Zprávy o proměnách leden - 2019

Jak se pomalu blížíme vstříc Novému roku, jako vždy se objevuje pocit naděje. Naděje, která se jasně rozhoří, když si uvědomíme, že máme nové příležitosti k léčení, růstu a ke změně.

Otevírají se před námi v poli kolektivní energie vždy nové dveře, za kterými můžeme najít duchovní pomoc k transformaci. Mnozí z nás čekají, kdo za námi přijde, namísto toho, abychom sami prohledávali skryté a ne často navštěvované světy. V těchto neviditelných teritoriích můžeme najít velmi staré a mocné spojence, kteří jsou připraveni nám pomoci, pokud je vyhledáme, položíme jim ty správné otázky a dozvíme se, jak s nimi můžeme spolupracovat.

Od stále více studentů se dozvídám, že do světa vnášejí energie prastarých. Na dosah čekají mnohá poznání, pokud uděláme ten první krok a začneme hledat.

Mnoho let píšu o tom, že nevědomé chování lidí pramení primárně z toho, že mnozí z nás jsme jako děti nedostali ten druh péče a lásky, která by nám pomohla vyrůst do vyzrálé lidské bytosti vážící si sebe sama, ostatních a veškerého života.

Pokud by se nám skutečně dostalo bezpodmínečné lásky, která by měla vliv na naše stvoření, přirozeně bychom vkládali energii lásky, světla, cti a respektu do každého našeho jednotlivého činu, do každé činnosti i do kontaktů s ostatními.

Přišli jsme sem, abychom si vzpomněli na sílu lásky a světla.

Musíme nejprve začít sami u sebe a znovu se naučit, jak vůči sobě cítit bezpodmínečnou lásku. Pak máme šanci být schopni udělat to i pro druhé.

Víme, že potřebujeme otevřít krabičku, do které jsme se uzavřeli, a naučit se jazyk Země a přírody. Najděte v přírodě bytost, která si vás přitáhne – kámen, list, trávu, strom nebo řeku. Spřátelte se s touto bytostí. Nechejte ji tam, kde je, ale choďte za ní každý den, povídejte ji o své dnu, mluvte s ní, jako byste mluvili s přítelem.

Všimněte si, jestli přírodní bytost, se kterou jste navázali vztah, s vámi časem začne sdílet také. Nějakou dobu trvá, než si dokážeme vytvořit spojení s přírodou, protože se musíme otevřít novému způsobu uvažování a novému jazyku při navazování vztahů s ostatními druhy, se kterými sdílíme Zemi. Je to však nádherná praxe. A všímejte si, kam Vás to časem zavede. Pravděpodobně si všimnete, že sami se sebou i s přírodou navážete hlubší vztah. Naučte se jazyk přírody a sledujte, jak se začnete měnit.

Je to nádherný způsob, jak přivítat Nový rok. Můžete také zvážit uspořádání ceremonie k uvolnění bolesti, kterou jste připraveni pustit a stanovit si záměr a přivítat v naději a s novými možnostmi nové začátky. Namísto soustředění se na výsledek, kterého byste chtěli dosáhnout, soustřeďte se na to, jak prohloubit svou praxi. Tak totiž dosáhneme nejlepšího výsledku pro všechny.

Úplněk nastává dne 21. ledna. Otevřeme se bezpodmínečné lásce a síle univerza a Zdroje a vyzařujme krásné frekvence světla a lásky, které se vplétají do zářivé světelné sítě, která objímá, podporuje, ctí a pozvedá život.

Pokud čtete Zprávy o proměnách poprvé, přečtěte si prosím instrukce k úplňkové ceremonii „Tvoření světelné sítě lidí“ na domovské stránce.

Připojuji se k našemu kruhu s tvořením záměru toho nejlepšího pro veškerý život, jak se ve spirále blížíme do Nového roku!

Recommended Posts