Transmutationsnyheter januari 2013

Låt oss förena våra utstrålande energier tillsammans när vi önskar alla ett Gott Nytt år! Vi har genomgått många personliga förändringar. Vi har också upplevt många i världen runt omkring oss. Och igenom allt som skett, har vår globala cirkel fortsatt att hålla oss och allt liv i kärlek och ljus. Upplev och insup kärleken och ljuset. Att ge och få är allt del av en cykel.

Ta dig tid utöver din dagliga rutin. Lägg dig eller sätt dig på en gemytlig plats och föreställ dig att vara på en vacker plats i naturen. Ta några djupa andetag och uppmärksamma var du känner någon spänning i din kropp.

Andas in i spänningen och släpp den. Tillåt energin bakom det förspända bli förändrat till ljus.

Börja anpassa din andning till jordens hjärtslag. Undersök om din hjärtrytm är i obalans med jordens hjärtslag. Genom att helt enkelt fastslå din avsikt att skapa balans, kan du tillåta rytmen av ditt hjärtslag att anpassa sig till jordens.

När du håller på med detta kan du börja upptäcka ditt energifälts vidsträckthet. Tillåt din energi att expandera, när du släpper dina begränsningar.

Livet i den fysiska och materiella formen är som en klädnad gjord av flera färgade trådar. Det finns en massa färger och upplevelser som vi alla tar del av i livet.

Det finns mycket mörka skuggtillstånd, som är fyllda med vrede, förtvivlan och rädsla och som kan få människor att reagera på otänkbara sätt.

Spännvidden räcker från de mörkaste tillstånden till de högsta lysande ljustillstånden. Allt detta är del av naturen eftersom det finns olika cykler i naturen. Dagen har olika cykler. Vi är alla del av olika årstider. Och det finns olika månfaser.

Vi har alla djup medkänsla för de som lider av tragedier. Vi sörjer alla när barn i alla länder runt om i världen dör på grund av våldsamheter. Vi sörjer för alla väsen som dödas på grund av ignorant handlande gentemot värdet i allt liv.

Vi sörjer och känner medkänsla och samtidigt måste vi plocka upp den färgade tråd, som vi vill vara och som bidrar till den fysiska världens klädnad. En annan möjlighet att kunna erfara detta, kan vara en not i musiken eller ett ackord du vill sjunga i livets kör. Med vilken frekvens vill du bidra till livets vibration?

Det är nu dags att välja och helt bli den färgen, den musiknoten, eller den vibrationen. Pröva på det nu helt och fullt. Utstråla den färgen, ljudet eller vibrationen till världen. Fatta ett beslut att fortsätta att vara en behållare av ovillkorlig kärlek och ljus för världen.

Detta är vad som behövs för att hela och utveckla planeten.

När du känner att du är färdig, kom tillbaka till rummet du är i med en förnyad känsla för beslutet att tjäna.

Jag tänkte efter över det som i den shamaniska praktiken kallas ”Shamanens död”. Jag vet att många som läser Transmutationsnyheterna inte praktiserar shamanism. Men denna slags initiationsdöd dyker upp i alla spirituella traditioner.

Det finns inga övningar som man kan ge i någon slags kurs, som tillhandahåller ”shamanisk död”. Livet ger oss denna initiation. Vi kanske spontant upplever en ”spirituell död” i en meditation, resa eller dröm. Men du kan inte planera en sådan initiation, för den kommer av sig själv när det är tid för det. Den verkliga initiationen har inget säkerhetsnät. I en sådan initiation förlorar vi identiteten, som vi är bundna till på det egoistiska och personliga planet. Återhämtningen och pånyttfödelsen kommer när vi lär oss att resa inåt och finna vår inre röst och autentiska jag.

Livets omständigheter som tillhandahåller en sådan dödsupplevelse är ofta väldigt hårda eftersom livets turbulens hjälper till att omskapa och forma oss till vår verkliga natur och borstar bort allt som inte är autentiskt och som inte längre nyttar oss. Slutligen, när vi ger oss hän till vår nya identitet, står vi upp som nyfödda och uppfriskade.

Jag tar nu upp detta, eftersom jag vet att flera av er har upplevt denna sorts död/pånyttfödelse. Livets omständigheter skapar omdaningar och förändringar, som leder oss till det ställe i evolutionen, som vi talar om och som många skriver om. Men denna utvecklingsupplevelse planeras aldrig av vårt rationella tänkande. Vår själ skapar den vid det riktiga tillfället.

Jag känner att shamanismens kraft i det 21sta århundradet handlar om att resa in i vår Inre Värld. Vi har rest inom oss de senaste åren, när vi har gjort övningar som kultiverar en rik inre trädgård. Vi lever på jorden, som är en trädgård. Och inom oss finns också en trädgård, som behöver skötas och kultiveras. Vi är trädgårdsmästare för vår jordeträdgård inom och utom oss.

De praktiker som jag har delat med mig om i mina böcker Medicine for the Earth, How to Heal Toxic Thoughts och How to Thrive in Changing Times är fyllda med övningar och meditationer, som hjälper oss att plantera starka och sunda frön. Dessa övningar och meditationer hjälper också till att rensa bort plantor som har djupa rötter och inte längre tjänar vår hälsa och vårt välstånd.

Jag har också delat med mig om dessa övningar ur mina böcker på denna månadskolumn för att assistera alla i vår globala gemenskap som har läst Transmutationsnyheterna. Jag har gjort informationen tillgänglig för alla.

Alla de praktiker jag har delat med mig om under årens gång skapar en vacker inre trädgård, som leder oss till att förstå att ”jag är nog”. När du utvecklar dig till detta, kastas du inte längre ur ditt centrum av allt som händer runt om dig. För du kan nu centrerad röra dig igenom livet och utifrån en gracil hållning.

Det nya året får oss att känna att vi kan ”börja på nytt”. Vi kan naturligtvis inte gå tillbaka och förändra det förgångna. Men vi kan slingra oss tillbaka till att fördjupa de övningar som vi har gjort och som har fört oss till en rikare och sundare inre omgivning.

Flera av oss känner att vi har nya möjligheter, när vi går in i en ny cykel. Och det gör vi. Varje växel av årstid tillhandhåller nya möjligheter att växa.

Jag föreslår att vi börjar året med nya ögon och en önskan att uppleva ett rikare och sundare liv och att vi gör ett återbesök i vår inre trädgård, som vi har kultiverat.

Sätt på rogivande fin musik och res in i din Inre Värld med avsikten att undersöka myllan i din trädgård. Oroa dig inte för fröna och plantorna i din trädgård. Undersök bara myllan. Uppmärksamma strukturen, djupet av myllan, graden av fuktighet. Verkar din jord rik och fruktbar? Verkar den torr och misskött?

Tillåt din egen inre visdom att ge dig instruktioner om vad som behövs för att förvissa dig om att myllan i din inre trädgård är rik, sund och fruktbar.

För om dina spirituella praktiker ska kunna slå rot, så måste du ha en hälsosam grund av jord för alla nya frön av visdom, inspiration och kreativ gnista att växa i.

Förra månaden, för att avsluta 2012, bad jag oss alla att släppa de energier som inte tjänar oss längre i ett ljuskärl.

Denna månad bjuder jag in er att dricka ur detta kärl, som vi skapade, för att hjälpa till att berika myllan i vår inre trädgård. Drick det gudomliga ljuset. Absorbera detta ljus. Ta in det. Låt er bli närda av det. Du förtjänar att bli närd och född av kärleken och livets ljus. Känn den helande kraften när detta ljus tas upp och blir absorberat i alla dina celler. Detta ljus är evigt och för alltid flödande.

Låt oss nu föreställa oss att vi tar ett glas – ett vackert glas som du använder för att fira. Fyll detta glas med ljuset och kärleken ur kärlet. Och låt oss höja våra glas som en global gemenskap och skåla med varandra när vi önskar varandra ett gloriöst Nytt År.

Fullmånen är den 27 januari. Låt oss öppna upp våra hjärtan och omfamna varje levande varelse på denna jord med kärlek. Låt oss skänka tacksamhet till jorden, vattnet, luften och elden för livet och näringen vi får från dessa livsspenderande element.

Res djupt in i din inre värld och upplev ditt gudomliga ljus. Låt det ljuset flöda igenom dig när det sammansluter sig med ljuset ifrån var och en av oss, när vi fortsätter att väva en vacker, potent och stark ljusväv inom och runtom jorden.

För de av er som är nya läsare av Transmutationsnyheterna, var snäll och läs ”Creating A Human Web of Light” på denna hemsida.

Jag önskar er alla ett glädjefyllt Nytt År, som innehåller det bästa livet kan bjuda.

Sandras kungörelser finns att läsa på den engelska sidan.

Copyright © 2013 by Sandra Ingerman. All rights reserved.

Recommended Posts