Transmutationsnyheter juli 2012

Mycket förstörande händelser fortsätter i världen. Ingen av oss vill se barn dödas, masshungersnöd, våld, klimat- och miljöförstörelse. Som människor har vi en inre tendens att känna djup medkänsla när lidande uppstår. Det är normalt och naturligtvis måste vi gå igenom våra känslor.

På samma gång måste vi vara ihärdiga med att se till att inte ge näring åt energi av vrede, hat och rädsla.

Annars försäkrar vi att denna kraft får mer styrka än den kollektiva kärleksenergin.

Vi måste ge näring åt livets gudinna och det vi älskar, så att denna energi byggs upp och kan överskrida de krafter som nu regerar på vår planet.

Gör ditt arbete trots allt som händer i världen. Vi måste förbli fokuserade mitt i alla utmaningar. Vi måste ge näring åt de energier vi vill se växa i världen. Vi måste fortsätta att vara trädgårdsmästare och sköta om vår jordeträdgård.

För att kunna vara centrerade nog att upprätthålla våra spirituella praktiker i sådana intensiva tider, måste vi komma tillbaka till oss själva. Självet är vår sanna natur, som inte ändrar sig och har en känsla av inre stabilitet och bestående. Du kan läsa kapitel 5 i Medicine for the Earth för att få verktyg att arbeta med.

Jag fortsätter att undersöka skapelseprocessen. Det har varit min passion alltigenom mitt liv och jag har skrivit mycket om detta under åren som gått.

För er som är nya läsare av Transmutationsnyheterna finns det möjlighet att läsa en artikel som jag skrev för Huffington Post, för att få veta vad det är för arbete vi har gjort. Gå till min hemsida och klicka på ”Huffington Post Articles” och läs artikeln ”How to Create a New Vision for the Planet”.

Förmågan att manifestera helande och rikedom för jorden och oss själva är verkligen obegränsad. Men när jag undersöker hur de flesta praktiserar manifestation, ser jag att många av oss manifesterar utifrån rädsla och en energi av knapphet.

Vi kan inte vara framgångsrika i vårt skapande när vi är i ett tillstånd av rädsla. Ofta försöker vi skapa yttre omständigheter, där vi kan vara säkra mot skador eller förändringar. Vi gör vårt skapande med en känsla av att det inte finns tillräckligt för alla.

När vi tror att vi gör spirituellt arbete och i stället är i ett tillstånd av rädsla och knapphet, då arbetar vi utifrån vårt ego. Och som jag har skrivit de senaste månaderna, kan du inte skapa form om du är i ett tillstånd av separation.

Form skapas ur osynliga energier och från vibration. All form uppstår i de osynliga spirituella regionerna.

Om du märker att du praktiserar ditt skapande ur ett tillstånd av behov och rädsla, är det ett tecken på att du inte kommer att vara framgångsrik. För du är inte i det medvetandetillstånd som behövs för att kunna manifestera rikedom.

Lösningen är att kunna sjunka djupt nog tills du energetiskt befinner dig i en sjö av överflöd. Och ur energin och vibrationen av överflöd kan du då manifestera form.

För att kunna gå in ett sådant djupt medvetandetillstånd behövs det förberedelser. Du behöver verkligen ge dig tid att bege dig ifrån separationens tillstånd in i ett enhetstillstånd, där du kan uppleva det gudomliga.

I shamaniska kulturer ger sig shamanerna tid för förberedelse till sitt helande och för ceremonier som de ska utföra. Här i väster dyker vi ofta in i arbetet utan någon förberedelse.

Jag tror att vi inte tillåter oss att gå djupt nog in i det tillståndet, där vi kan uppleva obegränsade resurser, visdom, hälsa, fred, ljus och kärlek.

Och om vi bemödar oss alltför häftigt, slutar det med att vi försöker forcera arbetet för att vi kanske känner oss desperata.

Vi känner oss stressade av allt ansvar och vi ger oss inte tid att relaxa, bara vara och på så sätt sjunka in i de gudomliga djupen.

Och så känner vi oss besvikna när vi inte är framgångsrika.

Jag ser en metafor av detta, som om vi försöker krama vatten ur en torr svamp. Eller på engelska säger vi: ”Du kan inte trycka ut blod ur en rova”. Det jag vill säga, är att du inte kan skapa rikedom om du känner dig tom, desperat, ängslig och upplever knapphet.

Vi behöver göra vårt arbete utifrån inre rikedom. Vi ska gå in i överflöd av skönhet, som växer i en verkligt fruktbar trädgård.

I maj uppmuntrade jag er att undersöka vidden av den tomma rymden. För vi begränsar ofta den kreativa kraften i universum när vi begränsar området inom vilket vi arbetar.

Denna månad vill jag uppmuntra er att bege er bort ifrån rädsla och knapphet. Då behövs det förberedelse för att nå ett tillstånd av frid.

Du kan ta en promenad i naturen, meditera, sjunga eller dansa. Vi har alla våra portar, som för in i tillstånd av lugn och inre frid.

Var stilla i detta tillstånd och tillåt dig själv att sjunka djupt inom dig och föreställ dig att du reser in i en sjö av överflöd. Detta är ett sant tillstånd av gudomlig kvinnlighet.

Sedan kan du ur denna vibration börja forma och skapa. Du måste sjunka in i överflödsenergin för att skapa form ur den.

Försök att märka hur det känns att utföra ditt skapelsearbete från detta tillstånd gentemot det egoistiska tillståndet av rädsla och tron att ”jag måste se till att få vad jag kan, för det finns inte tillräckligt”.

Så snart du har nått detta tillstånd kan du förankra känslan, så att du kan leva i ett rum av rikedom i stället för i ett tillstånd av rädsla.

Varje spirituellt arbete som görs utifrån rädsla ger bara näring åt den tunga kollektiva transen, som vi aktivt vill förändra och frigöra oss ifrån.

Du kanske märker att det är ett pågående tema, som jag under årens lopp har skrivit om. Det är temat om att ta spirituella koncept ifrån huvudet och tillåta våra kroppsceller att absorbera och sedan utstråla spirituella energier.

Jag skrev ofta om hur viktigt det är att känna vårt gudomliga spirituella ljus i varje cell av vår varelse. För det är inte tillräckligt att bara förstå, att vi utanför vår hud är ljus. Vi måste känna det.

Jag skrev om att absorbera skaparens eller de skapande krafternas kärlek i varje cell av din existens. Vi måste verkligen uppleva universell kärlek i varje cell för att vara en behållare för den kärleken.

Jag delade även med mig om att det är viktigt att uppleva kraften av den globala spirituella gemenskapen i våra kroppar, i stället för att bara veta att det finns miljoner människor runt om i världen, som på sitt eget sätt ber för jorden.

Det är viktigt att känna kollektivets styrka i våra kroppar för att vara en sann kanal för förändring och helande.

Och nu skriver jag om att sjunka in i överflöd eller i en vibration i vilken du kan försöka att skapa.

Vi har i vår kultur en tendens att rationalisera spiritualitet. Vi måste uppleva den fullt i våra kroppar för att kunna leva övningarna och också vara positiva förändrare.

Om vi kan uppleva andens kraft mera på en cellulär nivå, då kan vi ge oss hän till den sanna andliga kraften.

I den västliga världen försöker vi alltid att förstå saker och ting. Vi försöker att tänka oss ur problemsituationer.

Vi vill ha en plan.

Flera av oss får brutalt lära oss att vi inte kan tänka oss bort ifrån varje utmaning. Vår ande vet hur den kan skapa det helande och den förändring vi söker. Och det är nu dags att ge sig hän till Anden.

Kalla in Andens kraft för hänvisning, när ett problem eller en situation som behöver helas uppstår.

Om du ger dig tid att tänka över ditt liv, kommer du att märka att ofta en osynlig kraft, det gudomliga, Gud, hjälpte dig ut ur ett mörkt ställe in till ett helande rum eller till en möjlighet där goda saker kunde manifestas.

Och där du nu är, är kanske bortom vad din mentala kraft hade kunnat manifestera.

Det är dags för oss att sluta arbeta så hårt, för att tänka ut hur vi ska förändra vad som händer på jorden. Ju mer vi kan kalla in Anden och låta den kraften gå vägar som är bortom vår rationella föreställningsförmåga, ju mer öppnar vi dörren för att verkligt helande ska kunna uppstå.

När vi upplever på ett djupare cellulärt plan, öppnar kraften av det spirituella arbetet en starkare dörr till andens regioner. Men det fordrar hängivelse.

Skriv upp 3-5 mycket utmanande händelser i ditt liv, när du kände att någon osynlig kraft skapade förändring, som du inte hade räknat med. Detta kommer att ge dig tillfälle att reflektera över hur Anden har varit en sann guide i livet.

Vi har alla haft tider när det gudomliga tog överhand i vårt liv och förde oss till en bra plats. Tiden att undra om vi kan ha förtroende i anden är förbi. För Anden är verkligen den kraft vi måste lita till just nu och vi måste ge oss hän till den.

De problem vi har skapat i världen är bortom en rationell aktionsplan.

Fullmånen är den 3 juli. Låt oss sjunka in i vårt gudomliga ljus, uppleva den sanna kraften och verkliga styrkan i vår globala gemenskap, och helt och fullt i våra kroppar känna de obegränsade energier, som vi kan frambringa genom helande och transformation. Och sedan när vi förenar våra hjärtslag med varandra och med jordens hjärtslag, fortsätter vi tillsammans att väva en lysande väv av ljus och kärlek inom och runtom vår stora planet.

Om du är en ny transmutationsnyhetsläsare, kan du gå till ”Creating A Human Web of Light” på denna hemsida, där det finns en beskrivning om fullmånsceremonin.

Valerie Farr, en briljant shamanisk lärarinna och praktiserande i Los Angeles, skickade mig detta underbara citat från Albert Einstein. Jag tycker det passar precis till vårt arbete:

”Allt är energi och inget annat. Ställ in frekvensen av den realitet du önskar och du kan inte få annat än den verkligheten. Det finns ingen annan möjlighet.

Detta är inte filosofi. Detta är fysik.”

-Albert Einstein

Om du vill läsa Sandras kungörelser, kan du göra det på den engelska sidan!

 

Recommended Posts