Transmutatie Nieuws mei 2020

In 2000 startte ik internationaal met een workshop Medicine for the Earth and Healing with Spiritual Light. Dit bleek zo krachtig te zijn voor al degenen die ontdekten dat dit werk niet alleen ons individueel heelt, het liet ook met wetenschappelijke experimenten zien hoe we toxinen in onze natuur kunnen transmuteren.

Bij de introductie van het werk, vertel ik altijd dat er twee fasen zijn. Enerzijds is er het persoonlijke werk dat we moeten doen om ongezonde gewoontes hoe we ons gedragen in de wereld te veranderen. Schaduw, boosheid, angst, oude wonden die we allemaal nog hebben. En terwijl we ons leven leven willen we ons verleden helen en het beste zelf zijn wat we maar kunnen zijn. Er zijn de dagelijkse spirituele oefeningen die we moeten doen om onze staat van bewustzijn te transformeren zodat we onszelf en al wat leeft aardig kunnen behandelen met eer en respect.

De tweede fase van het werk is het ceremonieel werk dat we samen kunnen doen. Ceremonies zijn de werktuigen van de shamaan om verandering teweeg te brengen. Maar ceremonies doen zonder het dagelijkse persoonlijke werk dat je moet doen te integreren zal niet succesvol goede resultaten geven. Het persoonlijk werk te doen om jezelf te transformeren in een meer ontwikkeld persoon én ceremonies te doen is een perfecte combinatie om daadwerkelijk resultaat te zien.

Het leven van mensen is positief veranderd door dit werk. En studenten vertellen me steeds via email of sociale media hoe goed zij de huidige golven van verandering, die we momenteel dankzij Covid19 meemaken, doorstaan en hoe kalm en krachtig zij zich voelen. Zij vinden het heerlijk dagelijks de oefeningen te doen.

Vorige maand vertelde ik van een leer uit het shamanisme dat epidemieën ontstaan doordat het collectief overspoeld wordt met negatieve hersenspinsels. En, schreef ik, we hebben een serie trauma’s gezien die ongeveer de hele mensheid heeft geraakt. We zijn het er niet allemaal over eens, maar we zijn heel goed in het afschieten van giftige pijlen die al wat leeft raken.

We doen wel ons werk, maar het is nu tijd om een tandje bij te zetten zodat ons leven vervuld is met heilige handelingen zoals een ceremonie maken van koken, petsen, communiceren enz. Alles in het leven is een ceremonie. Doe ze bewust!

Vóór Corona had ik behoefte aan veel tijd alleen en in stilte. Toen we uiteindelijk in isolatie waren, besefte ik dat ik al lang in isolatie was.

Ik had behoefte naar mijn ziel te luisteren. Mijn eigen innerlijke stem, mijn lichaam, mijn hart. het werd ‘daarbuiten’ zo lawaaiig dat ik mijn eigen stem niet meer kan horen. Dus bracht ik iedere vrije minuut in stilte door. Gewoon om te mediteren en met mijn eigen gedachtes te zijn. Als ik dit doe, krijg ik zoveel inspiratie. Ik had ook het gevoel dat ik mijn eigen flow kwijt was. Je flow is essentieel voor een goede gezondheid op ieder niveau. En ik voel dan mijn eigen kracht en ga niet onder in de collectieve wildheid waar mensen zich momenteel in onderdompelen.

Een sleutel tot ons overleven is luisteren naar de rijkdom aan informatie die tot je komt – en niet van anderen!

Ik kijk op Facebook als ik mijn werelds-werk doe. Ik vind het zo inspirerend de rijkdom aan wijsheid die de verschillende shamanic culturen momenteel delen.

En wat mij het meest raakt is hoe de informatie welke de Ouderen van verschillende stammen geven overeenkomt. De instructies kwamen door, nacht na nacht, in nachtenlange ceremonies.

Leven is een ceremonie. Een ceremonie, maar een paar minuten uitgevoerd zonder een sterke band met de natuur en de help-spirits op te bouwen, flopt.

Creëer een gezegend leven. Eerbiedig je leven gedurende de dag. Wees goed en ruimhartig in het uitstralen van liefde, licht, vriendelijkheid, eer, en respect naar al wat leeft. Dit is één ding dat we kunnen doen om het energieveld dat wij gecreëerd hebben te helen.

In de jaren ’80 werd ik midden in de nacht wakker van een harde dreunende stem. mijn hele kamer schudde. De boodschap van de stem was: “Mensen zochten God 2000 jaar lang buiten zichzelf, en de komende 2000 jaar zullen mensen God in zichzelf zoeken”.

Ik voelde onmiddellijk hoe waar deze boodschap was en ik zie zo velen op deze innerlijke zoektocht.

Interessant dat de stem 2 jaar geleden terugkeerde. Mijn man en ik waren bezig een avontuur te boeken. Terwijl we formulieren invulden hoorde ik dezelfde stem: “Je zal daar niet zijn”.

We krijgen echt belangrijke praktische informatie als we leren luisteren.

Het is zo krachtig om transfiguratie-ceremonies te doen met je geliefden en je omgeving. Je vindt onder de knop Transfiguratie Nieuws een transcript van een transfiguratie-ceremonie die ik voor vierhonderd mensen heb geleid. Voel je vrij om dit te gebruiken en zo dit vitale werk naar jouw gemeenschap te brengen. Pas het aan of gebruik het zoals het is.

Het is volle maan op 7 mei. Laten we de frequentie van ons werk verhogen. Sommige schadelijke energieën kunnen in hogere frequenties niet bestaan. vervul jezelf met jouw goddelijk licht, laat het naar iedere cel doorsijpelen en straal dit prachtig licht en deze frequentie uit naar al wat leeft.

Ben je een nieuwe lezer van het Transmutatie Nieuws, lees dan op de site Een menselijk web van licht creëren

Blijf gezond en vervuld met licht.

Recommended Posts