Transmutationsnyheter September 2015

I våras skickade jag ett kort på mig, när jag arbetade på min gamla dator Blueberry. Kortet visade mig när jag skrev Walking in Light på Blueberry och jag hade min pappas skidmössa och fingerlösa handskar på mig. Blueberry har varit min skrivpartner sedan år 2000. Jag skrev 6 böcker på Blueberry, otaliga artiklar, kapitel för andras böcker, och många års transmutationsnyheter.

Jag och Blueberry började samarbeta den 29 mars, 2000. På grund av slutlig uppdatering av min utrustning slutade Blueberrys liv den 29 juli, 2015. Det har varit ett långt och underbart partnerskap. Jag är en av dessa människor som förmänskligar bilar och datorer. Och ni vet av min månadskolumn att jag njuter av att vara en sann excentriker.

Jag ville ge tid att hedra Blueberry, som hjälpte mig att dela en mängd information med människor runt om i världen.

I åratal har jag nu skrivit om att obesvärat utstråla vårt gudomliga ljus.

Jag använde metaforen, att stjärnorna inte bemödar sig att skina på natthimlen. Och de fokuserar inte på i vilken riktning de ska stråla. Stjärnor bara skiner och utstrålar sitt ljus och sin energi. Samma sak gäller solen. Solen försöker inte utstråla ljus och energi. Den bara skiner.

Och jag har uppmuntrat er att fördjupa er själva i ert eget inre stjärnljus och solljus och helt enkelt vara ett ljus i världen.

På detta sätt arbetar vi med den feminina principen att vara gentemot att göra.

När vi arbetar med den feminina principen att vara, upplever vi livets stillhet och källan. Och i detta kan vi även uppleva ovillkorlig och gudomlig kärlek, som flödar igenom oss.

Flera av oss bemödar sig alltför mycket när vi ger och tar emot kärlek. På ett rationellt plan förstår vi att kärlek är det som helar allra bäst, och vi var födda till att ge och ta emot kärlek. Men vi kan göra ”älskandet” till en så komplicerad process, särskilt när vårt ego är involverat.

Undersök havets ström. Tidvattnet kommer och går. Vågorna kommer till stranden och drar sig sedan tillbaka. Det sker utan bemödande. Strömmandets tillstånd är ett varandets tillstånd. Precis som vågor flyter, så flyter gudomlig kärlek. Vi behöver inte bemöda oss så starkt att dela vår kärlek med andra eller med Jorden. Vi behöver inte ge oss möda för att ta emot kärlek. Kärlek är ett naturligt tillstånd, som flödar lika obesvärat som havets vågor.

Denna månad ber jag er att resa eller meditera för att uppleva att vara med havet och känna och observera dess tillstånd och naturliga flöde. Och sedan resa eller meditera och gå djupt inom er för att i er inre värld känna samma flödande tillstånd. Lägg händerna på ditt hjärta och bege dig in i den gudomliga kärlekens kraft och låt den flöda in och ut. Absorbera kärleken så som jag har uppmuntrat dig att absorbera gudomligt ljus in i dina celler. Ta upp det i varje cell och sedan bara var med vågorna av ovillkorlig och gudomlig kärlek, när det flödar inom dig och sedan utstrålas till andra och till världen.

Lösningen till att hela oss själva, andra, och planeten, är helt enkelt att behålla tillståndet av kärlek. Gudinnan och feminina energier tillåter vågorna av gudomig kärlek och ljus att bara flöda, utan bemödande.

Naturligtvis kommer olika emotionella teman att utlösas, när du gör detta. När du låter kärleken flöda in och ut precis som du andas, kanske du kommer i kontakt med tider när du inte kände dig älskad, eller när du kände dig sårad, eller när du kanske har sårat andra. Detta är naturligt. Utför din övning för att hedra vad du känner medan du samtidigt renar och förändrar energier till mera klarhet. Vi människor kan ibland känna oss så sårbara. Men så snart vi känner kraften av den gudomliga kärleken, kan vi sjunka in i den kraften, styrkan och ett sätt att vara i världen, som de flesta bara kan föreställa sig. Att vara ljus och kärlek är en del av vår evolution. Att uppleva stillheten av det gudomliga och att tillåta det som flödar från detta tillstånd är del av vår evolution till att möjliggöra och arbeta med högre frekvenser som skapar personligt och kollektivt helande.

Fokusera på dina övningar denna månad och observera vad som händer dig och vad som börjar utstråla genom dig.

Fullmånen är den 27 september. Det kommer även att vare en full eklips av månen denna dag. Den 27 september var min fars födelsedag och det kommer att vara en dag när jag hedrar all den ovillkorliga kärlek han delade med sig till mig. Utför ditt förberedande arbete för att komma ur dina vanliga tankegångar, bekymmer och alldagliga aktiviteter. Börja med några minuters djup andning, som tillåter djup frid, stillhet och centrerar dig. Res djupt in i din Inre Värld, in i det lugn, där du finner ditt inre stjärnljus eller solljus och din inre naturliga ström av kärlek. Föreställ dig oceanens vågor som flyter in och genom dig och bär kärlek till världen. Låt oss alla tillsammans vara vågor av ljus och kärlek och väva en lysande och utomordentlig väv av ljus och kärlek inom och runtom Jorden.

För de av er, som just har börjat läsa denna sida, var snälla och läs Creating a Human Web of Light på denna sida för instruktioner om vår fullmånsceremoni, som varje månad utförs för vår planet och för var och en i vår globala gemenskap.

Dagjämningen är den 23 september. På den norra hemisfären flyter vi in i hösten och på den södra hemisfären in i våren.

När jag reste för en ceremoni att utföras vid dagjämningen fick jag två förslag att dela med mig om, beroende om du bor på den norra eller den södra hemisfären. Genom att arbeta med det jag fick information om, kommer vi att hedra både cykeln av död och att släppa loss det som inte längre nyttar oss och det kollektiva, likväl som att hedra processen av återfödsel och att välkomna det nya.

Om du lever på den norra hemisfären är det nu dags att ”jorda” alla begränsande medvetandetillstånd och gamla sår, som du är beredd att släppa. Jorden kommer at ta hand om detta och kompostera det gamla precis som den komposterar gamla löv, som träden och plantorna släpper under hösten. Under denna komposteringsprocess skapas organiskt material, som ger näring och gödsel till jorden för att hjälpa till att skapa de färska, friska växter som driver upp under våren.

Ge dig tid att gå in i ett djupt meditativt tillstånd. Släpp dina alldagliga göranden. Ge dig tid att fokusera på din spirituella praktik, så att du verkligen kommer in i de osynliga rikena, där förändring är möjlig. Sjunk djupt in i ditt inre vetande. Tillåt ditt psyke att uppenbara för dig vad du behöver släppa vid denna tid i ditt liv. Se på de förgångna såren och medvetandetillstånd, som håller dig fast och inte tillåter dig att helt och fullt röra dig framåt för att skapa nya drömmar och ett nytt liv för dig själv och planeten.

Föreställ dig att du reser till en vacker plats i naturen, där jorden är rik och fuktig. Känn doften och känn dina fötter när du går på jorden. Uppmärksamma hur frisk luften känns och doftar. Du kan smaka doften på din tunga. Se omkring dig och sug in de lysande färgerna av naturens varelser runt om dig.

Finn ett träd, som du dras till, och sitt med det en stund. När du sitter med det, kan du ställa in din andning och ditt hjärtslag med trädets och jordens. Känn ditt eget hjärtslag. Fokusera på din önskan att släppa det som inte längre nyttar dig.

När du känner dig redo, kan du föreställa dig att du går ned på knä på marken och gräver ett hål i jorden. Du kan blåsa in det i jorden som du är redo att släppa. Eller du kan föreställa dig att du begraver de medvetandetillstånd och sår som binder dig vid det förgångna.

Tacka jorden för att den tar emot allt som behöver komposteras och förvandlas till rik mylla som skapar en fruktbar omgivning där nya frön av hopp, ljus och kärlek ska planteras.

Kom tillbaka i rummet där du är och till ditt vanliga medvetandetillstånd, när du känner dig färdig med denna ceremoni och känn ljus och lättnad.

Du kan även utföra denna ceremoni i samma följd på en plats i naturen.

Medan vår gemenskap på den norra hemisfären släpper det gamla, kommer de på den södra hemisfären att plantera frön med visioner som är fria från förgångna minnen om gamla sår och begränsande trosatser.

Arbeta på samma sätt som jag beskrev ovan med att bege dig in i ett djupt meditativt tillstånd och res till en vacker plats i naturen för att göra ditt arbete. Du kan även utföra denna ceremoni ute i din favoritpark eller på en plats i naturen.

Föreställ dig de frön du önskar plantera när du välkomnar våren. Det är nu dags att välkomna nytt liv i både naturen och också i din egen Inre Värld. Plantera frön för det du önskar ge näring och se växa i din inre trädgård.

Och om igen, tacka jorden för att den accepterar och låter dina nya frön, som innehåller visioner, tankar och dagdrömmar med hopp, ljus och kärlek, att gro.

Kom tillbaka när du är klar.

Tillsammans som en global gemenskap hedrar vi övergången av död och återfödsel. De är båda delar av en cykel.

Jag önskar er en glädjefylld höst och vår!

Om du vill läsa Sandras kungörelser, kan du det på den engelska originalsidan!

Copyright 2015 Sandra Ingerman. All rights reserved.

Recommended Posts