Zprávy o proměnách – únor 2019

V lednu jsem měla výbornou příležitost účastnit se Novoročního pořadu s Renee Baribeau na summitu zimní rovnodennosti. Moje přednáška i praxe byly velmi dobře přijaty. Pokud vás moje prezentace zajímá, klikněte na odkaz níže:

V posledních několika letech se odehrála spousta změn, kdy jsem se zbavovala starých částí mé osobnosti, které už mě nepředstavovali takovou, jakou jsem teď. Mnozí z nás prožívají smrt toho co dobře známe a toho, s čím můžeme počítat.

To nás vede zpět k jazyku přírody a k cyklům smrti a znovuzrození.

Můj život, ještě před tím, než jsem začala praktikovat šamanismus, byl naplně hlubokou touhou ukazovat lidem, že jsou milováni a že tady mají svou cenu. Vždycky jsem k lidem a samozřejmě ke všemu živému cítila a stále cítím mnoho bezpodmínečné lásky. Zároveň zjišťuji, že se nacházím v paradoxním stavu, kdy jedna moje část „je“ láskou a ta druhá část, osobnost nebo ego, stále sklouzává k rozlišování a odsuzování.

Stále vyučuji, pořád se do světa snažím zpívat svou vlastní autentickou píseň, ale zachytávám se na skutečnostech, že: na světě je příliš mnoho lidí.

lidské bytosti se rozhodují mít děti a pak je krmí znečištěnou vodou, vzduchem a potravinami. Malé děti mají nemoci, které by žádné dítě ani rodina neměli prožívat.

Lidské bytosti ztrácejí veškeré ponětí o lidskosti.

A ze všeho nejhůř, lidé nerozumí jazyku přírody. Jak může přežít druh, který nerozumí jazyku své matky? Jak se můžeme naučit moudrosti přírody, která nám poskytuje život, když máme pocit, že jsme tím nejvyvinutějším druhem a máme nad veškerým životem a nad přírodou nadvládu.

Zatímco donekonečna přemýšlím o těchto věcech, zjišťuji, že mě to velmi silně táhne do nitra. Protože přemítání mé mysli nikam nevede.

Má slova inspirace v jistém smyslu začínají postrádat smysl. Zároveň ke mně přichází duchovní energie a tančí se mnou, odchází pryč, přichází zpět, celou tu dobu se mnou sdílí mystické informace o procesu pouštění, ale i o zázracích, které jsou možné prostřednictvím skutečně prastaré techniky šamanismu – ne povrchní praxí a ceremoniemi, po kterých se každý cítí lépe jen na chvíli.

Aby se tyto zázraky mohly odehrát, musíme projít smrtí. Právě teď část kolektivního vědomí pouze zpívá zpěvy o rozpadání se na kusy – a neuvědomuje si sílu svých slov a myšlenek. Už nemáme své Příběhy stvoření, které nás učí, jak zpívat záměry a zpěvy stvoření a znovuzrození.

Když stojíme tváří v tvář smrti a rozpadu, je důležité říct sbohem tomu, co už nám neslouží.

A pak je čas odejít do nitra a kultivovat a pečovat o svou vnitřní krajinu prostřednictvím hluboké duchovní praxe. Zasaďte semínka textur, barev, chutí, zvuků, pocitů, vizuálních vjemů a také vzpomínek, které nám pomáhají vzpomenout si, jak tvořit a znovu se plně zapojit do života.

Kolektivní vědomí se rozpadá do různých dimenzí reality. Nebo jak píšu už mnoho let, každý nacházíme různé vlny, na kterých pak jedeme. Pro ty, kteří se chtějí připojit k procesu rozpomínání, je právě teď čas soustředit se na své energie způsobem, který jste možná ještě nikdy nezkusili.

V lednu jsem podnikla velmi silnou cestu a dostala od duchovních průvodců různé zprávy.

Připomněli mi, jak lidé, kteří cestují za různými druhy v přírodě stále dostávají zprávu, že pro nás, kteří stále rosteme do našeho vyššího já a vyvíjíme se, je dostupný soucit.

Pokud je příroda soucitná a my jsme příroda, (nejsme spojeni s přírodou) co se tím říká o naší esenciální podstatě.

Pomáhá mi to v některých mých soudech. Je to o stálém učení se v procesu, jak mít soucit sám k sobě!

Jak stále opakuji dokola, šamani jsou zahradníci energie. Když se mnou duchovní průvodci sdíleli toto učení, změnilo se tím celé moje chápání šamanského léčení a praxe. Plně pochopit to, že jsme pouze energií a jako praktikující šamanismu pouze pracujeme s energií, nám dává více možností než pouhé sledování umírání forem, jak jsme v současnosti svědky. Zaobíráme se myšlenkami, které vznikly chybným a nevyvinutým uvažováním. Věříme, že máme inteligenci, pomocí které se dokážeme myšlenkami dostat ze všeho. Ale nedokážeme.

Ve skutečnosti ani nevíme, za co se máme modlit. Protože neznáme jazyk, který by z našich modliteb vytvořil skutečnost. Hluboce jsem se zamýšlela na tím, že když slova síly, která slouží vašemu záměru, nepřicházejí, buďte tiší, a nechejte hovořit své srdce.

V tomto bodě je pro nás nezbytné, abychom přestali uvažovat dokonce i o tom, kam náš svět a naše životy směřují. Je čas být tichý, modlit se, provádět ceremonie s tolika energií, kolik je možné, a dovolit moudrosti našich kroků, ať se prostě odhalí.

Věřte mi, stane se to!! To je součástí bytí v proudu. Když jsme v proudu, všechny další kroky naší praxe a činy se ukáží.

Pokud je všechno energií, představte si energii, která je potřebná k přetvoření současné kolektivní energie. Zeptejte se sami sebe, zda využíváte svou energii naplno, aby byla transformativní silou?

Pokud ne, pak o tom tento měsíc uvažujte.

Úplněk nastává dne 19. února. Pojďme pozvednout svou energii a prožijme hloubku transformativního světla, které můžeme vyzařovat po celé Zemi a skrze ni abychom skutečně zaplavili veškerý život a celou Zemi zářivým světlem a posílit energii nového zrození, života a stvoření.

Pokud čtete Zprávy o proměnách poprvé, přečtěte si prosím instrukce k úplňkové ceremonii „Tvoření světelné sítě lidí“ na domovské stránce.

Během měsíce února mnozí oslavují svátek Valentina. Je to den oslavy lásky!

V šamanismu je jednou z nejdůležitějších praxí, kterou se můžeme zabývat, reciprocita. Například, příroda miluje, když se jí zpívá. Když se však najde společný jazyk mezi dvěma různými druhy, a písně lásky se zpívají jeden druhému, stávají se zázraky.

Pojďme dál sdílet svou lásku s veškerým životem. Zpívejte písně lásky a poslouchejte písně, které k vám přicházejí zpět!

Hledáme nového dobrovolníka na překlady z ruštiny. Pokud byste se chtěli stát dobrovolníkem, kontaktujte mě prosím na info@sandraingerman.com tato adresa neslouží k osobním korespondenci.

Recommended Posts