Zprávy o proměnách – leden 2018

Je neuvěřitelné, jak čas neustále nabírá na rychlosti. Znovu se propojujeme přes tep duchovního srdce abychom naší komunitě popřáli zdraví, vyrovnanější a harmoničtější nový rok!

Učitelka a léčitelka, kterou velmi respektuji, mi sdělila, že z pohledu numerologie v roce 2018 vstupujeme do období charakterizovaného tarotovým archetypem Velekněžky. Je nádherné cítit a vědět, že božský ženský princip vstoupí do hry, aby nás podržel a vedl nás v nastávajících změnách. Jak většinou víte, božská žena se může manifestovat v mnoha formách, jako soucitná láska, ale také jako nelítostná učitelka, která nám pomůže navigovat časy, kterými procházíme.

Ráda bych se věnovala otázkám, které mi posíláte. Mohu však říct, že většina problémů, o kterých mi píšete, jsou spojeny se ztrátou naděje.

Zprávy o proměnách píšu od roku 2000 a tomuto tématu se věnuji více než osmnáct let. Zjišťuji však, že se mnozí lidé snaží výzvy, kterým čelíme, řešit hlavou.

Jak víte, spolupracuji na tvorbě svých seminářů a také na tom, jaká semena zasít do svého psaní, s egyptskou bohyní Eset. V průběhu let na nás naléhala, abychom nevytvářeli předpovědi příliš vzdálené budoucnosti, protože budoucnost stojí na základech přítomnosti. Když měníme svou přítomnost, měníme tím i svou budoucnost. Pro sílu tohoto sdělení jím lednové Zprávy o proměnách tradičně začínám, protože se mnozí lidé na Nový rok snaží hledat předpovědi pro rok příští.

Nedávno se sdělení Eset změnilo. A ve snech jsem byla představena novým soucitným duchům.

Eset i nový soucitní duchové mi nyní sdělují stejnou zprávu. Říkají, že díky planetární iniciaci, kterou VŠICHNI společně procházíme, je důležité se naučit, jak posilovat svého ducha.

Žít zdravý život znamená integrovat praxe, které vyživují a posilují všechny aspekty těla, mysli a ducha. V západním světě se však více váhy přikládá posilování mysli a těla. Dovolíme si být vyrušování posilováním vlastní racionální mysli čtením, sledováním videí, sledováním Facebooku, atd. Vím, že vám doporučuji, abyste četli knihy, účastnili se seminářů a summitů.

Klíčem však je, co s těmito informacemi uděláte. Vyživujete jimi pouze svou mysl a máte pocit, že se uzdravujete a vyvíjíte, protože máte více informací? Nebo hledáte cesty, jak duchovní praxi začlenit do svého života, jak informace z racionálního pochopení přesunout do buněk v těle a probudit oheň, vášeň, přirozenou moudrost a sílu vnitřního ducha? Přenášíte si nově získané inspirativní informace na nejhlubší možnou úroveň? Dovolujete destabilizujícím energiím a silám právě teď, aby vás přesunuly do nového vývoje vědomí?

Duchovní praxe, kterou provádíme, nám pomáhá odevzdat se přirozenému proudu a procesu smrti a znovuzrození. Nejsou to oddělené procesy, ale jsou jako jeden proud. Život je proud.

Iniciace, kterou teď procházíme, je klasickou šamanskou iniciací, při níž si člověk prostě nemůže svou cestu prorazit „myšlením“ nebo „silou“ a fyzickými svaly. Lidé, kteří se snažili si při šamanské iniciaci prorazit cestu myšlením nebo svaly, zemřeli.

Iniciace jsou velmi nebezpečné a vystavují nás velkému riziku a my si cestu prostě nedokážeme vymyslet. A ani fyzická síla nepomáhá. Iniciace vás oslabí natolik, že to vaše mysl vzdá ve stavu totálního zoufalství a bez mapy, jak se z problému, kterým čelíte, dostat. Vaše tělo to vzdá také, protože se cítí být příliš unavené na to, aby pokračovalo. Při průchodu iniciací má každý možnost probudit svůj vnitřní oheň a odevzdat se skutečné síle vnitřní duchovní moci, která na žádné úrovni nezná překážky, bolest ani utrpení.

Je to klíč, jak problémy na planetární úrovni vyřešit dříve, než lidé zničí i to, co ještě ze života na naší krásné Zemi zbylo.

Veřejně nešířím informace o všech iniciacích, kterými jsem sama prošla. Napsala jsem o svých zážitcích blízkosti smrti, ale ve skutečnosti blednou před skutečnými iniciacemi, kterými jsem prošla, kdy všechno co moje mysl a ego považovaly za důležité pro mé přežití se rozpustilo a zanechalo mě na kolenou bez mapy a světla, ztracenou v temnotě. Doposud, v průběhu 65 let mých iniciací, mě můj vnitřní duch nesl, i když se zdálo, že neseberu dost síly ani na to, abych přežila.

Nepíšu tedy z vlastní nezkušenosti. Všechny výzvy, kterým duchovní učitelé a praktikující v dnešní době čelí, jsou záměrně tvořeny z vnitřní i vnější božské úrovně vědomí, aby se náš vnitřní duch probudil. Zvládneme to. Ale není to lehké. Nezabere to minutu, protože se musíme prohloubit. Vaše duchovní svaly zesílí pouze tím, že se naučíte plavat v těch nejhlubších a nejtemnějších vodách vašeho vlastního stínu.

Pokud chcete skutečně pomáhat, pokud jste ztratili naději, pokud jste zoufalí a vyčerpaní, toto je smyslem cvičení. Běžte hlouběji!! Najděte svou duchovní sílu. Nebudete pak potřebovat hledat inspiraci někde venku nebo se ptát, kde najít naději, ani jak můžete pomáhat. A nesnažte se příliš. Plavání v hlubokých temných vodách je spíše pasivní proces plavání, než snaha o nashromáždění veškeré mentální a fyzické síly. Vím, že to zní nelogicky, ale pokud se budete snažit příliš, zůstanete v mělkých vodách a nebudete mít dost kuráže na to klesnout do hlubin, které vás vystřelí zpět do světla.

Jeden ze způsobů, jak šamani pracují s problémy, kterým teď čelíme, je prostřednictvím obřadů. Samozřejmě, přenesení duchovna do každého okamžiku života je skutečným klíčem k objevení skutečné síly této pradávné praxe, kterou bylo lidstvo obdarováno soucitnými duchy před desítkami tisíc let, aby dokázalo přežít.

Způsob, jakým mnozí v současnosti praktikují šamanismus, nebo jiné duchovní praxe, nás neposouvá blíže k duchovnosti, zdraví ani ke světlu, protože stále vzdorujeme ponoření se do těch nejtemnějších vod. A jak jsem řekla, vnitřní i vnější síly nás nutí k tomu, abychom to udělali.

Obřadní práce otevírá dveře k obojímu, ke stinným a temným, ale i ke světlým místům, které odrážejí naši přirozenost a dovolují nám uvidět a transformovat temné prostory uvnitř, z čehož se pak tvoří zdravější život. Tato práce je zásadní, protože vytváří detoxikační proces, který vede k našemu pročištění, znovuzrození a naplnění duchovní silou a světlem. Tímto způsobem se ladíme na svou přirozenost a rosteme, vyvíjíme se, transformujeme a uzdravujeme.

Neexistují racionální řešení, které by vyřešily naše planetární problémy. Běžte hlouběji! Napište si tato slova na papír – běž hlouběji. Umístěte si tuto frázi všude tam, kde na ni uvidíte. Nepokoušejte se jít hlouběji, vytvořte tento záměr, nebraňte se hlubokým temným vodám, nebraňte se rozpuštění, naučte se plout na vlnách a v proudu. A ze všeho nejvíc vězte, že jsme v tom spolu. Nikdo nemůže spasit někoho jiného, ale můžeme se vzájemně povzbuzovat, podporovat a modlit se.

Pokud nevíte, co dělat a ztratili jste naději – běžte hlouběji ve své duchovní praxi. A když máte pocit, že jste dosáhli už té největší možné hloubky, existují ještě větší hloubky, kterými lze projít. Věřte si!! Nepřenášejte svou víru nebo autoritu na druhé. Věřte si. A jak jsem psala ve Zprávách o proměnách na prosinec 2017, prozkoumejte způsoby, jak můžete sami sebe milovat a starat se o sebe na hlubší úrovni. Protože když to uděláte, dostanete se hlouběji.

Předkládám zde řízenou cestu/meditaci, kterou provádím za účelem prohloubení spojení s organismem, který nazýváme síť života, na buněčné úrovni. Pokud chcete pomáhat, ale nemáte schopnost vyjít ven a být společensky aktivní, buďte duchovně aktivní vnímáním a pociťováním každého slova, myšlenky a fantazie, kterými vyživujete náš organismus, síť života.

Představte si, že cestujete do vlastního těla a pociťujete tu mihotající se síť propojující buňky, orgány a jednotlivé části těla. Vlákna sítě podobné hedvábí jsou velmi jemně naladěna jako na vzácném strunném nástroji. Dovolte frekvenci vašich oblíbených slov rozvibrovat vnitřní síť. Uvědomte si s tím spojené pocity. Dovolte radostné myšlence vibrovat touto sítí a pozorujte, jaký vliv to má na vaše buňky.

Vnímejte, všímejte si, laďte se na své duchovní srdce a na to, jak každá slovo, které vyřknete, každá myšlenka a fantazie ovlivňují vaše buňky, orgány a části těla.

Rozšiřte svou praxi a zahrňte do ní všechny živé bytosti, od těch mikroskopických až po ty obrovské, se kterými sdílíme naši Zemi. Jsou součástí jednoho organizmu, kterému říkáme síť života.

Pokud si nejste jisti tím, jak máte pomáhat, provádějte toto cvičení každý den a nebudete mít žádné pochybnosti o tom, co máte dělat a jak být světlem, nadějí a jak přispívat proměně světa pozitivním způsobem. Nebudete mít žádné otázky ohledně disharmonických energií ve světě.

Katharine mi napsala, že v lednu 2018 nastávají dva superúplňky. Kathrine dále píše, že Měsíc je v tarotu spojen s číslem 18. Osmnáctou tarotovou kartou je archetyp Měsíce. Tato karta je známa tím, že je součástí iniciace nebo testu, kdy se otevírají možnosti. Test spočívá v tom, že děláte nové a zdravější volby namísto opakování starých nezdravých vzorců a způsobů zacházení s konfliktem. Brány k hlubším tajemstvím hlídají strážci, kteří brání ve vstupu těm, kteří na to ještě nejsou připraveni, protože stále vytváří nezdravé rozhodnutí a volby.

Osmnáctý rok jedenadvacátého století začínáme superúplňkem druhého dne měsíce ledna, druhým v řadě tří superúplňků za sebou. Měsíc pak končí modrým superúplňkem a zatměním měsíce 31. ledna.

Katharine mě požádala, abych vám řekla, že máme možnost dovolit své představivosti vzít vážně mytický význam znamení, kterými nyní procházíme, a že můžeme moudře využít energii Měsíce a nechat se přitáhnout směrem k našemu nejvyššímu důvodu existence.

Požádala mě, abych napsala, jak se spojit s Měsícem prostřednictvím jeho přirozené schopnosti pohybovat vodou a pohybovat s námi a se světem v tom dobrém, tím správným způsobem.

Mohu k tomu dodat, že jsme vodními bytostmi a žijeme na vodní planetě. Síla Měsíce ovlivňuje naše vnitřní i vnější přílivy a odlivy. Pro mě je toto téma celé o plynutí. Plynutí je nové slovo, na které se zaměřuji ve spojení s vlastním uzdravováním.

Provádím všechna svá fyzická i duchovní cvičení a nechávám své tělo něžně se pohupovat, jak se nořím do plynutí přírody – ať už je to plynutí vody, plynutí vzduchu, plynutí slunečního svitu, nebo plynutí smrti a znovuzrození jako součásti přírodních cyklů. Plynu jako stromy, které se nebrání větrům změn. Měsíc námi pohybuje způsobem, který přesahuje jakýkoli slovní popis. Slova se stávají překážkou, která nám brání jít hlouběji. Jak jsem se již zmínila, slova mají tendenci držet nás u povrchových vln.

Chtěla bych vám tedy poradit, abyste cestovali nebo meditovali o duchovní praxi, která vám do života přinese ono buněčné vyladění se na proudění vnitřních elementů a na to, jak jsou váš příliv a odliv ovlivňovány proměnami fází Měsíce.

S přibližujícími se mocnými superúplňky se prosím PONOŘTE DO HLOUBKY své duchovní praxe, než se připojíte k neposkvrněnému kolektivnímu vědomí, které jsme vytvářeli prostřednictvím úplňkových obřadů. Vykonejte práci, kterou šamani prováděli po tisíciletí. Nedívají se svýma běžnýma očima. Zírají skrze oči neobyčejné do neviditelných světů a znovu spřádají energie, které jsou disharmonické. Cestujte do nitra, prociťte své božské světlo a dovolte mu zářit. Naše zářivé světlo plane naším kruhem a se silou úplňku, jako partnerem, světlo a energie lásky mnohonásobně prozáří veškerý život. Transfigurujme, jako by na tom závisel náš život, protože tomu tak je! Otevřete všechny své běžné i neobyčejné smysly a sněte dobrý sen pro veškerý život. Připomínám znovu, že naše přežití závisí na práci, kterou děláte!

Pokud čtete Zprávy o proměnách poprvé, přečtěte si „Tvoření světelné sítě lidí“ na domovské stránce.

Vím, že mnozí z vás nečtou oznámení a rozumím tomu. Zprávy o proměnách píšu, abych vás všechny inspirovala v cestě do větší hloubky. Oznámení jsou pro ty, kteří hledají knihy, summity a workshopy, aby byla zaseta semena, o která pak mohou ve svém nitru pečovat a inspirovat nás, jak pozvednou své vědomí a JÍT HLOUBĚJI. Pro ty, kteří nečtou oznámení, přeskočte na poslední oznámení od Damini Celebre. Vytvořila nádherný projekt, na kterém se můžeme všichni podílet a přivítat tak nový rok!

Nechť vás přivítání nového roku inspiruje k posílení a prohloubení duchovní praxe, aby veškerý život mohl žít!

Recommended Posts