Transmutationsnyheter oktober 2012

När december 2012 kommer närmare ser jag ofta artiklar som publiceras om det som föresägs för detta datum.

Jag tenderar till att låta bli att läsa det som spås för framtiden. Förr brukade jag vända mig till astrologer och medier för att få veta vilken riktning mitt liv skulle ta. Men under åren som gått har jag lärt mig att det är lättare att klara livet om jag försöker vara i nuet och då reagera på det som händer och att de beslut som jag gör nu skapar min framtid.

Jag vill på intet sätt angripa astrologi och medialt arbete. Jag har verklig respekt för detta arbete och många av mina vänner och studenter är briljanta astrologer och medier. Och dessa system kan hjälpa oss att se vilka krafter som guidar oss nu och att tillägna oss hjälpmedel för att arbeta oss igenom utmaningarna. Då och då arbetar jag med astrologer och medier för att få hjälpmedel för att kunna arbeta med utmaningarna jag utsätts för.

Och jag tror att många vänder sig till praktiserande som förutsäger framtiden för dem. Jag tänker att denna önskan att veta om framtiden är ett sätt att känna sig säker. Även om någon förutspås stora utmaningar är det en falsk säkerhet att ha någons slags känsla av att ha kontroll för att man tror sig veta vad som kommer. Naturligtvis vill vi alla höra att saker och ting kommer att vara underbara i framtiden och kan då bli besvikna när livet ger oss andra situationer än vad vi hade väntat oss.

Men som jag skriver om och om igen är de spirituella råd jag får, att vår framtid skapas ur nuet. Ju mer vi lär oss att vara i nuet och närvarande med det som är, göra vårt spirituella arbete, stegra vårt medvetande, tackla varje utmaning som dyker upp, och förtro i anden att den guidar oss igenom utmaningarna, ju mer kan vi faktiskt transformera krafterna och klara av att ändra framtiden.

Vid slutet av vårt liv vill vi väl lämna denna underbara jord så medvetet som möjligt? Det medvetande vi strävar mot kommer ur hur vi lever våra liv. Det är bortom böckerna vi läser och seminarierna vi besöker. Naturligtvis kan böcker och workshops inspirera oss. Men slutligen måste vi alla göra vårt eget arbete.

Jag blev inspirerad av en artikel en vän skickade till mig som var skriven av Carlos Barrios, en Maya-äldste.

Hans websida är http://www.corlosbarrios.org

Jag vill dela med mig något från artikeln han skrev:

”Antropologer besöker templen och läser inskriptionerna och uppfinner historier om Maya, men de läser inte tecknen riktigt. Det är bara deras föreställning. Andra skriver om profetian i Mayas namn. De säger att världen ska upphöra i december 2012. Vi Maya äldste är upprörda över detta. Världen kommer inte att upphöra. Den kommer att transformeras.”

Carlos Barrios fortsätter med att säga att detta är tiden emellan, övergångstiden.

Jag tror att vi alla kan relatera till en känsla att vi är i en övergångstid. Och jag vet att många av oss känner sig frustrerade av att leva i ett mitt-i-mellan-tillstånd. Det får oss att känna oss obekväma för det finns inget ”att göra”. Vi kan bara fortsätta att göra vårt arbete. Och utmaningen är att våra egon och rationella tänkesätt vill se omedelbara resultat av det arbetet.

Jag vill dela med mig något personligt om kraften i att behålla tillståndet av ovillkorlig kärlek i övergångstider.

Därför att övergångstider förbereder oss för ett döende. Det kan vara döendet av en fysisk kropp eller av ett sätt att leva.

Jag har de sista åren skrivit om att jag flyttade mina gamla föräldrar till Santa Fe för att de skulle vara närmare mig.

Min far dog för ett år sedan i en ålder av 97. Han led av demens och de sista månaderna av hans liv var väldigt svåra, eftersom han hade blivit ganska våldsam.

Jag visse att min far arbetade igenom trauma, som han hade genomlidit i det förgångna. Och jag visste också att jag kunde skapa en möjlighet till helande för honom.

Eftersom jag var med honom varje dag kunde jag kontrollera vem som kom i hans närhet. Och jag hyrde extra hjälp som assisterade i hans vård. De enda personer som var tillåtna att vara i min fars närhet de sista två månaderna av hans liv var vårdare, som kunde ge honom ovillkorlig kärlek, hur han än bar sig åt. Och uppenbarligen gällde det även mig själv.

När han dog, lämnade han i ett tillstånd av sådan frid. Hans övergång gick snabbt och han färdades tillbaka till ursprunget som en kula. Det var så klart att hans helande fullbordades när han dog.

Många av oss idag tar hand om gamla föräldrar. Och jag hör ofta från vänner och studenter hur en gammal förälder hade haft ett svårt liv, men nu är i en situation där de får kärlek, som helar det förgångna.

Jag talar till så många om hur det skapar ett tillstånd av frid, som tillåter verkligt helande av tidigare skador, om någon helt enkelt blir tilldelad kärlek under sin sista övergång.

Denna övergång kan för många verka onödigt lång för de som betraktar det utifrån. Det kan ta flera år att hela svåra liv, innan man kan släppa loss och bege sig på den sista resan tillbaka till ursprunget.

Men lösningen som många av oss har upplevt ligger i kraften av att ge kärlek.

Grunden till att jag skriver om detta är att vi lever i en tid, där vi upplever döden av det liv som inte längre gynnar jordens liv.

Och vi vet inte hur länge denna övergång kommer att fortsätta. Vi vet verkligen inte hur lång denna mitt-i-mellan-tid kommer att vara. Vi vet inte vilken inverkan denna övergång kommer att ha på oss på det personliga planet. Och vi vet verkligen inte vad som kommer. Döden har alltid varit mysteriös för vårt rationella förstånd och kommer antagligen alltid att vara det.

Men under vilken genomgångstid som helst är den bästa lösningen att vara en kärleksfull kraft när stora förändringar sker.

Vi har i åratal fokuserat på praktiken att vara en behållare av ovillkorlig kärlek och det är vad som behövs just nu.

Vad vi nu ser i världen, är resultatet av hur vi som människor inte har respekterat jorden och allt liv på jorden.

Många i världen har fortfarande fokus på att ”hela ekonomin”. Men fokus skulle egentligen vara på att leva ett liv i vördnad och respekt för jorden.

Jag förstår naturligtvis utmaningarna av att inte ha tillräckligt med pengar för mat och husrum. Jag har själv varit där i livet.

När vi öppnar oss för att leva ett spirituellt liv, börjar vi hitta lösningar och möjligheter som tar oss ur svårigheterna, som paradigmat av knapphet ger oss och för oss in i ett liv i överflöd.

För i universum finns det inte något sådant koncept som brist, där finns det bara rikedom. Men för att uppleva överflödets energi och hitta lösningar som för oss till rikedom, behövs det att vi ägnar oss åt ett liv som tar emot det gudomliga. Ju mer vi hänger oss till det gudomliga, ju mer finner vi oss själva alltid förda till det vi behöver.

Vi måste fortsätta att undervisa människor om att jorden är vårt hem och vi måste ta hand om elementen som ger oss livet. Denna process är så nödvändig, när människor bara uppmärksammar vad de materiellt kan få utan att bry sig om vad det kostar för resten av livet.

Och samtidigt är det viktigt att fördjupa sig i dagliga spirituella övningar, som tillåter vår egen inre visdom att ledsaga oss och desto mer kan vi skapa positiv förändring för allt liv.

Ju mer vi kan vara närvarande med det som är just nu och hålla allt liv och planeten i kärlek, ju mer kan vi hela det förgångna och det nuvarande för att skapa helande för framtiden.

Fullmånen är den 29 oktober. När vi fortsätter med vår praktik att väva ett lysande livsnät inom och runtom jorden, förenar vi också våra hjärtan för att utstråla ovillkorlig kärlek, som håller allt liv.

Om du är en ny transmutationsnyhetsläsare, kan du gå till ”Creating A Human Web of Light” på denna hemsida, där det finns en beskrivning om fullmånsceremonin.

När vi utstrålar kärlek runt om i världen, så kom ihåg att älska dig själv. Välj det i livet som speglar hur mycket du älskar och respekterar dig själv.

I Carlos Barrios artikel talar han om en respekterad äldste, som lever hela året i en ensam bergsgrotta, som reste till Chichicasenango för att tala till människor, som hade samlats för en ceremoni. Den äldste levererade ett enkelt direkt budskap. Han bad människor att församlas för att understödja liv och ljus. Och det har vi som en global gemenskap gjort i många år nu.

Det är bara kärlek som helar.

Recommended Posts