Transmutationsnyheter december 2015

Även om tid inte förlöper linjärt, är det naturligt för oss alla att närma sig årsslutet med ett kall från vårt inre psyke att reflektera allt som har hänt oss under det gångna året. Men året slutar egentligen inte. Men precis som vid årstidernas förändringar rullar vi in i en ny livstid.

Det har hänt mycket på jorden under 2015. Och jag vet att vi alla är oroade över det nuvarande och för planetens framtid. Och det är därför vi alla har beslutat att engagera oss intensivt. Ökningen av terrorism och klimatiska förändringar fortsätter. Förskräckliga terrorhandlingar, som de i Paris i november, visar att människor har glömt hur värdefullt allt liv är. Och naturligtvis fortsätter terrorn att öka överallt i världen, men vissa tragedier blir inte omnämnda i media. Jag vet vilken förtvivlan vi alla känner för att det inte visas någon respekt för livet. Och ibland är det lätt att bli rädd och känna hopplöshet. Och ändå är det viktigt att vi fortsätter fokusera på vårt spirituella arbete och att vi ger rum för allt. Att bygga en osynlig substantiell värld måste ske innan någon yttre förändring kommer att uppstå.

I oktober i år firade jag det 35-åriga jubileet att ha lärt mig den formella praktiken att göra shamaniska resor. Även om jag har arbetat med ljusa andar sedan min barndom, mötte jag min vaktande ande och andra hjälpandar under min första shamaniska träning. De har verkligen lyst upp min väg, när jag har följt andens stig genom mitt liv.

Och i år når jag det 16-de året med att skriva Transmutationsnyheterna varje månad. Och som jag har meddelat i många kolumner har arbetet med tarot bidragit som en understödjande andlig karta alltigenom mitt vuxna liv. I tarot är det kort som representerar nummer 16 Tornet. Och detta är kortet för sönderslitande. Det markerar att det är tid att släppa gamla strukturer, så att nya former kan bildas.

I mitt egna personliga liv har jag varit i döende/återfödsel-året. Och jag har uppfordrats att släppa den gamla historien om vem jag har varit och hitta min nya identitet eftersom mitt liv har växlat till en ny livscykel.

Jag är så tacksam för mina hjälpandar och till allt jag skrev i Medicine for the Earth och Walking in Light: The Everyday Empowerment of Shamanic Life. För allt jag skrev gav mig en vägbeskrivning när jag manövrerade områden i mitt inre och yttre landskap, som jag inte hade lärt känna tidigare.

Och allt jag skrev i dessa två böcker har varit tema i Transmutationsnyheterna de sista 16 åren.

Jag känner nu att i år fullbordas en cykel av formatet för Transformationsnyheterna. För jag har gett er alla de verktyg, som jag har blivit informerad att dela med mig av, om hur vi kan vakna upp från den gamla drömmen som vi har levt i och hur vi kan stiga in i en ny dröm. Och nu är det upp till er alla att ta vad jag har delat med om alla dessa år och att göra arbetet till ert eget och att leva det.

För sanningen att säga har vi som människor brutit naturlagarna. Men vi har möjligheten att vända saker om. Vi lever på en planet som är billjoner år gammal. Och Jorden vet hur den kan hela sig själv från de människogjorda skadorna.

Men kan Människan helas från alla skador? Jag tror att vi kan det. Men vi måste vakna upp från den mörka kollektiva drömmen, som bestämmer hur vi lever på denna Jord. Och jag känner nu att jag har delat med mig vad jag förmår, om hur vi kan vakna upp ur drömmen. Naturligtvis kommer jag fortfarande att meddela er i fall nya insikter kommer. Men det är dags för mig att sluta upprepa samma material om och om igen.

Jag har funderat över om jag nu skall sluta skriva kolumnen varje månad, men jag har beslutat att jag vill fortsätta att vara en inspirationsröst för att hjälpa er att vara fokuserade i det spirituella arbetet. Och jag vill arbeta med att förändra formatet på Transmutationsnyheterna. För som sagt, ni har fått så mycket material att arbeta med. Nu är det dags för er att välja vad ni gör med det.

För de av er som är nya läsare av Transmutationsnyheterna: allt jag skrivit sedan år 2000 är arkiverat. Du kan klicka på ett år och sluta ögonen och klicka på en månad. Och som vid en rådgivning, kan kanske den månadens nedskrift ge dig det perfekta lyftet och verktyg, som du just behöver. Där finns en sådan rikedom av information som jag har meddelat under årens gång.

Men eftersom mitt eget inre landskap fortsättar att radikalt förändras, när jag planterar en helt ny trädgård med ny jord och nya frön, kan jag inte säga hur kolumnen kommer att utvecklas.

Men som det är nu, drömmer jag om att förändra Transmutationsnyheterna till ett engagemang för att utföra ceremonier tillsammans som en global gemenskap. För när du utöver ditt personliga arbete är del av en gemenskap som tillsammans utför ceremonier sker förändring inom- och utombords. Du förändras genom ceremoniellt arbete och även det kollektiva energifältet.

Jag hoppas kunna beskriva en ceremoni varje månad eller varje kvartal. Jag kommer att skriva varje månad, men kanske avkorta varje kolumn. Jag älskar att skriva och kommunicera med er alla. Den virtuella gemenskapen som vi har skapat känns så levande för mig.

Jag vill hålla ceremonierna fräscha. Som ni märker förändrar sig livet signifikant för mig, och genom sådant fortsatt djupt arbete kan jag bara vara i nuet och ge mig hän till det som är, och vad jag känner mig kallad att dela med mig om.

Jag kan bara säga att detta är uppvaknandets tid för oss alla. Och vi kan inte vakna upp till en ny dröm innan vi helt och fullt har släppt våra gamla drömmar och historier. Jag vet att i mitt liv, har mina egna berättelser gjort vem jag var. Jag har levt ett rikt, varierande och vilt liv, och det känns som att ha levt flera liv i detta ena. Men nu är det dags för mig att lägga mina gamla historier åt sidan och skapa en ny berättelse utifrån vem jag just nu är.

När vi nu närmar oss solståndet och slutet av ännu ett år, kanske det är dags för dig att tänka över vilka gamla historier du behöver släppa. Vilken ny identitet vill du ge näring och manifestera under 2016?

Denna månad inbjuder jag dig att under solståndet börja förbereda för våra framtida ceremonier. Var snäll och läs vad jag har lagt till under sektionen för Transmutationsnyheterna under ”Preparing for Ceremonial Work”, som nu är inlagt på Transmutationssidan precis under instruktionerna för ”Creating A Human Web of Light”.

Jag vet ju att flera av er som läser Transmutationsnyheterna är vana att göra shamaniska resor. Och andra är intresserade av den shamaniska praktiken, men har ännu inte tagit steget till att göra en shamanisk resa. I så fall kan du utföra förberedelserna och helt enkelt gå in i ett djupt meditativt tillstånd. Du behöver inte göra en shamanisk resa för att delta i vår ceremoni.

Vad vi nu till en början kommer att göra, är att skapa ett utrymme i de osynliga rikena, där vi kan mötas för att göra ceremoniellt arbete tillsammans. Du kanske gör en resa för att veta vilka gåvor och offer du kan lämna på denna plats för att hedra hjälpandarna och platsens andar. Du kanske vill gå in i hjärterummet och tänka över vilka gåvor och offer du vill ha med dig för att lämna till gruppen när vi tillsammans skapar detta heliga rum.

Efter förberedelserna kan du sluta dina ögon och börja resa i de osynliga rikena. Börja med att skapa en väg från rummet där du befinner dig, när du mediterar eller reser. Du kan se dig själv gående nedför en stig som är omgiven av höga, vackra, starka och sunda träd. Jorden du beträder är fin och du går över rik mörk mylla. Du kan känna hur dina fötter sätter spår i jorden. Under promenaden lyssnar du till naturens vackra ljud och drar in de utsökta dofterna från de lokala träden, plantorna och luften som ger oss liv. Växer där gräs? Vilka andra naturvarelser finns på platsen? Du kan till och med känna hur luften smakar. Uppmärksamma om där finns ett vatten, och om du kan höra rinnande vatten. Känn solens kraft när den går ner och stjärnorna och månen, som börjar stråla sitt vackra sken.

Känn ditt hjärtslag när du går och uppmärksamma vad du känner. I flera år har du arbetat med människor från hela världen i en virtuell verklighet. Vi har gett oss tid att öppna våra hjärtan i kärlek och visa tacksamhet inför varandra. Det är samtidigt viktigt att känna att vi är förenade som en familj av likatänkande själar, som gör allt i vår makt för att tjäna andra och Jorden. Hur känns det i hjärtat att vara i förbindelse med en sådan gemenskap av likatänkande själar? Och hur vill du uttrycka din kärlek, tacksamhet och respekt till var och en av oss och till hjälpandarna, som understödjer oss i vårt arbete, när du engagerar dig i ceremonin?

När du fortsätter att gå kommer du till en stor glänta. Använd din föreställningsförmåga för att se, känna, höra, smaka, lukta allt som är omkring dig i denna glänta. Stig fullt in i den, istället för att se din resa/meditation/dagdröm som om det vore en film. Var nu närvarande. Tacka alla hjälpandar som du kontinuerligt arbetar med och som också är del av vår cirkel.

När du går in i gläntan tas du emot av en bevakande ande som renar dig på ett spirituellt plan. Denna medkännande ande kan rena dig med rökelse, eller en fjäder, eller sjunga över dig., eller beröra ditt hår, eller viska ett budskap i ditt öra. Var öppen och i vetskap om att dessa andar vill hjälpa dig att känna dig befriad ifrån dina alldagliga tankar och bekymmer.

När du har blivit renad kan du stiga in i gläntan. Se att där finns ett altare, vid vilket du kan lämna dina gåvor, offer och även dina böner för dig själv, andra, allt liv och för Jorden. Placera dina offergåvor här och var medveten om att detta är en plats till vilken du alltid kan återvända, när du önskar be och för ditt välbefinnande.

Efter att du har lämnat dina gåvor, går du fram till en vacker eld, som brinner i mitten och som bevakas av hjälpandar. Inta din plats i cirkeln, där du kan trumma, skallra, sjunga och/eller dansa. Känn den positiva energin och kärleken som delas. Och börja se dig om i cirkeln för att begrunda gemenskapens ögon.

Låt oss välkomna varandra, le och hälsa var och en genom att utöka den utstrålande kärleken ur våra hjärtan. Känn hur marken under dig stödjer dig. Och öppna upp alla dina sinnen igen. Och på vilket sätt du än väljer att uttala eller sända strålande tankar, låt oss välsigna vår cirkel med ord som innehåller kraften av kärlek, fred, tacksamhet, vördnad och respekt och goda önskningar till alla.

Känn doften av rök ifrån elden och lyssna till eldens sprakande. Titta in i eldens skönhet som alltid läser i våra hjärtan och inte våra tankar. Upplev i ditt hjärta budskapen elden har för dig.

Låt oss önska alla ett glädjefyllt solstånd och lämna platsen. Vi har vår startpunkt för kommande ceremonier. Ta avsked till gruppen, till elden, alla elementen och hjälpandarna. Förklara för hjälpandarna att vårt arbete är klart för denna gång.

Genom att gå samma väg som du kom till denna plats, återkommer du till rummet du är i.

Öppna dina ögon och känn dig själv rotad i Jorden, ta ett par djupa andedrag. Du är tillbaka fullkomligt fylld med utstrålningen och välsignelsen från vår cirkel.

Välkommen tillbaka! Vårt ceremoniella arbete har börjat och kommer att fortsätta, när vi kontinuerligt skapar ett kärleksfyllt kollektivt energifält i vårt gemensamma arbete.

Låt oss under fullmånen den 25 december sluta våra hjärtan samman och göra förberedelserna omsorgsfullt, så att vi kan falla in en starkt andlig rymd. I denna viktiga omvälvningstid på planeten är det nödvändigt att vi fortsätter att ge ljuset på Jorden näring. Vi behöver fortsätta att vara tacksamma för våra liv och för möjligheten att leva på denna vackra Jord.

Känn hur ditt ljus sprider ut sig och berör ljuset ifrån alla i ljusväven. Låt oss tillsammans skina vårt ljus inom och runtom denna vackra Jord.

Om du klickar på Transmutationsnyheterna finns det en full beskrivning för Creating a Human Web of Light. Och vi kommer att fortsätta denna kraftfulla ceremoni med att utstråla ljus inom och runtom Jorden.

Och kom ihåg att jag har lagt till en ny sektion ”Preparing for Ceremonial Work”. För som jag om och om igen säger, att om du inte rör dig bort från den alldagliga världen och in i den icke-alldagliga världen, kommer ditt ceremoniella arbete inte att ha någon kraft, eftersom du bara går igenom programmet utan att skapa magin som tillhör det ceremoniella arbetet och som uppstår genom att gå in i ett spirituellt medvetande.

Vid årets slut vill jag att hedra alla som hjälper till att sprida Transmutationsnyheterna till den globala gemenskapen. Var snälla och öppna era hjärtan och sänd kärlek och djup tacksamhet till Sylvia Edwards, som är webmaster för www.sandraingerman.com och hjälper mig på så många sätt att det inte finns ord för det.

Och låt oss tacka och välsigna våra underbara översättare:

Lena Anderheim till svenska

Katalin Abrudan till ungerska

Fabio Braga till brasiliansk portugisiska

Nello Ceccon till italienska

Eleni Evangelinou och Rallou Gromitsari till grekiska

Ines Fermoso till spanska

Sofia Frazoa till portugisiska

Els de Graaff-van Meerteren och Sandra Konig till holländska

Annie Idrissi till franska

Miriam Kissova och Jan Lenc till slovakiska

Irina Osechinskaya till ryska

Eva Ruprechtsberger till tyska

Eva, liksom flera av översättarna, har gjort detta i åratal. Det är dags för henne att låta någon annan göra översättningen. Denna månad och 2016 har Astrid Johnen och Barbara Gramlich varit så generösa och samtyckt till att ta över översättningarna till tyska. Låt oss skicka dem en mängd välsignelser för deras generösa gåva.

Tea Thum till finska

Simin Uysal till turkiska

Några slutade översätta i år. Det är mycket arbete med det varje månad. Jag ber att vi skickar tack och erkännande till alla översättare som har gjort det möjligt att Transmutationsnyheterna finns tillgängliga för en sådan vid global gemenskap i det förgångna, och till de som fortfarande översätter, och till de framtida översättare som är villiga att ta över.

Den 21 december är det vintersolstånd på den norra hemisfären och vi beger oss in i vinterns cykel, och på den södra hemisfären välkomnas sommaren. Låt oss sluta våra hjärtan tillsammans som en global gemenskap och önska alla ett glädjefyllt och fridfullt solstånd!

Sandras kungörelser finns att ta del av på den engelska originalsidan!

Copyright 2015 Sandra Ingerman. All rights reserved.

Recommended Posts