Zprávy o proměnách Září 2017

Doporučovala jsem vám všem, abyste se spojili s novými vyššími vibracemi a frekvencemi, které váš život posunou do „příjemnější a vyvinutější dimenze“, než jakou teď vnímáme v hustších kolektivních stavech vědomí. Takový posun má zároveň konkrétní dopad.

Stejně jako mnozí z nás pracuji na tom, abych nové frekvence a vibrace navigovala svým tělem. V průběhu této práce jsem se setkala s různými výzvami. Prostřednictvím šamanské cesty a záměru jsem požádala o vedení. Setkala jsem se s nádherným duchovním průvodcem, který mi sdělil, že když se rostlina, strom nebo jakákoli bytost promění, není cesty zpět. Proměněný stav je novým běžným stavem.

Soucitný duchovní průvodce mi sdělil, že je pro tělo důležité nacházet se ve stavu celistvosti. V současnosti jsou totiž mnozí z nás jako mraveniště, které někdo rozrušil. Když se mravenci chovají běžným způsobem, pochodují v naprostém řádu a navzájem spolu komunikují. Když je něco rozruší, rozutečou se, začnou se pohybovat chaoticky a přestanou komunikovat.

Pak mi řekl, že stejný jev se nyní odehrává v kolektivním vědomí. Jak víte, přirovnávám často kolektivní vědomí k organizmu.

Soucitný duchovní průvodce, mi řekl, že přesně to samé se děje buňkám v kolektivním poli energie. Sdělil mi, že toto pole bylo rozrušeno, jednotlivé buňky spolu nekomunikují a nejsou propojeny. Návrat zpět do stavu celistvosti je součástí našeho léčení a posunu do nového stadia evoluce.

Vnímala jsem, že prožívání „nového běžného stavu“ je přesně to, co se děje mnoha lidem, které znám, kteří se snaží naladit na nové energie. Podněcovala jsem vás, abyste byli zpřítomněním lásky a světla. K tomu je zapotřebí spousta hluboké a vytrvalé práce s tělem, myslí a duchem.

Přirovnání světa k mraveništi mi připadá velmi přiléhavé pro mnohé znepokojivé chování, které dnes pozorujeme ve světě. Existuje obecný pocit, že chybí přirozený řád a energie se stala chaotickou. Myslím si, že z tohoto důvodu se lidé chovají agresivněji.

Jsem přesvědčena, že tento jev prožívají mnozí z nás, protože na úrovni ega stále používáme staré vzorce. Když zároveň udržujeme svou duchovní praxi, prožíváme posun ve vibracích a frekvencích. Z toho pak přirozeně vzniká chaos a dokud nepřijdeme na to, jak se na všech úrovních – tělo, mysl a duch– lépe vyladit, náš stav se nezmění.

Duchovní průvodce mi předal instrukce, abych trávila více času v prázdnotě, kde je možné vzorce přenastavit . To mě zaujalo, protože jedna moje známá výborná učitelka a praktikující šamanka přinesla, že umí přenastavit své vzorce tím, že tráví čas v prázdnotě.

Duchovní průvodce také doporučil práci se zvukem, pomocí níž se v kolektivním vědomí vytvoří pocit celistvosti a dojde k naladění se na nové energie.

Jakmile se vrátíme do stavu celistvosti, naše přítomnost se přirozeně zlepší.

V tomto čase potřebujeme pomocí šamanských cest hledat způsoby, jak se na osobní i globální úrovni vrátit do stavu celistvosti.

Stále věřím, že trávením více času v přírodě toho lze dosáhnout. K vyladění vibrací, které nás posunout zpět do stavu celistvosti, pomáhá také tanec, zpěv a hra na hudební nástroje. Přínosem pro veškerý život a pro osobní naladění se na nové energie, které vstupují na Zemi, je samozřejmě také prohlubování praxe transfigurace.

Rovnodennost slavíme 22. září. Příroda vstupuje do nového cyklu a tak je obdobím velmi příhodným pro přenastavení starých vzorců chování. Pro ty z nás, kteří žijí na severní polokouli, je výhodné šamansky cestovat nebo meditovat o obřadu, pomocí něhož můžeme uvolnit staré vzorce ega a zátěže z minulosti, které nám brání vstoupit do života v harmonii a celistvosti. Proveďte ve své vnitřní zahradě změny a odstraňte rostliny starých přesvědčení a zranění, které vám již neslouží.

Vy, co žijete na jižní polokouli, přivítejte jaro cestou do své vnitřní zahrady a zregenerujte v ní půdu. Můžete odstranit staré rostliny sabotujících přesvědčení, hněvu a strachu, které neslouží vašemu osobnímu zdraví a blahobytu ani zdraví a blahobytu planety. Věnujte čas své zahradě a zasaďte taková semínka, která vám do života přinesou lásku, světlo a obrodu.

Úplněk nastává 6. září. Pojďme se vědomě rozhodnout a přijmout závazek k prohloubení práce a k životu ze svého vnitřního světla. Učiňte tato rozhodnutí v zájmu vlastním, naší komunity, všeho živého i Země, neboť pro taková rozhodnutí je teď velmi příhodná doba. Nechejte své světlo proudit a splétat se se světlem našeho společenství. Vyzařujte světlo a lásku po celé Zemi, skrze ni a ve prospěch všeho živého.

Pokud čtete Zprávy o proměnách poprvé, přečtěte si prosím na domovské stránce instrukce k obřadu úplňku „Tvoření světelné sítě lidí“.

V dubnových Zprávách o proměnách jsem psala o nádherné bytosti jakou je chobotnice, o jejích skvělých schopnostech na fyzické i intelektuální úrovni. O chobotnicích jsem psala proto, abych vás podnítila ke zkoumání nádherných bytostí, na které si nikdy nevzpomeneme, když se ladíme na úžasný energetický podpis, kterým všechno živé přispívá do sítě života. Zjistěte si prosím, jakými dary jsou obdařeny bytosti, o kterých toho tolik nevíte. Žijeme na planetě, která oplývá okouzlujícími bytostmi přírody.

Nedávno někdo na Facebook vložil krátké video, které působilo velmi blahodárně na srdce. Na pláži někdo našel chobotnici. Vložil ji do sklenice a vypustil zpátky do moře. Chobotnice se z moře vrátila, doplula až k němu, položila mu jedno z chapadel na botu a po chvíli se vrátila zpět do moře. Pohled na chobotnici, jak děkuje člověku, který ji zachránil život, je obraz, na který nikdy nezapomenu.

Vím, že se na planetě potýkáme s těžkostmi a uvědomuji si, že na různých úrovních mají dopad na každého z nás. Musím však říct, že bytosti přírody, se kterými sdílíme tuto planetu – od těch mikroskopických až po ty obrovské – jsou velmi vzácné. Stejně jako všechny formy života se snaží přežít a zaslouží si od nás to nejlepší, co jim můžeme podporou přírody v dobách extrémních změn nabídnout. Pokračujte prosím ve své duchovní práci. Má to skutečně velký význam!

V průběhu mého kurzu pořádaného Shift Network jsme prostřednictvím telekonference provedli transfigurační experiment na velkou vzdálenost. Tohoto kurzu se účastní lidé z celého světa, a proto je spolupráce na transfiguraci velmi vzrušující.

Sylvia Edwards byla společně s několika dobrovolníky v hotelovém pokoji v Louisville, Coloradu. Měli s sebou různé testovací látky. Všichni se nořili do světla, které jsme společně se skupinou z celého světa vyzařovali a dostavily se úžasné výsledky. Na domovské stránce klikněte na odkaz „GDV Results“, kde v článku „2017 Remote Transfiguration Experiment Report“ najdete výsledky tohoto experimentu. Určitě se vám bude líbit obrázek kuličky. Lidé, kteří se transfiguračního experimentu účastnili, s námi pak sdíleli své pocity před experimentem a po něm.

I když už víme, jaké výsledky se po transfiguraci mohou dostavit, vždy nás výsledky aktuální práce velmi povzbudí.

Jen od několika z vás dostávám příběhy, které chcete sdílet, ale to je v pořádku. Možnost společného sdílení jsem komunitě nabídla teprve nedávno. Ráda bych se podělila o několik příběhů, které jsem v průběhu času dostala.

Tady je nádherný příběh od Diane:

“Ahoj Sandro,

ráda bych se s tebou podělila o příběh, který se mi nedávno přihodil s mojí maminkou. Když otec a bratr zemřeli, rozprášili jsme jejich popel nad oceánem na nádherném místě v Mainu. Maminka u mě byla na návštěvě a společně jsme se jely podívat na místo, kde byl jejich popel uložen k odpočinku. Byl nádherný, jasný den. Krásný byl i oceán a jeho vlny tříštící se o skály.

Seděly jsme na lavičce a povídaly si o našich milovaných a o nádherném místě, kde je můžeme navštěvovat. Vyjadřovaly jsme a cítily hlubokou lásku! Vyfotila jsem telefonem pár fotek s výhledem na moře a na krásné okolí.

Když jsme se vrátily domů, prohlížely jsme si fotografie a všimly si velmi zřetelného paprsku světla na místě, kde jsme před tím stály a dalšího nalevo od něj. Pořídila jsem tyto dvě fotky hned za sebou ze stejného místa, maminka stála vedle mě. Slunce nebylo přímo nad námi a paprsky světla jsme tam neviděly. Jako fotografka jsem v exteriéru pořídila tisíce fotografií, ale takové paprsky světla jsem nikdy neviděla. Věděly jsme, že naši milovaní na nás dolů v té chvíli doslova zářili.

Když jsem četla Zprávy o proměnách, uvědomila jsem si, kolik v ten den proudilo lásky … že když lásku posíláme ze srdce, v myšlenkách a vyjadřujeme svými činy, láska se přirozeně vrací.“

Fotky, které Diane poslala, byly nádherné, a chtěla bych jí poděkovat, že se s námi o tak podnětný příběh podělila.

Připojuji s ke kruhu s přáním krásné rovnodennosti!

Recommended Posts