Zprávy o proměnách Červenec 2017

Během psaní nové knihy, která pojednává o vytváření obřadů, jsem se nořila hodně hluboko. Kniha bude publikována vydavatelstvím Sounds True na podzim roku 2018. Alespoň takový je plánovaný termín, ale tuším, že by mohla vyjít i dříve.

Psaní knihy mě moc bavilo a díky ní jsem si mohla připomenout nádherné obřady, které jsem v průběhu uplynulých pětatřiceti let prováděla. Obřady na mých workshopech nepatří pouze mezi mé nejšťastnější vzpomínky na učení, ale mnohým přinesli pozitivní a zázračná uzdravení. Uzdravení, která byla zcela mimo má očekávání, ukázala, že spojením se se silami neviditelných světů lze dosáhnout pozitivních změn ať už na úrovni jednotlivce nebo na celosvětové úrovni.

Provádění obřadů je způsob, jakým se naše božské nitro propojuje s božskými silami vesmíru, které prostřednictvím tohoto spojení modlitby o uzdravení a požehnání vyslyší.

Domnívám se, že pro dobu, ve které žijeme, je tato kniha důležitá, protože v moderním světě se lidé často obřadů bojí a spojují si je s dogmatickými naukami, které během výchovy v různých náboženských tradicích zažili.

Ve skutečnosti je však obřad magický proces (v tom nejvyšším slova smyslu), při kterém můžeme spolupracovat s pomocnými duchovními bytostmi a božskými silami na změně snu, který sníme sami pro sebe a pro všechno živé.

V knize How to Thrive in Changing Times (Jak prosperovat v proměnlivých časech – nově pojmenovaná Shaman’s Toolkit – Sada nástrojů pro šamany) jsem psala o neuroplasticitě, pomocí níž lze měnit chemické procesy v mozku přesměrováním pozornosti z negativních myšlenek na pozitivní vize.

Principy neuroplasticity jsem začala využívat v novém způsobu navrácení ztracené duše. Mnozí klienti, kteří přicházejí pro šamanské léčení, se zasekli v cyklu traumatu, ze kterého nedokážou vystoupit. Na základě vědeckého poznání o mozku jsem nabyla dojmu, že lidem můžeme z tohoto cyklu pomoci vystoupit tím, že u nich podnítíme víru v možné uzdravení a život v radosti.

Silové zvíře, které mě vždy při léčení provází, mi ukázalo, abych o traumatech z minulosti klienta přestala hovořit a zaměřila se na léčivé příběhy, díky nimž se v mozku začnou tvořit nové neuronové spoje. Nové neuronové spoje se tvoří uvažováním o pozitivních záležitostech života.

Začala jsem klientům vyprávět léčivé příběhy o darech, talentech a síle, které se jim návratem esence při návratu ztracené duše vrátí. Říkám teď klientům také, že „duše je „esencí“ a esence je světlem. Jakmile dokončím léčení, ještě předtím, než sdílím příběh z šamanské cesty, požádám klienty, aby světlo své příchozí duše vstřebali do buněk. Tento proces proměny mě přiměl napsat nový doslov ke knize Soul Retrieval: Mending the Fragmented Self (Záchrana ztracené duše, uzdravování roztříštěného já). Cítila jsem, že když klientům vyprávím léčivé příběhy namísto toho, abych ukládala traumatický příběh ještě hlouběji do jejich duše, je to velmi důležitý faktor pro dlouhodobý a skutečný účinek léčení. Změnou způsobu navracení ztracené duše se začali dostavovat mnohem lepší výsledky.

Nepopírám různé formy traumatu, které jsme utrpěli všichni. Pokud však s sebou nepřestaneme vláčet svou minulost, nemáme šanci zlepšit si život. Minulý měsíc jsem psala o tom, jak nás závaží z minulosti mohou na fyzické i emocionální úrovni zatížit natolik, až vyvolají skutečné onemocnění.

Princip proměny chemie mozku přesměrováním pozornosti ze zacykleného přemýšlení mě původně inspirovalo k tomu, abych vytvořila aplikaci Transmutation App. Povzbudivá slova, fráze, požehnání nebo fotografie z knihovny aplikace nám pomohou se zastavit, uvědomit si o čem přemýšlíme a inspirovat se k vytváření pozitivní energie.

I když jsem aplikaci vytvořila už před několika lety, pořád ji každý den používám. Zvuk zvonů, tibetských mis nebo zvonkohry zbystří mou pozornost a přimějí mě zastavit se každé dvě hodiny a uvědomit si, o čem přemýšlím a proměnit jakékoli negativní myšlenky a sny, které si představuji, v to co chci, aby se v mém životě projevilo.

Každá webová stránka, kterou teď navštívím, rozhovor, který poslouchám, nebo knihy, na které vidím reklamy, hovoří o neuroplasticitě. Jedná se skutečně o velmi účinnou formu léčení, ale stejně jako pro všechna účinná léčení je nutná disciplína.

Setkávám se s tím, že mnozí lidé jsou z dění na planetě natolik zoufalí, že už jim prostě nezbývá energie na duchovní praxi. Je to tím, že výzvy, kterým čelíme, se zdají být naprosto zdrcující a tak pocitům beznaděje a nemohoucnosti propadají mnozí. Samozřejmě ti, kteří se zapojují do sociálního dění a prohlubují svou duchovní praxi cítí, jak se jim síla navrací.

V době, ve které žijeme, je soustřeďování pozornosti pouze na problémy, kterým čelíme a na to, co nefunguje, prohlubováním zlého snu, který si představujeme. Nořením se do svých představ je pouze oživujeme.

Jako vždy vám chci dodat odvahu a sebedůvěru, abyste využívali daru imaginace, proměňovali chemii mozku a začali vytvářet neuronová spojení. Ano, dá to práci, ale jedině tak změníme život svůj i život planety.

Musíme vstupovat dále do nového snu, který chceme prožívat, a využívat k tomu všechny smysly: zrak, sluch, hmat, čich i chuť. Musíme vstupovat do snu a prožívat ho, jako bychom nový život žili už teď, a z tohoto snu žít. Pomocí imaginace tím začneme proměňovat to, co si přivoláváme do života.

Provádění obřadů v sobě obsahuje veškeré učení o neuroplasticitě a pomáhá proměňovat duši. Obřad je úžasným nástrojem měnícím myšlení i představy. Proveďte cestu nebo meditujte o krátkém obřadu uvnitř nebo venku s jehož pomocí odložíte zátěže z minulosti. Potom udělejte obřad požehnání, navažte důvěrné spojení s božskými silami a požádejte o novou vizi, o nový způsob života pro sebe i pro svět.

Myslím si, že obřad provedený jednotlivcem i ve skupině má velkou sílu proměnit náš život a svět, ve kterém žijeme. Šamani po celém světě z tohoto důvodu vykonávali obřady po mnohá tisíciletí. Touto cestou měnili myšlení a přivolávali do společenství harmonii.

Pomocí mnoha nástrojů můžeme právě teď naší planetě udělat službu. Musíme se jen rozhodnout a probudit se z transu, do kterého upadáme při sledování zpráv a medií. Tím pouze živíme negativní myšlení, ve kterém se stále cyklíme. Musíme se rozhodnout tento vzorec přerušit a pomocí imaginace vytvořit, žít a manifestovat jiný sen.

Praxe transfigurace je velmi účinný nástroj ke zlepšení zdraví i životní pohody. Transfigurace je také cesta k uzdravení životního prostředí, všeho živého a Země.

Úplněk nastává 9. července. Během úplňku se duchovní praxe zesiluje a tak je posílen i účinek obřadů.

Proveďte přípravné práce, abyste s sebou do posvátného společného prostoru nenosili běžné myšlenky a starosti. Chceme, aby naše kolektivní energie zůstaly pozitivní a bezpečné, aby se kdokoli z komunity mohl připojit.

Prostřednictvím šamanské cesty nebo meditace se vydejte do nitra a prožijte božské světlo, které prochází skrze vás a protkává se se světlem celosvětové komunity po celé Zemi a skrze ni.

Pokud čtete Zprávy o proměnách poprvé, přečtěte si prosím instrukce k úplňkové praxi „Tvoření světelné sítě lidí“ na domovské stránce.

Recommended Posts