Zprávy o proměnách, únor 2020 

Všichni cítíme velmi silné emoce vůči ničení přírody a života všech bytostí důsledkem klimatických událostí.

Víme že k ničení a smrti dochází na mnoha místech ve světě. V poslední době nás však velmi bolí u srdce z ohňů v Austrálii.

Četla jsem mnoho různých statistik o ztrátách na životech a nevím, která čísla jsou přesná. Viděla jsem zprávy o 500 000 přírodních bytostech, které během požárů uhořely. Během toho, co píšu tento sloupek, zahynulo 8000 medvídků koala.

Je to tragédie, kterou si těžko dokážeme v mysli nebo v srdci představit.

Modlím se, aby se požáry podařilo uhasit.

Nedávno jsem o tomto tématu hovořila v úvodním rozhovoru k mému programu „Tři ukryté světy“, který pořádá Stephenem Dinanem a The Shift Network.

Šamanismus je praxe založená na vztahu s přírodou. Ve všech šamanských kulturách je život včetně země, vzduchu, vody a ohně naší rodinou. Ale když si ostatních bytostí nevážíme a nechováme se k nim s respektem a laskavostí, má to své následky.

Země, vzduch, voda a oheň nám dávají život. My však do živlů, které nám dávají život, odhazujeme toxický odpad. Jsou to živé bytosti a naše rodina.

V naší kultuře stále ignorujeme posvátnou praxi vzájemnosti. Každý z vás, kdo tento sloupek čtete, intuitivně a ve svém srdci víte, že kdybychom si vážili všech elementů, které nám dávají život, nechovali by se k nám tak násilně.

Přesto se však vyhýbáme navázání silného a láskyplného vztahu s nimi a snažíme se jen poshánět dost lidí a manipulovat s nimi, odklonit ohně, odklonit záplavy, odklonit bouřky, přivolat déšť a tak dál. Může to mít dočasně zázračný efekt, ale jistým způsobem je větší problém postoj lidí, že nemusí měnit svůj životní styl, když budou mít pocit, že mohou manipulovat s přírodou, namísto aby ji respektovali.

Zajímalo by mě, jak by se věci změnily, kdybychom navázali vztah s elementy na základě vzájemného respektu. Musíte ve svém srdci vědět, že by tím došlo k velké změně. To přece MUSÍTE vědět.

Z takových ztrát nás potom bolí u srdce.

Začněte si vážit elementů. Pojďme spojit své duchovní energie a otevřeme komunikační kanály s elementy namísto pouhého hromadění sil k jejich manipulaci. Příroda se nedá zmanipulovat.

Pojďme za všechny bytosti, které přišli o život, provést ceremonii uctivého ukončení. Ceremoniích uctivého ukončení jsem psala ve své knize The Book of Ceremony: Invoking the Sacred into Everyday Life. (Kniha ceremonií: Šamanská moudrost k probuzení posvátného v každodenním životě – pozn. překl.)

Spojte se na duchovní úrovni s bytostmi, které přišli o život. Poděkujte jim, za půvab přítomnost, krásu, sílu a milost, které přinesli na Zemi a veškerému životu.

Do sítě života přispívali velmi mnoho a jejich ztráta je pro nás pro všechny zničující.

Popřejte jim šťastnou cestu domů do Zdroje plnou milosti, lásky a světla.

Pojďme vzdát úctu všem bytostem, které přišli o život a vytvořme tím léčení pro veškerý život. Pro všechny, kteří přišli o život, vyzařujte lásku a světlo.

Tato úroveň vědomí nám všem skutečně umožňuje žít na planetě Zemi vědoměji.

Propojte se na duchovní úrovni s krajinou, ve které žijete, se soucitnými předky země, a všemi přírodními bytostmi včetně elementů. Vyzařujte lásku a světlo každý den a vnímejte lásku, která sek vrací k vám.

Život na Zemi se touto změnou přístupu bude měnit. VÍM to! Úplněk nastává dne 23. února. Pojďme propojit své duchovní energie a ukažme veškerému životu, jak moc si vážíme a jak milujeme všechny, kdo obývají Zemi s námi. Pojďme během úplňku pro veškerý život, po celé Zemi a skrze ni vyzařovat duchovní světlo a lásku.

Pokud čtete Zprávy o proměnách poprvé, přečtěte si prosím instrukce k úplňkové praxi „Tvoření světelné sítě lidí“ na domovské stránce.

Udržujme pravidelnou praxi transfigurace a vnímejme veškerý život v jeho božském světle a síle. Nezatěžujte ostatní živé bytosti svou lítostí.

Copyright 2020 Sandra Ingerman. Překlad Petr Němčanský. Všechna práva vyhrazena.

Recommended Posts