Zprávy o proměnách – srpen 2021

Mám pro začátek skvělé zprávy. Jsem velmi nadšená a vděčná Sylvii Edwards, správkyni mého webu, která převedla starou HTML verzi na nové stránky www.sandraingerman.com.  Jsou prostě senzační. Pojďme společně přivítat na svět moje nové internetové stránky www.sandraingerman.com. Konečně vstupuji díky Sylvii Edwards do jednadvacátého století. Aimee proměnila 20 let Zpráv o proměnách na úžasný blog. Děkuji Aimee!

Pojďme se společně podívat na stránky www.sandraingerman.com.

Na planetě a v kolektivním vědomí vidíme probíhat mnoho změn. Mnozí lidé jsou doposud uvízlí v iluzorním životě oddělenosti jednoho od druhého a od sítě života. V duchovním světě však děláme pokroky. Někteří lidé jsou zklamaní, jak malého pokroku jsme dosáhli. Jsem také zklamaná, kromě výsledků zdlouhavého procesu vlastního léčení. V naší kultuře jsme zvyklí chtít okamžité změny. Víme, že v přírodě mohou změny nastat velmi rychle. V určitém ohledu se vědomí duchovní komunity velmi rychle proměňuje. Na druhou stranu se někteří lidé ztrácejí v iluzi a v energiích oddělenosti a strachu. Změny v přírodě probíhají vlastním dokonalým tempem – je to učení, kterému se musíme odevzdat.

Jak jsem už psala, byla jsem překvapena pocitem z posunu vlastních energií a posunem energií v duchovní komunitě letos v zimě po průchodu velkými astronomickými tranzity. Byla jsem cynická vůči pocitům z těch velkých proměn, protože jsem měla pocit, že jsme se v mnoha iluzích hluboce zabarikádovali.

Začala jsem si však ve svém nitru všímat určitého změkčování. Vnímala jsem tvrdost své skořápky vyvinuté v průběhu všech traumat, kterými všichni v průběhu života procházíme, jež způsobovala různé emocionální a mentální stavy oddělující mě od mé nejvyšší duchovní identity.

Začala jsem si skutečně všímat změny ve svém vlastním duchovním vědomí mnoho měsíců před průchodem všemi těmi tranzity. Hovořila jsem se svými studenty o pocitu, že bych měla o svém učení přestat mluvit a raději provádět více rituálů a vyzařovat lásku a světlo. Ani jsem nevěděla, jak to mám udělat. V průběhu dlouhých let, během nichž jsem vyučovala, jsem určitě dovolovala lásce a světlu sebou procházet. Dělo se to ale v průběhu workshopů, kdy jsem byla zaneprázdněna. Nevěděla jsem přesně, jak mám na svých workshopech a při sezeních s klienty začít pouze vyzařovat energii. Pokračuji v práci, a tak jako vždycky se snažím mít při práci se studenty a klienty pouze láskyplné a laskavé myšlenky a pocity.

Přestala jsem se snažit přinášet učení ve chvílích, kdy je pro mě přirozenější vyzařovat vyšší univerzální energie, ale moje práce a učení je stále spíše kombinací předchozího a současného způsobu. Dovoluji si být pouze láskou a vyzařovat světlo do probíhajícího procesu.

Otázka vlastní proměny ohledně vyzařování energií přede mnou vyvstala před mnoha lety, a stále hledám vlastní způsob, jak nechat probíhat vlastní duchovní evoluci a proměňovat to, jak interaguji s vnějším světem. Všechno je pro mě teď v procesu. Má-li přijít jiný způsob mé práce, věřím, že se to stane přirozeně a v ten správný čas. Naučila jsem se, že dokud zůstávám v plynutí života, víra z mých ramen snímá mnohá závaží obav.

Vzpomínám si, že jsem svému duchovnímu průvodci před mnoha lety řekla, že bych tady chtěla zůstat tak dlouho, abych viděla konec příběhu. Odpověděl: „Příběh nemá konec.“ Stále se na našich osobních a kolektivních cestách pohybujeme vpřed.          

Jakmile si uvědomíme, že se nacházíme na naší osobní karmické dráze, můžeme přestat posuzovat ostatní, jelikož si máme odžívat svou vlastní karmu.

Odkládání posuzování a umožnění karmě, aby konala svou práci, není trestem, ale spíše příčinou a následkem. Můžeme odhodit závaží, jak se díváme na všechno, co je špatné. Vytvoří se tím prostor, díky němuž se budeme moct soustředit na to, co je správné a umožnit svému srdci, aby se obměkčilo, více otevřelo, mohlo vyzařovat lásku a světlo a chápalo, že naše nejvyšší stezka je v jednotě se stvořitelem.

Uvědomila jsem si, že se vzdaluji energii posuzování v průběhu minulého měsíce. Něco ve mně se přirozeně začalo proměňovat. A pokaždé, když sebe nebo ostatní začnu znovu posuzovat, volím namísto toho vyzařování lásky a světla. Tato volba pro mě začíná být přirozenou životní cestou. Skutečně cítím, jak mým tělem začne procházet měkké světlo a posuzování se rozpustí. Nedokážu docela vysvětlit měkkost a sílu toho pocitu. Je to jako pohyb velmi jemné vibrace.

Když si uděláme čas, najdeme v sobě klid a nenecháme se tolik rozptylovat, setkáme se se svými skutečně nádhernými částmi ve svém vnitřním světě. Potřebujeme však čas a ticho, abychom se do stavu míru umožňujícím proměňovat své chování ve vnějším světě ponořili.

Vnímám, že jsme právě teď všichni vyzývání k tomu, abychom se soustředili na to, pro co cítíme vášeň, ať už se jedná o jakoukoli praxi nebo činnost, jež nám dodává energii a předává vyšší vibrace, o něž se s námi naši duchovní průvodci chtějí podělit. Následujeme-li plynutí řeky života, můžeme vždycky důvěřovat, kam nás život unáší a nemusíme tolik bojovat.

Řeku nemůžeme tlačit a v životě kráčíme každý po své osobní cestě.

Chtěla bych znovu poděkovat Maře Bishopové za nádhernou nabídku, kterou s námi minulý měsíc sdílela. Ve spěchu při odjezdu na cestu jsem zapomněla zmínit její internetovou stránku. Chtěla bych vám ji tedy představit nyní. Mara vydala novou knihu, o níž jsem už psala ve Zprávách o proměnách. Mara je v seznamu učitelů na www.shamanicteachers.com bydlí v Severní Karolině. Je skvělou šamanskou léčitelkou a učitelkou. Její nová kniha se jmenuje Shamanism for Every Day (Šamanismus na každý den).

Tento měsíc bude sdílet něco ze své práce Chetna Lawless. Chetna je mou dobrou přítelkyní. Prožili jsme spolu mnoho dobrodružství. Chetna byla jednou z mých asistentek, když jsem vedla výcvik učitelů ve Skotsku. Má mnoho pracovních zkušeností a vyzařuje bezpodmínečnou lásku. Chetna žije ve Velké Británii a má internetové stránky www.vision-voyages.com.

Zde je odkaz na video na tento měsíc Shamans Are Gardeners of Energy:

Chetna tento obřad nazvala „Zlatá sklizeň ve vaší vnitřní zahradě.“

https://youtu.be/xypf8uJNj90

Úplněk nastává dne 23. srpna. Pojďme se propojit přes svá nejvyšší já a se soucitem a energií vyzařujme světlo, o němž víme, že dokáže přeměňovat toxiny a negativní stavy v našem kolektivním vědomí. Při práci v tomto velkém měřítku však musíme mít trpělivost a neustávat ve své práci.

Proveďte svou přípravnou práci a pociťte vděk za sebe, a všechno co vám celá Země, vítr, slunce, Měsíc, hvězdy a voda poskytují. Ano, působí někdy extrémním způsobem a vytváří v našem životě velké klimatické překážky. Jsou však životem samotným.

Važte si sebe, živlů a našeho kruhu. Prožijte svou hlubokou vnitřní záři a vyzařujte do nitra a po celé Zemi. Dovolte, ať se vaše srdce otevře bezpodmínečné lásce a nechejte ze sebe energii proudit. Představujte si, jak veškeré naše světlo a láska společně tkají něco krásného, co vypadá jako polární záře.

Pokud čtete Zprávy o proměnách poprvé, přečtěte si prosím instrukce k úplňkovému obřadu Tvoření světelné sítě lidí na mé domovské stránce.


Oznámení:

Neustále AKTIVNĚ prověřuji možnosti vyučování seminářů ve fyzické realitě. Stejně jako vám mi velmi chybí!

Zatím se s vámi mohu podělit o zajímavé a prověřené kurzy online, které můžete procházet vlastním tempem.

Podívejte se na kurz HEALING WITH SPIRITUAL LIGHT (Léčení duchovním světlem)

 Zprávy o proměnách, které čtete, vycházejí z mé knihy Medicine for the Earth: How to Heal Personal and Environmental Toxins (Lék pro Zemi, jak se zbavit osobních a environmentálních toxinů). Učila jsem tuto praxi po celém světě se zázračnými dopady a předávala lidem nástroje, jak přetvářet energie a jet na vlně proměny s lehkostí a vznešeností časy, kterými teď procházíme.

Tato práce byla vydavatelstvím Sounds True zfilmována a převedena na videokurz Healing with Spiritual Light (Léčení duchovním světlem), jehož úvodní část nyní nabízí zdarma.

https://product.soundstrue.com/healing-with-spiritual-light/gift#a_aid=5d2e32ffc1326&a_bid=6ac8b549

Registrovat se na osmitýdenní kurz se můžete zde:

https://product.soundstrue.com/healing-with-spiritual-light/?sq=1#a_aid=5d2e32ffc1326&a_bid=e629fb5a

Doufám, že se k nám připojíte!

Dalším oblíbeným kurzem je Shamanic Journeying for Guidance & Healing (Šamanské cestování k podpoře a léčení) se Sandrou Ingerman)

Prostřednictvím šamanského cestování můžete získat podporu, vedení a léčení pro sebe a ostatní od soucitných duchovních průvodců z neviditelných říší.

Kurzy, který se tomuto tématu věnuje, také v anglickém jazyce: https://shiftnetwork.isrefer.com/go/sjcSI/ingerman/

S Renee Baribeau tvoříme také populární podcast Shamans Cave. Přihlásit k odběru aktuálních videí se můžete zde www.ShamansTV.com.

Koupí nebo doporučením mých knih a audio programů mě můžete podpořit, naleznete je zde:

https://www.sandraingerman.com/books-cds/

V současné situaci se můžete zajímat také o online kurzy mých proškolených učitelů a léčitelů na stránce:

https://www.shamanicteachers.com/online-telephone-workshops/

POZNÁMKA: Mnozí učitelé a léčitelé nabízejí také osobní léčení a kurzy, najdete je zde: www.shamanicteachers.com

Copyright 2021 Sandra Ingerman. Překlad Petr Němčanský. Všechna práva vyhrazena.

Recommended Posts