov att ge plats för reflexion och stillhet. Och det är alltid ett bra råd för oss alla när vi befinner oss på den spirituella vägen.

Som jag ofta tidigare har meddelat, är det viktigt att låta övningar ”sätta sig fast” och ”bli du”. En av kurserna jag ledde i Joshua Tree var Medicine for the Earth and Healing with Spiritual Light. Jag känner mig alltid uppfylld av glädje, hopp och inspiration när jag kan introducera andra i detta kraftfulla arbete. Jag har lagt märke till att deltagare kommer till denna kurs mer än en gång av olika anledningar. Några var där för att assistera mig, och där var deltagare som hade gjort denna träning tidigare och ville få en starkare grund för övningarna och ceremonierna som jag ledde, så att de känner att de kan vidareförmedla arbetet i sina gemenskaper med djupare känsla för upplevelsen, och en del älskar helt enkelt att vara tillbaka i den kollektiva energin.

Av de som gjorde kursen omigen fick jag upprepat feedback, att de kände att de hade gått djupare än vad som var fallet vid en tidigare kurs. Deltagare kunde fråga mig om jag hade lärt ut samma resa tidigare, eftersom det kändes som om resan jag ledde var helt ny för dem. Jag hade inte ändrat någonting i träningen, även om jag naturligtvis fortlöpande förändrar instruktionerna allteftersom jag hittar bättre ord för att beskriva övningarna vi gör. Deltagare som upprepade träningen vann så mycket insikt och kom djupare in i sin egen Inre Värld. Detta bestyrker det jag har uppmuntrat er till, att upprepa övningarna, praktikerna och ceremonierna som jag under årens gång har förmedlat.

För rikedomen i upplevelsen och hur djupt du går har sannerligen att göra med att du blir ett med arbetet. Och om du alltid går framåt, men inte fördjupar praktiken slutar det med att du bara skummar på ytan av arbetet. Där finns så mycket potential när vi gräver djupt och göder frön som efterhand har planterats.

I en resa, som jag gjorde för denna månads kolumn, ombads jag att uppmuntra er att resa eller meditera och föreställa er att sitta på en bergstopp eller på toppen av en kulle, där ni kan kika ut över landskapet och bara frigöra ert sinne för att reflektera och drömma.

Känn brisen smeka ditt ansikte när du spanar ut i omnejden. Känn doften av den rena luften. Känn hur luften bär med sig budskap av kärlek och inspiration till dig. Känn hur din kropp sitter på jorden och rör vid dess yta. Titta på skönheten när dina ögon vidgas för att se landskapet under dig. Känn hur solens energi absorberas djupt in i dina celler och hur den när dig. Känn hur luften smakar.

Tänk över hur du har blivit arbetet när du sitter där. Jag vet att det finns nya läsare av dessa transmutationsnyheter. Och andra har läst denna kolumn och tagit del av de kollektiva energierna från den globala gemenskap vi har skapat i åratal. Föreställ dig tusentals människor från runtom i världen, som alla läser denna kolumn varje månad och gör arbetet på sitt eget sätt. För den verkliga kraften i övningarna uppstår när de ändras och blir dina egna. Upplev glädjen i hjärtat när du känner understödet och styrkan, som vi delar när vi arbetar tillsammans för planeten och allt i livsväven.

När du spanar in den omgivande skönheten, känner du tacksamhet för att ha en kropp, ett sinne, och känslor, som med alla dina livs sinnen kan uppfatta denna stora Jord. Javisst finns det många utmaningar vi utsätts för. Men när vi förenar oss i glädje, kärlek och understöd, börjar vi rida på en annan våg. Och när övergångar och initiationer fortsätter att uppstå och presenteras för dig, har du valmöjligheter för vilken våg du vill rida på. Förr i tiden och i traditionella kulturer vävdes de osynliga och de synliga världarna ihop. Idag har vi en stark skiljevägg mellan världarna. Det är dags att lyfta skynket och att nu igen leva ett andligt liv med magi och skönhet överallt.

Som kollektiv ombeds vi att leva ett liv fyllt av ande och att gå andlighetens väg.

Här är fröna jag skänker er. Det är nu upp till er om ni när dem och hjälper dem att växa genom avsikt, upprepande och värdesättning.

Förändra och transformera energin bakom dina tankar och ord varje dag, så att du ger näring till dig själv, andra och allt i livsväven med kärlek och ljus. Kom ihåg skillnaden mellan att uttrycka en känsla gentemot att sända energin av en känsla.

Välsigna dig själv och andra genom orden du använder.

Gör om dina tankar och dagdrömmar som inte leder till ditt önskade resultat.

Fortsätt med din drömpraktik och engagera alla sinnen till att drömma den värld till verklighet som du vill leva i för dig själv och för Jorden. Lev ut ur drömmen.

Var fokuserad i dina övningar medan du ger dig hän till resultatet.

Arbeta med att stärka din kropp och gör även det känslomässiga arbete du behöver göra för att vara ett klart, starkt och sunt kärl, som kan hålla högre frekvenser av kärlek och ljus.

Förbli i kontakt med naturen, dess cykler, och med elementen – jord, luft, vatten och eld.

Fortsätt att uppmärksamma omen och tecken, som dagligen visas och ger vägledning i ditt liv.

Visa dagligen tacksamhet för ditt liv, jorden, luften, vattnet och solen som upprätthåller dig och allt liv och för alla hjälpandar, som ger dig vägledning. Finn sätt att lägga in tacksamhetsritualer i vardagen. Och öppna ditt hjärta för att vara tacksam för det livet ger dig.

Minns att ditt sanna jag är gudomligt ljus. Fortsätt din transfigurationspraktik för att absorbera ditt gudomliga ljus och utstråla ljus inom och runtom jorden.

Projicera styrka på andra. Se andra i deras gudomliga ljus och perfektion. Tyck inte synd om andra när de går igenom utmaningar. Ha medkänsla för deras situation, men tyck inte synd om dem.

Se skönheten i allt. Vårt sätt att uppfatta skapar vår verklighet.

Fortsätt att kultivera ett djupt och rikt inre landskap och Inre Värld.

Skilj inte ditt spirituella liv från ditt vardagsliv. Bli arbetet!

Fortsätt att ge styrka åt ditt dagliga liv genom att leva på ett shamaniskt sätt.

I USA firar vi Thanksgiving i november. För att uppleva ett naturligt tillstånd av ömsesidighet, skulle varje dag behöva vara en tacksamhetsdag. Vi måste vakna upp och varje dag visa tacksamhet för våra liv. Och då måste vi nå djupt in i våra hjärtan och utifrån uppskattning för allt i livsväven konstatera vad vi är tacksamma för. Jag vaknar alltid upp och tackar för anden i landet där jag bor, landets medkännande förfäder och förmödrar, mina egna förfäder och förmödrar, att de gett mig livet. Jag fortsätter med att tacka Jorden, Luften, Vattnet och Elden, som solen, för att de ger vad vi behöver för att frodas. Jag hedrar naturvarelserna som lever i alla elementen. Och jag hedrar de små folken som sköter Jorden tillsammans med oss. Föreställ dig möjligheterna om alla i världen dagligen gjorde detta. Föreställ dig hur livet på Jorden skulle förändras.

När ett så stort kollektiv fokuserar på att visa tacksamhet under denna månad, kan vi fylla på kraften av kärlek och ljus, då vi förenar oss i en sådan energi.

Vi kan sätta in detta i vår fullmånsceremoni, där vi skapar en väv av mänskligt ljus. Fullmånen är den 25 november. Låt oss bygga upp en energi av kärlek och ljus, som skapar en vibrerande verklighet till liv med en ny dröm för Jorden och för allt liv. Låt oss tillsammans utstråla vårt ljus, kärlek och tacksamhet, när vi väver ett nät av ljus inom och runtom Jorden.

De av er som är nya läsare av Transmutationsnyheterna kan få information under Creating a Human Web of Light på denna hemsida.

Jag känner djup tacksamhet till var och en av er, som gör arbetet för att skapa en ny dröm för allt liv. Tack!

Sandras kungörelser finns på originalsidan.

 

Recommended Posts