Transmutatie Nieuws november 2013

Het is niet altijd makkelijk om een spiritueel pad te bewandelen. Want eigenlijk is het zo dat als we echt op een spiritueel pad zijn, we gedreven worden door spirit en niet door onze persoonlijkheid of ons ego.

Maar wij zijn mensen met persoonlijkheid, ego, lichaam en geest. En door deze aspecten kunnen we grote vreugde ervaren maar ook een gevoel van lijden. Want als we de wereld door de ogen van ons ego bekijken ziet de wereld er niet zo goed uit. Rondom ons valt alles uit elkaar. Het klimaat verandert zodanig dat we enorme veranderingen aan de aarde zien die niet alleen mensen maar al het leven raken. Ik hoef niet te vertellen wat er op politiek en economisch gebied gebeurt. En het geweldadige gedrag van mensen tegenover elkaar en al het andere leven is niet wat we graag zo zien doorgaan.

Dan doen we ons spirituele werk. En zodra we in contact zijn met onze spirit laten we de arena van dualiteit achter ons en verplaatsen we ons naar een omgeving van eenheid. Vanaf deze plek van goddelijk licht en liefde ziet alles er anders uit. Want in de spirit-arena bestaat geen oordeel of onvolmaaktheid. Het is wat het is en spirit aanvaardt de veranderingen die naar evolutie en groei leiden.

Zie hier de paradox. Hoe moeten we goddelijkheid zien in overstromingen, droogte, tornado’s, oorlog en geweld enz.? En blijven we op onze handen zitten zeggend dat alles van goddelijke perfectie is dus ik hoef me er niet om te bekommeren, geen zorgen over te maken en ik hoef niet in actie te komen? Het antwoord hierop is NEE.

Menselijke wezens hebben niet voor de aarde, het lichaam waarop wij leven, gezorgd. Kijk naar je eigen lichaam. Als je doorgaat er vergif in te stoppen en er niet voor te zorgen komt er een moment dat jouw gezondheid eraan gaat. Als gezondheid eraan gaat is het noodzakelijk in actie te komen en de manier waarop je voor jouw fysieke lichaam zorgt verandert. Je moet leren hoe met jouw emoties en mentale stemmingen om te gaan zodat je jouw welzijn verbetert. En de meeste mensen vinden enorm veel baat bij wat spirituele oefeningen om hun gezondheid en lekker-in-je-vel-zitten te verbeteren. Zorgen voor lichaam, geest en spirit creëert samen een harmonieus leven. Disharmonie veroorzaakt ziekte.

Wat we nu zien is het resultaat van niet voor onszelf zorgen maar ook van niet zorgen voor de ons levenbrengende aarde, lucht, water en zon. Het niet bezig zijn met onze persoonlijke issues zoals de wens om meer en meer ‘stuff’ te verzamelen, heeft disharmonie gecreëerd. Het niet verwerken van onze mentale stemmingen leidt tot machtsbeluste mensen die gewelddadig zijn tegenover kinderen, vrouwen en mannen en al het overige leven.

We trekken de bossen en de jungle in en kappen miljoenen bomen zonder hen te eren of over het levensweb na te denken en zich te realiseren hoezeer deze bomen bijdragen tot de gezondheid van de planeet. We roeien complete soorten uit uit naam van ‘geld’ en daarbij doen we niet alleen onrecht aan hun schoonheid en hun leven maar we zien niet hoe deze soorten bijdragen aan de levensvatbaarheid van het levensweb. En zo kunnen we nog wel even doorgaan.

Ik probeer echt niet de lezer te ontmoedigen. U kent mijn intentie om iedere column van Transmutatie Nieuws een inspiratie te laten zijn om ons spiritueel werk te blijven doen.

Ik probeer alleen maar duidelijk te maken dat de mensheid niet gedreven wordt door spirit. Dus hoewel we er soms wanhopig van worden is het tijd dat we opstaan en ons spiritueel werk doen om ons bewustzijn en onze percepties en opvattingen te veranderen. Het is de tijd voor ons om samen als een wereldwijde gemeenschap op te staan zodat we exponentieel verandering kunnen creëren die zorgt voor het herstel en healing van de aarde en al het leven.

En het is tijd dat we het feit accepteren dat de aarde evolueert en dat landschappen veranderen zoals dat al sinds het begin der tijden gebeurt.

Wij moeten ons gedrag onder de loep nemen hoe we met onze bezigheden bijdragen aan het welzijn van de aarde en het klimaat. Welke simpele veranderingen kunnen we maken?

Ik ben werkelijk stomverbaasd dat er mensen op het spirituele pad zijn die zelfs niet proberen te recyclen. Het zijn soms kleine simpele stapjes die we kunnen zetten om werkelijk voor de planeet en het milieu te zorgen.

We moeten doorgaan alert te zijn op woorden en gedachten waarmee we het collectief voeden. We doen dit al jaren met elkaar. Dit is iets wat we moeten blijven doen. Bovendien moeten we waakzaam zijn voor de energie die onder onze emoties schuilt waarmee we onszelf en het collectief voeden. Want wat we voeden groeit.

We moeten constant ons goddelijk licht en de schoonheid in het leven voelen. We kunnen hier niet mee stoppen omdat we in de war zijn door wat er in de wereld gebeurt. Spiritueel werk dat alleen maar gedaan wordt met het oog op resultaat is GEEN spiritueel werk. Als we vast zitten aan resultaat is dat het werk van het ego en niet van spirit.

We moeten doorgaan de wereld zoals we die wensen in werkelijkheid te dromen. Want het is bekend sinds het begin der tijden dat alles begint in de onzichtbare werelden voordat het zich manifesteert in de fysieke werkelijkheid.

Voor de nieuwe lezers van het Transmutatie Nieuws: dit alles is te lezen in mijn boeken Medicine for the Earth, How to Heal Toxic Thoughts en The Shaman’s Toolkit. We hebben als wereldwijde gemeenschap vele jaren samen de oefeningen zoals beschreven in deze maandelijkse columns gedaan.

Het is belangrijk te erkennen dat hoewel veel van wat ons niet meer dient al in het weefsel van de werkelijkheid is opgelost, prachtige nieuwe weefsels zich beginnen te manifesteren. Door nieuwe denkwijzen en nieuwe aannames bereiken miljoenen mensen nieuwe bewustzijnsniveaus. Positieve veranderingen vinden plaats.

Kijk maar rond en zie de positieve veranderingen in je eigen omgeving in plaats van alleen maar ‘het slechte nieuws’ te horen waarmee de media ons voorzien.

We kunnen zo meegesleept worden in hoe de media ons het wereldnieuws presenteren. Veel gebeurtenissen worden niet gecoverd. En vroeger wisten de mensen niet eens wat er aan de hand was in andere delen van de wereld. Zo’n overvloed aan kennis is overweldigend.

Bedenk simpele oefeningen die je kunt doen waarmee je kan focussen op jouw spirituele werk om dat wat je al het leven op aarde toewenst, dan ook te voeden. Wees een bewust positieve veranderaar. Werk aan je emotionele en mentale stemmingen. Bedenk wel dat de letterlijke betekenis van het woord “alchemie” is: in en door het innerlijke diepe duister heen werken.

Voel je pijn, frustratie en wanhoop en ploeter er doorheen. Sta in de wereld en doe je werk zodat je nog meer liefde en licht kan uitdragen.

Er is iets groters dan wat jouw ego en persoonlijkheid kan bevatten van wat er in de fysieke wereld gebeurt. En tegelijk manifesteert zich ENORM VEEL LICHT wat door de onzichtbare werelden schijnt.

Hou ermee op dat je direct resultaat van je spirituele werk wil zien. We zijn deel van het probleem aangezien we ons lichaam en het lichaam van de aarde hebben laten uitputten. Laten we dan ook een deel van de oplossing zijn door ons werk te doen in koesteren en zorgen voor onze gezondheid en het welzijn van de aarde en al het leven.

Dit is niet het moment om op te geven. Dit is het moment om op te staan en de elementen van het ‘Medicine for the World’-werk: intentie + liefde + eenheid + harmonie + concentratie + focus + verbeelding = transmutatie, transformatie en creatie toe te passen naar een mooie wereld voor al het leven.

Doe niet mee aan medelijden voor mensen of enig ander leven dat door moeilijke tijden gaat. Je projecteert uiteindelijk zwakte op hen. Projecteer sterkte en kracht op hen door ze in hun goddelijke volmaaktheid te zien.

Op 17 november is het volle maan. Laten we ons echt voorbereiden door onze ego en persoonlijkheid opzij te zetten en ons goddelijk licht en liefde te laten schijnen. Straal die liefde en dat licht overal uit. Laten we samen met het licht van onze wereldwijde gemeenschap een sterk en krachtig web van licht over de hele aarde leggen.

Voor de nieuwe lezers van het Transformatie Nieuws ga naar de homepage en lees: “Creating a Human Web of Light”.

Laatst ben ik door het blad ‘Spirituality and Health’ in hun november/december-nummer geëerd als één van de Top 10 Spirituele Helden van 2013. Andere genomineerden zijn India.Arie, Adyashanti, Paige Elenson, Chief Oren Lyons, Sister Simone Campbell, Stacey Kennealy Pema Chodrin, Robert Peng, en Aartsbisschop Desmond Tutu.

Wat me vooral door deze eer raakte was dat de beslissing om mij in de lijst op te nemen gebaseerd was op het werk van ‘Medicine for the Earth’. Geweldig mee te maken dat het werk dat we voor de planeet doen geëerd wordt. We hebben tegenwoordig zoveel mogelijkheden om de planeet te helen. Laten we doorstoten als een sterke spirituele macht om exponentieel veranderingen voor elkaar te brengen door samen te werken uit liefde voor al het leven.

Om het artikel in ‘Spirituality and Health’ te lezen, ga naar: http://spiritualityhealth.com/articles/spiritual-heroes-2013-qa-sandra-ingerman.

Recommended Posts