Transmutationsnyheter juni 2015

Jag skrev transmutationsnyheterna i maj innan jordbävningen i Nepal och oroligheterna i Baltimore. Jag litar på att du kunde göra ditt spirituella arbete och utstråla ljus till dessa platser, människor och naturvarelser som hade skadats. Det är så viktigt att fortsätta fokusera på det andliga arbetet!

Det är lätt att få medlidande när vi ser människor i svåra situationer. Men det viktiga i vårt arbete är att projicera styrka på andra i stället för svaghet och medlidande. Och det är även viktigt att ändra sitt synsätt för att se alla lidande i dess ljus. Det är vägen till förändrat medvetande och för att kunna tillföra sant helande.

Det är även viktigt att minnas att människor och levande varelser runt om i världen är konfronterade med mycket svåra situationer. Inte allt detta blir uppmärksammat i media. Vi är i en tid när strukturen i vår värld faller samman. Människor behandlar varandra, allt liv och Jorden på ett sätt, som visar brist på vördnad, respekt, förståelse att livet är värdefullt, och att alla levande varelser bidrar till hälsan av livsnätet.

Vi kommer att konfronteras med utmaningar, medan det sätt att leva som vi känner till fortsätter att lösas upp och falla samman. Men det är viktigt för oss att inte förlora hoppet och att fortsätta det andliga arbetet för att höja vårt eget medvetande och att höja medvetandet hos människor i vår omgivning. Vi måste fortsätta att se genom andens ögon i stället för genom egots ögon, som bara ser lidande, undergångsstämning och mörker. Det är så mycket som händer i bakgrunden, som vi ser med vår alldagliga syn. Och genom att fokusera på det spirituella arbetet, lär vi att se ett nytt perspektiv som kommer att inspirera oss till att veta att allt är möjligt.

Förra månaden hade jag möjligheten att sammansmälta med Isis för att förmedla visdom och helande till en grupp jag har arbetat med.

Några av budskapen som Isis förmedlade var inte bara för gruppen jag arbetade med och dessa vill jag dela med mig av till er.

Isis framförde starkt, att närhelst du är konfronterad med eller påverkad av någonting som händer i världen eller i ditt liv, att du skall gå inom dig och upprepa satsen ”jag älskar dig” till dig själv. Ju mer du visar kärlek till dig själv, ju mer kommer världen omkring dig att förändras.

En av lärdomarna, som Isis har informerat mig om, är att Människan har försökt att kontrollera, manipulera och definiera naturen. Hon meddelade att när vi ställer frågor om hur vi kan stå till tjänst, är dessa frågor en form av kontroll. För Isis sade att frågorna leder till strukturerade svar, eftersom frågan är ett slags försök att kontrollerade det svar som ska ges. Jag vet att det kan vara svårt för en del av er att förstå hur att be om råd hur man kan hjälpa, är en form av kontroll. Det är en subtil form av kontroll. Men detta är intressant att bara sitta med och reflektera över.

Isis meddelade att det är dags att sluta ställa frågor i dina resor och meditationer och i stället praktisera djupt lyssnande och ”närvaro”, så att du faktiskt kan höra vad Jorden har för informationer. För vi formulerar frågorna vi vill ha svar på, i stället för att lyssna till vad våra hjälpandar och Jorden verkligen vill meddela.

Och Isis påminde oss också att vi inte kan skapa en ny sund struktur ur trasiga strukturer som faller sönder. Hon sade att vi måste gå tillbaka till den formlösa världen för att skapa nya former, som understödjer livet på ett hälsosamt vis. Det betyder att fortsätta fokusera på drömarbetet genom att gå bortom formens värld och drömma nya former till liv och nya sätt att leva och vara. Så kan vi förändra drömmen.

Var snäll och ge dig denna månad tid att fokusera på denna visdom, som Isis delade med sig om. Det är dags för oss att stegra vårt arbete och verkligen expandera och gå bortom de begränsningar, som vi sätter upp i vårt andliga arbete och för möjligheterna till positiv utveckling och förändring, som kan och kommer att uppstå på jorden. Vi är partner i kooperation med Jorden och hjälpandarna. Vi behöver bara öppna upp för nya sätt att se och nya vägar att arbeta på.

Fullmånen är den 2 juni. Fullmånen styrker vår förmåga att fokusera och inropa en bra dröm för allt liv till att bli verklighet. Vi behöver verkligen stegra vårt arbete. Låt fullmånen ge kraft åt ditt andliga arbete och dina övningar.

Låt oss som en global gemenskap skapa en mänsklig ljusväv. Gör ditt förberedande arbete, så att du kan vara som ett ihåligt ben för anden. Res inom dig till den du är bortom din yta, som är ande. Du är strålande och gudomligt ljus. Var ett ljus i världen. Upplev planeten och allt liv som ljus och i dess gudomliga perfektion. Låt oss tillsammans förena vårt inre gudomliga ljus, vårt inre stjärnljus, vårt inre solljus, när vi väver ett nät v lju inom och runtom Jorden.

För de av er som är nya läsare av transmutationsnyheterna, var snäll och läs ”Creating A Human Web of Light” på denna hemsida.

Än en gång flyter och cirkulerar vi in i en ny årstid. Den 21 juni firar vi solståndet. Vi välkomnar sommaren på den norra hemisfären och vintern på den södra hemisfären. En ny period börjar i naturen och i våra liv.

När årstiden växlar informerar oss Jorden om hur vi kan förändra vår interna cykel för att vara i harmoni och flyta med i förändringen. Detta är en kraftfull tid att integrera Isis budskap i ditt liv. Ge dig tid att bara vara i elementen. Lägg dig på jorden eller sätt dina fötter på den. Lyssna till brisen och vinden. Smält samman med vattnet där du lever. Absorbera solens kraft. Bara var och låta din kropp harmoniseras med naturen. Du är inte sammansluten med naturen. Du är natur. Fråga inte jorden vad den behöver, lyssna bara till vad Jorden har för budskap till dig.

Och som Isis också informerade om, kan vi inte skapa nya former ur förlegade former. För att vårt drömarbete ska få styrka, måste vi resa tillbaka till formlöshetens territorium och genom att engagera alla våra sinnen, kan vi börja skapa nya former och föda nya drömmar till verklighet. Gör ditt arbete.

I shamanska kulturer har det varit allas ansvar att drömma en god dröm för allt liv. Var en drömmare.

Under denna kraftfulla tid när vi firar solståndet, kan du drömma en bra dröm för dig själv, allt liv och Jorden.

Låt oss tillsammans önska alla i vår gemenskap ett glädjefyllt solstånd!!

Copyright 2015 Sandra Ingerman. All rights reserved.

 

Recommended Posts