Transmutationsnyheter juni 2012

Förra månaden skrev jag att om du vill skapa förändring i den yttre världen, måste du först arbeta med energin.

Du kan inte förändra materien om du befinner dig i ditt ego.

Detta är en mycket viktig punkt, som jag vill att vi undersöker denna månad.

Shamaner och spirituella helare ser genom andens ögon på klientens kropp och läser dess energifält. Shamaner läker det som är ur balans på ett spirituellt plan. Sjukdomen kanske manifesterar sig på det emotionella eller fysiska planet, men shamanen ser på det som är bakom de symptom som syns. En shaman undersöker klientens energisystem och återupprättar harmonin på det spirituella planet. När harmonin är tillbaka i det osynliga energisystemet kan klientens kropp och känslor helas.

I den moderna västliga världen tenderar vi till att försöka läka symptomen. Vi ignorerar ofta att se på det grundläggande energetiska systemet och hur det behöver rättas till ett harmoniskt tillstånd, så att personens hela livskraft kan flöda igen och ge ett tillstånd av välmående.

I mina böcker Medicine for the Earth, How to Heal Toxic Thoughts och How to Thrive in Changing Times undervisar jag om nödvändigheten att vara kapabel att förändra och transformera energin bakom våra tankar. Jag skriver också att när vi använder ord skapar vi, så när vi talar måste vi beakta energin bakom våra ord. För vi manifesterar med våra ord.

Vi har arbetat tillsammans med detta i åratal nu, eftersom jag har fokuserat på detta tema ända sedan jag började skriva Transmutationsnyheterna år 2000.

Men vi behöver gå vidare i arbetet med att transformera och förändra energin bakom vara tankar och ord. För bakom form och materie är energi.

För att verkligen skapa positivt helande för andra, planeten och oss själva, måste vi sluta upp att fokusera på symptom. Vi måste titta genom andens ögon för att se energins rörelse och eventuella blockader som kan uppmärksammas i livets väv.

Bilden som jag fortsatt upplever är en väv och en matris av små kristallartiga ljus som är i allt liv. Och ibland måste det göras en anpassning i väven, så att energiflödet kan befrias. Så snart det flödar fritt återupprättas hälsan på alla plan.

När jag undervisar mitt ”Medicine for the Earth och Healing with Spiritual Light”-arbete, ber jag folk att inte fokusera på klientens fysiska och känslomässiga svårigheter.

Detta är ofta förvirrande för dem, speciellt för människor som arbetar med mig i mina pågående online-kurser.

Folk känner att om de kan höra andra människors klagomål och berättelser, då skapar det ett tillstånd av medlidande och mer energi till att vilja delta i arbetet med att hela.

Men om två eller fler människor faktiskt enas om en energi, då slutar det med att vi konsoliderar problemet.

Om en person anger att den mår dåligt på ett känslomässigt eller fysiskt plan och vi som en kraft utifrån ger den tron näring, då har vi bidragit till att fastslå de angivna symptomen.

Jag vet att detta är svårt, om du är i ett hjälpande yrke. För klienter kommer med problem som måste bestämmas och diagnostiseras. Men inom de hjälpande yrkena är det inte nödvändigt att ge näring åt den energi som fastslagits. Vi kan låta klienten berätta om vad som händer och genom att bara vara en åhörare kan vi förändra det fastlagda ämnet. Jag skrev i min bok Medicine for the Earth om makten av att se och höra och hur denna enkla praktik kan hela.

Jag vill uppmuntra oss alla att se bakom symptomen, som manifesteras hos oss själva, hos andra och på jorden. Gå in i ett meditativt tillstånd och titta genom andens ögon och börja arbeta på en energetisk matris.

När vi ser bortom den energetiska matrisen, kan vi bara observera gudomligt ljus. När vi upptäcker ljuset i oss själva, hos andra och på planeten jorden sker förändring helt naturligt. För ljus är liv och ljus läker sjukdom. Och naturligtvis måste vi tillåta universell kärlek att flöda igenom oss, när vi observerar ljuset i allt liv. Allt liv är ljus och vi anlände här för att uppleva den gudomliga kärleken.

Jag tror att den kollektiva transen får oss att bara jaga efter symptom. Vi kollar på fel plan för att verkligen skapa bestående läkning. Jag vet att flera av oss har sett kraften i energimedicinen och har skymtat dess kraft att hela i framtiden. Varför inte börja nu?

Nyligen sökte jag i mina tidigare Transmutationsnyheter för att hitta material som kunde vara relevant för en artikel, som jag skriver för Huffington Post. Jag läste något som jag hade skrivit i Transmutationsnyheterna i maj 2010 och tyckte att det passade till det jag har skrivit denna månad. Så jag lade till detta.

Från Transmutationsnyheterna maj 2010:

En av de grundläggande lärorna i Medicine for the Earth-arbetet är att allt manifestras i det spirituella innan det manifesteras i den fysiska världen.

För ungefär 5 år sedan skrev jag att vår realitet bryts ner. Översvämningar, stormar, jordbävningar väver om livsmaterien. Organisatoriska strukturer faller isär och det härskar stor desillusion i regerande och religiösa organisationer.

Vi fortsätter att uppleva stora förändringar på jorden med nya jordbävningar i olika delar av världen och med utbrottet av vulkanen på Island.

Sanna shamaner arbetar med att skapa en ny realitet och fortsätter att arbeta med livsväven. Genom att se på mönstren av disharmoni försöker de genom konst, sång, dans och att drömma förändra frekvensen i mönstren på hela väven.

Genom arbetet vi tillsammans gör förändrar vi det kollektiva underlaget, som kräver att vi förändrar våra tankar och dagdrömmar för att kunna skapa en ny realitet i de osynliga sfärerna, som i sin tur kommer att manifesteras i den fysiska världen för att ersätta allt som är opassande. På så sätt bygger vi en osynlig värld, som manifesteras till en fysisk verklighet.

Flera av oss vill bara göra yttre förändringar. Naturligtvis finns det aktioner vi kan göra för att förändra det som händer på jorden. Men med vissa aktioner och helandearbete är det som att gå omkring och bara läka symptomen utan att se på det djupare planet av utmaningen och sjukdomen.

När vi använder våra tankar, ord och dagdrömmar till att bilda en osynlig värld, går vi till grunden för att väva en ny verklighet.

Om det inte finns människor som är villiga att vara drömmare, hur ska vår framtid då gestalta sig? Och när de nödvändiga och evolutionära nedbrytningarna fortsätter, vilka är visionerna för framtiden? Det måste finnas ett kollektiv som upprätthåller en ny vision.

Det är väsentligt för oss, som känner sig kallade att drömma och väva en ny verklighet, att arbeta med att bygga upp en osynlig substansvärld. Och jag skrev om de metoder jag använder för att skapa både i Medicine for the Earth och i min nya bok How to Thrive in Changing Times.

Jag är övertygad om att det är viktigt att ge sig tid att tänka över vilken osynlig värld du har byggt upp.

Fullmånen är den 4 juni. Låt oss fokusera på det kraftfulla arbetet som har lärts ut i spirituella traditioner – formvärlden har föregåtts av energi.

Låt oss arbeta med att väva en ny osynlig substansvärld genom att fokusera på att bilda en stark och lysande ljusväv.

För de av er som är nya läsare; informera er på denna hemsida om vår ceremoni under ”Creating A Human Web of Light”.

Den 20 juni firar vi sommarsolståndet på den norra hemisfären och vintersolståndet på den södra hemisfären.

Vilket bra tillfälle att smälta samman med jorden där du bor. När du förenar dig med jorden lär du genom att bli jord. På så sätt kan du i din kropp uppleva vilka förändringar som sker i din egen inre jord.

I böckerna Medicine for the Earth och How to Thrive in Changing Times får du instruktioner om hur du kan smälta samman med ett element.

Egentligen gör du en meditation för att bli ett med ett element. Fokusera på avsikten att smälta samman med jorden där du bor. Sätt på musik och tillåt dig själv att sjunka in i ett förenat tillstånd med jorden. För att fördjupa upplevelsen, kan du smälta samman med alla elementen där du bor och lära dig om de förändringar som kommer med årstidernas växlingar. Eftersom vi själva är jord, luft, vatten och eld, växlar vi också årstider.

När du smälter samman med elementen upptäcker du att de alltid är i rörelse. Till och med frusen jord är alltid i rörelse. Rörelse behövs för hälsa. Sjukdom manifesteras när energin stagnerar. Det betyder att vår energi måste vara i rörelse för att upprätthålla ett hälsosamt tillstånd.

Låt oss tillsammans tacka elementen för allt de ger oss så att vi kan växa och frodas och inte bara överleva.

Och låt oss framförallt förena våra hjärtan och tacka för vårt liv. Låt oss ge näring åt anden som lever i allt (i allt liv på jorden) med universell kärlek.

Ät en bit ekologisk färsk frukt eller grönsak vid solståndet. Det finns marknader som säljer ekologiska lokala produkter, om du bor på landet eller i en stad.

När du äter denna gåva som jorden har gett, kan du föreställa dig själv att sjunka in i jorden och känna den kärlek och ljus som är i allt som jorden skänker oss.

Jag önskar er en glädjefylld sommar och vinter!

Om du vill läsa Sandras kungörelser kan du det på den engelska sidan.

 

Recommended Posts