Transmutatie Nieuws juni 2019

Ik hou er enorm van mensen aan te moedigen zich met onze natuurlijke wereld te verbinden op een manier zoals de meesten van ons het niet doen. Want in onze shamanic praktijk zijn we zo gewend hulp en heling te vragen in plats van stevige relaties te bouwen met al wat leeft waarmee we deze planeet delen en zelfs met onze help-spirits.

Op 21 juni vieren we samen de zonnewende. Dat is een beste tijd om echt te verbinden met de elementen en de natuurwezens daar waar je woont.

Ik vraag altijd de mensen hun gesprek met de natuur te beginnen met: “Mag ik jouw energieveld binnenkomen?”. Wanneer het wezen ja zegt heb je toestemming, en ik vind dat dit een liefdevol energieveld opbouwt met het wezen waarmee we willen communiceren.

Mijn studenten die voor het contact deze vraag gebruiken hebben ervaren dat meer dieren en vogels opdagen waar zij leven. Zij hebben een energieveld gecreëerd dat aantrekkelijk is voor al wat leeft.

In de shamanic-praktijk is het land een van de meest belangrijke help-spirits waar een shamaan mee werkt.

Dus laten we bij de zonnewende beginnen met naar buiten te gaan en op het land te zitten waar je woont. Als je in een stad woont, ga op het asfalt zitten en verbind je met het land eronder. Dit was zo krachtig voor mijn studenten om te doen.

Zeg: “Mag ik jouw energieveld binnenkomen?” Begin dan rustig liefde, licht, eerbied en respect voor het land uit te stralen. Als het goed voelt om te doen, introduceer jezelf aan het land. Vraag het land of het zijn geschiedenis en zijn leven aan jou wil vertellen. Start een gesprek alsof je een nieuwe vriend ontmoet.

Ga door en doe hetzelfde met een waterbron waar je woont. Hoevelen van jullie hebben je verbonden met waar je je water vandaan hebt? Stel je het verschil in smaak voor en je relatie met water als je vraagt of je in diens energieveld mag komen en liefde, licht, eerbied en respect uitstraalt. En leer ervan. Het wordt eigen en je zal op een heel nieuwe manier door water gekoesterd worden. Jij zal water heel anders gaan behandelen omdat het een bondgenoot en als het ware familie voor je is.

Herhaal dit met de lucht, de wind. Mag ik jouw energieveld binnenkomen? Straal liefde, licht, eerbied en respect uit. Merk hoe het gedrag van de wind om je heen veranderd wanneer je met hem spreekt als vriend of een familielid.

Doe dit dan ook met de zon. Mag ik jouw energieveld binnenkomen? Ik groet u met zoveel liefde en eerbied voor al wat u in mijn leven brengt. Ik weet dat ik niet zou leven zonder uw stralen die op mij en al wat leeft vallen.

Ga hiermee door met andere levende wezens waar je woont en leeft.

Merk hoe verbonden je je voelt met je lichaam, met het landschap waar je woont en met de Aarde.

Wanneer we gesprekken voeren met de natuur alsof al wat leeft deel van onze familie is, komen we in een hele nieuwe dimensie van het leven, een prachtige dimensie vol diepe vriendschappen met al wat leeft. Verbeeld je hoe je je zou voelen met zulke diepe relaties met alle gevoels-wezens waar je woont en in het levensweb.

Het is volle maan op 17 juni. Begin je oefening met de maan te vragen of je in haar energieveld mag komen. Voel haar kracht en haar liefde. Leer over de maan. Als je eenmaal het gevoel hebt dat je een stevige vriendschap met de maan hebt ontwikkeld, begin dan je transfiguratiepraktijk om jouw licht in en rond de Aarde ts stralen. Laten we vooral doorgaan een prachtig en sterk web-van-licht te creëren.

Ben je een nieuwe lezer van het Transmutatie Nieuws lees dan “Een menselijk web van licht creëren” op de site.

Ik ben in onze cirkel en wens jullie een prachtige zonnewende vol magie, licht en liefde!

Recommended Posts