Transmutationsnyheter januari 2019

När vi dyker in i ett Nytt År är det alltid med en viss känsla av hopp. Hoppet brinner ljust när vi realiserar att vi har nya möjligheter för helande, att växa och för förändring.

Det finns alltid nya dörrar och öppningar i det kollektiva energifältet för att finna spirituell hjälp till transformation. Men många av oss väntar för att se om någon dyker upp för vårt uppdrag i stället för att upptäcka gömda och sällan besökta sfärer. I dessa osynliga territorier finns det faktiskt mycket gamla kraftfulla bundsförvanter, som är redo att hjälpa om vi söker upp dem, frågar det riktiga och lär oss hur vi kan arbeta med dem.

Fler och fler studenter meddelar mig att de förmedlar energier från de Äldre in i världen. Och där finns så mycket visdom som väntar på att bli till hjälp om vi tar första steget och söker upp den.

Under årens lopp har jag beskrivit att människors omedvetna beteende, som härrör från den grundläggande principen att de flesta av oss inte fick den närande kärlek som skulle ha hjälpt oss att växa upp till mogna personer, som hedrar sig själva, andra och allt liv.

Om vi verkligen hade upplevt den ovillkorliga kärlek som gavs in i vår skapelse, skulle vi naturligt bära energier med kärlek, ljus, vördnad och respekt in i varje enskild handling vi gör och in i varje aktivitet och i alla möten med andra.

Vi kom hit för att erinra oss om kärlekens och ljusets styrka.

Först måste vi starta med oss själva och åter lära oss att ge oss själva ovillkorlig kärlek. Och därefter har vi en chans att kunna göra detsamma med andra.

Och vi vet att det som behövs är att öppna boxen som vi försätter oss själva i, och lära oss Jordens och naturens språk. Sök en varelse i naturen som attraherar dig – en klippa, ett blad, gräs, ett träd, en flod, osv. Bli vän med denna varelse. Låt den vara där den är, men gör dig möda att besöka den dagligen och berätta för den om din dag, tala till den som till en vän.

Uppmärksamma om naturvarelsen som du har ett förhållande till med tiden börjar meddela sig till dig. Det tar tid att bygga upp en förbindelse med naturen för vi måste öppna upp oss själva till ett nytt tänkesätt och till ett nytt språk, när vi relaterar till andra specier som vi delar Jorden med. Men vilken underbar praktik. Och upptäck vad den med tiden leder till. Du kommer antagligen att märka att du öppnar dig för en djupare relation till dig själv och även till naturen. Lär dig Naturens språk och se hur du förändras.

Vilket fantastiskt sätt att hälsa det Nya Året. Du kan även tänka över om du vill att göra en ceremoni för att släppa den smärta du är beredd att bli av med och ha en avsikt, när vi välkomnar hopp och nya möjligheter till nybörjan, och i stället för att fokusera på resultatet du vill ha, fokusera på hur du kan fördjupa ditt arbete. För det kommer att leda till det högsta bästa resultatet för allt.

Fullmånen är den 21 januari. Låt oss öppna oss för den ovillkorliga kärleken från styrkan i universum och Källan, och utstråla vackra frekvenser av ljus och kärlek, som vävs till ett briljant ljusnät som omfamnar, understödjer, hedrar och lyfter upp allt liv.

Om du är ny läsare av Transmutationsnyheterna kan du få instruktioner till fullmånsceremonin under ”Creating a Human Web of Light” på denna hemsida.

Jag ansluter mig till vår cirkel för att hålla det bästa för allt liv när vi rullar in i ett Nytt År!

Om du vill ta del av Sandras kungörelser, kan du läsa dem på den engelska originalsidan.

Copyright 2018 Sandra Ingerman. All rights reserved.

Recommended Posts