Zprávy o proměnách – říjen 2017

Chováme stále v srdci veškerý život, který byl postižen bouřemi, požáry nebo zemětřesením a vnímáme všechny v jejich božské síle s dosahem na nástroje, pomocí kterých dokážou procházet změnami. Všem živým bytostem, které během těchto katastrofických událostí zahynuly, děkujeme za milosrdenství jejich přítomnosti na Zemi a přejeme hladkou a požehnanou cestu domů.

Pamatujte, že klíčem k naší práci není snaha o změnu počasí a připojení se k řadám lidí, kteří si myslí, že mohou ovládat matku přírodu. Svou duchovní prací musíme ctít a respektovat všechno živé. Země pak bude na základě principu vzájemnosti odpovídat.

V září, během jedné z telekonferenčních lekcí pořádaných The Shift Network jsem učila, jak splynout s duchovním průvodcem a podívat se na svět očima ducha namísto pohledu ega. Abych předvedla, jak s duchovním průvodcem splynout, přivolala jsem svou duchovní učitelku bohyni Eset. Požádala jsem ji, aby ke skupině promluvila na téma utrpení. Mám totiž pocit, že mnozí z mých přátel a studentů ztrácí víru a jejich pohled ustrnul na mnohém utrpení a špatném chování lidí k sobě navzájem a ke všemu živému. Praktikující různých duchovních směrů ztrácejí naději a soustředění.

Sdělení Eset bylo z mého pohledu velmi výživné, a tak bych se s vámi o něj chtěla podělit pro případ, že k vám bude promlouvat a dotkne se vás na některé z úrovní. Předkládám zde pouze jádro jejího sdělení:

„Existuje nepřeberné množství planet a dimenzí, kam se duchové inkarnují, aby se učili a vyvíjeli.

Sem na Zemi jste se narodili, abyste prožívali lásku, světlo a radost. Lekcí však je, prožít nejprve utrpení a poté mít možnost dosáhnout za hranice této dimenze, kde uvnitř každého z vás (ne venku) existuje vědomí lásky a radosti. Radost vlastně není tou správnou vibrací, ve skutečnosti se jedná o blaženost, kterou duch pociťuje.

Ve vašem světě vás učitelé, včetně vaší učitelky, nabádají, abyste otevřeli své srdce duchu lásky.

Toto učení však není správné na úrovni srdce, se kterým se máte podle instrukcí spojit.

Jste soustředěni na své fyzické srdce, které je vlastně součástí ega. Mnozí z vás prožívají a vnímají utrpení, které na vývojové úrovni rozšiřuje chápání soucitu. Vede vás velmi hluboko do lidství. Jste však stále lapeni v energii, vibraci, frekvenci utrpení a touto energií živíte svět. A tím, že v sobě lidé nosí energii utrpení, mnozí z nich onemocní.

Nyní jste doslova i metaforicky nuceni otevřít se tomu nejhlubšímu místu ve vás, kde veškeré vědění a moudrost čekají, abyste se z nich mohli v hlubokém doteku s lidstvím učit.

Za fyzickým srdcem se nachází srdce duchovní. Nemusíte cestovat příliš hluboko do nitra, abyste se s ním propojili. Hovoří o něm mnozí guruové, mystici a duchovní učitelé.

Duchovní srdce – sjednocené se Zdrojem, radostí, blažeností a bezpodmínečnou láskou ke všemu živému a ke stvoření nezná utrpení. Zná blaženost, zná bezpodmínečnou lásku, ale nemá zkušenost s utrpením na této Zemi.

V Zemi snů pozoruji, jak mnohá ega v počtu milionů sní iluzi, kterou vidíte, jak se na Zemi stále dokola vytváří.

Posuňte se z této Země snů tam, kde vyvinuté duchovní bytosti sní do světa radost a lásku.

Jste lapeni a uvězněni ve svém egu. Vykročte ze svého ega do dimenzionální reality, která se nachází za egem, do svého duchovního srdce, které prožívá pouze věčnou radost, blaženost, bezpodmínečnou lásku a světlo Zdroje.

Nacházíte se v nové době a v nové evoluci na Zemi. Zanechte své současné role ve hře života. Vkročte do života probuzeného duchovního bytí. Stále se snažíte pozvednout své vibrace a frekvence, musíte však pracovat z vyšší vibrace a frekvence.

Objímám vás a říkám, že máte více voleb, než o kterých víte. Můžete se posunout na vyšší úroveň vědomí.”

Tento měsíc poslouchejte šamanskou nebo meditativní hudbu nebo věnujte čas pobytu v přírodě. Představte si, že cestujete do prostoru hned za svým fyzickým srdcem do svého duchovního srdce. Je to místo, odkud vyzařuje božská láska, světlo a blaženost. Přesuňte své břímě do duchovního srdce a zakuste, jak rychle se promění ve světlo.

Provádějte práci transfigurace a vyzařujte ze svého duchovního srdce světlo. Vyzařováním čisté, neosobní a bezpodmínečné lásky buďte zpřítomněním lásky.

V minulých vydáních Zpráv o proměnách jsem popisovala cestu do Země snů z mé knihy Walking in Light: The Everyday Empowerment of Shamanic Life (Putování ve světle: každodenní posilování šamanského života).

Můžete cestovat nebo meditovat a požádat o vedení do Země snů, kde se společenství duchovně vyvinutých lidí z celého světa zaměřuje na denní snění pouze těch nejpozitivnějších a nejkrásnějších snů naplněných posvátnou úctou pro planetu. Zaujměte místo v tomto kruhu snivců a konejte svou práci.


Úplněk nastává 5. října. Je to nejvýhodnější čas, kdy je možné „sklízet“ plody rostlin, které jsme pěstovali ze semen slov, myšlenek a představ, kdy můžeme pokračovat v praxi vyzařování světla do světa.

Pojďme se v tento den propojit. Proveďte přípravnou práci, odložte zátěže z běžné reality a rušivé myšlenky. Cestujte do nitra, do svého duchovního srdce, na místo své vnitřní hvězdy, slunce, plamene a vyzařujte nezměrné vlny světla. Propojme se všichni v kruhu a vyživujme veškerý život láskou a světlem. Vyzařujeme světlo po celé Zemí a skrze ni a vytváříme úctyhodnou světelnou síť.

Pokud čtete Zprávy o proměnách poprvé, vítejte v našem kruhu. Instrukce k obřadu úplňku najdete pod odkazem „Tvoření světelné sítě lidí“ na domovské stránce.

Příběh pro tento měsíc:


Anna napsala:

“Sandro,

K tvému bodu o bytí pouze milující přítomností; vyplatí se dojít až na konec.

Vyhostila jsem energie nejednotnosti, které prožívají ostatní, protože potřebují pročistit svůj vlastní systém.

Nedávám tomu pozornost a chovám se k ostatním s nadšením a laskavostí, jak nejlépe v každé situaci dovedu.

K rodině, prodavačkám v potravinách a ke každému, na koho narazím. Klíčem je být šťastná, uvolněná a pouze naslouchat.

Nemusím nic komentovat, řešit ani se zapojovat. Byla jsem svědkem toho, jak se díky této praxi a následným krokům obtížné situace transformovaly.

Někteří členové naší rodiny prochází těžkými časy. Pokloním se jejich síle, naslouchám jim a většinou v jejich přítomnosti zůstávám šťastná a vyrovnaná a jim se díky tomu uleví.

Každý den jdu ještě dál řečením záměru: „Ať je všechno, s čím se setkám a všechno, co dělám pro nejvyšší dobro všech bytostí ve všech směrech času a prostoru a ve všech dimenzích.”

Pokračuj ve své skvělé práci. Všechno dobře dopadne. Procházíme jen těžkým obdobím. To zvládneme.

Zdravím,

Anne”

Děkuji ti Anne za tvou inspirativní zprávu.

Recommended Posts