Transmutationsnyheter januari 2020

Jag ansluter mig till vår lysande cirkel och önskar vår globala gemenskap ett Gott Nytt År, fyllt med allt det bästa livet har att ge.

Så fantastiskt att vi nu kan välkomna 2020. Jag vet att vi har läsare i olika åldrar. Men för många av oss har 2020 nästan antagit mytiska associationer. Vi har ofta projicerat 2020 att vara temat för futuristiska filmer och här är vi nu.

Min association till futuristiska filmer och romaner innefattar mestadels en tid när vi har tagit oss in i mer osynliga sfärer och genom att höja koncentrationen och fokuset skapa sann magi, som att hela oss själva, andra, och planeten. Min projektion för år 2020 inkluderar starka initiationer för att skulptera oss till de sanna spirituella varelser, som vi föddes till. Och då kommer hoppet tillbaka. För i detta tillstånd av pånyttfödelse äger vi vår potential och det ger oss hopp.

I november hade jag en av mina visionära upplevelser. Jag visades som på en osynlig skärm ord och tankar som flöt förbi. Några av ordraderna var ganska positiva och hoppfulla. Några var ganska utmanande och förankrade mig i osunt förgånget och skapade ett stagnationstillstånd.

Budskapet jag fick, var att ta mig an de positiva tankarna i stället för de negativa.

Denna metafor ”att ta mig an” hade djup mening för mig. För jag kunde faktiskt föreställa mig handlingen och effekten av att ta mig an ord och tankar i min kropp.

Låt oss reflektera över detta när vi börjar ett nytt år tillsammans som en global gemenskap.

Spela någon spirituell och tankeutvidgande musik. Det spelar ingen roll vilken dag du väljer för denna meditation. Vi kan föreställa oss sitta i en jättestor cirkel ibland praktfulla träd i en uråldrig skog. Vi beundrar det gamla landskapet och styrkan och understödet ifrån träden som omringar oss.

Det är skymning som är en sådan kraftfull tid, när skynkena mellan världarna är tunna.

Vi förundras över mysteriet med naturens krafter och hur stadigt de består i all förändring. Vi är lika motståndskraftiga som naturen.

Men vi glömmer det ibland.

När vi sitter där tillsammans uppmärksammar vi hur de medkännande och gudomliga varelserna från de transcendenta rikena börjar skapa projektioner utav våra dagliga tankar och ord, som vi använder när vi talar till oss själva och i handlingar gentemot andra.

Vi betraktar förvånade, när vi kan se hur ljuset och ljudet ifrån dessa ord och tankar påverkar kollektivet och allt liv. Vårt psyke gör en paus, när vi kan se vilken magi våra ord skapar – svart magi som drar oss in i tillstånd av aggression, förtvivlan och hat gentemot kraftord som är medicin för oss själva och Jorden, som helt och fullt utstrålar kärlekens och ljusets vibration. Vi förstår att vi alltid kan välja vilket medvetandetillstånd vi vill anta. Och med koncentration och fokus kan vi göra rätt val och ge näring till oss själva och allt liv med kärlek och ljus. Men det behövs mycket disciplin att göra ett val som tar oss ur våra reaktiva tillstånd.

Varje deltagare i vår cirkel projicerar positiva ord, tankar och dagdrömmar in i det kollektiva energifältet, medan vi använder de metoder vi har lärt oss för att förvandla det mörka som kommer med vårt negativa tänkesätt.

Föreställ er den alkemi som skapas när vi sänder ut gemenskapens ljus.

Vilka tankar vill du ta dig an för 2020? Gör ditt val. För framtiden är i våra händer med valen vi gör,

Denna världen är skapad av tankar. För att skapa en verklighet som regeras av anden, måste vi stiga igenom illusionens skynke in i en vacker realitet som skapas genom våra dagdrömmar och leder oss till den verklighetsdimension vi drömmer om att leva i.

Låt oss stiga in i en dimension fylld med vänlighet, heder, respekt, fred, kärlek och ljus.

Tillåt oss att skifta våra prioriteter till att behålla vår fokus på den verklighet vi kan skapa med våra ord, tankar och dagdrömmar.

Låt oss fortsätta att utföra heliga ceremonier eftersom det, som för shamanerna, är vårt bästa verktyg för förändring.

Fullmånen är den 10 januari. Vi började vårt arbete med ceremonin att skapa en mänsklig ljusväv vid solståndet år 2000. Vi har under 20 år utfört denna ceremoni och tagit oss in i ett nytt decennium.

Det spirituella arbete vi har gjort fortsätter att ge liv åt livsväven. Hur skulle det kunna vara annorlunda när tusentals öppenhjärtade människor varje månad tillsammans ger kärleksnäring åt oss själva, Jorden, Vattnet, Luften och Elden, alla naturens varelser och allt liv.

Nyckeln till att skapa sann förändring är att lära sig att upprätthålla tillstånd av koncentration och fokus.

Låt oss utföra vår fullmånsceremoni Creating a Human Web of Light, som om vi aldrig tidigare gjort den. Det är dags att tillsammans fräscha upp vårt arbete.

Hur kallar ditt hjärta dig att förbereda en helig ceremoni, när du vet att allt liv kommer at påverkas av din handling. Styrkan i din spirituella vitalitet och närvaro försvagas utan förberedande arbete. Vad behövs för att du ska kunna stiga ur din dag med belastande tankar och medvetandetillstånd?

Att sjunga hjälper mig att komma in i ett extatiskt medvetandetillstånd. Vilka spirituella övningar understödjer dig i att nå ett extatiskt tillstånd? Det behövs ett extatiskt tillstånd för shamaniska resor och ceremonier. Försök att trumma, skallra, nynna, meditera, ta långa naturpromenader. Uppmärksamma skillnaden i att ge sig in i en ceremoni spirituellt förberedd gentemot att gå in med dina alldagliga tankar, som starkt förankrar neråt och som blockerar styrkan i ditt arbete.

Så snart du känner dig ”ceremoniklar” kasta det belastande åt sidan, res djupt in i din Inre Värld, ditt inre landskap och upplev ditt strålande ljus. Det lyser med mera kraft, styrka och ljuskraft än tidigare. Ljuset är så starkt att du faktiskt kan se regnbågens alla färger i det. Ljuset har kraft att transformera och förändrar alla celler i både din egen organism liksom i den organism som vi refererar till som livsväven. Vi utstrålar vårt ljus obesvärat med behag och skönhet och förmedlar stärkande ljus till allt som lever.

Om du är ny läsare till Transmutationsnyheterna kan du besöka ”Creating a Human Web of Light” på denna hemsida för att få instruktioner till vår fullmånsceremoni som utförs varje månad.

Var snälla och tillsammans med mig hålla vår cirkel i kärlek när vi välkomnar det Nya Året. Må era ceremonier vara glädjefyllda, när vi hedrar Jorden, elementen, och allt liv denna kraftfulla förändringstid med nedbrytning och återuppbyggnad.

Välkomna till 2020!

Om du vill ta del av Sandras kungörelser, kan du läsa dem på den engelska originalsidan.

Copyright 2019 Sandra Ingerman. All rights reserved.

 

Recommended Posts