Transmutationsnyheter mars 2012

Förra månaden skrev jag om att vakna upp ur massmedvetandets trans. Vi kan uppväckas till en ny känsla av vitalitet och ny iakttagelseförmåga. I februari föreslog jag att första steget är att ha för avsikt att vakna upp.

När vi har en avsikt kan det först kännas som ett mentalt beslut. Men att ha en avsikt aktiverar vårt egna undermedvetna för att manifestera vårt mål. Vad som kanske känns som ett mentalt koncept först kan snabbt bli en kroppslig upplevelse.

När vi har bestämmer oss för att vakna upp ur drömmen vi nu lever i, kommer vi att märka att vi rör oss mot en djupare förmåga till uppmärksamhet.

Ett annat steg är att börja iaktta och reflektera över hur vi ger oss själva näring. Vi har befattat oss med hur vi kan få anslutning till universell kärlek för oss själva och för andra. Det är även nödvändigt att undersöka hur vi tar hand om oss själva.

Näring kommer ifrån olika plan. Att vara kapabel att ta emot verklig näring har med absorberandet att göra.

Och vi behöver kontrollera vad vi absorberar. Vad absorberar vi från livet?

På ett personligt plan är det dags att reflektera över följande frågor:
Vilka energier absorberar du ifrån media?
Vilka energier absorberar du ifrån dina egna tankar?
Vilka energier absorberar du ifrån det som andra runt om dig utstrålar?

Arbetar du med praktiken att avsiktligen förändra energierna, som du tar in i ditt psyke och i din kropp från människor du känner och från det kollektiva?

Arbetar du med att ersätta omintetgörande tankar med positiva tankar?

Genom att ställa dessa frågor och fundera över dem, kommer du att få styrka för nya avsikter.

Vi absorberar energier oavbrutet. När vi lär oss att höja vår frekvens, är det viktigt att vi lär oss att absorbera och ge oss själva näring ur gudomligt ljus för att understödja en högre frekvens.

Detta gäller även vad vi äter. Det finns en högre frekvens i naturen som de flesta av oss inte är medvetna om. Det finns så många dimensioner i själva naturen. För att understödja vår kropp till att kunna vara ett kärl för en högre vibration, måste vi ställa in oss på att ta emot naturens högsta frekvens. Detta betyder att du behöver fokusera på att ta emot naturens gudomliga ljus, när du äter mat, dricker vatten, badar, andas luft, och promenerar i solen.

Vi talar ofta om att förändra vårt medvetande, men våra kroppar behöver också understöd för att göra denna förändring. Vi måste lära oss hur vi ska kunna lyfta slöjan till en ny dimension och hur vi upplever vår näring och de element, som vi intar. Vi behöver lyfta slöjorna och komma ifrån det mörka medvetandet och hur vi behandlar naturen till nivån med naturens högsta intelligens. Naturen är en hjälp-ande. Det är dags att ta emot gudomlig näring ifrån naturen själv och att lära sig att absorbera den. Vi måste erinra oss att vi också är en del av naturens gudomliga intelligens.

När den kollektiva trons dimma lyfts bort, får du möjlighet att uppleva de ögonblickliga nöjen som skapar glädje.

Det kan vara att vakna till fågelsång, eller att känna solens värme efter en kall väderperiod, se skönheten i fallande snöflingor, att höra barn skratta, eller att se ett vackert träd eller en blommande planta på dina promenader i naturen.

Allt detta är delar av uppvaknandet ifrån transen.

Två av de viktigaste lärorna i Medicine for the Earth är:

De energier som vi ger näring, de ger vi liv.

Alkemi är praktiken att arbeta med och igenom det mörka inom oss och att lära sig att förändra vårt inre tillstånd till ett gyllene ljust medvetande.

När vi kontinuerligt arbetar med denna undervisning inser vi att våra personliga och kollektiva historier, som vi ger näring, bara är påhitt som vårt ego har skapat.

För på en spirituell nivå finns det ingen historia, där det finns människor att tycka synd om, att hela, att skylla på etc. Den enda spirituella historian som existerar, är den att vi är ett med universell kärlek och ljus.

När vi lever efter det spirituella vi lär, börjar vi upptäcka illusionen i alla de historier vi kommer i kontakt med.

Historierna kan även ha inflytande på hur vi gör vårt visionsarbete. För vårt ego är inte nöjt med att bara uppehålla en positiv vision, vårt ego vill ha omedelbara resultat.

När vi är involverade i våra historier, minskar våra förväntningar inför livet och det skapas en enformighet som berövar oss vår egen livskraft .

För att komma bort ifrån historierna och förväntningarna på resultatet undervisar spirituella traditioner om kraften i att bara utstråla ljus. Vi kan se oss själva, andra, och själva jorden i gudomligt ljus.

Och när vi gör det, understödjer naturens gudomliga intelligens planen, som vi är födda till att utveckla. Vi tillåter lösningar att komma genom oss i stället för att tvinga oss till lösningar.

Jag märker att ju mer jag kan ge mig hän till den gudomliga intelligensen inom mig, ju mer kan jag komma bort ifrån mina egoistiska behov att hålla fast vid ”min historia” eller något resultat.

Detta ger plats inom mig till att låta universell kärlek und universellt ljus strömma in utan bihang.

Och min egen själ längtar efter att komma bort från samhällets konditionering. Min egen själ längtar efter att få näring till sitt inre ljus och till elden inom mig för att kunna vara ett ljus i världen.

Under årtusenden har spirituella lärare förkunnat att för att möjliggöra detta, är det nödvändigt att lösa sig från synen på livet genom egots ögon och i stället se på livet genom anden.

Inte alla känner sig redo att göra detta. För när vi går livets äventyrsväg, måste vi alla gå framåt steg för steg.

Några av oss måste undersöka den forna konditioneringen, som skapar en viss historia liksom en sång som fastnat i minnet och kommer om och om igen.

Och för andra har sången spelats så länge att vi vet var vår historias sång uppstod. Det är dags att ersätta sången och vår historia med en ny. Det handlar helt enkelt om när detta kan ske.

Om du håller dig på din väg, kommer du att finna djup inre frihet, när du kan släppa egots behov. Vi finner frihet, när vi löser oss ifrån vårt påhitt och behovet av omedelbar tillfredsställelse med speciella resultat.

Överväg var du är på din stig. Och nu när årstiden växlar tänk efter, om du är redo att ge livets ljus näring.

Om ditt svar är ja, så kan du åtta dig att stråla ljus in i ditt liv, in i dina påhitt, och in i de kollektiva historierna, när vi tar emot våren i den norra hemisfären och hösten i den södra hemisfären.

Lätta dig själv från behovet att veta hur problem ska lösas ur mental synpunkt. När du upplever ljuset i livet kommer sanna lösningar att bubbla upp från vetandets frö inom dig själv. För många av oss har detta frö väntat länge på att omständigheterna ska stämma, så att det kan tillåtas att gro och börja spira och blomma.”

Denna månad skänker oss Sylvia Edwards en platta med vilken vi kan arbeta för att komma i kontakt med Gudomligt Ljus. En beskrivning och en bild av plattan att meditera med finns här på den engelska sidan precis innan kungörelserna.

Jag har tidigare bett er att göra en meditation eller shamanisk resa för att möta er skapare eller universums kreativa krafter. På så sätt kan vi börja förstå hur vi skapades och vi kan fördjupa vår praktik att transfigurera. För när vi transfigurerar till gudomligt ljus är det till hjälp att ha en känsla för det gudomliga ända in i cellerna.

Jag bad er även att uppleva kärleken som flöt in i er skapelse på en cellulär nivå. För du skapades ur den universella kärlekens kraft och ju mer vi kan absorbera av detta ju mer helande och förändring kan ske på olika plan. Och vi kan också bli ett starkare kärl av universell kärlek.

Denna månad vill jag be er att meditera eller göra en shamanisk resa för att möta jorden. Sätt på utvidgande meditationsmusik. Och be att få träffa moder jord, som du ju är del av och som ger dig näring. Känn efter hur mycket du får. Liksom skaparen ger dig jorden näring med universell och ovillkorlig kärlek. Upplev det och absorbera det.

I samma meditation eller shamaniska resa kan du fördjupa din upplevelse och förena dig med jorden där du bor.

På det norra halvklotet går vi mot våren och på det södra mot hösten. Känn efter hur jorden förändras när årstiden växlar. Känn hur rörelsen förändrar sig i myllan och observera varje kvalitativ känsla av förändring.

Lär dig om jorden och årstidernas växel genom att förena dig med och bli jord.

Upplev hur jorden väntar på att de nya fröerna ska sås. Dessa frön kanske blir sådda av människor, burna och tappade i jorden av vind eller vatten, burna av en fågel, en insekt, eller någon annan livsform.

Jorden väntar tålmodigt på dessa frön, som ska sättas i hennes kropp, i hennes mylla. Och sedan ger hon näring åt varje frö utan bedömning av vad detta frö bär på, och vad som kommer att växa och blomma ur det. Hon bara ger ovillkorlig kärlek precis som skaparen.

För oss människor är det upp till vårt omdöme vad vi planterar. För jorden tar emot våra frön och ger dem näring helt ovillkorligt.

Om vi planterar frön av rädsla, vrede och hopplöshet, då blir vår inre trädgård och vår inre jord närda utan att bedömas. Vi måste alltså välja ut vad vi vill att vår inre jord ska ge näring åt och låta växa.

Välj alltså försiktigt de frön som du önskar sätta i din inre trädgård vid vårdagsjämningen. Din inre jord väntar tålmodigt på dessa frön.

Låt oss vid vårdagsjämningen den 20 mars ha för avsikt att sätta frön med omdöme i den inre och den yttre trädgården. Låt oss tillsammans planera den trädgård vi vill se växa. Så frön med avsikter, ord, tankar som innehåller en skapande potential av fred, kärlek, ljus och obegränsade möjligheter.

Vi är jordens trädgårdsmästare. Låt oss arbeta i harmoniskt partnerskap med varandra och med jorden själv för att få en trädgård med sann skönhet och sann kärlek.

Gå ut vid vårdagsjämningen och förena dig med elementen och känn hur du är del av allt i livet. Det spelar ingen roll om du lever i stadsområden eller i naturen. Gå bara ut och stå på jorden.

Slut dina ögon och ta några djupa andetag och känn dig förbunden med jordens hjärtslag. Sträck dina armar upp mot himlen och öppna dig för livet. Öppna dig för det budskap som vinden ger dig. Budskapet kan komma genom en lätt bris eller genom en stark vindstöt. Lyssna. Upplev kraften i solen som ger dig näring. Även om solen inte skiner, ger den dig ändå livsenergi.

Någon gång under dagen kan du dricka ett glas vatten och absorbera de fantastiska näringsämnen vatten ger dig.

Vi är inte åtskilda från elementen. Vi är ett med elementen. Elementens andar understödjer oss. De är hjälp-andar – naturens gudomliga intelligens.

I detta sammanhang fick jag inom 24 timmar två olika meddelanden från Medicine for the Earth-lärarinnor. Lauren hade en vision om transfiguration. Hon meddelade hur alltets medvetande – luften, den lokala vegetationen, andarna kunde vända sina ögon mot och fokusera på transfigurations-visonen. Hon skrev, ”Det var som att luftens medvetande var ett gudomligt öga, som rörde sig och tittade på mig. Lauren såg hur vi kan bjuda in naturens ande att delta i en transfigurations-ceremoni.

Dagen efter fick jag ett email från Karen, som just hade lett en transfigurations-ceremoni där hon bor. Och hon ville låta mig veta att gruppen kände att naturens andar och elementen hade deltagit och varit närvarande under transfigurations-cermonin.

Det var en intressant att få dessa två emails inom 24 timmar, om att naturen deltar i transfigurations-arbetet.

Jag undrar om vi kan förstå hur detta kan ge oss ett sätt att fördjupa vårt arbete.

Fullmånen är den 8 mars. Låt oss förena våra hjärtan och gudomliga andar tillsammans i kärlek för ljusnätet, som förbinder oss alla. Låt oss utstråla gudomligt ljus och universell kärlek runtom planeten. Upplev hur ljuset strålar djupt in i jorden och ger näring till alla livets rötter som förenar oss alla. Låt oss fortsätta att fördjupa transfigurationen och därigenom ge näring åt ljusväven.

Låt oss bjuda in naturens andar att delta i vår fullmånsceremoni för att skapa en mänsklig ljusväv. Känn hur elementens gudomliga öga vänder sig emot oss och deltar i upplevelsen av vår gudomliga förbindelse som ger näring åt ljusnätet.

Om du är en ny transmutationsnyhetsläsare, kan du gå till ”Creating A Human Web of Light” på denna hemsida, där det finns en beskrivning om fullmånsceremonin.

Denna tid vi lever i fordrar oss att fördjupa vår spirituella praktik. Vi ska inte ta det för lätt med vårt spirituella arbete. Allt liv behöver dem, som är villiga att dra bort allt som bromsar och öppna våra hjärtan för att få igenom visdom, ljus, kärlek utifrån den spiritualitet, som ligger inom oss. Låt de frön gro, som innehåller obegränsat vetande. Dessa frön har väntat på de riktiga omständigheterna för att gro. Det är nu!

Jag önskar er alla en glädjefylld vår och höst!!

Här är några citat av Einstein till inspiration denna dagjämning:

”Livet är som att cykla, för att hålla balansen måste man fortsätta att röra sig.”

”Jag tror på intuition och inspiration: Imagination är mycket viktigare än vetande. För vetandet är begränsat, gentemot imagination som omfattar hela världen, stimulerar processer, låter evolutionen födas.”

Sylvia Edwards, som är webmaster till denna sida, skänker oss denna månad en platt som vi kan arbeta med. Du får vete mer på hennes websida www.collectivelight.com.

Många av er arbetar med Sylvias plattor. Jag har gjort det och jag tycker att de är transformerande. Så jag är tacksam att vi alla kan arbeta tillsammans med dessa plattor, som hjälper till att släppa egot, våra historier, och bege oss in i Gudomligt Ljus.

Plattan heter ”Gudomligt Ljus”. Du kan titta på den i 4 sekunder, och det som du ser 4 sekunder stannar hos dig 24 timmar.


“Divine Light” copyright 2012 by Sylvia Edwards
Medan man ser på plattan, ger man sig hän till hela skapelsens Gudomliga Ljus. Det är det som skapar allt – gnistan till allt liv. Det är detta, substansen, känslorna, sedda och osedda tankar, i alla verkligheter. Det är det renaste av rent.

När du ser på plattan de första 4 sekunderna, får ditt huvud bråttom, t.o.m. under dessa 4 sekunder. Nästa dag när du tittar på den, blir du lugnare. Och om du tittar på plattan dag efter dag ger det inre stillhet, aktsamhet för ögonblicket, att vara med sin andning, i det Gudomliga Ljuset, där alla svar finns, all klarhet, allt gott, all lycka, all fridfullhet.

Det finns ingen symbol på plattan för att inte fästas vid ett ting, en idé. Det är allt, alla idéer, alltihop på en gång.

Det ger tillbaka minnet av när man gick ifrån att var en andlig varelse till att bli en fysisk varelse – att minnas det rena tillståndet och släppa löpande dagshistorier för att gå in i ett högre ljus.

 

Recommended Posts