Transmutationsnyheter maj 2012

Vi arbetar inne i en djup inre osynlig sfär, när vi befattar oss med shamanism eller spirituella övningar ifrån andra traditioner.

Allt yttre kommer inifrån. Och på ett rationellt sätt kan vi inte alltid ”hölja våra tankar” omkring det enorma energifältet.

Bambus är en speciell levnadsvarelse. Liksom alla plantor börjar den livet som ett frö. När den får vatten växer rötterna djupt ner i jorden under fyra år. Efter fyra år spirar plantorna upp väldigt snabbt och växer till nästan 25 meter höga över natt.

Vi människor har också satt djupa rötter i vår inre trädgård. För många av oss kommer dessa djupa rötter ur social konditionering, kollektiv tro, meningar som vi tagit upp ur media och egna livserfarenheter.

Det är viktigt att vi undersöker de starka rötter som växer i vår inre trädgård och utforskar hur stor plats dessa enorma energier behöver för att växa och manifestera sig i våra egna liv och i världen.

Bambuplantans rotsystem är även ett underbart exempel på hur vi kan bygga ett starkt och sunt liv, som är kapabelt att motstå alla sorters stress, om vi har en solid struktur och grund. För styrkan i att frodas ligger djupt i det inre.

Fokusera denna månad på att meditera över ditt rotsystem. Ta promenader i naturen och reflektera över hur de sundaste plantorna och träden har starka rotsystem. Vissa rotsystem är ytliga och andra djupt under jorden. Men en plantas eller ett träds hälsa blir ofta mätt efter dess rotsystem.

Använd din imagination för att gå inom dig och undersök rötterna av dina omintetgörande attityder och trosystem, som har vuxit till starka plantor i din inre trädgård.

Ge utrymme för det stora. Ge utrymme för det gudomliga.

I april sändes första följden av mitt webinar ”Deeening the Medicine for the Earth Practices”.

Jag talade om tre principer i denna första sändning. Och jag vill kort sammanfatta dessa här.

Flera som jag hör ifrån är rädda att använda sin föreställningsförmåga till att drömma en positiv dröm för sig själva och för vår jord. Vad jag hör ifrån dem är att de är osäkra vad deras ego skulle vilja be om och försöka att manifestera i motsats till vad deras ande skulle understödja. Rädslan att manifestera något som inte skulle vara till det bästa för en person dyker upp.

Och en annan svårighet som dyker upp, är tron att framtiden innehåller någonting bortom vad vi kan föreställa oss. Så varför försöka att föreställa sig en bra framtid nu.

Mitt svar på dessa ämnen som dök upp är att vi använder vår föreställningsförmåga 24 timmar om dagen och sju dagar i veckan. Det finns spirituella mästare som kan stilla sin tankegång. Men för de flesta av oss är vår imagination alltid igång. Den verkar även i våra drömmar om natten.

Så varför inte föreställa sig en positiv vision i stället för smärta, trauma, drama, som många håller på att föreställa sig?

Och vår framtid skapas ur nuet. Vi behöver fokusera vår imagination på att drömma ett vackert nu till existens.

Genom att göra detta lägger vi spåren på vilka framtiden kan byggas upp.

Var inte rädd att använda din föreställningskraft till att drömma en underbar dröm för dig själv och för allt liv på denna stora planet. Gör det!

Nästa princip, som jag pratade om, är att vi vet att universum är rum. Materien som existerar i vårt universum har plats pa spetsen av en nål.

Och ändå när vi skapar, för att använda en metafor som jag fick, håller vi på och målar över gamla målardukar. Så de gamla bilderna bryter igenom och syns på våra nya målningar, som innehåller våra nya visioner.

Jag skrev om att skapa ut ur den tomma rymden i mina böcker Medicine for the Earth och How to Thrive in Changing Times. Om du har en av dessa böcker kan du igen gå över vad jag skrev.

Tomrummet är stället innan skapelsen ägde rum. Det existerar innan tanken. Den tomma rymden är tom och ändå full av outnyttjad energi. Ett liv skapas och föds ur tomrummet.

Vi behöver vidga ut och sluta skapa ur en begränsad plats i universum. Föreställ dig att hitta ett nytt ställe i tomma rymden att skapa ur. Vidga ut dig i den oändliga rymden.

Måla inte över gamla målardukar. Hitta nya dukar och nytt material för att måla dina nya visioner. Och glöm inte att måla dig själv i din vision och upplev hur bilden blir levande genom all sensorisk ingivelse, som tillåter dig att stiga in i en ny dröm.

Upprepa inte. Börja om igen, på nytt. Starta en ny dröm.

Och till sist talade min spirituella lärarinna och egyptiska gudinna Isis till mig, om hur vi kan samarbeta och engagera oss i det globala spirituella kollektivet.

Hon meddelade att det finns milliontals människor runt om i världen, som är engagerade i spirituellt arbete.

Vi arbetar alla på det sätt vi blir kallade till, men arbetet är till nytta för allt liv.

Hon sade att de flesta av oss bara tänker på det spirituella kollektivet. Och hon menade att det verkligen är viktigt att känna kraften ifrån det spirituella kollektivet i vår kropp. Detta är en styrka. Styrka är både en maskulin och feminin princip.

Just nu känner vi i vår kropp kraften och styrkan av det tunga kollektiva, som tror på rädsla, utsläpp, sjukdom och att vi inte är kapabla att skapa positiv förändring på planeten. Så detta är den kraft, som fylls upp och manifesterar sin existens.

Men om vi varje dag tillåter oss att känna den rena energetiska kraften från det spirituella kollektivet, kommer denna kraft att köra över den kollektiva trans vi försöker bryta oss ut ur.

Tillåt dig själv att varje dag lite mer och mer uppleva styrkan ur det spirituella kollektivet i din kropp. Du behöver inte känna allt på en gång, för det kan bli starkare än vad du fysiskt kan tåla.

Vi är lysande varelser. Vi är inte materie. All form är energi.

Vi kan inte ändra materien om vi försöker skapa förändring, när vi är i vår egoistiska form. Det är inte en nivå att arbeta utifrån.

När vi reser in i tomma rymden och praktiserar att utforma energi, då skapar vi slutligen form och materie.

Du behöver gå tillbaka till ditt tidigare tillstånd av lysande energi och omskapa energi till form.

I Medicine for the Earth skrev jag om Jack Schwarz, som var kapabel att hela sig själv medan han torterades i ett fängelseläger. Han sade att han helade sig själv genom ett högre medvetandetillstånd och genom att ställa in sig på universum.

Jag skrev också om historien om Isis och Osiris och Horus födelse. Osiris hade mördats och blivit styckad. Isis gick omkring och samlade ihop Osiris alla delar. Osiris som hade avlidit hade blivit ande. Isis var tvungen att ge upp sin fysiska form och transfigurera till sin spirituella form för att förena sig med Osiris för att bli gravid med Horus.

Detta är kraftfull undervisning om hur Horus magiska födelse genom att Isis och Osiris andligt förenades.

Den andliga förbindelsen skapade en magisk varelse; en magisk form.

Fullmånen är den 5 maj. Låt oss fokusera på att skapa djupa lysande rötter ner och in i jorden för att understödja ljusnätet som omfamnar vår stora jord.

Om du är en ny transmutationsnyhetsläsare, kan du gå till ”Creating A Human Web of Light” på denna hemsida, där det finns en beskrivning om fullmånsceremonin.

En vän till mig skickade en link med en underbar artikel. I 12 timmar begav sig två härdar vilda sydafrikanska elefanter på vägen genom Zululand tills de nådde Laurence Anthonys hus, som hade räddat deras liv. Laurence Anthony hade dött och eftersom de fysiskt hade fått budskapet vallfärdade de till hans hem för att sörja över hans död.

Det är en sådan vacker och enorm berättelse. Den visar också att när vi lär oss att tysta ner de yttre oljuden, har vi möjlighet att få de budskap vi behöver. Vi är alla anslutna till livsnätet, som informerar var och en av oss om allt vi behöver veta.

Vi behöver lära hur vi kan vara stilla och lyssna.

För att läsa denna underbara artikel kan du gå till: http://www.beliefnet.com/Inspirations/Home-Page-News-and-View/Wild-Elephants-Mourn-Death-of-famed-Elephant-Whisperer.aspx

Om du vill läsa Sandras kungörelser, kan du göra det på den engelska sidan.


Copyright: Sandra Ingerman
Översättning: Lena Anderheim

 

Recommended Posts