Transmutationsnyheter augusti 2012

Tidernas intensitet kallar oss att göra djupare utforskningar i de spirituella rummen inom oss själva.

Denna månad skulle jag vilja att vi fortsätter att arbeta med materialet ur Transmutationsnyheterna i juli.

Det arbete vi tillsammans gör handlar inte om det som händer i den yttre världen. Vårt gemensamma arbete handlar om att fördjupa vår inre värld och att arbeta tillsammans utifrån ett rikt och fridfullt inre rum.

För sanningen är, att det inte spelar någon roll vad vi än förlorar i den yttre världen, är vi hemma inom oss själva. För vi är gudomligt ljus och odödliga och det är en evig sanning. Spirituellt sett finns det ingenting vi kan förlora. Vår ande/Själv är ett ställe som består och är oföränderligt. Vårt spirituella ljus är en plats med komplett stillhet och är ett centrum.

När så mycket händer runt omkring oss, är det nu viktigare än någonsin att uppleva detta stillhetens rum, vårt centrum och vårt sanna hem inom oss själva. För i detta rum är bestående frid, otroligt välstånd och överflöd på alla plan och glädjen, som vi söker, tillgängliga för oss.

Ju mer vi kan komma i beröring med den platsen av sann inre frid och stillhet, ju mer kan vi presentera helande för vår familj, vår gemenskap, jorden och oss själva.

Men när det finns så mycket strid, är det svårt för många av oss att lämna känslorna av oro och rädsla, besvikelse och förlust. Våra hjärtan öppnar sig i djup medkänsla när vi bevittnar vad som försiggår runt om oss. I detta tillstånd är det en stor utmaning för oss att komma i kontakt med vårt sanna inre hem, anden, Självet, det gudomliga ljuset, stillheten och den inre friden. Men vi måste!!

Det är viktigt att finna tid en gång i veckan, och naturligtvis om du kan några gånger i veckan, att verkligen ge dig själv tid och rum att göra spirituellt arbete för att uppleva stillhet och inre frid.

Om vi inte ger oss tid till det, kommer vi alltid att skapa ut ur rädsla och desperation, som jag skrev om förra månaden.

Tomrummet, platsen med obegränsad energi, är tom och ändå full. Den tomma rymden är stället där allt liv skapas. Och allt skapas ur stillheten. För stillheten skapar ett vakuum, som drar form till sig.

När vi kan vara ”stilla” i ordets sanna mening – djup inre stillhet – det är det tillstånd ur vilket i kan dra det till oss som vi vill skapa.

Som jag skrev förra månaden, skapar många av oss fortfarande ur ett rum med inre oväsen och det är inte det lämpliga tillstånd, som behövs för att dra till oss vad vi önskar. Först måste vi uppleva inre stillhet och inre frid och öppna oss för att ta emot. Och när vi öppnar oss själva för att ta emot, då måste vi släppa rädslan för besvikelse, att vi inte ska vara framgångsrika i att manifestera vår önskan. Lösningen är att öppna sig, vara stilla, finna inre frid och ta emot. Att släppa tanken på resultatet är lösningen till framgång i allt spirituellt arbete. Det har alltid varit så och kommer alltid att var så. För att vara bekymrad om resultatet förstör stillhet och inre frid.

Det följande är en viktig punkt att minnas. Vad du är rädd att förlora, är redan förlorat, eftersom du har förlorat detta i din föreställning.

Som min spirituella lärarinna Isis har delat med sig om i åratal, att om du redan har fått uppväckelseropet om att leva mera medvetet och med ära och respekt, då behöver du inte rida på samma våg, som de i kollektivet som ännu inte har vaknat upp från drömmen som inte understödjer livet.

Jag tror att detta är en annan realitets dimension, som Isis talar om. För vi har ett val att bygga om våra liv nu, om vi använder kraften av vår föreställningsförmåga.

Vi måste komplett hänge oss till Självet, jorden, naturen, och universum. För om vi kan ge oss hän, bygger vi upp ett förtroende att allt händer i gudomlig ordning och att vårt inre ljus, vårt inre vetande, kommer att föra oss genom varje förändring och utmaning. Och vi måste uppmärksamma att våra utmaningar är annorlunda än hos många andra i kollektivet. Våra utmaningar har att göra med att lära sig att ha förtroende och att vår guidning för oss till det liv vi önskar.

Denna månad vill jag be er att försöka finna en timmas tid minst en gång i veckan. Och om du klara mer än en gång i veckan är det fint.

Gör en timmas meditation. Ge dig tid under dagen, när du inte behöver tänka på vart du måste gå eller vad du måste göra efter meditationen. Meditationen är kanske det första du gör på morgonen, när du är ledig någon dag, eller innan du lägger dig.

Sätt på angenäm expansiv och ändå avslappnande musik. Se till att musiken inte innehåller ord. Orsaken till att jag föreslår en timmas tid, är att denna tidsram kommer att tillåta dig att sjunka in i ett verkligt djupt tillstånd. Det kommer att tillåta dina hjärnvågor att bli långsammare och ändra från beta-tillståndet, som är det tänkande tillståndet, till det djupare theta-tillståndet, där tanken är borta och det finns bara andligt och heligt rum.

Bestäm dig för att helt enkelt vara stilla och uppleva ditt eviga Jag. Ha för avsikt att komma in i ett tillstånd av inre frid och ta emot vad som helst som kommer av att vara i detta tillstånd.

Först kommer du kanske att ha tankeinflytande som strömmar genom ditt huvud. Men om du andas djupt och lägger dina händer på magen eller hjärtat kommer din hjärna att lugna sig. Fortsätt att gå djupare. Och när du når stillhet och inre frid kan du bara uppleva detta tillstånd. Ställ inga frågor när du reser inom dig och försök inte komma i kontakt med hjälpandar, änglar osv.

Din enda uppgift är att vara. När du gör detta kommer någonting att förändras. Du kanske inte kan förklara det för någon, men du kommer att få en ny känsla av att ”vara hemma” och att vara Självet. Du kan vila i dig själv och i ditt gudomliga ljus.

Så snart du har haft denna upplevelse kommer det att ändra dig på så vis att ditt liv och världen omkring dig förändras.

Upprepa denna meditation om och om igen. När du verkligen kan gå djupt inom dig uppleva stillhet och inre frid, kommer din insikt att förändras. Denna förändring av din iakttagelseförmåga kommer att ha inverkan på hela livsnätet.

Gör detta för dig själv och för allt liv på denna stora jord.

Och vid fullmånen, som är den 1 augusti, kan du upprepa denna meditation. ”Försök” inte att utstråla ljus utigenom ljusväven. Bara ”upplev” ditt eget ljus och resten kommer att ske utan att du försöker skapa någon slags förändring.

Vi måste fortsätta att resa djupare och djupare in i vårt ofantliga inre rum för att verkligen ”vara förändringen”.

Låt oss ta fullmånsdagen för att upprätthålla vår avsikt, ”Jag är en behållare för kärlek och ljus”. Upplev att vara en behållare för kärlek och ljus när gör dina dagliga aktiviteter.

Om du är en ny transmutationsnyhetsläsare, kan du gå till ”Creating A Human Web of Light” på denna hemsida, där det finns en beskrivning om fullmånsceremonin.

Jag vill också föreslå att vi repeterar en övning, som vi gjorde för många år sedan. Jag vill att ni arbetar med magneter för att verkligen förstå attraktionslagen.

Om du har två magneter hemma så använd dem. Om inte kan du köpa två billiga magneter.

Håll varje dag magneterna så att den positiva och negativa polen dras ihop. När du blir stilla och lär dig uppleva din inre tomma rymd, då kan du dra till dig det goda i livet och dina önskningar.

Ju mer nu känner det energetiska draget, när du jobbar med magneter, ju mer kommer du i din kropp att få känslan av hur du kan attrahera och dra till dig det du önskar.

En annan lösning, som jag skrev om tidigare, är att släppa rädslan att bli besviken. Tillåt dig själv att vara öppen för att ta emot det goda i livet. Lös dig ifrån det egentliga resultatet och öppna dig i stället för gåvorna som jorden och universum har att dela med sig av till dig just nu.

Om du vill läsa Sandras kungörelser, kan du göra det på den engelska sidan.

Recommended Posts